Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLE perustutkinnoissa

534 views

Published on

Seija Kujala-Przeliortz

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLE perustutkinnoissa

 1. 1. HENKILÖKOHTASET OPPIMISYMPÄRISTÖT (PLE) PERUSTUTKINNOISSA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Kuopio
 2. 2. TOIMIJAT <ul><li>Opiskelijat : Savon ammatti- ja aikuisopiston elokuussa 2011 opintonsa aloittavat Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opiskelijat , osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) aloittavista opiskelijoista Kuopion, Iisalmen ja Varkauden yksikössä sekä lääkealan opiskelijat . Yhteensä opiskelijoita on noin 300. </li></ul><ul><li>Opettajat : Kyseisten ryhmien ammatin opettajat (1. vuosi) ja opinto-ohjaajat </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaajat: Kyseisten opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 3. 3. MIKÄ PLE ON? <ul><li>Virtuaalinen oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Opiskelijana luot itse ja ylläpidät verkossa tarjolla olevia maksuttomia ohjelmia ja palveluja (sosiaalinen media) hyödyntäen </li></ul><ul><li>Jaat oppimisympäristösi kurssikavereiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Päätät itse, keitä muita päästät sivustollesi. </li></ul>
 4. 4. HANKKEEN TAVOITTEET <ul><li>tieto - ja viestintäteknologian käyttötaitojen edistäminen ammatillisen toisen asteen opetuksessa. </li></ul><ul><li>työelämän tiedot ja taidot kehittyvät ja ajantasaistuvat. </li></ul><ul><li>painopisteenä on sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen sekä sitä tukevien laitteiden käytön lisääminen ammatillisissa perustutkinnoissa. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. SISÄLTÖ (1) <ul><li>etsitään ratkaisuja sosiaalisen median sovellusten yhteiskäyttöön opetus- ja oppimistilanteissa oppilaitoksen suljetun verkko-oppimisympäristön rinnalle </li></ul><ul><li>selkeytetään sosiaalisen median eri sovellusten roolia oppimisprosessin kokonaisuudessa </li></ul><ul><li>kehitetään yhteisöllistä oppimista sosiaalista mediaa hyödyntämällä ja olemassa olevaa oppimateriaalia uudistamalla </li></ul><ul><li>koulutetaan opettajia, opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia sosiaalisen median ja PLE:n käyttöön </li></ul>
 6. 6. SISÄLTÖ (2) <ul><li>kehitetään opiskelun henkilökohtaistamista PLE:n avulla </li></ul><ul><li>kehitetään oppimisympäristöjen monipuolista käyttöä osana opiskelijan PLE:tä </li></ul><ul><li>vahvistetaan opiskelijan roolia oman oppimisympäristönsä sisällön tuottajana ongelmaperusteisen oppimisen periaatteiden mukaisesti </li></ul><ul><li>vahvistetaan opettajan roolia opiskelun ohjaajana ja ohjauksen eri välineiden käyttäjänä </li></ul><ul><li>vahvistetaan työpaikkaohjaajan roolia oppimisprosessin ohjaajana </li></ul>
 7. 7. TOIMINTASUUNNITELMA
 8. 8. LOPPUTULOS <ul><li>Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli henkilökohtaisen oppimisympäristön käytöstä ammatillisissa perustutkinnoissa. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 9. 9. KUKA VOI HYÖDYNTÄÄ? <ul><li>Hankkeen antamia kokemuksia voidaan hyödyntää millä tahansa koulutusalalla perustutkinnoissa Suomen eri ammatillisissa oppilaitoksissa </li></ul>

×