Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cemerlang upsr bm 012

8,616 views

Published on

Teknik menjawab Bahasa Melayu UPSR

Cemerlang upsr bm 012

 1. 1. UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR ) BAHASA MELAYU KERTAS PEMAHAMAN 011 BAHASA MELAYU KERTAS PENULISAN 012
 2. 2. BAHASA MELAYU KERTAS 2 60 MARKAH Bahagian A 1 Soalan Wajib Jawab Bahagian B 3 Soalan Pilih 1 Bahagian C 1 Soalan Wajib Jawab MEMINDAH MAKLUMAT 10 Markah Tidak Lebih Daripada 5 Ayat MENULIS KARANGAN Tidak Kurang Daripada 80 Patah Perkataan 30 Markah MEMBINA ULASAN Tidak Lebih Daripada 50 Perkataan 20 Markah Peruntukan Masa 10 Minit Peruntukan Masa 40 Minit Peruntukan Masa 20 Minit
 3. 3. BAHAGIAN A KEMAHIRAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT DARIPADA BAHAN GRAFIK (10 markah) Masa yang dicadangkan : 10 minit <ul><li>ARAHAN : </li></ul><ul><li>Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti </li></ul><ul><li>yang terdapat dalam gambar. </li></ul><ul><li>Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang </li></ul><ul><li>dapat dilihat dalam gambar. </li></ul><ul><li>Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar yang </li></ul><ul><li>diberi. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Bentuk soalan - </li></ul><ul><li>gambar siri / tunggal, </li></ul><ul><li>jadual,carta, graf, peta </li></ul>Pengenalan Bahasa Malaysia Penulisan Bahagian A UPSR <ul><li>2. Arahan soalan. </li></ul><ul><li>Tulis lima ayat yang </li></ul><ul><li>lengkap </li></ul><ul><li>Aktiviti </li></ul><ul><li>Situasi </li></ul>3. Konsep – bina ayat bukan tulis cerita. 4. 5 ayat sahaja dibenarkan <ul><li>5. Perkara yang perlu dielakkan </li></ul><ul><ul><li>Perkaitan antara satu </li></ul></ul><ul><li>ayat dengan satu ayat </li></ul><ul><li>- Kata ganti nama diri </li></ul><ul><li>Cara </li></ul><ul><li>Menulis </li></ul><ul><li>- bernombor </li></ul>7 . Markah yang baik - 8 hingga 12 p.p.
 5. 5. UPSR 2005 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. GAMBAR BERTEMA
 6. 6. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH. UPSR 2006 GAMBAR TUNGGAL
 7. 7. UPSR 2007 GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPAN TERSEBUT. GAMBAR TUNGGAL
 8. 8. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH. UPSR 2008 GAMBAR BERTEMA
 9. 9. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH. UPSR 2009 GAMBAR TUNGGAL
 10. 10. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH. 1 5 4 3 2 tepuk tangan tunjuk cara buat lipatan kertas dengar penerangan bercerita tunjuk gambar
 11. 11. Membina ayat 1 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Farah tunjuk cara buat lipatan kertas Rumah Kanak-Kanak Istimewa membantu mereka gembira Farah menunjukkan cara membuat lipatan kertas di Rumah Kanak-Kanak Istimewa untuk membantu mereka dengan gembiranya .
 12. 12. Membina ayat 2 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Mei Mei tepuk tangan - melihat burung yang siap - Mei Mei bertepuk tangan apabila melihat burung yang telah siap digubah oleh salah seorang ahli PBSM.
 13. 13. Membina ayat 3 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Rina dengar penerangan duduk di atas kerusi roda - teliti Rina yang duduk di atas kerusi roda mendengar penerangan dengan teliti daripada abang Ali.
 14. 14. Membina ayat 4 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Siva tunjuk gambar-gambar menarik dalam buku Sains - - Siva menunjukkan gambar-gambar yang menarik dalam buku Sains kepada Asrul dan rakan-rakannya.
 15. 15. Membina ayat 5 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Linda bercerita kisah teladan dalam kumpulan kecil hiburkan kanak-kanak istimewa penuh perasaan Linda bercerita kisah teladan dengan penuh perasaan dalam kumpulan kecil untuk menghiburkan kanak-kanak istimewa.
 16. 16. <ul><li>Bahagian A (10 markah) </li></ul><ul><li>Aspek-aspek yang dinilai: </li></ul><ul><li>Menjawab tugasan </li></ul><ul><li>Ayat </li></ul><ul><li>Kata (Imbuhan/Kata ganda/ Kata majmuk) </li></ul>SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN A
 17. 17. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang (5 ayat) 9 - 10 <ul><li>Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan. </li></ul><ul><li>Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang meluas. </li></ul><ul><li>Penggunaan kosa kata/ kata yang luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. </li></ul><ul><li>Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. </li></ul><ul><li>Hanya lima ayat yang lengkap dan tanpa apa-apa kesalahan sahaja layak diberi 10 mrkah. </li></ul>
 18. 18. Peringkat Markah Kriteria Baik (4 ayat) 7 - 8 i.Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan. ii.Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan. iii.Penggunaan kosa kata/ kata yang masih luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iv. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat. ( Tidak melebihi 6 kesalahan)
 19. 19. Peringkat Markah Kriteria Memuaskan (2-3 ayat) 4- 6 <ul><li>Menggunakan ayat tunggal dan menepati bahan grafik/tugasan. </li></ul><ul><li>Penggunaan kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan grafik/tugasan. </li></ul><ul><li>Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dn ejaan yang menjejaskan ayat. </li></ul>
 20. 20. Peringkat Markah Kriteria Pencapaian Tahap minimum ( 1 ayat ) 1 -3 <ul><li>A yat masih sesuai / ayat dan kata tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik / tugasan. </li></ul><ul><li>Penggunaan kata tang tidak sesuai dengan bahan grafik /tugasan. </li></ul><ul><li>Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan </li></ul>

×