Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naqu Oy:n selvitys merkityksellisistä asioista suomalaisessa työelämässä

335 views

Published on

Naqu Oy toteutti syyskuussa 2014 kyselytutkimuksen selvittääkseen mitkä seikat ovat suomalaisille työntekijöille työelämässä merkityksellisiä.
Suomalainen työntekijä arvostaa työssään ja työpaikassaan perusasioita: mielekkäitä työtehtäviä, mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä sekä mukavia työkavereita. Avoin tiedonkulku, mahdollisuus kehittyä sekä mahdollisuus oman osaamisen hyödyntämiseen nousevat myös merkityksellisten seikkojen joukkoon. Kilpailukykyinen palkka koetaan vasta yhdeksänneksi tärkeimmäksi seikaksi, mutta omaan tai yrityksen suoritukseen sidottu bonus on vasta sijalla 26. Nämä tulokset selviävät Naqu Oy:n tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin työntekijöille merkityksellisiä asioita työelämässä.
Ohessa kevyt tulosraportti löydöksisistä. Tarkempi analyysi löytyy osoitteesta: www.naqu.fi

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naqu Oy:n selvitys merkityksellisistä asioista suomalaisessa työelämässä

 1. 1. SELVITYS MERKITYKSELLISISTÄ ASIOISTA TYÖELÄMÄSSÄ Panu Luukka Naqu Oy 16.12.2014 www.naqu.fi // @naquoy
 2. 2. Taustaa • Siqni.fi – merkitykselliset asiat työelämässä – kysely toteuteMin syyskuussa 2014 • Kyselyyn etsiMin osallistujia some-­‐kanavien (TwiRer. LinkedIn ja Facebook) välityksellä • Vastaajia kyselyyn saaXin 454 kpl • On syytä huomata ja tunnustaa, eRä otanta on ”vinoutunut” eikä edusta suomalaista työelämää kokonaisuudessaan ©2014 Naqu Oy
 3. 3. Vastaajien taustaXedot Mies 40 % Nainen 60 % johto 20 % Perusk. 2 % Toinen aste 17 % Alempi kk 32 % Ylempi kk 49 % 18-­‐24 3 % 25-­‐34 27 % 35-­‐44 39 % 55-­‐65 6 % 45-­‐54 25 % työntekijä esimies 52 % 28 % ©2014 Naqu Oy
 4. 4. Vastaajien organisaaXoiden koko 19 20 11 11 9 8 21 25 20 15 10 5 0 Alle 10 10-­‐49 40-­‐99 100-­‐249 250-­‐500 501-­‐1000 1000+ ©2014 Naqu Oy
 5. 5. Työssäoloaika (nykyisellä ta:lla) 30 29 18 10 13 35 30 25 20 15 10 5 0 alle 2 vuoRa 2-­‐5 v. 6-­‐10 v. 11-­‐15 yli 15 vuoRa ©2014 Naqu Oy
 6. 6. Vastaajien työsuhteen muoto Vakituinen 88 % Määräaikainen 12 % ©2014 Naqu Oy
 7. 7. TULOKSIA
 8. 8. Kysymys? • Tutkimuksessa kysyimme: Valitse alla olevista kohdista (30 kpl) oman työmo)vaa)osi ja työssä viihtymisesi kannalta viisi (5) tärkeintä asiaa. Huom! Voit valita vain viisi. Älä ota kantaa siihen toteutuvatko ne työssäsi tällä hetkellä vai eivät.
 9. 9. Työelämän merkitykselliset asiat Top 10 1. Mielekkäät työtehtävät ………………………………………………………………….. 42 % 2. Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön …………….. 41 % 3. Mukavat työkaverit ………………………………………………………………………… 35 % 4. Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa ………. 32 % 5. Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX ………………….. 28 % 6. Mahdollisuus käyRää päiviRäin omaa osaamistaan ………………………… 25 % 7. Työn ja vapaa-­‐ajan tasapaino …………………………………………………………. 25 % 8. Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX ……………………………………… 25 % 9. Kilpailukykyinen palkka ja luontaisedut ………………………………………..… 23 % 10. Yrityksen innostava päämäärä ja tavoite ………………………………………… 21 % ©2014 Naqu Oy ”Väi2ämään” liite2y prosen6luku kertoo mikä osuus vastaajista nos) ko. väi2ämän viiden tärkeimmän joukkoon.
 10. 10. Top 11-­‐20 11. Mahdollisuus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumaRa …………………. 18 % 12. Mahdollisuus olla työpaikalla oma itsensä ………….………….………………. 17 % 13. Kyvykäs ja näkemyksellinen johto …………………………………………………… 17 % 14. Työpaikan vahva yhteishenki ………….………………………………………………. 15 % 15. Oman toimenkuvan selkeys ……………………………………………………………. 13 % 16. Työpaikan varmuus …………………………………………………………………………. 11 % 17. Sopiva ja halliRavissa oleva työmäärä …………………………………………….. 9 % 18. Työntekijöiden tasa-­‐arvoinen kohtelu …………………………………………….. 9 % 19. Toimivat toimiXlat ja työvälineet ……………………………………………………..9 % 20. Mahdollisuus saada tunnustusta hyvin tehdystä työstä ……………………9 % ©2014 Naqu Oy
 11. 11. Top 21-­‐30 21. Mahdollisuus edetä uralla ………………………………………………………………. 8 % 22. VastuullisesX toimiva yritys …………………………………………………………….. 7 % 23. Hyvät suhteet lähiesimieheen …………………………………………………………. 6 % 24. Mahdollisuus saada avointa palauteRa omasta suorituksesta ………… 6 % 25. Selkeät säännöt ja ohjeet työlle ja toiminnalle ………………………………… 4 % 26. Omaan tai yrityksen suoritukseen sidoRu palkkiojärjestelmä …………. 4 % 27. Yrityksen taloudellinen Xlanne ja/tai menestys ………………………………. 3 % 28. Yrityksen brändi ……………………………………………………………………………… 3 % 29. Yrityksen tarjoamat tuoReet ja/tai palvelut ……………………………………. 2 % 30. Työpaikan fyysinen turvallisuus ………………………………………………………. 1 % ©2014 Naqu Oy
 12. 12. Merkitykselliset 5 -­‐ sukupuoli Miehet (n=181) Mielekkäät työtehtävät Mukavat työkaverit Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX Naiset (n=271) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mielekkäät työtehtävät Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mukavat työkaverit Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX ©2014 Naqu Oy
 13. 13. Merkitykselliset 5 -­‐ ikä 18-­‐24 (n=16) Mukavat työkaverit Mielekkäät työtehtävät Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Toimivat toimiXlat ja työvälineet Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön 25-­‐34 (n=124) Mukavat työkaverit Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa 35-­‐44 (n=175) Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mukavat työkaverit Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Työn ja vapaa-­‐ajan tasapaino 45-­‐54 (n=112) Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mahdollisuus käyRää päiviRäin omaa osaamistaan Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mukavat työkaverit 55-­‐64 (n=27) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus käyRää päiviRäin omaa osaamistaan Työntekijöiden tasa-­‐arvoinen kohtelu Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX ©2014 Naqu Oy
 14. 14. Merkitykselliset 5 -­‐ koulutus Peruskoulu (n=7) Mukavat työkaverit Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Työpaikan vahva yhteishenki Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Oman toimenkuvan selkeys Toinen aste (n=77) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mukavat työkaverit Mielekkäät työtehtävät Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX Alempi korkea-­‐aste (n=147) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mielekkäät työtehtävät Mukavat työkaverit Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Ylempi korkea-­‐aste (n=223) Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Mukavat työkaverit Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa ©2014 Naqu Oy
 15. 15. Merkitykselliset 5 -­‐ asema Työntekijä (n=237) Mielekkäät työtehtävät Mukavat työkaverit Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Keskijohto (n=125) Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mukavat työkaverit Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX Ylin johto (n=91) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Yrityksen innostava päämäärä ja tavoite Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX ©2014 Naqu Oy
 16. 16. Merkitykselliset 5 – työpaikan koko alle 10 (n=86) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mielekkäät työtehtävät Mukavat työkaverit Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mahdollisuus käyRää päiviRäin omaa osaamistaan 10-­‐49 (n=9) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mukavat työkaverit Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX 50-­‐99 (n=51) Mielekkäät työtehtävät Mukavat työkaverit Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Mahdollisuus käyRää päiviRäin omaa osaamistaan 100-­‐249 (n=52) Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mielekkäät työtehtävät Mukavat työkaverit Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX 250-­‐499 (n=41) Mielekkäät työtehtävät Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesX Mukavat työkaverit Työn ja vapaa-­‐ajan tasapaino 500-­‐1000 (n=36) Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mukavat työkaverit Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Mahdollisuus käyRää päiviRäin omaa osaamistaan 1000+ (n=95) Mielekkäät työtehtävät Mahdollisuus vaikuRaa omaan työhön ja työympäristöön Mukavat työkaverit Mahdollisuus kehiRyä omien kiinnostusten mukaisesX Avoin Xedonkulku työhön ja organisaaXoon liiRyvissä asioissa ©2014 Naqu Oy
 17. 17. Työelämässä tarvitaan enemmän naqua! www.naqu.fi

×