SlideShare a Scribd company logo

Naraa3.

N
Naraa53
1 of 3
Download to read offline
Нийгэм Б

   1 Аль нь энгийн нийгмийн шинж вэ?      А        хүмүүсийн хоорондын     олон  янзын  тогтвортой  өрг өн  холбоо  харилцаа
   Б овог төрлийн холбоо В нийгмийн удирдах төр          Г нийгмийн ялгарал

   2 Нийлмэл нийгэм хэзээ үүссэн бэ?      А 50000-40000 жилийн өмнө       Б 70000-50000 жилийн өмнө     В 80000-60000 жилийн өмн ө
   Г 10000-60000 жилийн өмнө

   3 Нийгмийн харилцаа гэж юу вэ?     А хүмүүсийн харилцаа      Б амьтны харилцаа     В нийгэм даяар талсжин байдаг т үгээмэл суурь
   харилцаа

   4  Аль нь нийгмийн харилцааны илрэл түвшиний нэг вэ?           А хувь х үм үүсийн хоорондын       Б олон х үм үүсийн хоорондын
   В гэр бүлийн хоорондын     Г анги хамт олны хоорондын

   5 Уг чанартай нийгмийн харилцааны эзэн нийгмийн шинж эзэмшсэн иргэншсэн хүнийг ........................... гэнэ.              А хувь
   хүн    Б бие хүн      В хүн

   6 ............................. гэдэг бол статусаар нөхцөлдсөн бөг өөд хүлээлт бүхий зан үйл үйлдэл юм.        А. Эрх       Б үүрэг
   В статус

   7 Нэг зорилго нэг ижил эрх ашиг сонирхол үнэт зүйл зан үйл бүхий хүмүүсийн нэгдлийг .............. гэнэ.             А нийгмийн б үлэг
   Б нийгмийн харилцаа        В нийгэм      Г нийгмийн бүтэц

   8 Хүний салшгүй гол шинжүүдээр ижилсэн тогтвортой холбоо бүхий бие даасан байдлаар оршдог нийгмийн үйлдэлийн тодорхой субъект
   бүлэг хүмүүсийг .......................... гэнэ. А нийгмийн б үтэц      Б нийгмийн б үлэг       В нийгмийн нийтлэг
   Г нийгмийн институт

   9 Нийгмийн чухал хэрэгцээнүүдийг хангах нийгмийн хэм хэмжээг зохицуулах чиг үүрэгтэй тохируулагч байгууламжыг .........................
   буюу нийгмийн дэд тогтолцоо гэнэ.

   10     Хэрэгцээ сонирхол авъяас мэргэжил угсаа гарлын хувьд бие биетэйгээ харилцах туслалцах хийгээд хамтын үйл ажиллагааны
   зорилгоор нэгдсэн хүмүүсийн тодорхой бүлгийг ............................ гэнэ.

   11     1 гэр бүлийн институт                      а үл мэдэх ба мэдэж болохг үй з үйлд хариулт өг өх нийгмийн эв нэгдэл
   зөвшилцөл тогтоох

   2 боловсролын институт               б бараа үйлчилгээний үйлдвэрлэл хувиарлал хэрэглэх хангах

   3 улс төр                       в нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах бүлэг болон нийгмийг зохицуулах

   4 э/з-н                        г мэдлэг соёлыг дамжуулах бүтээх өсвөр үеийг нийгэмшүүлэх боловсон хүчнийг бэлтгэх

   5 шашны институт                   д үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх хүмүүжүүлэх

12  1 Лебон, Тард                а нийгэм нь төрөл бүрийн элементээс тогтох бөгөөд тэр элемент нь бас б үтэцлэг шинжтэй өөрийн

                         үнэт чанар хэм хэмжээ үүрэгтэй

   2 Бернштейн, Каутский, Марк       б нийгмийн хөгжилд үйлдвэрлэл э/з чухал үүрэгтэй болох тухай э/з-н онолууд

   3 Парсонс, Аберле, Мертон          в нийгмийн хөгжил оршин тогтнолыг гол төлөв нийгмийн олон т үмний сэтгэл санааны з үй тогтлоор

                        тайлбарладаг

13  1 соёлыг өргөжин тэлэх хандлагаар нь ангилах      а мэргэжлийн, үндэсний, шашны

   2 соёлын босоо чиглэл дэх ангилал            б иргэншлийн, бүс нутгийн, угсаатны, үндэсний, орон нутгийн, хэв маягийн

   3 дэд соёлын ангилал                    в элитийн, ардын, нийгмийн зонхилогч, дэд сөр өг

14  1 социологийн чиглэлт ойлголт             а иргэний нийгэм бол бидний ухамсар санаа зоригоос хамаарахг үйгээр оршин тогтнож

                              байгаа нийгмийн бодит байдлын ту

   2 үзэл суртлын чиглэлт ойлголт            б иргэний нийгэм бол уг чанартаа эрхэм дээд чин эрмэлзэл б өг өөд манай гарагийн үе
үеийн тэргүүний дэвшилтэт сэтгэгчдийн буй болгох гэж м өр өөд өж ирсэн хийсвэр з үйл

    3 хууль зүйн чиглэлт ойлголт           в нийгэмд ардчилсан эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх нь иргэний нийгмийн х өгжлийн үндэс

 15   Хүн бол оюун ухаантай амьтан гэдэгтэй адил /Хүн бол бэлгэ тэмдгүүдийг бүтээдэг / гэж хэн хэлсэн бэ?

    А. Кассирер    Б. Черчилль      В. Санкц     Г.М. Вебер

 16    Грек хэлэнд ...........нь төрийн удирдах урлаг,т өрийн зарилгыг т үүний нутаг дэвсгэрийн х үрээнд дотоод бодлого,хилийн чанадад гадаад
 бодлого хэрэгжүүлэх тодорхой арга гэсэн утгыг агуулж байна.

    А.легаль      Б.policu     В . totalitas    Г. fasces

 17  хүснэгт нөх

    Үзэл баримтлалын чиглэл                Үзэл санаа                 Гол төлөөлөгчид

    Үндэсний ардчилсан үзэл
    Монголын эв хамт номын ёсоор хөгжүүлэхэд                             Элбэгдорж, Ганчино, Бадрах
18                           Улс төрийн системийн
                            бүтэц
                            Сонирхол нэгтгэх
       Сонирхлын бүлгүүд                                  төр
19  1.Олон улсын      А. Түүий үүссэн цаг нь ийтийн мэдээллийн хэрэгсэл /радио,телевиз,хэвлэл,дуу бичлэг/ эдгээр нь дэлхийн ихэнх

                оронд нэвтэрч ниигмийн бүгдэд хүртээмжтэй болсон ХХ-зууны дунд үе юм.

   2.Үндэсний соёл    Б.Үүнд уран зураг,баримал,уран барилга,сонгодог хөгжим,утга зохиол орно.

   3.Ардын соёл      В.Иргэдийн нийтийн хүртээл болсон итгэл үнэмшил,зан заншил,хэв маяг болон үнэлэмж институтууд юм.

   4.нийтийн соёл     Г.Нийгмийн соёлын салшгүй нэг хэсэг.Ж:нь Морин хуур уртын дуу з өвхөн Монгол туургатанд байдаг соёл.

   5.Элетийн соёл     Д.Үндэсний хил хязгаараас давж өргөтгөж байгаа соёл юм.

   А 1в2г3а4д5б   Б 1в2д3г4б5д   В 1д2в3г4а5б     Г 1в2а3б4д5г

20 1.ардчилсан бус дэглэм        А.савааг 1-нэгээр хугалахад хялбар багцалсан үед хэцүү,тэгэхээр хүч ба нэгдэлтэй байдаг гэсэн утгатай

                     Аливаа сөрөг намыг хориглох эрх барих нам бол ганц намыг тунхагладаг .

   2.Авторитор            Б.Т өрийн эрх мэдлийг хэрэгж үүлэхдээ эрх з үйт бус хуульд албадлага х үчирхийллийн аргаар эрх баригчдын
дур
дур зоригийн тогтоосон төр улсуудыг хэлнэ.

3.Комунист    В.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийг захиран дарангуйлах улс төрийн дэглэм юм.

4.Тоталитор   Г.ийм учраас бүх нийтээр хянан захирах дэглэм юм.

 А.1Б2В3А4Г  Б.1Б2А3Г4В    В.1Г2В3А4Б    Г.1А2Г3Б4В
Ad

Recommended

нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт Amgaa Amgalan
 
нийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 ангинийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 ангиmaagii979797
 
нийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэгнийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэгtulgaa14
 
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1Nergui Oyunchinmeg
 
нийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
 
Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1tushigjargal
 

More Related Content

What's hot

иргэний нийгэм
иргэний нийгэм иргэний нийгэм
иргэний нийгэм chimgee_7965
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 
Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3
Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3
Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-392baaska96
 
иргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох нь
иргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох ньиргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох нь
иргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох ньEnhbaatar Maitsetseg
 
нийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэцнийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэцBayarmaa Anu
 
нийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaaнийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaazundarma
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1anartseeveldorj
 
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )Maa Enkh
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
 
баярмаа гэрийн даалгавар
баярмаа гэрийн даалгаварбаярмаа гэрийн даалгавар
баярмаа гэрийн даалгаварBayarmaa-ss
 
соёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрjavzandulamts
 
Боловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгаа
Боловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгааБоловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгаа
Боловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгааХишигтөгс А.
 

What's hot (19)

иргэний нийгэм
иргэний нийгэм иргэний нийгэм
иргэний нийгэм
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
 
Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3
Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3
Niigmiin status niigem 10 r.baasansuren tsahim hicheeliin hereglegdehuun-3
 
иргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох нь
иргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох ньиргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох нь
иргэн нийгмийн харилцааны эзэн болох нь
 
нийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэцнийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэц
 
224. lectures.
224. lectures.224. lectures.
224. lectures.
 
нийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaaнийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaa
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
 
Нийгэмшилт
НийгэмшилтНийгэмшилт
Нийгэмшилт
 
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
соёл түүний өөрчлөлт (Нийгэм 10 )
 
нийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р ангинийгэм 11 р анги
нийгэм 11 р анги
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3
 
отгоо илтгэл
отгоо илтгэлотгоо илтгэл
отгоо илтгэл
 
баярмаа гэрийн даалгавар
баярмаа гэрийн даалгаварбаярмаа гэрийн даалгавар
баярмаа гэрийн даалгавар
 
соёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Боловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгаа
Боловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгааБоловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгаа
Боловсролд нөлөөлөх агентуудын социологийн судалгаа
 

Viewers also liked

YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3Syahrizal pulungan
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааNaraa53
 
Architizer
ArchitizerArchitizer
ArchitizerEnrico90
 
Evaluation of final production work
Evaluation of final production workEvaluation of final production work
Evaluation of final production workoliviabarfi
 
хүснэгт 10
хүснэгт 10хүснэгт 10
хүснэгт 10Naraa53
 

Viewers also liked (7)

YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Architizer
ArchitizerArchitizer
Architizer
 
111
111111
111
 
Evaluation
EvaluationEvaluation
Evaluation
 
Evaluation of final production work
Evaluation of final production workEvaluation of final production work
Evaluation of final production work
 
хүснэгт 10
хүснэгт 10хүснэгт 10
хүснэгт 10
 

Similar to Naraa3.

Нийгмийн тухай мэдлэг On social science
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science Нийгмийн тухай мэдлэг On social science
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science National of University Mongolia
 
монголын хүн ам
монголын хүн ам монголын хүн ам
монголын хүн ам Haliun53
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
Soyol hoorondin hariltsaani asuudal
Soyol hoorondin hariltsaani asuudalSoyol hoorondin hariltsaani asuudal
Soyol hoorondin hariltsaani asuudalMijiddorj Ganjargal
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.pptГазарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.pptEnkh Tseba
 
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанаролон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанарBayarmaa Anu
 
Хүнийсэл номын Эхлэл хэсэг
Хүнийсэл номын Эхлэл хэсэгХүнийсэл номын Эхлэл хэсэг
Хүнийсэл номын Эхлэл хэсэгХишигтөгс А.
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 

Similar to Naraa3. (20)

Нийгмийн тухай мэдлэг On social science
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science Нийгмийн тухай мэдлэг On social science
Нийгмийн тухай мэдлэг On social science
 
10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
Sem
SemSem
Sem
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
монголын хүн ам
монголын хүн ам монголын хүн ам
монголын хүн ам
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
Soyol hoorondin hariltsaani asuudal
Soyol hoorondin hariltsaani asuudalSoyol hoorondin hariltsaani asuudal
Soyol hoorondin hariltsaani asuudal
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.pptГазарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
 
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанаролон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
 
Хүнийсэл номын Эхлэл хэсэг
Хүнийсэл номын Эхлэл хэсэгХүнийсэл номын Эхлэл хэсэг
Хүнийсэл номын Эхлэл хэсэг
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 

More from Naraa53

Gerlen dohio ba nemelt temdeglel
Gerlen dohio ba nemelt temdeglelGerlen dohio ba nemelt temdeglel
Gerlen dohio ba nemelt temdeglelNaraa53
 
бие даалт13
бие даалт13бие даалт13
бие даалт13Naraa53
 
бие даалт 10
бие даалт 10бие даалт 10
бие даалт 10Naraa53
 
бие даалт 11
бие даалт 11бие даалт 11
бие даалт 11Naraa53
 
бие даалт 12
бие даалт 12бие даалт 12
бие даалт 12Naraa53
 
бие даалт 7
бие даалт 7бие даалт 7
бие даалт 7Naraa53
 
гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5Naraa53
 
гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5Naraa53
 
гэрийн даалгавар4
гэрийн даалгавар4гэрийн даалгавар4
гэрийн даалгавар4Naraa53
 
гэрийн даалгавар3
гэрийн даалгавар3гэрийн даалгавар3
гэрийн даалгавар3Naraa53
 
гэрийн даалгавар2
гэрийн даалгавар2гэрийн даалгавар2
гэрийн даалгавар2Naraa53
 
гэрийн даалгавар1
гэрийн даалгавар1гэрийн даалгавар1
гэрийн даалгавар1Naraa53
 
улс төр
улс төрулс төр
улс төрNaraa53
 
египет
египетегипет
египетNaraa53
 
энэтхэг
энэтхэгэнэтхэг
энэтхэгNaraa53
 
египет
египетегипет
египетNaraa53
 
египет
египетегипет
египетNaraa53
 
б.Docтест
б.Docтестб.Docтест
б.DocтестNaraa53
 
хүснэгт
хүснэгтхүснэгт
хүснэгтNaraa53
 

More from Naraa53 (20)

Gerlen dohio ba nemelt temdeglel
Gerlen dohio ba nemelt temdeglelGerlen dohio ba nemelt temdeglel
Gerlen dohio ba nemelt temdeglel
 
бие даалт13
бие даалт13бие даалт13
бие даалт13
 
бие даалт 10
бие даалт 10бие даалт 10
бие даалт 10
 
бие даалт 11
бие даалт 11бие даалт 11
бие даалт 11
 
бие даалт 12
бие даалт 12бие даалт 12
бие даалт 12
 
бие даалт 7
бие даалт 7бие даалт 7
бие даалт 7
 
гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5
 
гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5гэрийн даалгавар5
гэрийн даалгавар5
 
гэрийн даалгавар4
гэрийн даалгавар4гэрийн даалгавар4
гэрийн даалгавар4
 
гэрийн даалгавар3
гэрийн даалгавар3гэрийн даалгавар3
гэрийн даалгавар3
 
гэрийн даалгавар2
гэрийн даалгавар2гэрийн даалгавар2
гэрийн даалгавар2
 
гэрийн даалгавар1
гэрийн даалгавар1гэрийн даалгавар1
гэрийн даалгавар1
 
7tuuh.
7tuuh.7tuuh.
7tuuh.
 
улс төр
улс төрулс төр
улс төр
 
египет
египетегипет
египет
 
энэтхэг
энэтхэгэнэтхэг
энэтхэг
 
египет
египетегипет
египет
 
египет
египетегипет
египет
 
б.Docтест
б.Docтестб.Docтест
б.Docтест
 
хүснэгт
хүснэгтхүснэгт
хүснэгт
 

Naraa3.

 • 1. Нийгэм Б 1 Аль нь энгийн нийгмийн шинж вэ? А хүмүүсийн хоорондын олон янзын тогтвортой өрг өн холбоо харилцаа Б овог төрлийн холбоо В нийгмийн удирдах төр Г нийгмийн ялгарал 2 Нийлмэл нийгэм хэзээ үүссэн бэ? А 50000-40000 жилийн өмнө Б 70000-50000 жилийн өмнө В 80000-60000 жилийн өмн ө Г 10000-60000 жилийн өмнө 3 Нийгмийн харилцаа гэж юу вэ? А хүмүүсийн харилцаа Б амьтны харилцаа В нийгэм даяар талсжин байдаг т үгээмэл суурь харилцаа 4 Аль нь нийгмийн харилцааны илрэл түвшиний нэг вэ? А хувь х үм үүсийн хоорондын Б олон х үм үүсийн хоорондын В гэр бүлийн хоорондын Г анги хамт олны хоорондын 5 Уг чанартай нийгмийн харилцааны эзэн нийгмийн шинж эзэмшсэн иргэншсэн хүнийг ........................... гэнэ. А хувь хүн Б бие хүн В хүн 6 ............................. гэдэг бол статусаар нөхцөлдсөн бөг өөд хүлээлт бүхий зан үйл үйлдэл юм. А. Эрх Б үүрэг В статус 7 Нэг зорилго нэг ижил эрх ашиг сонирхол үнэт зүйл зан үйл бүхий хүмүүсийн нэгдлийг .............. гэнэ. А нийгмийн б үлэг Б нийгмийн харилцаа В нийгэм Г нийгмийн бүтэц 8 Хүний салшгүй гол шинжүүдээр ижилсэн тогтвортой холбоо бүхий бие даасан байдлаар оршдог нийгмийн үйлдэлийн тодорхой субъект бүлэг хүмүүсийг .......................... гэнэ. А нийгмийн б үтэц Б нийгмийн б үлэг В нийгмийн нийтлэг Г нийгмийн институт 9 Нийгмийн чухал хэрэгцээнүүдийг хангах нийгмийн хэм хэмжээг зохицуулах чиг үүрэгтэй тохируулагч байгууламжыг ......................... буюу нийгмийн дэд тогтолцоо гэнэ. 10 Хэрэгцээ сонирхол авъяас мэргэжил угсаа гарлын хувьд бие биетэйгээ харилцах туслалцах хийгээд хамтын үйл ажиллагааны зорилгоор нэгдсэн хүмүүсийн тодорхой бүлгийг ............................ гэнэ. 11 1 гэр бүлийн институт а үл мэдэх ба мэдэж болохг үй з үйлд хариулт өг өх нийгмийн эв нэгдэл зөвшилцөл тогтоох 2 боловсролын институт б бараа үйлчилгээний үйлдвэрлэл хувиарлал хэрэглэх хангах 3 улс төр в нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах бүлэг болон нийгмийг зохицуулах 4 э/з-н г мэдлэг соёлыг дамжуулах бүтээх өсвөр үеийг нийгэмшүүлэх боловсон хүчнийг бэлтгэх 5 шашны институт д үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх хүмүүжүүлэх 12 1 Лебон, Тард а нийгэм нь төрөл бүрийн элементээс тогтох бөгөөд тэр элемент нь бас б үтэцлэг шинжтэй өөрийн үнэт чанар хэм хэмжээ үүрэгтэй 2 Бернштейн, Каутский, Марк б нийгмийн хөгжилд үйлдвэрлэл э/з чухал үүрэгтэй болох тухай э/з-н онолууд 3 Парсонс, Аберле, Мертон в нийгмийн хөгжил оршин тогтнолыг гол төлөв нийгмийн олон т үмний сэтгэл санааны з үй тогтлоор тайлбарладаг 13 1 соёлыг өргөжин тэлэх хандлагаар нь ангилах а мэргэжлийн, үндэсний, шашны 2 соёлын босоо чиглэл дэх ангилал б иргэншлийн, бүс нутгийн, угсаатны, үндэсний, орон нутгийн, хэв маягийн 3 дэд соёлын ангилал в элитийн, ардын, нийгмийн зонхилогч, дэд сөр өг 14 1 социологийн чиглэлт ойлголт а иргэний нийгэм бол бидний ухамсар санаа зоригоос хамаарахг үйгээр оршин тогтнож байгаа нийгмийн бодит байдлын ту 2 үзэл суртлын чиглэлт ойлголт б иргэний нийгэм бол уг чанартаа эрхэм дээд чин эрмэлзэл б өг өөд манай гарагийн үе
 • 2. үеийн тэргүүний дэвшилтэт сэтгэгчдийн буй болгох гэж м өр өөд өж ирсэн хийсвэр з үйл 3 хууль зүйн чиглэлт ойлголт в нийгэмд ардчилсан эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх нь иргэний нийгмийн х өгжлийн үндэс 15 Хүн бол оюун ухаантай амьтан гэдэгтэй адил /Хүн бол бэлгэ тэмдгүүдийг бүтээдэг / гэж хэн хэлсэн бэ? А. Кассирер Б. Черчилль В. Санкц Г.М. Вебер 16 Грек хэлэнд ...........нь төрийн удирдах урлаг,т өрийн зарилгыг т үүний нутаг дэвсгэрийн х үрээнд дотоод бодлого,хилийн чанадад гадаад бодлого хэрэгжүүлэх тодорхой арга гэсэн утгыг агуулж байна. А.легаль Б.policu В . totalitas Г. fasces 17 хүснэгт нөх Үзэл баримтлалын чиглэл Үзэл санаа Гол төлөөлөгчид Үндэсний ардчилсан үзэл Монголын эв хамт номын ёсоор хөгжүүлэхэд Элбэгдорж, Ганчино, Бадрах 18 Улс төрийн системийн бүтэц Сонирхол нэгтгэх Сонирхлын бүлгүүд төр 19 1.Олон улсын А. Түүий үүссэн цаг нь ийтийн мэдээллийн хэрэгсэл /радио,телевиз,хэвлэл,дуу бичлэг/ эдгээр нь дэлхийн ихэнх оронд нэвтэрч ниигмийн бүгдэд хүртээмжтэй болсон ХХ-зууны дунд үе юм. 2.Үндэсний соёл Б.Үүнд уран зураг,баримал,уран барилга,сонгодог хөгжим,утга зохиол орно. 3.Ардын соёл В.Иргэдийн нийтийн хүртээл болсон итгэл үнэмшил,зан заншил,хэв маяг болон үнэлэмж институтууд юм. 4.нийтийн соёл Г.Нийгмийн соёлын салшгүй нэг хэсэг.Ж:нь Морин хуур уртын дуу з өвхөн Монгол туургатанд байдаг соёл. 5.Элетийн соёл Д.Үндэсний хил хязгаараас давж өргөтгөж байгаа соёл юм. А 1в2г3а4д5б Б 1в2д3г4б5д В 1д2в3г4а5б Г 1в2а3б4д5г 20 1.ардчилсан бус дэглэм А.савааг 1-нэгээр хугалахад хялбар багцалсан үед хэцүү,тэгэхээр хүч ба нэгдэлтэй байдаг гэсэн утгатай Аливаа сөрөг намыг хориглох эрх барих нам бол ганц намыг тунхагладаг . 2.Авторитор Б.Т өрийн эрх мэдлийг хэрэгж үүлэхдээ эрх з үйт бус хуульд албадлага х үчирхийллийн аргаар эрх баригчдын дур
 • 3. дур зоригийн тогтоосон төр улсуудыг хэлнэ. 3.Комунист В.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийг захиран дарангуйлах улс төрийн дэглэм юм. 4.Тоталитор Г.ийм учраас бүх нийтээр хянан захирах дэглэм юм. А.1Б2В3А4Г Б.1Б2А3Г4В В.1Г2В3А4Б Г.1А2Г3Б4В