Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация л.м.патенко

1,482 views

Published on

модель

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентация л.м.патенко

 1. 1. Модель формування мовної компетенції у дітей з порушенням письма засобами інформаційних технологій вчитель-логопед логопедичного пункту І категорії відділу освіти Добропільської РДА
 2. 2. • В останні роки з'явилася досить велика кількість школярів, які ледве освоюють рідну мову як навчальний предмет. • Батьки скаржаться на неуважність дітей, непосидючість, небажання вчитися, негуманітарний склад розуму і т.п. У ряді випадків батьки мають рацію, але часом за цим стоять більш серйозні речі: фізіологічні, психологічні, неврологічні та мовні проблеми. • Поряд з виявленням специфічних механізмів порушень письма останнім часом все більше уваги приділяється загальнофункціо- нальним механізмам мовленнєвої діяльності, які грають важливу роль і при оволодінні письмовою мовою. В якості таких загальнофункціональних механізмів розглядаються розумові операції: сприйняття, пам'ять, увага, здібності до абстрактних способів діяльності, сформованість загальної поведінки, регулювання та саморегуляції, намірів і мотивів поведінки .
 3. 3. Діти - дисграфіки крім великої кількості помилок, типових для учнів свого класу, припускаються багатьох специфічних помилок: 1. Труднощі в опануванні письма. Показники: • нечітке знання всіх букв алфавіту; • складнощі при перекладі звуку в букву і, навпаки, при перекладі друкованої графеми в письмову; • труднощі звукобуквеного аналізу і синтезу; • читання окремих складів з чітко засвоєними друкованими знаками; • письмо під диктовку окремих букв; • Діагностуються у першому півріччі першого року навчання.
 4. 4. 2. Порушення формування процесу письма. Показники: • змішання письмових і друкованих літер за різними ознаками (оптичним, моторним); • труднощі в утриманні та відтворенні смислового літерного ряду; • труднощі при злитті букв у склади та злиття складів в слово; • читання побуквене; • списування письмовими літерами з друкованого тексту вже здійснюється, але самостійне перебуває в стадії формування. • Типові помилки : написання слів без голосних, злиття декількох слів або ж їх розщеплення. • Діагностується у другому півріччі першого і на початку другого року навчання.
 5. 5. 3. Дисграфія. Показники: • стійкі помилки одного або різних видів. • Діагностується в другому півріччі другого року навчання. 4. Дізорфографія. Показники: • невміння застосовувати орфографічні правила по шкільній програмі за відповідний період навчання; • значна кількість орфографічних помилок у письмових роботах. • Діагностується на третьому році навчання.
 6. 6. Приклади письмових робіт дітей з порушенням письма
 7. 7. Корекційна робота Буква (звук) Склад Слово Слово – сполучення Зв`язне мовлення Речення Корекційна робота
 8. 8. Буква (звук) 1.Розфарбуй червоним кольором усі трикутники. Яка літера тут сховалась? 2. Розфарбуй правильно написану букву. А А А А А А 3.Зафарбуй усі квадратики з У блакитним олівцем, з О – синім. У М У О П У О Ж О И Х К У Ч У А
 9. 9. 4.Обведи всі літери І, закресли всі А. А о У і а У О у І і а А У о у і О у і а І и і 5. Допиши літеру. ________________________________________________________ _ _________________________________________________________ 6.Впиши потрібні літери у слова. к т д м с т л п н г в н с т л е ц ь
 10. 10. 7. Обведи по контуру всі букви Ш. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . ......... ........... . . .......... ................ ............. . .. ............. . . . . 8.Допиши за допомогою рисок літери. 9.Викресли з ланцюжку всі літери Ч. Н Ч У Р П И Ч А И Ч У Ц А П Ч Д Ч У Ч У П Д Р П Ч Я Т Ч П Г Ч Т У 10.Здогадайся , які літери «сховались». Запиши знайдені літери.О Ч Ш Ч З
 11. 11. Склад 1.Склади і запиши склади Б П У К Р С Л Ж СШЛР А А ФА ФО ФУ ФИ ФЕ ФІ ВА ВО ВУ ВИ ВЕ ВІ 2.Встав пропущені буквосполучення АР, ОР, УР, ИР, ЕР, ІР. букв....- ______________ мот...- ______________ пуз... - _______________ кат... - _______________ як... - _______________ куч... - _______________ команд... - ____________ кас... - ______________ руп... - _______________ ліхт... - _______________ шоф... - _____________ ком... - _______________
 12. 12. 3. Допиши склади ча чо чи чу че ц а чац чоц чуц чиц чец ц а ч 4.Впиши пропущені буквосполучення ШЕ, ШИ, ШО, ШУ. КО_____НЯ МА_____НА _______________ ____________ ГОРО_____К ПАРА____Т ________________ _____________ МИ_____НЯ ПІ_____ХІД ________________ __________ РЕ______ТО МІ_______К ______________ ____________ КО_____КИ КА____ВАР ________________ ____________ 5. Встав потрібний склад. г л а я й к о р п а л ь
 13. 13. Слово 1.Спиши, вставляючи пропущені букви. С . н - __________ ф . т . - ____________ х . л . д - ____________ Л . б - __________ с . л . - ____________ г . л . с - ____________ Т . м - __________ ч . л . - ____________ м . т . р - ____________ Л . м - __________ к . л . - ____________ к . р . п - ____________ 2.Утвори нові слова, змінюючи першу букву. Колос – голос шило - _______________ Роса - _____________ фото - _______________ Нора -_____________ жито - _______________ Рота - _____________ воля - _______________ 3.Запиши назви предметів на малюнках, обведи букву у. _____________ _______________ _________________ ________________
 14. 14. 4.Розгадай кроссворд. _ 1 н 2 р 3 о 4 к 5 т 6 л 7 а 8 с 5.Доповни слова відповідними складами, запиши. Лопа... - _______________ робо.... - ________________ кори... - _________________ Прир... - _______________ воро... - _________________ боро... - _________________ Поро... - _______________ свобо... - ________________ пого... - _________________ Курча... - ______________ пло... - __________________ тома... - _________________
 15. 15. 6.До слів добери слова з протилежним значенням. Ввічливий - _________________ сміливий - ________________________ Видих - _____________________ вихід - ___________________________ Радість - ____________________ друг - ____________________________ Вниз - ______________________ погано - __________________________ Коротенько - _________________ сухий - ___________________________ Д о в і д к а : грубий, боягуз, вдих, вхід, горе, ворог, вгору, гарно, довго, вологий. 7.Знайди в таблиці назви птахів і запиши. Відповіді: снігур, сорока, синиця, сойка, сова. е с н і г у р н с уки о р о к а і н вар срс имо н а й ишк ц я о р а ш 8.Склади і запиши слова. СЛИ ВИ СОНЯШ НИК ГУС АК ЛАС ТІВ КА ____________ ______________ _______________ _________________
 16. 16. Словосполучення 1.З`єднай слова та запиши словосполучення. Печу казочка _____________________________________________________ Гаряча чай _____________________________________________________ Кип`ячу калачі _____________________________________________________ Вчу чубчик _____________________________________________________ Кучерявий піч _____________________________________________________ Вечірня таночок _____________________________________________________ 2.Додай до слів назву малюнка та запиши. КЛЮЧ КАЛАЧ ОБРУЧ М`ЯЧ ПІЧ Гумовий круглий _______________________________________ Залізний _______________________________________________ Сільська ________________________________________________ Жовтий круглий __________________________________________ Білий смачний ___________________________________________
 17. 17. 3. Перестав склади та прочитай. Склади словосполчення та запиши. ТИ - ЩЕ - НА ЛИЙ - ЩУП РИЙ - ЩИ ________________ _________________ ____________ _____________ ________________ _________________ _____________ _____________ КА - ЩІТ ДЕН - ЩО - НИК ДНЯ - ЩО НЯ - ЩЕ КА - ЩО _________________ _________________ ____________ _______________ _________________ _________________ ____________ _______________ 4. Прочитай словосполучення й запиши їх у можині. Однина Множина клопотлива ластівка клопотливі ластівки клопотливою ластівкою ___________________________________ клопотливої ластівки ___________________________________ клопотлтвій ластівці ____________________________________ клопотливу ластівку ____________________________________ на клопотливій ластівці ____________________________________
 18. 18. 5. Запиши, змінюючи слова за зразком. Виділи С і Ш різним кольором. Я сплю – ти спиш я співаю - ________________ Я несу - __________________ я сію - ___________________ Я пасу - __________________ я дивлюсь - _______________ 6.Спиши словосполчення . Важкий багаж - ___________________ Сніжна стежка - ______________________ Жовтий жовток - __________________ Живий їжак - _______________________ Ніжна сніжинка - __________________ Службова книжка- ___________________ Рожеві лижі - _____________________ Свіже жито - ________________________ Назви малюнки та запиши їх назви у два стовпчики: 1 – слова з Х, 2– слова з Г. До слів з Х добери слова, що позначають ознаку, до слів з Г- ті, позначають дію. Запиши їх поряд із назвою малюнка, змнюючи, де потрібно, форму слова. Д о в і д к а : новий, смачний, маленька, зачісувати, загрібати, пасеться.
 19. 19. Речення 1.Спиши речення, вставляючи букви. Очі у М...хайл...ка світ...л...ся радісно. ________________________________________ Мар...нка проч...тала казку. ________________________________________ Л...пень – серед...на літа. ________________________________________ На л...сточку с...дів метел...к. ________________________________________ У л...пні цвітуть квіт... . ________________________________________ С...н...чка злетіла з годівн...ці. ________________________________________ 2.З поданих слів склади і запиши речення. ЦВІТЕ РІЗНІ ДЕНИС СЕЛЯНИ ВИРОЩУЮТЬ НЕВЕЛИКИМИ ТОВАРИШУ НАСІННЯ ДАВ КАПУСТИ КВІТОЧКАМИ СОРТИ КАРТОПЛЯ ГОРОДИНИ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ____
 20. 20. 3.Склади і запиши речення. Верстати, фабрику, на, привезли, нові. ______________________________________ _______________________________________________________________________ Феодосії, музей, у, є, Айвазовського. ________________________________________ _______________________________________________________________________ Вивела, Фаня, формулу, нову. _____________________________________________ 4.Зміни за зразком. Я пошила мішок. Я збирала вишні у кошик. Я вишивала рушник. Ти пошив мішок. ______________________ _____________________ Він пошив мішок. ______________________ _____________________ Вона пошила мішок. ______________________ _____________________ Ми пошили мішок. ______________________ _____________________ Вони пошили мішок. ______________________ _____________________ 5.Доповни речення назвами малюнків. Запиши їх, підкресли ДЗ. Задзвонив на перерву. У полі вже достигла . ____________________________________ _________________________________ Стеж перед за своєю вимовою. Зіна пришила . ___________________________________ _______________________________
 21. 21. 6.Назви малюнки. Склади з цими словами речення та запиши. Букву Л обведи зеленим кольором. ____________ ____________ ______________ _____________ _____________ ______________________________________________________________________ 7.Продовж і запиши речення. У дуплі живе .............. ______________________________________ Липовий чай готують із .......... ______________________________________ Після неділі йде ............ ______________________________________ Після жовтня йде ............ ______________________________________ 8.Доповни речення. Біля шпаківні сидить старий ______________. Сіра мишка сховалась у _____________ . Сергій чистив військову ______________. Степан зав`язав сірий _____________. Сіре кошеня спало на _____________. Штангіст піднімає _______________. Д о в і д к а : шпак, шухляді, шинель, мішок, стільці, штангу.
 22. 22. Зв`язне мовлення 1.Склади розповідь за сюжетними малюнками. 2.Спиши, встав пропущені букви. ЗООПАРК ...іна, Лі...а та Віра пішли в ...оопарк. Там рі...ні ...вірі. -...іно, он смугаста ...ебра! – пока...ала Лі...а. -А он ...убр і ко...уля, - ска...ала Віра. Кумедні мавпи весело по...ирали на всіх і смішили. Ведмедики просили моро...ива. На ...еленому лу...і клекотали пелікани.
 23. 23. 3.Добери риму. ШИЛО ШУБКУ ШУРІ ШИЛО, В ЗОШИТІ ПОСТАВИВ КРАПКУ, ШОВКОМ, ШЕРСТЮ ШВИ ________. ВДЯГНУВ НА ГОЛОВУ Я ___________. ШПАК ШПАЧИСІ КАЖЕ ГНІВНО: У ПОРТФЕЛИК, А НЕ В КОШИК ШЕРШЕНЬ ЗАЛЕТІВ В __________. Я КЛАДУ І КНИЖКУ, Й ____________. 4.Дай повні відповіді на запитання та запиши, використовуй слова з довідки. Обведи ДЗ червоним кольором. Що росте у полі ? _________________________________ Яка поверхня ставка ? _________________________________ Що робить дзвоник ? __________________________________ Що крутить хлопчик ? _________________________________ У що дивиться дівчинка ? __________________________________ Д о в і д к а : кукурудза, у дзеркало, дзвонить, дзеркальна, дзиґа. 5.Назви предмети на малюнках. Склади з цими словами речення та запиши.
 24. 24. 6. Дай повні відповіді на запитання і запиши їх. Підкресли букви Ж і З. Яка тварина має довгу шию? _____________________________________________ Де лежать книжки ? ______________________________________________________ Яка машина має кузов ? __________________________________________________ Яким цвітом цвіте соняшник ? _____________________________________________

×