Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PembelajaranBerasaskan Projek  Enhancement Workshop  1
PBP – Sekilas Pandang       Kaedah P&P       BersistematikBerorientasikan              Pembelaj...
Anjakan ParadigmaSebelum            Kini & Masa Depan  Guru – memindahkan      Guru – memimpin dan kerj...
Gabungan PBP dan TMKPBP = Daya Tarikan TinggiTMK = Alat yang berkesanPenggunaan TMK dalam PBP   Carian Maklumat   Ko...
PBP vs Pengajaran Berasaskan AktivitiContoh     Pengajaran      Pembelajaran        Perbezaan Tema   ...
Bagaimana PBP dilaksanakan?   Merancang  Menyediakan          Jadual         Melaksana   Membuat  ...
Merancang   Menentukan hasil pembelajaran yang khusus    Semak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran    Hub...
Menyediakan Jadual  Sediakan jadual untuk komponen projek  Tentukan penanda aras  Permudahkan dan wajar mengikut umur ...
Contoh Jadual  Tarikh/Hari      Tugasan         Tempoh6th September –  Pengenalan Projek     20 minW...
Melaksana dan Memantau   Patuhi jadual projek yang telah disediakan   Gabung jalin pembelajaran di lapangan dan di bil...
Membuat Refleksi Sediakan masa untuk membuat refleksi secara individu atau kumpulan – untuk mengetahui apa yang berjalan...
Rumusan  PBP menjadikan pembelajaran di sekolah seperti  pembelajaran dalam kehidupan sebenar  PBP  membantu   mur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembelajaran berasaskan projek (pbp)

1,397 views

Published on

Pembelajaran berasaskan projek (pbp)

 1. 1. PembelajaranBerasaskan Projek Enhancement Workshop 1
 2. 2. PBP – Sekilas Pandang Kaedah P&P BersistematikBerorientasikan Pembelajaran yang Tugasan dan Menyeronokkan Hasil PBP Penaksiran Berasaskan yang sahih Kemahiran 2
 3. 3. Anjakan ParadigmaSebelum Kini & Masa Depan Guru – memindahkan  Guru – memimpin dan kerja pengetahuan bersama dengan murid Murid– mendengar secara  Murid – terlibat secara aktif pasif Menghafal <pengetahuan  Berfikir <hubungkait & integrasi> & konsep> Soalan tertutup spt  Soalan terbuka spt menyoal menyoal “apa” “mengapa, bagaimana?” Struktur berasingan  Perkembangan berasaskan menekankan hasil senario dan menekan hubung kait  Menekankan kolaborasi Menekan hasil individu 3
 4. 4. Gabungan PBP dan TMKPBP = Daya Tarikan TinggiTMK = Alat yang berkesanPenggunaan TMK dalam PBP  Carian Maklumat  Komunikasi  Mengurus perkembangan projek  Penerbitkan hasil / memindahkan maklumat 6
 5. 5. PBP vs Pengajaran Berasaskan AktivitiContoh Pengajaran Pembelajaran Perbezaan Tema Berasas Aktiviti Berasas Projek KeduanyaPencemaran Melengkapkan aktiviti Kenal pasti masalah Tugasan dalam pengajaran yang berbeza untuk pencemaran dalam berasas aktiviti bersifat individu antara satu sama lain menunjukkan kesan masyarakat. dan tidak dihubung-kait pencemaran yang dengan kehidupan sebenar. berbeza. Tubuhkan satu pasukan petugas Pendekatan berasas projek Kenal pasti komponen untuk menyiasat mendefinisi tugasan yang bagi setiap masalah tersebut merangkumi cabaran dan menyisipkan ke dalam dalam pencemaran dan sediakan projek komuniti yang penyelesaian bermakna. Selain secara teknikal melengkapkan aktiviti dan masalah tersebut. mengenap pasti komponen bagi setiap masalah, maklumat tersebut akan digunakan semasa menyediakan penyelesaian. 15
 6. 6. Bagaimana PBP dilaksanakan? Merancang Menyediakan Jadual Melaksana Membuat & Refleksi Memantau 16
 7. 7. Merancang  Menentukan hasil pembelajaran yang khusus  Semak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran  Hubung-kait dengan kehidupan sebenar  Membina Soalan Kerangka Kurikulum  Membina soalan utama  Sediakan soalan di mana murid merasakan wujudnya impak apabila menjawab soalan tersebut atau menyelesaikan masalah  Menyediakan pelan taksiran  Bagaimana anda tahu bahawa murid telah mencapai hasil pembelajaran?  Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai murid?  Reka bentuk idea dan aktiviti projek  Gunakan G R A S P E (Goal, Role, Audience, Set of Tasks and Solutions, Products, Evaluation –matlamat, peranan, audien, tugasan dan penyelesaian, hasil & penilaian) 17
 8. 8. Menyediakan Jadual  Sediakan jadual untuk komponen projek  Tentukan penanda aras  Permudahkan dan wajar mengikut umur murid 18
 9. 9. Contoh Jadual Tarikh/Hari Tugasan Tempoh6th September – Pengenalan Projek 20 minWaktu ke 3 Menentukan Kumpulan 10 min8th September – Meneliti kajian – 30 minWaktu ke 6 membimbing murid secara kumpulan menjalan aktiviti kajian menggunakan panduan yang telah disediakan.10th September – …………………………………………… ………………………………Waktu ke 5 ………. 19
 10. 10. Melaksana dan Memantau  Patuhi jadual projek yang telah disediakan  Gabung jalin pembelajaran di lapangan dan di bilik darjah  Permudahcarakan proses dengan  bersama mereka untuk memberi sokongan  sediakan resos  sediakan panduan  kemukakan soalan supaya mereka berfikir dan cabar mereka untuk mempertahankan rumusan yang dikemukakan  Membuat pemantauan dan penaksiran  gunakan rubrik  Sediakan masa untuk mereka berkongsi dan mempamerkan hasil projek 20
 11. 11. Membuat Refleksi Sediakan masa untuk membuat refleksi secara individu atau kumpulan – untuk mengetahui apa yang berjalan lancar atau sebaliknya Bincangkan  Analisis hasil pembelajaran secara kuantitatif dan kualitatif  Perkembangan profesional anda secara kuantitatif dan kualitatif  Lain-lain: persepsi ibu bapa, persepsi Guru Besar Berkongsi pengalaman dan perasaan  Berkongsi idea yang boleh mencetuskan inkuri baru, projek baru Cuba menilai apa yang telah anda lakukan dan bagaimana ianya boleh diperbaiki pada masa hadapan 21
 12. 12. Rumusan  PBP menjadikan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran dalam kehidupan sebenar  PBP membantu murid mempelajari isi kandungan yang sama, cuma melalui cara yang berlainan  Selain menguasai isi kandungan, PBP merangkumi komponen seperti kolaborasi, penyelesaian masalah,persembahan / penyampaian dan komunikasi dengan pihak lain  PBP memotivasi murid untuk meneroka lebih mendalam kefahaman ke atas sesuatu isu. 22

×