Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OperaţIicumulţImi

3,742 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OperaţIicumulţImi

  1. 1. Operaţii cu mulţimi Prezentare realizată de Profesor Danci Natalia Scoala cu clasele I-VIII Doba
  2. 2. Reuniunea mulţimilor <ul><li>Definiţie. Se numeşte reuniunea a două mulţimi A şi B mulţimea tuturor elementelor care aparţin cel puţin uneia din mulţimile A sau B. </li></ul><ul><li>Notăm reuniunea mulţimilor A şi B prin A  B şi citim “ A reunit cu B “ . </li></ul><ul><li>Deci A  B= { x / x  A sau x  B  . </li></ul><ul><li>Ex: { 1,2,3,4 }  { 3,4,10,12,13 } = { 1,2,3,4,10,12,13 } </li></ul>
  3. 3. Intersecţia mulţimilor <ul><li>Definiţie. Se numeşte intersecţia a două mulţimi A şi B mulţimea tuturor elementelor care aparţin şi lui A şi lui B. </li></ul><ul><li>Notăm intersecţia mulţimilor A şi B prin A  B şi citim “ A intersectat cu B “ . </li></ul><ul><li>Deci A  B= { x / x  A sau x  B  . </li></ul><ul><li>Ex: { 1,2,3,5 }  { 1,3,4,10,12 } = { 1,3 } </li></ul><ul><li>Mulţimile A şi B se numesc disjuncte dacă A  B=  , adică nu au niciun element comun. </li></ul>
  4. 4. Diferenţa a două mulţimi <ul><li>Definiţie. Fie A şi B două mulţimi. Se numeşte diferenţa dintre mulţimea A şi mulţimea B mulţimea tuturor elementelor care aparţin lui A şi care nu aparţin lui B. </li></ul><ul><li>Notăm reuniunea mulţimilor A şi B prin A B. </li></ul><ul><li>Deci A B= { x / x  A şi x  B  . </li></ul><ul><li>Ex: { 1,2,3,4,5 }{ 2,4,5,7 } = { 1,3 } . </li></ul>
  5. 5. Proprietăţi ale operaţiilor cu mulţimi <ul><li>Dacă A,B,C sunt trei mulţimi, atunci A  (B  C)=(A  B)  C şi A  (B  C)=(A  B)  C. ( asociativitatea reuniunii şi a intersecţiei) </li></ul><ul><li>Dacă A,B sunt două mulţimi, atunci A  B=B  A şi A  B=B  A. ( comutativitatea reuniunii şi a intersecţiei) </li></ul><ul><li>Dacă A este o mulţime, atunci A  A=A şi A  A=A. ( idempotenţa reuniunii şi a intersecţiei) </li></ul><ul><li>Oricare ara fi A, A  =A şi A  =  . </li></ul><ul><li>Dacă A,B,C sunt trei mulţimi, atunci A  (B  C)=(A  B)  (A  C) şi A  (B  C)=(A  B)  (A  C). </li></ul>

×