SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
SMKN 1 GEGER
Kab. Madiun
Memahami
Zakat
&
Perundang-undangannya
Oleh : M. NASRUDIN R., M.Pd.I
SMKN 1 GEGER
Madiun PETA KONSEP
ZAKAT
 
PENGERTIAN
DASAR HUKUM
MACAM-MACAM DAN KETENTUAN
PENGELOLAAN
SMKN 1 GEGER
Madiun Uraian Materi
ZAKAT
 Secara Bahasa
Zakat (‫زكاة‬) berasal dari bahasa arab Zakka ( ‫ى‬َّ‫ك‬َ‫ز‬ )
yang artinya : berkembang, tumbuh, bertambah,
menyucikan, membersihkan.
 Sedangkan menurut istilah syariat Islam
Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu
yang diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya dengan beberapa syarat.
SMKN 1 GEGER
Madiun
Perbedaan Antara: Zakat, Infaq & Shadaqah
 Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki
syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu
 Infaq ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat
dan non zakat, disamping ada yang wajib dan sunnah.
 Shadaqah memiliki ma’na yang lebih luas dapat
berarti infaq, zakat atau kebaikan non materi.
SMKN 1 GEGER
Madiun DALIL KEWAJIBAN ZAKAT
“Ambillah zakat dari harta mereka,
guna membersihkan dan menyuci-
kan mereka, dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doamu itu
(me-numbuhkan) ketenteraman
jiwa bagi mereka. Allah Maha
Mendengar, Maha Mengetahui.”
1. Q.S At Taubah (9): 103
2. Q.S Al Baqoroh (2) : 43
“Dirikanlah sholat dan tunaikan
zakat dan ruku’lah beserta orang-
orang yang ruku’.”
SMKN 1 GEGER
Madiun
Hadits Rasulullah ini ditujukan kepada Mu’adz bin Jabal agar ke
Yaman untuk memberitahu :
Artinya : Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah
telah mewajibkan kepada mereka shodaqoh ( zakat ) yang
diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan lagi kepada
orang-orang fakir diantara mereka.( H.R.Bukhori)
َ‫ض‬َ‫ر‬َ‫ف‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫هللا‬ َّ‫َن‬‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ
‫ر‬‫ِب‬ْ‫َخ‬‫أ‬ُ‫ت‬ ً‫ة‬َ‫ق‬َ‫د‬َ‫ص‬ ْ‫م‬‫ر‬‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ن‬‫ر‬‫م‬ ُ‫ذ‬َ‫خ‬ْ‫ؤ‬
ُ‫ف‬ َ‫َل‬‫ر‬‫إ‬ ُّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫ت‬َ‫و‬ ْ‫م‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬‫ائ‬َ‫ي‬‫ر‬‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬ْ‫م‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬‫ائ‬َ‫ر‬َ‫ق‬(‫البخاري‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬)
3. HADITS RASULULLAH SAW
SMKN 1 GEGER
Madiun
SMKN 1 GEGER
Madiun
Hal Hal Yang berkaitan dengan Zakat
 Nishab adalah batas minimal harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya.
 Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
 Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat
Syarat Harta yg dikeluarkan Zakatnya:
 Telah Mencapai Nishab
 Mencapai 1 tahun (haul) kecuali hasil pertanian & Rikaz
 Kepemilikan yang sempurna
SMKN 1 GEGER
Madiun Uraian Materi
MACAM-MACAM DAN KETENTUAN ZAKAT
1. Zakat fitrah ( zakat pribadi ) sebanyak 2.5 kg bahan
makanan pokok bagi setiap muslim-muslimat yang
memiliki kelebihan bahan makanan pada malam
hari raya fitrah dan siangnya
2. Zakat maal meliputi :
SMKN 1 GEGER
Madiun Uraian Materi
No NAMA BARANG NISOBNYA ZAKATYA HAUL
1. Emas 20 dinar (93,6 gram ) 2.5 % 1 tahun
2. Perak 200 dirham (672 gram ) 2,5 % 1 tahun
3. Uang kontan Senilai emas 2,5 % 1 tahun
4. Harta perniagaan Senilai emas 2,5 % 1 tahun
5. Sapi/kerbau
30 s/d 39 sapi/kerbau
40 s/d 59 sapi/kerbau
1 ekor anak sapi
umur 1 tahun
1 ekor
sap/kerbau umur
2 tahun
1 tahun
6. Kambing/domba
40 s/d 120 ekor
121 s/d 200 ekor
1 ekor
2 ekor
1 tahun
7. Petanian/perkebunan
1.350 kg gabah atau 750
kg beras
5 % dg. Irigasi
bayar.
10 % dg. Irigasi
air hujan
Tiap
panen
Zakat Maal Meliputi :
SMKN 1 GEGER
Madiun
Mustahiq Zakat,
( Asnaf delapan ) Q.S. At Taubat ayat 60
Sesungguhnya zakat itu hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya
(mualaf), untuk (memerdekakan) ham-
ba sahaya, untuk (membebaskan)
orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk orang yang sedang
dalam perjalanan, sebagai kewajiban
dari Allah. Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.
SMKN 1 GEGER
Madiun
Penjelasan tentang
Mustahiq Zakat (Asnaf delapan)
1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau
memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari seperdua kecukupanya
dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja
kepadanya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak
seperdua kecukupanya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.
3. Amil, yaitu orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak
mendapat upah selain dari zakat itu.
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam
5. Hamba atau budak yang dijanjikan tuanya bahwa dia boleh
menebus dirinya.
6. Gharim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dijalan Allah.
8. Ibnu sabil, (musafir) yaitu orang kehabisan bekal diwaktu
bepergian, dan bepergian itu bukan untuk tujuan maksiat.
SMKN 1 GEGER
Madiun Hikmah Zakat :
 Mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta
yang berlebihan
 Mendekatkan diri kepada Allah
 Menyuburkan harta; sifat-sifat baik
 Membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah
 Menanamkan perasaan kebersamaan dan
tenggang rasa
 Membiasakan diri dengan sifat yang terpuji.
SMKN 1 GEGER
Madiun
Undang-undang nomor 38 tahun 1999
tentang pengelolaan zakat
 Ketentuan umum
 Asas dan tujuan
 Organisasi pengelolaan zakat
 Pengumpulan zakat
 Pendayagunaan zakat
 Pengawasan
 Sanksi
 Ketentuan lain, dan
 Ketentuan peralihan
SMKN 1 GEGER
Kab. Madiun
Semoga Bermanfaat

More Related Content

What's hot (9)

Bab viii
Bab viiiBab viii
Bab viii
 
Ppt Zakat, Haji, Wakaf
Ppt Zakat, Haji, WakafPpt Zakat, Haji, Wakaf
Ppt Zakat, Haji, Wakaf
 
Makalah zakat
Makalah zakatMakalah zakat
Makalah zakat
 
Zakat
ZakatZakat
Zakat
 
Zakat, Haji, Wakaf.
Zakat, Haji, Wakaf.Zakat, Haji, Wakaf.
Zakat, Haji, Wakaf.
 
Zakat Fitrah
Zakat FitrahZakat Fitrah
Zakat Fitrah
 
ZAKAT
ZAKATZAKAT
ZAKAT
 
Bab 8 Zakat Fitrah dan Zakat Mal
Bab 8 Zakat Fitrah dan Zakat MalBab 8 Zakat Fitrah dan Zakat Mal
Bab 8 Zakat Fitrah dan Zakat Mal
 
Fiqh zakat .ppt
Fiqh zakat .pptFiqh zakat .ppt
Fiqh zakat .ppt
 

Similar to Zakat dan Perundang-undangannya

zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyaPAIKREATIF
 
zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyaPAIKREATIF
 
Materi zakat dan ketentuannya
Materi zakat dan ketentuannyaMateri zakat dan ketentuannya
Materi zakat dan ketentuannyaagyana_nadian
 
zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyaPAIKREATIF
 
Materi bab viii zakat dan ketentuannya
Materi bab viii zakat dan ketentuannyaMateri bab viii zakat dan ketentuannya
Materi bab viii zakat dan ketentuannyaulyachand95
 
Zakat dan ketentuannya
Zakat dan ketentuannyaZakat dan ketentuannya
Zakat dan ketentuannyaumifathur
 
Situs pendidikan islam no#1
Situs pendidikan islam no#1Situs pendidikan islam no#1
Situs pendidikan islam no#1Syahira Aman
 
Hukum islam tentang zakat, haji dan wakaf
Hukum islam tentang zakat, haji dan wakafHukum islam tentang zakat, haji dan wakaf
Hukum islam tentang zakat, haji dan wakafScifi
 
Panduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron Indonesia
Panduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron IndonesiaPanduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron Indonesia
Panduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron IndonesiaLAZNas Chevron
 
Materi_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptx
Materi_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptxMateri_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptx
Materi_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptxSofyanSkmspd
 
Panduan Zakat Dompet Dhuafa
Panduan Zakat Dompet DhuafaPanduan Zakat Dompet Dhuafa
Panduan Zakat Dompet DhuafaKinta Mahadji
 

Similar to Zakat dan Perundang-undangannya (20)

zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannya
 
zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannya
 
Materi zakat dan ketentuannya
Materi zakat dan ketentuannyaMateri zakat dan ketentuannya
Materi zakat dan ketentuannya
 
zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannya
 
zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannya
 
Materi bab viii zakat dan ketentuannya
Materi bab viii zakat dan ketentuannyaMateri bab viii zakat dan ketentuannya
Materi bab viii zakat dan ketentuannya
 
Zakat dan ketentuannya
Zakat dan ketentuannyaZakat dan ketentuannya
Zakat dan ketentuannya
 
Zakat dan ketentuannya
Zakat dan ketentuannyaZakat dan ketentuannya
Zakat dan ketentuannya
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
macam macam zakat
macam macam zakatmacam macam zakat
macam macam zakat
 
Materi
MateriMateri
Materi
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Situs pendidikan islam no#1
Situs pendidikan islam no#1Situs pendidikan islam no#1
Situs pendidikan islam no#1
 
Makalah Agama.pptx
Makalah Agama.pptxMakalah Agama.pptx
Makalah Agama.pptx
 
Hukum islam tentang zakat, haji dan wakaf
Hukum islam tentang zakat, haji dan wakafHukum islam tentang zakat, haji dan wakaf
Hukum islam tentang zakat, haji dan wakaf
 
Panduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron Indonesia
Panduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron IndonesiaPanduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron Indonesia
Panduan Praktis Menghitung Zakat LAZNas Chevron Indonesia
 
Ppt Zakat.pptx
Ppt Zakat.pptxPpt Zakat.pptx
Ppt Zakat.pptx
 
14836370.ppt
14836370.ppt14836370.ppt
14836370.ppt
 
Materi_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptx
Materi_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptxMateri_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptx
Materi_Zakat_Agama_Islam_Kelas_X.pptx
 
Panduan Zakat Dompet Dhuafa
Panduan Zakat Dompet DhuafaPanduan Zakat Dompet Dhuafa
Panduan Zakat Dompet Dhuafa
 

Zakat dan Perundang-undangannya

 • 1. SMKN 1 GEGER Kab. Madiun Memahami Zakat & Perundang-undangannya Oleh : M. NASRUDIN R., M.Pd.I
 • 2. SMKN 1 GEGER Madiun PETA KONSEP ZAKAT   PENGERTIAN DASAR HUKUM MACAM-MACAM DAN KETENTUAN PENGELOLAAN
 • 3. SMKN 1 GEGER Madiun Uraian Materi ZAKAT  Secara Bahasa Zakat (‫زكاة‬) berasal dari bahasa arab Zakka ( ‫ى‬َّ‫ك‬َ‫ز‬ ) yang artinya : berkembang, tumbuh, bertambah, menyucikan, membersihkan.  Sedangkan menurut istilah syariat Islam Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.
 • 4. SMKN 1 GEGER Madiun Perbedaan Antara: Zakat, Infaq & Shadaqah  Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu  Infaq ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, disamping ada yang wajib dan sunnah.  Shadaqah memiliki ma’na yang lebih luas dapat berarti infaq, zakat atau kebaikan non materi.
 • 5. SMKN 1 GEGER Madiun DALIL KEWAJIBAN ZAKAT “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyuci- kan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (me-numbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 1. Q.S At Taubah (9): 103 2. Q.S Al Baqoroh (2) : 43 “Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang- orang yang ruku’.”
 • 6. SMKN 1 GEGER Madiun Hadits Rasulullah ini ditujukan kepada Mu’adz bin Jabal agar ke Yaman untuk memberitahu : Artinya : Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka shodaqoh ( zakat ) yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.( H.R.Bukhori) َ‫ض‬َ‫ر‬َ‫ف‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫هللا‬ َّ‫َن‬‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ ‫ر‬‫ِب‬ْ‫َخ‬‫أ‬ُ‫ت‬ ً‫ة‬َ‫ق‬َ‫د‬َ‫ص‬ ْ‫م‬‫ر‬‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ن‬‫ر‬‫م‬ ُ‫ذ‬َ‫خ‬ْ‫ؤ‬ ُ‫ف‬ َ‫َل‬‫ر‬‫إ‬ ُّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫ت‬َ‫و‬ ْ‫م‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬‫ائ‬َ‫ي‬‫ر‬‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬ْ‫م‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬‫ائ‬َ‫ر‬َ‫ق‬(‫البخاري‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬) 3. HADITS RASULULLAH SAW
 • 8. SMKN 1 GEGER Madiun Hal Hal Yang berkaitan dengan Zakat  Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.  Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.  Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat Syarat Harta yg dikeluarkan Zakatnya:  Telah Mencapai Nishab  Mencapai 1 tahun (haul) kecuali hasil pertanian & Rikaz  Kepemilikan yang sempurna
 • 9. SMKN 1 GEGER Madiun Uraian Materi MACAM-MACAM DAN KETENTUAN ZAKAT 1. Zakat fitrah ( zakat pribadi ) sebanyak 2.5 kg bahan makanan pokok bagi setiap muslim-muslimat yang memiliki kelebihan bahan makanan pada malam hari raya fitrah dan siangnya 2. Zakat maal meliputi :
 • 10. SMKN 1 GEGER Madiun Uraian Materi No NAMA BARANG NISOBNYA ZAKATYA HAUL 1. Emas 20 dinar (93,6 gram ) 2.5 % 1 tahun 2. Perak 200 dirham (672 gram ) 2,5 % 1 tahun 3. Uang kontan Senilai emas 2,5 % 1 tahun 4. Harta perniagaan Senilai emas 2,5 % 1 tahun 5. Sapi/kerbau 30 s/d 39 sapi/kerbau 40 s/d 59 sapi/kerbau 1 ekor anak sapi umur 1 tahun 1 ekor sap/kerbau umur 2 tahun 1 tahun 6. Kambing/domba 40 s/d 120 ekor 121 s/d 200 ekor 1 ekor 2 ekor 1 tahun 7. Petanian/perkebunan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras 5 % dg. Irigasi bayar. 10 % dg. Irigasi air hujan Tiap panen Zakat Maal Meliputi :
 • 11. SMKN 1 GEGER Madiun Mustahiq Zakat, ( Asnaf delapan ) Q.S. At Taubat ayat 60 Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) ham- ba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
 • 12. SMKN 1 GEGER Madiun Penjelasan tentang Mustahiq Zakat (Asnaf delapan) 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari seperdua kecukupanya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja kepadanya. 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupanya atau lebih, tetapi tidak mencukupi. 3. Amil, yaitu orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. 4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam 5. Hamba atau budak yang dijanjikan tuanya bahwa dia boleh menebus dirinya. 6. Gharim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dijalan Allah. 8. Ibnu sabil, (musafir) yaitu orang kehabisan bekal diwaktu bepergian, dan bepergian itu bukan untuk tujuan maksiat.
 • 13. SMKN 1 GEGER Madiun Hikmah Zakat :  Mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan  Mendekatkan diri kepada Allah  Menyuburkan harta; sifat-sifat baik  Membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah  Menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa  Membiasakan diri dengan sifat yang terpuji.
 • 14. SMKN 1 GEGER Madiun Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat  Ketentuan umum  Asas dan tujuan  Organisasi pengelolaan zakat  Pengumpulan zakat  Pendayagunaan zakat  Pengawasan  Sanksi  Ketentuan lain, dan  Ketentuan peralihan
 • 15. SMKN 1 GEGER Kab. Madiun Semoga Bermanfaat