Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Top pro saskyssa Järvenpää & Kytömäki

243 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Top pro saskyssa Järvenpää & Kytömäki

 1. 1. Top-Pro Saskyssa (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) Laajennettu työssäoppiminen / Opetushallitus 11.9.2013
 2. 2. TAUSTAA... • Ensimmäinen hankerahoitus myönnetty 2009 • Kehittäminen jatkuu.... • Alusta saakka mukana valtakunnallisessa verkostossa ( atto-tiimissä) • Keskeiset painopisteet alusta alkaen atto-integraatio sekä yksilölliset opintopolut työssäoppimista laajentaen Laajennetun työssäoppimisen kokeilu 2009/ Mäntän seudun koulutuskeskus Laajennetun työssäoppimisen kokeilu ja Talent polku 2010/ Sastamalan ky Toplaaja Saskyssa 2011/ Sastamalan ky Top tuotteet Saskyssa 2012/ Sastamalan ky Top-Pro Saskyssa 2013/ Sastamalan ky
 3. 3. Tavoitteet hankekaudelle ( 1) Toimimme mentorina/ tutorina uusille toimijoille
 4. 4. Tavoitteet hankekaudelle ( 2) Kokemusten levittäminen....kotona ja kylässä -yksilölliset polut -rakenteelliset uudistukset -samanaikaisopetus -attointegraatio
 5. 5. Tavoitteet hankekaudelle (3) 2+1 = enemmän + = huippuammattilainen Kokeilemme Tredun 2+1 oppisopimusmallia, kohderyhmänä pääasiassa tekniikan alat
 6. 6. Tavoitteet hankekaudelle ( 4) Rakenteet remonttiin…. Palikat uusiksi… -työelämän prosesseja -”urakkaa”, ”tuntipotti- ajattelu” -koulua/työtä/koulua/työtä -oppiminen keskiöön -rajapinnat käyttöön OPETUS- SUUNNITELMA -KOULU FYYSISENÄ TILANA TUNTIMÄÄRÄT -”OPPIAINEET”
 7. 7. Tavoitteet hankekaudelle ( 4 a) • Osaamisalueet esiin( opsin ”purkutyö” jatkuu) Elintarvikeosaaminen -vastaanottaminen, varastoiminen,säilyttäminen -raaka-ainetuntemus >esittely >alkuperä , käsitteleminen -eri jalostusasteisten -elintarvikkeiden tunteminen ja käsitteleminen elintarvikkeissa Ruoanvalmistusosaaminen -työsuunnitelman lukeminen -lounasruoat, leivonnaiset * - ruokalajituntemus -menetelmät ( lounasruoat)** -reseptiohjelman hallinta (suurentaminen, pienentäminen, annoskoot) -työn ajoittaminen , jaksottaminen - _ - Asiakaspalveluosaaminen -asiakaspalvelulounas- ja henkilöstöravintolassa ( noutopöytä/ annokset) -palvelumallin mukainen asiakaspalvelu Ravitsemisosaaminen -erityisruokavaliot, -kasvisruokavaliot -ravitsemissuositukset> eri asiakasryhmät>malliannos -muuntaminen -ravitsemuksen periaatteet -tuotetuntemus Työelämän pelisääntöosaaminen -pukeutuminen -vuorovaikutustaidot -asiallinen käyttäytyminen -vaitiolovelvollisuus -työehtosopimus/työaikojen noudattaminen -yhteiset säännöt ja ohjeet -työturvallisuus Visuaalinen osaaminen -esillelaitto, viimeistely -siisteys työpisteessä, asiakastiloissa - Puhtaanapito-osaaminen -työympäristö -astiahuolto -koneet, laitteet, välineet -jätehuolto, lajittelu Ruokalistaosaaminen -ruokalistasuunnittelun periaatteet ja suunnitteleminen Lounasruokien valmistaminen 20 ov
 8. 8. Tavoitteet hankekaudelle ( 4 a), jatkoa • Osaamisalueiden hyödyntäminen – Tutkinnon osan esittelyssä – Oppimisen ja osaamisen arvioinnissa – Blogit, portfoliot,oppimispäiväkirja, keskustelut, vertais- ja sidosryhmäarvioinnit – Osaamisen tunnistamisessa – Formaalin, informaalin ja nonformaalin oppimisen tunnistaminen – Opettajien osaamiskartoituksessa
 9. 9. Tavoitteet hankekaudelle ( 4 b) Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät ohjaus- ja arviointimenetelmät
 10. 10. Mitä syntyy? Mitä jää? Jouluna 2014: -suunta ylös- ja erityisesti eteenpäin, iloisia ja innostuneita opiskelijoita ja opettajia , uudet rakenteet, erilaiset toteutustavat... . opettajuuden muutos Matkalla syntyy uusia kokemuksia, eriäviä mielipiteitä, eri suuntia, verkostoja….
 11. 11. Konkretiaa...hankkeen jälkeen! • 2+1 malli käytössä • Malli työn ja koulutuksen vuorottelusta • Malli opiskelua ohjaavista tietoteknisistä järjestelmistä • Malli uudenlaisen resurssijaon toteuttamisesta • Attointegraatio kaikilla aloilla käytössä
 12. 12. Kuka, ketkä? • Mukana ovat: Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto opettajat
 13. 13. Miten tekemistä arvioidaan? • Kehittämme erilaisia mittareita – Levitystilaisuudet, osallistujat – Tutoroitavien määrä – Attojen suorittaminen työssäoppien ( ov/ opiskelijamäärä) – Erilaiset palautteet opiskelijoilta, sidosryhmiltä – Vertaispalaute verkostolta – Keskeyttäneet – Opettajien kokemukset opetustyön muutoksesta
 14. 14. Kiitos! Sastamalan koulutuskuntayhtymä Mari Järvenpää Saara-Leena Kytömäki

×