Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MulţImibun

1,469 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

MulţImibun

  1. 1. Mul ţ imi Prof. Danci Natalia
  2. 2. Mul ţ imi <ul><li>Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime . </li></ul><ul><li>Relaţia între două mulţimi; submulţime . </li></ul><ul><li>Mulţimile N şi N* . </li></ul><ul><li>Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă . </li></ul><ul><li>M ulţimi finite; mulţimi infinite . </li></ul>
  3. 3. Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime. <ul><li>ORICE COLEC Ţ IE DE OAMENI SAU LUCRURI SE NUME Ş TE MUL Ţ IME . </li></ul><ul><li>Tot ceea ce apar ţ ine unei mul ţ imi particulare se nume ş te ELEMENT AL MUL Ţ IMII . </li></ul><ul><li>Ex: Dac ă joci volei, fotbal,baschet, handbal, spui c ă e ş ti î ntr-o “echip ă ”. </li></ul>
  4. 4. Relaţia între două mulţimi; submulţime . <ul><li>Mulţimi egale A=B dacă orice element al lui A aparţine şi lui B şi reciproc. </li></ul>
  5. 5. Mulţimile N şi N* <ul><li>Elementele acestui şir formează mulţimea numerelor naturale, care se notează astfel: </li></ul><ul><li>N = { 0,1,2,3,4,........ } </li></ul><ul><li>N* este mulţimea numerelor naturale nenule </li></ul><ul><li>N* = { 1,2,3,4,........ } </li></ul><ul><li>Mulţimile N şi N* sunt mulţimi infinite. </li></ul>
  6. 6. Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă . <ul><li>Reuniunea a două mulţimi A şi B este mulţimea elementelor care aparţin cel puţin uneia dintre ele. </li></ul><ul><li>Notaţie : A  B </li></ul><ul><li>Intersecţia a două mulţimi A şi B este mulţimea formată din </li></ul><ul><li>elementele comune celor două mulţimi </li></ul><ul><li>Notaţie : A  B </li></ul><ul><li>Diferenţa a două mulţimi A şi B este mulţimea formată din </li></ul><ul><li>elementele care aparţin mulţimii A şi nu aparţin mulţimii B </li></ul><ul><li>Notaţie : A B </li></ul>
  7. 7. M ulţimi finite; mulţimi infinite . <ul><li>O mulţime care are n elemente, unde n este un număr natural, este o mulţime finită. </li></ul><ul><li>Exemple: A= { 3,4,5 } </li></ul><ul><li>O mulţime care nu este finită se numeşte mulţime infinită. </li></ul><ul><li>Exemple: N= { 0,1,2,3,4,........ } </li></ul>
  8. 8. Bibliografie <ul><li>www.google.ro </li></ul><ul><li>Manual matematic ă clasa V </li></ul><ul><li>Colec ţ ia Office online </li></ul>

×