Advertisement

Capital-6134-full.pdf

Jan. 25, 2023
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Advertisement
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Advertisement
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Advertisement
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Capital-6134-full.pdf
Upcoming SlideShare
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Loading in ... 3
1 of 17
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Capital-6134-full.pdf

 1. ДЕЦАТА И ПАРИТЕ от децата казват, че получават информация по финансовите въпроси от родителите си 94% Как да научим децата да се ориентират в света на парите 2 стр. Кога да започнем? Краткият отговор е започнете „сега“ 8 стр. Парите могат да се броят Разкрийте света на парите Няколко допълнителни дейности, игри и приложения, които помагат във финансовата грамотност 16 стр. 10 стр.
 2. 2 | ДЕЦАТА И ПАРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | capital.bg Децата и финансовата грамотност автор Тамара Вълчева Как да научим децата да се ориентират в света на парите Сойер, но не всички деца усещат толкова добре интуитивно света на икономиката, ресурсите, кои- то ползваме, и човешката пси- хология. Задача на родителите и образователната система е да ги подготви. А светът се развива толкова бързо, че дори да зна- ем наизуст книги като „Богат татко, беден татко“ на Робърт Кийосаки, пак може да не сме подготвени за всички нови диги- тални тенденции, възможности или капани. България се нарежда на едно от последните места - 16-о от 20 страни участнички, в проучва- нето по финансова грамотност на PISA, публикувано през 2020 г., но реално проведено през 2018 г. Говорим с експер- ти, които да споделят своя опит и съвети какви са най-добрите начини да се образоват не само учениците, но дори и най-мал- ките, които все още посещават детска градина. Точно началото на учебната година е най-под- ходящото време да започнете, защото имате и подходящи по- води, като даването на джобни например. П Преди седмици родители писаха в българска група за книги във Facebook, че търсят подходяща литература за финансова гра- мотност за децата си, повечето коментари бяха от изненадани и дори възмутени хора - според масовите български настроения парите са тема табу. Резултатът е, че от страха да не натоварят децата си с излишни грижи се получава обратният ефект: кога- то не са подготвени за реалния свят и неговите ограничени ре- сурси, както и за стойността на нещата, подрастващите често попадат в капани и не могат да се справят адекватно и тогава всъщност се ограбва бъдещето им. Понякога самите деца ни по- казват колко могат да са съоб- разителни и инициативни дори на възраст, в която ги смятате за твърде малки, като шестго- дишната Калина, която иска- ла от приятелите й в детската градина в Англия по няколко пенита, за да скачат на нейно- то модерно въже. Родителите й мислели, че тя нищо не разбира от пари, докато не ги извикали на родителска среща. Калина определено е съвременният Том > 1. Правя се, че темата „пари“ не съществува Най-голямата грешка е въобще да избягваме темата и децата да ос- танат с чувството за нещо тайн- ствено, неразбираемо, тема табу. „Те слушат, попиват и без дори да разберем, си изграждат представа за парите. Затова трябва да сме проактивни и да сме сигурни, че техните разбирания са правилни и отговарят на нашите ценности“, казва Станка Ранчев. > 2. Не може сега, нямам пари! Когато детето иска нещо, не трябва да му казваме, че нямаме пари, и да приключим въпроса - „по този начин детето ще изгради типичните за „бедните“ чувства на недостиг и малоценност и това ще се прояви впоследствие, когато е вече възрастен и трябва сам да взима финансови решения“, допъл- ва Станка. Вместо това е добре да се обяснява, че може и да имаме пари, за да си позволите скъпите дънки, но нещо друго е по-важно за вашето семейство и поради какви причини. Много от решенията, които взимаме, са продиктувани от това, което ние считаме за важно. Така децата ще се научат сами да правят разлика между „трябва ми“ и „искам го“, което ще им помогне в бъдеще да базират своите финан- сови решения на ценностите си и това, което е приоритет за тях. Какви са грешките, които да не допускаме
 3. ДЕЦАТА И ПАРИТЕ | 3 capital.bg | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | КАПИТАЛ >3 Предприемачески дух Джобни пари Тази фраза, която всички финансови консултанти повтарят като мантра, става известна от книгата „Най-богатият човек във Вавилон“ на Джордж Клейсън. Принципът е напълно при- ложим и в детския свят - можем да научим децата да отделят част от джобните или припечелените пари първо за тяхна цел или мечта, за да се научат да пестят. П В Т Плащай първо на себе си По-добрият начин да научим подрастващите да изкарват пари и да събират за нещо, желано от тях, е по друг американски модел, така нареченото „продаване на лимонада“. Когато организират обу- чения в детски градини и училища, от „Джуниър ачийвмънт“ им дават идеи, че могат да изработват поздравителни картички, да продават лимона- да и бисквити, мартеници или да организират благотворителни базари. „В нашите програми освен разбирането какви са професиите, как функ- ционират общността и градът ги учим и какво са ресурсите. За най-малките имаме проект „Моята градинка“, където се упражняват да работят в екип и те самите да генерират ресурси“, казва Милена Стойчева, предприемач, изпълнителен директор на „Джуниър ачийвмънт България“. Предприемаческата компетенция е ключова в съвременния свят. Тя подчертава, че трябва да свързваме финансовата култура и знание с пред- приемачеството - „то е необходимо като подход, защото ни учи да създаваме, а не да сме консума- тори, процесът на изграждане е много по-естествен за децата, отколкото да са само консуматори“. Важно е да имаме яснота за какво даваме джобните, какви разходи на детето ще покриват. Добра практика е предоставената сума да покрива тези нужди и да включва малко отгоре. „Това „малко отгоре“ лесно може да бъде пропиляно с бърза покупка в междучасието - или пък спестено, ако детето има бленувана цел, за която събира пари. Ако сме твърде разточителни в джобните, бихме оставили у детето погрешното схващане, че да спестяваш е лесно и не изисква самокон- трол“, казва Наталия Тодорова, автор на образователния комплект „Финансова грамотност за деца“. Тя съветва да се определи ясна периодичност на предоставяне на джобните - както ние, възрастните, планираме бюджета си спрямо това кога очакваме заплата или други постъпления, така и за детето е важно да знае с какви пари и за какъв период разполага, да има предвидимост и възможност за планиране. При по-малките джобни- те могат да са на дневна база, а с натрупването на опит и умения в управлението им - на седмична, по-късно на месечна. Обикновено джобни пари започват да се дават още на възраст между първи и четвърти клас, но решението също трябва да е индивидуално. Според Станка Ранчев, финансов коуч в Дания, е важно джобните да са за седмицата, а не за месеца - „един месец е безкрайно дълго време и концепция, която на тази възраст децата не разбират“. Въпросът е какво става, когато децата си изхарчат парите още в понеделник или вторник? Експертите са единодушни, че родителите трябва да са твърди и да не дават нови джобни веднага, а да оставят децата да осъзнаят последствията, но също така всички съветват, че трябва да се заредим с много търпение. „Не е ли за предпочитане тези грешки да се случват сега, когато става въпрос за бонбони, вместо когато пораснат и става въпрос за скъпи коли и големи заеми. Нека бъдем търпеливи и ги напътстваме, но същевременно ги оставим да се научат от грешката, защото ако не я преживят сами, няма да им се запечата в съзнанието“, казва Станка. Все пак джобните трябва да са съобразени с ценностите и възможностите, нека децата се научат, че парите и ресурсите са ограничени. Не използвайте джобните за наказание и ултиматуми. При джобните има две крайни „школи“ с много нюансирани решения по средата. Според едната това е един вид заплата и трябва да се предоставя срещу свършени задължения или поведение. Според другата джобните са си задължителни пари на детето и не бива да се обвързват с домашни задължения или оценки. Наталия Тодорова казва, че и двете имат своите критици и поддръжници, вероятно нещо по средата и според установените принципи в семейството би било вярната посока. „Важно е обаче да не сменяме правилата в движение, използвайки по наше усмотрение и всеки път с различни правила личния бюджет на детето като санкция“, напомня Тодорова.
 4. 4 | ДЕЦАТА И ПАРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | capital.bg Елена Митева, доктор по икономика и старши фи- нансов експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която също се включи в уебинар, посветен на Международната седмица на парите, предлага да обърнем внима- ние на децата, че въпреки различните стандарти най-важна е сигурността. „Основното нещо, което децата трябва да знаят, е, че родителите им пре- доставят сигурност, започнат ли да се сравняват с другите деца, кой с какви маратонки е или кой с каква кола е, хубаво е да подчертаем, че дори да не можем да им купим най-новия модел маратон- ки, имаме достатъчно пари за храна и да живеем здравословно и сигурно.“ Друг важен елемент е да обясним, че различните семейства имат различни приоритети. „За някои хора може да е важно да влагат парите си в скъпи телефони или коли, а за други може да е важно да спестяват за собствен дом, образование или за пътешествия“, казва Елена Митева. Скъпите вещи сами по себе си не означават задължително финансова независимост. Още на най-малките, докато посещават детска градина, е хубаво да обясним, че не всички семейства имат еднакви възможности, тук би била полезна книга- та „Бедността. Пътеводител за деца“ на полските писателки Хенрика Кшивонос и Ханна Гил-Пьон- тек, която излезе на български език под знака на издателство „Точица“. Неравенството и разликата в стандарта Ако сте изхарчили всичките си пари за летни екскурзии и после се чудите как да изкарате до следващата заплата или дори сте взели и потребителски кредит, не за- бравяйте, че това поведение ще повторят и децата един ден. Колкото и да се опитваме да развиваме финансова култура, ако ние самите като родители не прилагаме прин- ципите, на които ги учим в ежедневието си, няма как те да ни повярват. Децата се учат най-вече от личния пример. „От данните, които видяхме от проучването, което направихме заедно с Организацията за икономическо сътрудничество и раз- витие, стана ясно, че често българските ученици са по-ориентирани от родителите си и взимат по-бързо решения в разходната част на бюджета“, казва Милена Стойчева. Мария Илчева има две деца - на пет и на девет години: „С каката съм прилагала, като иска нещо, което е по-скъпо, да си събере пари (от рождени дни, Коледа и т.н., защото тя няма дневни джобни все още). Така съби- ра едни 140 лв. за комплект за енкаустика, след това се разколеба дали го иска за вкъщи и вече 1 година не сме го купили.“ Мария описва как се случва пазаруване- то: „Предупреждавам дали ще купя нещо извън списъка с необходимите неща и до колко пари може да бъде, както и ако е в хранителен магазин, ориентирам горе- долу какво може, за да не изберат пълен боклук.“ Важен урок е, че учи децата си да не ко- ментират кой как е облечен, къде ходи и т.н., защото хората разполагат с различно количество средства, освен това различни- те семейства имат различни приоритети и харчат за различни неща. Малкият й син има по-изразена страст към парите, той търси монети да си ги сложи в касичката, пита кое колко струва, ориентира се. Личният пример Родител Парите и дигиталният свят Често децата са по-дигитално грамотни от своите родители. Покрай бума на криптовалутите се появиха дори тийнейджъри богаташи, най-младият милионер е на 18 години, той е натрупал богатство, копаейки биткойни, когато това все още ставаше по-лесно и не беше необходима твърде голяма изчислителна мощ. Налага се да се обяснява, че всяко бързо забогатяване обикновено не води до щастлив живот, а човек трябва във всяка една ситуация да може да си прави сметка на парите. „Основните принципи при управлението на личните финанси и инвестирането са едни и същи независимо от вида на парите или активите. За да разберат по-добре децата новите явления като криптовалутите, NFT активите и други, аз правя аналогия с други неща, които вече са им познати“, казва Стойне Василев, личен финансов консултант и създател на сайта за лични финан- си ЅmаrtМоney .bg. За него като родител е по-важно да си свърши добре работата и да направи дъщерите си финансово грамотни. „Така те ще знаят какво да правят с парите си, независимо дали ще бъдат в същата форма и вид, каквито ги познаваме днес, и ще знаят как да избягват или решават финансовите проблеми и икономическите предизвикателства на времето, в което живеят.“ Един от потенциалните капани е във видеоигрите и прило- женията за телефони, където, увлечени в преминаване на нива, тийнейджъри и дори по-малките стават жертва на таргетирано продаване на допълнителни екстри като виртуални пари или някакви аксесоари, които им помагат да преминат играта. Както всяка технология, тя има своите плюсове и минуси - интернет може да предоставя повече изкушение, но същевременно ни помага да управляваме по-добре финансите. „Може да обясним на децата си, че могат да сравняват цените на стоките в онлайн магазините и да изберат най-изгодното място за пазаруване за тях или дори да изберат заместител на дадена стока“, предлага Елена Митева. Е Ч А О
 5. О Финансовитесуперсили, които отварят врати към бъдещето Пощенска банка предлага специална Младежка програма Project YOUth, която цели да развива уменията на децата в света на банковите продукти и услуги Отговорността още от детска възраст сами да умеем да разпределяме джобните си пари, да следим и управляваме своите разходи, както и непрекъснато да разви- ваме познанията си по финансови теми е от особено значение. Ключова роля за това имат родителите, заедно с избора на подходящ партньор, който да стимулира този процес. Едно от последните иновативни ре- шения, които Пощенска банка създаде, е именно с идеята да подкрепи усилията в тази насока и да вдъхнови най-малките, предоставяйки им съобразен с техните потребности и възраст банков продукт, с които да открият вселена от нови финансо- ви възможности. Специалната Младежка програма Project YOUth е насочена към деца и младежи, за да ги въведе в света на банковите продукти и услуги, като тя е разпределена в три възрастови групи – от 7 до 14 години, от 14 до 18 години и от 18 до 26 години. Тя идва с водещото послание „Децата ще се оправят навсякъде“, което кореспондира изцяло с адаптивността и мобилността на младото поколение. Програма Project YOUth предоставя ин- тересни финансови предложения за дебит- ни карти за деца и младежи, с ползването на които те придобиват нови и полезни на- вици, научават повече за ролята на парите и формират своята финансова култура. Едновременно с това им осигурява удоб- ство при извършване на ежедневните им разплащания, като са предвидени и подхо- дящи индивидуални лимити, съобразени с възрастта им. Освен възможността за без- контактни плащания на ПОС терминали в търговски обекти децата над 14-годишна възраст имат опцията и за пасивен дос- тъп до интернет банкирането e-Postbank, с която могат да правят справка за напра- вените от тях трансакции с картата и да управляват своя бюджет с мисъл. Project YOUth предоставя отлични условия, как- то и възможност за контрол от страна на родител или настойник при най-малките. Защото използването на дебитни карти възпитава подходящо потребление, отго- ворно поведение и разумно управление на личните финанси, и то от най-ранна възраст. Затова най-малките клиенти на банката имат възможност да избират сами дизайна на своята дебитна карта от специално съз- дадените шест предложения, с който сме- ло да представят себе си във финансовия свят на възрастните и да изразят своята индивидуалност. Цветни и отличителни, впечатляващи и различни са концепции- те на визуализацията на картите, с които активно ще започнат да опознават заоби- калящия ги свят на големите. С модерното си решение Пощенска бан- ка се фокусира в изграждането на стабил- на връзка с най-младите потребители на нейните продукти и услуги, отговаряйки на специфичните им потребности и пре- доставяйки им финансови решения спрямо техния стил и начин на живот съобразя- вайки се и с възрастта им. Програмата Project YOUth е част от стратегическата визия на институцията, която работи с грижа за своите клиенти и тяхното бъде- ще, като им предоставя удобни решения за техните финансови планове. съдържание от
 6. Училище „Дени Дидрò“ заяви нов модел на образование АниЧифлигарска, директор учебна катедра „Начален етап и изкуства“, член на управителния екип на ЧСУ „Дени Дидрò“ Какви са конкретните основ- ни разлики в сравнение с тра- диционното българско учили- ще и в този смисъл до какви качествени промени водят те в процеса на обучение? Една от първите и най-видими разлики е местоположението. Училището се намира в град в Банкя на площ 6000 кв.м. Лока- цията е избрана целенасочено, за да осигури на учениците пространство, да им позволи да учат и творят далеч от пре- застроените градски части и трафика на София. Учебният комплекс се състои от три сгради, в които се разпо- лагат уютните и светли класни стаи, тематични кабинети, две библиотеки, два физкултурни салона и зала за танци, голям и малък басейн, активни зони за игра, зона за хранене, външни спортни съоръжения. По форма и разположение е избегнат респектиращият вид на традиционното училище. Широките зелени пространства създават усещането за близост и единство с природата. По отношение на учебния процес разбирането ни e, че всяко дете има собствена ин- дивидуалност, която искаме да подкрепим и на която даваме възможност да се развие. Това разбиране обуславя и ця- лостния ни подход в обучение- то. За да развием естественото любопитство, откривателския дух и любовта към ученето, в училище „Дени Дидр “ сме възприели индуктивен подход в обучението. При него ученици- те изследват, анализират и сами достигат до знанията и отгово- рите, които търсят. Методите на обучение и уроците са обогате- ни с разходки сред природата, посещения на музеи, галерии, стопанства. Учителят е ментор, който стимулира учебната среда, за да предизвика творческото и критичното мислене, зада- ването на въпроси. Получени чрез този подход, знанията са преживени, осмислени, оста- ват трайно запомнени и могат да бъдат приложени отново от учениците. Обучението се осъществява едновременно с двама квали- фицирани учители. По този начин се осигурява винаги спе- циалист, който може да обърне внимание на индивидуалните потребности на всяко дете, като О Още с откриването му учи- лище „Дени Дидрò“ заяви нов моделнаобразование.Каквъз- никна концепцията за учили- щето? В училище „Дени Дидр “ вяр- ваме, че началото на бъдещия хармоничен и устойчив свят се поставя днес. В този смисъл концепцията за училището се зароди в отговор на тради- ционния модел на образование, който е силно фокусиран върху енциклопедичните знания, но не и върху индивидуалността на децата и развитието на ком- плексни практически умения. Концепцията за обучение е изградена въз основа дългого- дишни международни наблю- дения и анализи в сферата на обучение. Резултатите показ- ват, че най-доброто образование се постига чрез опита. Затова старанието ни е да осигурим на учениците среда, която ги стимулира да изследват, ана- лизират и намират решения. Търсейки решенията на казу- си и задачи в различни сфери, обучаващите се мислят и сами достигат до знания. Желанието ни е училище „Дени Дидр “ да бъде положи- телен модел за промяна в бъл- гарската образователна систе- ма, който се стреми да опознае детето, да му даде свободата да изрази себе си и да развие собст- вените си таланти.
 7. окаже допълнителна подкрепа в усвояването на знанията или стимулира напредъка с допъл- нителни задачи. Товаозначавали,чеизбягвате заложената от МОН учебна програма? Не. Не означава. Знанията и компетентностите, до които искаме да достигнат ученици- те в края на учебната година, са интегрирани в месечни теми и подтеми. В тях се включва задължителното учебно съ- държание, но разликата е, че не се ограничават само с него. Работата по теми позволява на учениците да навлязат в детай- лите на знанието, да открият и изследват взаимовръзките меж- ду отделните науки. Каквисавашитеизводиотна- ложенияновмоделвначалото на втората учебна година? Преди всичко сме щастливи, че децата идват с желание на училище. Това ни показва, че сме създали гостоприемна и спокойна среда за тях, което е първата част от нашата задача. Оттук нататък е важно да запа- зим желанието за учене и да из- градим успешната комбинация от знания и уменията, които да подготвят учениците за бъде- щите им предизвикателства. В този смисъл все по-ясно виждаме открояващата се роля на учителя. Той е този, който вдъхновява с личността си, съз- дава учебния процес и реално обогатява учебната среда с раз- лични похвати. В допълнение на това - важно е учителят да споделя същите разбирания за образованието, за да може да се включи пълноценно в целия процес. Важна е и връзката с роди- теля. Той трябва да се чувства уверен, че детето му получава необходимите знания и напред- ва в тях. Затова в училището изградихме система за редовна обратна връзка. В края на всеки учебен срок родителите полу- чават детайлна обратна връзка за развитието на своето дете. Обратната връзка се състои от писмена форма, която се изпра- ща чрез електронната поща на училище „Дени Дидр “, както и лична среща с учителите на детето. Занастоящатаучебнагодина осъществихтеприемвпреду- чилищен, първи и втори клас - щепродължилисъщиятприн- цип и за следващия прием? Училище „Дени Дидр “ предла- га обучение от предучилищен до дванадесети клас. Към мо- мента сме възприели подход, в който класовете се развиват чрез надграждане от нашите ученици през всяка следваща учебна година. Затова от учеб- ната 2023/2024 година единстве- ният начин децата да постъпят за обучение в по-горен клас ще е, ако те първоначално са били наши ученици в предучилищен. Според вас кое е показателно за качеството в обучението - количественият измерител чрез оценки или се базирате на други критерии? В училище „Дени Дидр “ не поставяме оценки. За нас те създават усещане за преслед- ване на конкретен количествен резултат, който измерва натруп- ването на верни отговори. Мярката за образователен растеж за нас е свързана със стимулиране на мисловния процес по време на обучението, чрез който усвоените знания и умения се превръщат в реално приложими в практиката. За нас качествено образование означава да осигурим подхо- дяща учебна среда, която сти- мулира въображението и любо- питството и помага на децата да останат отворени за учене през целия си живот. Във все по-динамичен и променящ се свят информацията, научена в училище, може бързо да стане неизползваема. Затова е важно децата да растат адаптивни към промените, да мислят глобално и стратегически, да придобият умения за правилно управление на времето, за работа в екип и аргументиране на солидни тези. Стараем се да постигнем всич- ко това с обучението в училище „Дени Дидр “. съдържание от
 8. ОБРАЗОВАНИЕ | 8 | K | ДЕЦАТА И ПАРИТЕ е прозрачен буркан. Идеята е, че истинската касичка не дава на децата визуална представа за това как се увеличават парите, докато в прозрачния буркан те могат да виждат как спестява- нията им растат. В тази възраст малчуганите все още не разбират и смисъла на парите и често искат нови иг- рачки или лакомства, без да си дават сметка за стойността им. Сега е и моментът, в който може да им покажем, че нещата стру- ват пари. Един от начините е да им помогнем да вземат със себе си нужните монети (от касич- ката) и физически да ги преда- дат на касата в магазина срещу желаното лакомство например. Според психолози това просто действие има многократно по- голям ефект от дълъг разговор по темата. Играта на магазин е също част от финансовото възпита- ние на най-малките деца и не само - тя развива у тях и усет към математиката. Изработ- ването на собствени пари (с помощта на истински монети, лист хартия и молив) е част от играта или игра в играта, но съ- щевременно е и добър момент да разкажем на децата истори- ята на парите и защо имат лице и гръб например (ези-тура). Важно е в „магазина“ цените да са съобразени с реалността, за да може детето да осмисли стойността на нещата. Ако це- ната на колелото е по-ниска от тази на бонбоните, ще създадем грешна представа у детето за стойността на нещата. Милена Стойчева, предпри- емач, изпълнителен директор на „Джуниър ачийвмънт Бъл- гария“, e категорична, че е ху- баво още в детските градини да се въвежда познанието за управ- ление на ресурсите и парите. Нейната организация си сътруд- ничи с МОН и Министерството на финансите и разработва об- разователни курсове, програми и игри, които се прилагат в ня- кои детски градини и училища - „нашият подход е интегриран, а моделът ни е прогресивен, за- почващ от най-ранна възраст“. По време на Международната седмица на парите от „Джуни- ър ачийвмънт“ организираха няколко уебинара за учители и родители. Според нейния опит в последната година на детските градини е добре да се предава знанието какво точно са ресур- си, за да разберат най-малките какъв е кръгът на парите. Парите могат да се броят Колко да са малки? Започнете да говорите за парите възможно най-рано, или от 3 до 7 години Ф Формирането на финансови навици започва още от преду- чилищна възраст. Според пове- денчески психолози от Универ- ситета в Кеймбридж, които са провели редица изследвания, е хубаво родителите да започнат да учат децата си за парите още на три години. На седем повече- то от навиците им, свързани с парите, вече са затвърдени. „Обучението за парите за- почва почти от раждането“, обяснява Джойс Серидо, доцент и специалист по семейни соци- ални науки в Университета на Минесота. Според нея, ако деца- та са получили солидна основа за това как работят парите и се превръщат в стойност, тогава те са напът да разберат и много по-сложни неща, като например криптовалутите. И все пак кога да започнем да говорим за пари? „Краткият отговор е започнете „сега“. За много родители това е шоки- раща новина. Много от нас си мислят, че децата са прекалено малки, и ги чакат да навлязат в тийнейджърска възраст, пре- ди да им заговорят за парите“, казва Станка Ранчев, финансов коуч в Дания. През последните дванадесет години тя се е зани- мавала с управлението на про- екти, работила е във Fortune 50 и Fortune 100 компании, а сега e потопена в финансовите кон- султации. „Аз самата съм пре- минала през много премеждия финансово заради културата и средата, в която съм израснала, и трябваше да се науча по труд- ния начин.“ Според Станка с най-малките деца е достатъчно да работим по отложената гратификация. Вместо една бисквита сега, ако детето е търпеливо, след десет минути ще получи две бисквити. Когато детето стане на 4-5, то вече започва да брои и можем да му дадем физически монети, които да му помогнат да се упражнява. На тази въз- раст започват и основните идеи на математиката - „повече“ и „по-малко“. Сложните сметки идват по-късно, но на този етап е достатъчно детето да види, че автор Тамара Вълчева парите могат да се броят. „Първите джобни пари тряб- ва да дойдат на 6-7-годишна възраст, но е важно да са под формата на физически пари, а не разплащателни карти“, казва Станка. За мозъка на детето, а и на възрастния е много по-лесно да разбере колко пари има, ако може да ги види с очите си и да пипне с ръцете си. Същото много често важи за нас, въз- растните. Станка допълва, че изследванията са доказали, че сме склонни да платим двойна цена за същия продукт, ако пла- щането е с карта, защото тогава парите не изглеждат реални и е по-лесно за нас да ги похарчим. В тази най-ранна възраст е и моментът, когато децата започ- ват да разбират значението на парите като средство и в който могат да се поставят основите на добри финансови навици. Това е и моментът на първото прасе касичка. А според редица психо- лози първата касичка трябва да Е
 9. Е Инвестиции в изпрeварващо образование Ако детето ви се интересува от технологии, не чакайте МОН. Едва ли има съмнение, че Министерството на образованието и науката (МОН) се разви- ва по-бавно от нашите деца. Процедурите, създадени да гарантират качествено обра- зование и стабилност, подлагат на изключи- телно щателен оглед всяко нововъведение. С месеци, дори с години се събират мнения- та на експертите, педагозите, родителите и широката общественост. Докато всички се убедим, че конкретна промяна е благотвор- на, тя вече е морално остаряла. Светът се е завъртял още няколко пъти, технологиите са се сменили, възможностите им са вече много по-богати и разнообразни. Успешните приложения се разпростра- няват по света не със скоростта на горски пожар, а със свръхзвукова скорост. Големите социални мрежи и видеоплатформи имат повече от 2 милиарда потребители на месец - може би не всеки възрастен, но всяко второ дете. Технологиите ни предлагат нови въз- можности всеки миг. Светът работи на нови обороти. Неизбежно, преди МОН да получи първото писмено предложение за ползване на каквото и да било нововъведение, децата (и борсите) вече са му се наситили. И тук дори не споменаваме за времето, необходимо за обучение на учителите. Възрожденският модел на всенародната просвета не е предвиден да учи децата на „компютри“, а да им отвори очите за ползата от знанието и учението, да им помогне да се възвисят над ежедневните тегоби и да припознаят националните и европейските ценности и идеали. Неадекватното дигита- лизиране на системата обрича на провал и едното, и другото. Създава се конфликт меж- ду поколенията, който срива взаимното до- верие и уважение, унищожава авторитетите и минира бъдещите обществени отношения. Компютрите и телефоните не трябва да превземат класната стая. Те не бива да из- местват нито математиката, нито литера- турата, нито историята, географията, фи- зиката, химията, музиката или изкуството. И най-вече - те не бива да унищожават об- щуването между учителя и учениците му. Съвременните технологии са само инстру- мент, който може да ни позволи да сме още по-добри математици, финансисти, банкери, инвеститори, писатели, историци, геолози, географи, геодезисти, архитекти, инженери, физици, химици, учени, творци и учители. Но как да ги овладеем? Изпреварващото образование изисква инвестиции Ако детето ви се интересува от технологии, не чакайте МОН. В най-добрия случай в спе- циализирани училища ще получите един или два часа по 40 минути на седмица при брилянтен учител. Но компютърните езици се изучават като всеки друг чужд език - с много старание и упражнения. И чудо да сътвори колегата, за 40 минути на седмица между всички останали предмети не може да се научи нито английски език, нито С++. Още повече, ако за първи път чуваме думич- ка на този език чак в осми клас. Изпреварващото образование изисква ин- вестиции. Няма безплатен обяд. Ако курсът е безплатен, някой продава децата ви. Обучението в Академия „Никола Тесла“ започва от петгодишна възраст със занима- ния по Robo English. Програмата има три нива и развива алгоритмичното мислене, неусетно и изпреварващо учи децата на ал- гебра, геометрия и физика. Управлението на роботи с все по-голяма сложност и различни възможности дава нови и нови поводи за навлизане в компютърната наука. Работа- та с език за програмиране (С++) може да започне най-рано в четвърти-пети клас от ниво А1 (начинаещи) и продължава с нива за напреднали (до С1 - кандидат-професио- налисти). Групите са до осем души. Държим на ак- тивното участие на всеки. Заниманията са два часа и половина на седмица през цялата учебна година. Цената е 240 лв. на месец. Инвестицията ще носи ползи цял живот, а ще се изплати още с първата заплата. Ра- ботим на място в София, Варна, Пловдив и онлайн. Начало 1 октомври, записване на www.ANT.bg съдържание от
 10. ОБРАЗОВАНИЕ | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | capital.bg 10 | ДЕЦАТА И ПАРИТЕ За какво да говорим с децата от 7 до 10 години собствени пари ще им помогне да разберат, че парите са ограничен ресурс и че ако се научат да ги разпределят правилно, ще знаят как да изградят своето богат- ство в бъдеще“, казва Стойне Василев. Етапът на развитие след първи- те седем години носи много нови възможности за разговорите за парите и по-сложни финансови концепции. Родителите могат да използват моменти от ежедне- вието като урок за парите. „За някои купуването на нова кола може да донесе притеснение, че детето ще реши, че те са богати и няма да оценява парите по същия начин. Но това е прекрасна възможност да поговорим с де- тето си за нашите приоритети (по-скъпа и лъскава кола спрямо такава, която ни отговаря на нуждите), за това как работят заемите и лихвените проценти, да обсъдим колко е важно да во- дим финансови преговори“, казва Станка Ранчев. През касичката и идеята за спес- тяването можем по достъпен за детето начин да въведем умение- то за поставяне и постигане на цели (не само финансови). „През участието на детето в рутин- ното пазаруване на семейството могат да бъдат отрабо- тени различни потре- бителски практики и поведение. Важно е да помним, че децата в тази възраст учат най-вече с личния пример вкъщи и от моделите, кои- то наблюдават в семейството и в които актив- но участ- ват“, казва Наталия Спестявания, банки, лихви От джобни към електронни пари В периода от 10 до 16 години трябва да научим децата да управляват парите. Ако не го направим, някой друг ще го направи. А това е риск О В В началото на този период започ- ват въпросите да плащаме ли на децата за свършване на домашни задължения. В американската култура е залегнал принципът, според който като част от нау- чаване на принципите на пазарна- та икономика децата се учат да изпълняват задачи като косене на двора, пазаруване и други сре- щу заплащане. Тук експертите са на различни мнения доколко това е добър педагогичен метод. Заплащане срещу домашни задъл- жения Според Милена Стойчева е важно да се намери балансът и да не се превърне и този вид мотива- ция - заплащане срещу домашно задължение, в самоцел: „Тук зависи как искаме да мотивираме за изпълнението за някои действия децата си, това не трябва да е единственият механизъм, на ранна възраст, когато все още не са осъзнати всички обстоя- телства и фактори, е по-добре да има и други механизми.“ Тя предлага да се модифицира този вид практика за България и при полагане на допълнителни усилия в домашните дейности децата да са поощрявани със средства, които си събират за някаква тяхна по-голяма мечта или цел - например ако си събират пари за колело. Милена дава пример със собствената си дъщеря, която е била запалена по езда: „Това е много скъп спорт и й казах, че ако иска да се занимава редовно, ще трябва да спестим от други неща като средства за пъту- ване или за частни уроци, и тя наистина ставаше в 5 сутринта, за да пътува с автобуса до От 1 до 4 клас е редно учениците да научат за различните профе- сии и какви доходи биха им носили те. „Като свикнат с понятията от финансовата грамотност и като станат част от речника и ежедневието им, ще им е много по-лесно да се ориентират в света по-късно“, казва Милена Стойчева. Тя допълва: „Преди време в България се казваше: „Да не омърсяваме съзнанието на де- цата с пари, защото финансите не се разглеждат като част от финансовата грамотност и ори- ентация в живота, а се бъркат с морална категория.“ В този период за децата е инте- ресно да имат собствена касичка, в която да си спестяват пари. Ако започнат да усвояват добре идеята и наистина заделят за някоя своя цел, може в края на сед- мицата или месеца да им дадете още няколко лева, обяснявайки им какво означава лихва и как получаваме лихва от банките по спестовните си сметки. Стойне Василев е личен финансов консултант и създател на сайта за лични финанси ЅmаrtМоney.bg, автор е на книгата „Умни пари“. Заедно със съпругата си Адриана Манолова създават Smart Money Kids - програма за повишаване на финансовата грамотност на децата. Според тях периодът от 7 до 10 години е ключов за бъдещото формиране на децата като финансово грамотни въз- растни. В този период е добре да се обърне внимание на усвояване на умения за доброто управление на парите, които имат. За целта децата трябва да се научат да разпределят парите, които имат, да спестяват, да пазару- ват разумно, да постигат сами своите финансови цели, да бъдат научени да правят разлика между нужда и желание, както и между цена и стойност. „Всичко това може да се случи най-лесно с помощта на джоб- ните пари. Управлението на Тодорова. Тя има над 10 години опит във финансовата индуст- рия, инвестиционен директор е в Morningside Hill Capital, автор е на образователния комплект „Финансова грамотност за деца“ на издателство Carrot. Наталия Тодорова води лекции и обучения на тема финансова грамотност за деца и споделя съвети и зани- мания в тази насока в блога си The Little Chief (thelittlechef.bg). >12
 11. Hai1-ManKHTe y4eHH4H B BRITANICA ca Ha neT roAHHH, a Hai1-roneMHTe, KOHTO ca B nocneAHHTe Knacose Ha rnMHa3HflTa, ce noAroTBflT H B3eMaT ycneWHO e3HKOBHTe ceprnqrnKarn Ha Cambridge - FCE, CAE, CPE, H IELTS. Bparnrn KbM Me4TaHOTO o6pa30BaHHe ca OTBOpeHH 3a rnx! ' CO<t>l-1s:J, nnOB,ll,1-18, BAPHA 1-1 5YP1AC AHr/l��CK� E3�K nPE3 Y'-IE6HATA ro.o.�HA noTans:iMe ce s aHrm,1'1cKL-1H ecTecTBeHo Y4L-1M C L-1rpl-1, neCHL-1 L-1 ysneKaTenHL-1 aKTL-1BHOCTL-1 HaML-1paMe HOBL-1 npL-1HTenL-1 L-1 pa60TL-1M B eKL-1n Pa3BL-1BaMe Ka4eCTBaTa Ha 21. BeK MeTOAHKaTa Ha BRITANICA e H3nHTaHa H ycbBbpweHcrnaHa B npOAbn)l{eHHe Ha nose4e OT ABe Aecernnerns:i. EAHaKBO ecpeK­ rnsHa e B ABeTe cpopMH Ha o6y4eHHe - npHCbCTBeHa H OH/laHH. Bcs:iKa OT TflX OCHryps:isa HHTepaKrnBHa, nOAKpens:iw,a H MOrn­ BHpaw,a cpeAa, B KOflTO Ae4aTa c )l{enaHHe ycBOflBaT e3HKa. ml...ls:lnATA CTPAHA 1-1 4Y)K51-1HA britanica-edu.org
 12. 12 | ДЕЦАТА И ПАРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | capital.bg През последните години криптовалутата се пре- върна във все по-популярна инвестиция и все по-често думата „крипто“ се чува в нашето ежедневие. А съвре- менните тийнейджъри, за- лепени пред телефоните си най-вероятно всяка секунда, когато са онлайн, попадат на различни истории, свързани с криптовалутите. Ето защо е невъзможно в този период родителите да избегнат разговорите за криптова- лутите. Разбирането на криптовалутата може да е изключително важно за децата. Може да им помог- нете да проучат темата, като провери реномирани из- точници, където се обяснява ясно какво е криптовалута и потенциалните рискове и ползи. Детето трябва да разбере, че криптовалутите могат да се използва като средство за разплащане също като традиционните валути, а могат да служат и за инвестиции. кончетата и се стараеше пове- че в училище.“ Станка Ранчева е по-катего- рична по въпроса за заплащане на домашни дейности и смята, че е важно джобните да не са обвързани със задължения вкъщи: „Урокът, на който учим децата, е как да боравят с парите, а не да получават заплащане за задълже- ния, които трябва да са част от нормалното им ежедневие като част от домакинството.“ В тази възраст детето вече отделя своята самоличност от семейството, търси своята формула на успеха. Това е време- то, в което можем да поставим на масата темата за личното изкарване на пари извън семей- ството. В този възрастов диапазон деца- та имат много свободно време - лятна ваканция, зимна ваканция, пролетна ваканция. Ако вашият тийнейджър иска пари, помог- нете му да си намери работа. А защо не да стане предприемач! „Работата и лично изкараните пари помагат на тийнейджърите в това да оценят стойността на материалните придобивки, правят ги по-внимателни към управлението на бюджет, разви- ват у тях бизнес нюх и предпри- емаческо мислене“, казва Наталия Тодорова. Трансформация на парите Според нея сега е и подходящото време за трансформация: от физическото предоставяне на джобни към електронни пари и използването на детска банкова карта - повечето банки в Бълга- рия предоставят такава възмож- ност именно във възрастта 7+ или 14+. Това извежда управлени- ето на парите на следващо ниво и ще помогне на детето да се на- учи да управлява много по-голям ресурс, когато порасне. „Това не е формалност - виртуал- ното управление и разпределяне на бюджет е по-трудно и за въз- растните и изисква по-внимател- но следене и планиране“, подчер- тава Наталия. Тя дава пример от личния си опит с приложението Revolut Junior например - подходя- що в тази възраст като дигитал- на алтернатива за поставяне и проследяване на спестовни цели при детето, следене и управление на разходи и пр. От 10 до 16 години децата би трябвало да имат достатъчно опит и познания, за да знаят как да сравняват различни продукти и услуги и да взимат адекватни финансови решения при ежед- невни свои нужди. За това много помага участието на тийней- джъра в управлението и разпре- делението на семейните разходи (съобразено с възрастта). Преглеждането и обсъждането с родителите на някои базови фи- нансови документи също е ценно. Инвестиционен нюх Това е и период, в който може да започне изграждането на инвес- тиционна култура у детето. А колкото по-рано вашият тий- нейджър започне да инвестира, толкова по-добре. „Аз съм привър- женик на трупането на опит чрез реални действия, затова мисля, че е добре тези уроци по инвестира- не да бъдат реални, т.е. заедно с нас децата ни да направят свои- те първи вложения в различни ак- тиви“, казва Стойне Василев. Той допълва, че колкото и да казваме и показваме нещата на теория, ко- гато се вложат истински пари и децата започнат да печелят или губят, ефектът е много по-силен. Дори и да сгрешат и да загубят малко пари, опитът, който ще натрупат, ще е този, който ще им помогне да станат много по- богати и успешни в бъдеще. еднократна работа инвестирайте заедно повтаряща се работа А темата за криптовалутите?
 13. ДЕЦАТА И ПАРИТЕ | K | 13 В България почти 40% от учениците са „слабо успели“ във финансовото образование Т Тест за 15 годишни Колко финансово грамотни са тийнейджърите в България Тринадесет държави и икономи- ки от Организацията за иконо- мическо сътрудничество и раз- витие (ОИСР) и седем държави партньори участваха в оценката на финансовите въпроси PISA 2018 грамотност. Около 117 000 15-годишни ученици се явиха на теста, което представлява около 13.5 милиона ученици. Резулта- тите, които показаха български- те деца във финансовата сфе- ра, са значително по-ниски от средното за страните от ОИСР. „Изводът е, че резултатите от финансовата грамотност на учениците в България трябва да бъдат подобрени. В сравни- телна перспектива България се нарежда на 16-о място от 20 страни - участнички в PISA, по финансова грамотност (2018). На първо и второ място се кла- сираха Естония и Финландия“, казва Елена Митева, доктор по икономика и старши финансов експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. „Важното обаче е, че това оценяване се проведе преди въвеждането на допълнителни предмети по финансова грамот- ност в българската училищна програма“, обяснява контекста д-р Митева. Родителите в Бъл- гария наред с тези в Бразилия, Литва и Сърбия са били сред най-ангажираните в развитие- то финансовата грамотност на децата си. В Дания е масова практика родителите да откри- ват спестовна детска сметка за децата, парите от която ще се получат от детето, когато на- върши пълнолетие. И не само да депозират пари в нея, а и да ги инвестират. Според Станка Ранчев, финансов коуч в Дания, родителите приоритизират фи- нансовото бъдеще на децата още от раждането им: „Тези видове сметки са много попу- Какво е PISA PISA (Programme for International Student Assessment) е програма за международно оценява- не на учениците, която се провежда веднъж на 3 години. Програмата оценява функционалната грамотност на 15-годиш- ните в няколко области, сред които и финансова- та грамотност (другите са четене, математика и природни науки). Послед- ното проучване е от 2018 г., а заради COVID-19 пред- виденото за 2021 г. проуч- ване беше отложено. Така то се проведе през тази година, а целта му е да проследи отражението на пандемията и локда- уните върху уменията и компетенциите на подра- стващите. Резултатите от PISA 2022 се очакват в края на 2023 г. и ще бъ- дат достъпни на https:// pisa2022.uk/for-pupils/. лярни и даже държавата се е погрижила да имат специални данъчни привилегии. Това не е типично за България за съжа- ление. Стандартно мисленето за финансовото бъдеще не е типично за нашата държава, а по-скоро фокусът е върху тук и сега или краткосрочен план.“ Нейният опит от практиката и живота в Дания показва, че датчаните учат децата си, че плащането на данъци, здрав- ни и пенсионни осигуровки и допринасянето към хазната е задължение на всички. „Те са щастливи да плащат баснослов- но високите данъци в замяна на всички общи облаги, които държавата предлага. Разликата е в това, че в България финан- совата култура относно данъ- ците, инвестирането в пенсия и осигуровки прави така че, много родители учат децата си да не допринасят за общото, а и за собственото си финансово бъдеще.“ Според доклада на ОИСР (https://www.oecd.org/finance/ financial-education/youth- financial-education-in-south- east-europe.htm) младите хора в страните от Югоизточна Ев- ропа са по-малко включени във финансовата система и имат по-ниско ниво на финан- сова грамотност в сравнение с възрастните хора в региона. Например само 40% от тях сле- дят отблизо финансовите си дела и почти същия процент ще правят покупки, без първо да се замислят дали могат да си ги позволят. „Финансовата интеграция на младите хора на възраст 15 - 24 години в региона също е ниска, особено в сравне- ние със средните стойности в ОИСР или страните с висок до- ход (въз основа на данните от Findex на Световната банка)“, казва Елена Митева. Shutterstock
 14. 14 | ДЕЦАТА И ПАРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | capital.bg 55.2 Джобни пари за редовно извършване на домакинска работа у дома 41.7 71.4 Надбавка или джобни пари, без да се налага да вършите домакинска работа 47.6 48.1 Работа извън учебно време - ваканционна или на непълно работно време 38.5 40.7 Работа в семеен бизнес 19.4 39.2 Неофициална работа – гледане на деца или градинарство 36.1 76.7 Подаръци от приятели или роднини 83.7 47.8 Продажба на неща (например на местни пазари или в eBay) 37.4 Източници на доходи България ОИСР 71.4 Онлайн покупка - сам или с помощта на член на семейството 72.6 47.3 Направено плащане с мобилен телефон 39.1 Онлайн покупки България ОИСР 42.8 Прехвърляне на пари 49.8 51.6 Следене на баланс 65.3 52.91 Плащане с карта вместо с пари в брой 66.7 40.7 Плащане с мобилно устройство вместо с пари в брой 49.3 49.4 Боравене с чувствителна информация при електронно плащане 51.4 Използване на цифрови финансови услуги България ОИСР Откъде черпят информация по финансовите въпроси България ОИСР 91* Родители и други възрастни 94 54 Приятели 51 53 Телевизия 50 66 Интернет 77 36 Списания 25 44 Учители 50 60.7 Сравняване на цените в различни магазини 75.6 56.7 Сравняване на цените между магазините и онлайн магазините 69.4 45.6 Купуване на продукта без сравняване на цените 38.3 51.7 Изчакване, докато цената на продукта бъде намалена 59.8 Стратегия при покупка България ОИСР Източник: PISA * в процент сред положилите теста български деца и децата от страните членуващи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Децата и парите
 15. capital.bg | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | КАПИТАЛ | K | 15 Учениците и парите от децата казват, че получават информация по финансовите въпроси т родителите си 94% са извършили плащане с помощта на мобилен телефон през последните 12 месеца 39% имат сметка в банка или друга финансова институция 54% са купили нещо онлайн (сами или с помощта на член от семейството) през последните 12 месеца 73% 8 10 от Има 31.3 Разплащателна или дебитна карта Няма 63.3 Притежаване на основни финансови продукти България Има 36.3 Няма 57.9 Сметка в банка Не знае какво е това 5.4 Не знае как- во е това 5.8 45% притежават разплащателна или дебитна карта могат да тълкуват важни подробности в ежедневните финансови документи
 16. ОБРАЗОВАНИЕ | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | capital.bg 16 | K | ОБРАЗОВАНИЕ Greenlight „На пазара има невероятно голям избор от финансови приложения, игри и видеа за деца и тийнейджъри“, казва Станка Ранчева, финансов коуч в Дания. И посочва, че най-популярното телефонно приложение в световен мащаб е Greenlight. Децата получават своя собствена карта, която обаче е контролирана от родителя и по всяко време може да се провери какво, колко и къде е купувано. Могат да се слагат лимити на сумите. Освен това това приложение дава възможност на родителите да „плащат“ на децата за различни видове свършена работа, според семей- ните уговорки. Например, ако оправянето на леглото е задължение на всеки член от семейството и не се заплаща, миенето на колата например може да има някаква стойност. Детето само може да си прецени дали иска да положи този допълнителен труд и да спечели допълнителни пари. За по-големите има и възможност да се учат как да инвестират парите си и как работят финансовите пазари. Прекрасното на това приложение е, че дава на децата възможността да се учат в сравнително безопасна и контролирана среда и да правят грешки сега, докато се учат. Така си създават добра основа и опит за бъдеще, когато ще им се налага сами да взимат финансови решения с доста по-сериозни последици. MoneySmart Ако детето предпочита ученето чрез видео, MoneySmart е добър вариант, защото предлага образователни игри с въпроси на 14 фи- нансови теми, включително пазарите на имоти например, печелене, харчене, вземане назаем, спестяване, защитаване на парите. Splinterlands В крак с последните тенденции на финансовите пазари много деца и най-вече тийнейджъри искат да инвестират на диги- талните и криптопазарите. Това обаче е рисковано на тази възраст, ако децата нямат доб- ри познания. Затова Splinterlands предлагат на децата чрез игра да купуват и разменят NFTs (дигитални изображения) - това е модерната версия на колек- ционирането на физически карти, познати от миналото. Нека игрите започнат Няколко допълнителни дейности, игри и приложения, които помагат във финансовата грамотност на децата Как повечето деца се научават да се справят с важните неща в живота? Естествено семейството, образованието и практиката са основните съставки. Но това невинаги е достатъчно. Все пак не трябва да забравяме, че детството е времето, в което най-много се забавляваш, играеш и мечтаеш, а заедно с това научаваш и най-много. Ето защо не разчитайте само на образованието и личния пример за финансовата грамотност на децата си, а „вкарайте“ и игрови момент в подготовката за бъдещето им на големи хора. И да - освен познатата на всички „Монополи“ същест- вуват много други и разнообразни игри. Представяме ви някои предложения.
 17. capital.bg | 30 септември – 6 октомври 2022 г. | КАПИТАЛ ОБРАЗОВАНИЕ | K | 17 "Карти Финансова грамотност" „Карти Финансова грамотност“ на Carrot са забавни и за родители, и за деца. Насочени са към ученици от начален до гимназиален етап. Темите и казусите в играта стават все по-сложни спо- ред израстването на децата. Темите са свързани с парите - какво представляват, как са се появи- ли, какви пари има и как работят (включително информация за криптовалутите и инфлацията). Други теми са бюджетът, банките, а за по-голе- мите деца и инвестициите. „Карти Финансова грамотност“ са добър повод да се съберете и да прекарате време заедно с децата си и същевре- менно малките да усвоят нови знания. Автор на образователния комплект е Наталия Тодорова, която е инвестиционен директор в Morningside Hill Capital. Cash Flow for Kids Авторът на книгата „Богат татко, беден татко“ Робърт Кийосаки създава Cash Flow for Kids, която е за възраст над 6 години. Таблото има две трасета - Rat Trace и Fast Trace, играят от двама до шестима души, нужен ви е около час. В Rat Race се движите с едно хвърляне на зара, във Fast Trace с две хвърляния на ход. Получавате заплащане, преминавайки през сектора PayCheck. На този етап теглите и карта, криеща изгодна или неизгодна сделка. На бързото поле (Fast Trace) получавате дос- татъчно пари и трябва да решите как ще ги инвестирате. Monety На българския пазар също има флаш карти, създадени от Monety, които са подходящи както за по-големите деца, така и за най-малките, 2 - 5 години. Картите пред- лагат 70 различни финансови термина, които детето заедно с помощта на родител може да учи под форма- та на игра. Образователната семейна игра Monety учи децата как да мислят в перспектива, да взимат решения, да управляват ресурси, да си поставят цели и да ги постигат. Тя е подходящ начин да въведете детето в света на парите. Картите в комплекта включват различни финансови понятия, а един „късметлия“ ще из- тегли картата „Фалит“. Картите включват понятия като джобни пари, бюджет, доход, спестявам, дарявам, с които да започнете семейна дискусия за значението им. Monety е подходяща за деца над 7 години. BizKids Друг вариант за учене чрез видео е BizKids, който освен фи- нансови теми включва и теми за предприемачеството и собст- вения бизнес. Интересното на тези видеа е, че са направени с примес на комедия и смешки и са представени от децата на тяхната възраст, така че да за- държат вниманието на децата. Обучителните забавни видеа са свободни за гледане. BizКids са толкова интересно и професио- нално направени, че спечелиха награди „Еми“. https://bizkids.com/ Моите пари Книгата: „Моите пари (Знанията, които не се преподават в училище)“ на издателство „Световна библиотека“ е добър старт за родители и деца. А после може да продължите и с „Книга за парите за деца и тийнейджъри“ от Vision Books. Финансови комикси Федералният резерв на САЩ са изготвили комикси, които по лесен и забавен начин да помагат на родите- ли и учители да образоват децата си за финансите, ресурсите са свободни за сваляне за всички: https://www. newyorkfed.org/outreach-and-education/comic-books. Zogo Zogo e приложение, което подпомага финансовата грамотност. Приложението, което е разработено от група студенти, предлага забавен, геймифициран под- ход за учене за финансовите въпроси. Zogo има повече от 400 различни образователни модула. Подходящо е за деца от 10 години. https://zogo.com
Advertisement