Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зно 2014 біологія

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

зно 2014 біологія

 1. 1. БІОЛОГІЯ Кількість завдань - 54 Час на виконання – 120 хв. Макс. к-ть балів – 84
 2. 2. Тест складається із завдань чотирьох форм: • Вибір однієї правильної відповіді 1 2 3 4 • Встановлення відповідності • Встановлення правильної послідовності • з вибором 3 правильних відповідей із трьох груп
 3. 3. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42) До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний • Оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 4. 4. Приклад. Біологія Яка група ліпідів формує основу клітинних мембран? А нейтральні жири Б воски В фосфоліпіди Г каротиноїди Правильна відповідь: В.
 5. 5. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43–48). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. • Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: •1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); •0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 6. 6. Приклад. Біологія Установіть відповідність між рядом комах (1–4) та представником (А–Д), який до нього належить. 1 Твердокрилі 2 Лускокрилі 3 Перетинчастокрилі 4 Прямокрилі А Білан капустяний Б Жук колорадський В Коник зелений Г Воша людська. Д Бджола медоносна Правильна відповідь: 1–Б, 2–А, 3–Д, 4–В.
 7. 7. Завдання на встановлення правильної послідовност (№ 49-50) До кожного завдання подано перелік подій (етапів), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія (етап) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А • Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: • 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; • 2 бали, якщо вказано першу та останню події; • 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
 8. 8. Приклад. Біологія Установіть правильну послідовність руху крові судинами від серця. А нижня порожниста вена Б печінкова вена В печінкова артерія Г аорта Правильна відповідь: Г, В, Б, А.
 9. 9. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (№ 51–54) До кожного завдання пропонується три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати тільки одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і послідовно записав три цифри у бланку відповідей А. • оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: • 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; • 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано. • Цифри записуються послідовно з кожного стовпчика варіантів відповідей.
 10. 10. Приклад. Біологія Укажіть ознаки, властиві представникам класу Земноводні. Кількість камер серця 1 два 2 три 3 чотири Кількість кіл кровообігу 1 одне 2 два 3 три Покриви тіла 1 гола шкіра, вкрита слизом 2 суха шкіра, вкрита роговими лусками 3 суха шкіра, вкрита волосяним покривом Правильна відповідь: 2, 2, 1

×