Kehittämistyön tulosten näkyminen
koulutuksen järjestäjän
opetussuunnitelmassa
Pienryhmätyöskentely 4.12.2013
Mitä vuoden 2012 valtionavustuksilla on
kehitetty?
•

•
•

•

Työsssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhtenäisiä
la...
Perustutkinnon perusteiden toimeenpano
ammatillisessa peruskoulutuksessa
Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää
•
•
•
•
...
Opetussuunnitelman tutkintokohtainen
osa
•
•
•
•
•
•
•

tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista
ammatillisis...
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
(HOPS)
•

•
•

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijalle
yksilöllistä opinto...
Henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
säädöksissä ja määräyksessä
•

•

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/199...
Työssäopp. ja
amm. os.
näyttöjen
yhtenäiset
toteuttamismallit

TVT:aa
hyödyntävät
menetelmät

Yksilölliset
opintopolut

Ko...
Laiteanalyysien sovellukset
Opetus, oppiminen ja oppimisen
arviointi
Näitä
asioita
opetetaan
Näitä
oppimateri
aaleja
käyte...
Ryhmätöiden yhteenveto
Kirjaa fläpille seuraavat alaotsikot ja kunkin osalta,
miten kehittämistyön tulokset kirjataan näky...
Opetussuunnitelman yhteinen osa
Linjaukset
-koulutuksen eri järjestämismuotojen käyttämisestä
-attojen integroinnista
-use...
Opetussuunnitelman yhteinen osa (2)
Linjaukset
-siitä, mitä suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työelämän kanssa
käytännö...
Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa
-

-

AMOS-näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat niin, että
ammattitaitoa ...
Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa
(2)
-

Projektioppiminen ja konkreettiset työtehtävät, joilla
ammattitaito saavut...
-

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
HOPS

Opiskelijan valinnat ja yksilölliset polut, mitkä eri ympäristöt->
räätälöin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013

641 views

Published on

Pirkko Laurilan esitys Kehittämistyön tulokset arjen toiminnaksi – tavoitteena pedagoginen muutos -työseminaarissa 4.12.2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013

 1. 1. Kehittämistyön tulosten näkyminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa Pienryhmätyöskentely 4.12.2013
 2. 2. Mitä vuoden 2012 valtionavustuksilla on kehitetty? • • • • Työsssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhtenäisiä laadukkaista toteuttamismalleja, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat on huomioitu Koko opiskelijaryhmän yksilöllisiä opintopolkuja laajentamalla työssäoppimista Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ( ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen) integrointia työssäoppimiseen laajentamalla sitä Erilaisia TVT:aa hyödyntäviä menetelmiä, jotka mahdollistavat/auttavat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista
 3. 3. Perustutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää • • • • • • • koulutuksen järjestämisen opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena, näyttötutkintona ja oppisopimuksena (L 630/1998, 15 §, 17 §) opetuksen järjestämismuodot kuten lähi-, etä-, monimuoto- ja verkko-opetus sekä työssäoppiminen (L 630/1998, 15 §, 16 §) suunnitelmat ja toimintatavat tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi sekä opiskelijoiden mahdollisuudet täydentää opintojaan ja suorittaa koko tutkinto opintojen tarjonnan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa (L 630/1998, 14 §, 10 §) toimenpiteet opetukseen liittyvästä yhteisöllisyyttä vahvistavasta toiminnasta, joka tarjoaa mahdollisuuden arvopohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen (A 811/1998, 9 §) yhteiset toimintatavat opiskelijan arvioinnin (L 601/2005, 25a §) toteuttamisesta luvun 7 mukaisesti luvun 8 mukaisten muiden määräysten toteuttamisen henkilöstön kehittämissuunnitelman.
 4. 4. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa • • • • • • • tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammatillista osaamista syventävien tutkinnon osien (tutkintoa yksilöllisesti laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää toimielimen hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista
 5. 5. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) • • • Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijalle yksilöllistä opintojen valinnaisuutta toteuttava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Laadintaan osallistuvat opettaja(-t) ja tarvittaessa opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. HOPS sisältää opiskelijan yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen ja osaamisen arviointiin. Siihen kirjataan opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt.
 6. 6. Henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta säädöksissä ja määräyksessä • • Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §) on säädetty : ”Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin tarvittaessa myös muiden ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen.” ”Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus voi toteutua, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.” (perustutkinnon perusteet 2008-2010)
 7. 7. Työssäopp. ja amm. os. näyttöjen yhtenäiset toteuttamismallit TVT:aa hyödyntävät menetelmät Yksilölliset opintopolut Koulutuksen järjestäjän ops ”attojen” integrointi
 8. 8. Laiteanalyysien sovellukset Opetus, oppiminen ja oppimisen arviointi Näitä asioita opetetaan Näitä oppimateri aaleja käytetään Opetus toteutetaa n tänä aikana, tässä paikassa/ paikoissa ja tällä tavalla Näin arvioidaan oppiminen Näin toteutetaan opiskelijan ohjaus ja tuki sekä itsearviointi Osaaminen ja osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö + muu arviointi Opiskelija osaa - ottaa, käsitellä ja säilyttää valitsemansa tuotanto-, tuotekehitys- tai tutkimusalan erilaisia näytteitä - suunnitella ja tehdä laiteanalyysejä - kalibroida sekä käyttää ja pitää toimintakuntoisina analyysilaitteita - laskea ja raportoida tulokset Arvioi Arviointinnin kriteerit kohteet T1 H2 K3
 9. 9. Ryhmätöiden yhteenveto Kirjaa fläpille seuraavat alaotsikot ja kunkin osalta, miten kehittämistyön tulokset kirjataan näkyviksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa -Opetussuunnitelman yhteinen osa -Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa -Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Tutkinnon perusteissa määrätään, mitä/miten opiskelijan pitää osata. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa kerrotaan, miten opetus toteutetaan, jotta em. osaaminen saavutetaan ja miten osaaminen arvioidaan.
 10. 10. Opetussuunnitelman yhteinen osa Linjaukset -koulutuksen eri järjestämismuotojen käyttämisestä -attojen integroinnista -useamman opettajan samanaikaisopetuksesta -työn ja koulutuksen vuorottelusta -tutkinnon osien valinnoista eri tutkintojen välillä -to:n minimistä ja yksilöllisestä laajentamisesta -to:n laadunvarmistuksesta ja perehdytysvastuista -opetuksen opiskelijakeskeisistä toteutusmalleista eri oppimisympäristöissä (työvaltaisuus, yrittäjyyspolku, vaihtoehdot Ny-yrittäjyys, osuuskunta, TOYmalli yms.) -opiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista eri oppimisympäristöissä (vastuut ja mallit) -arvioinnin dokumentoinnista -TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa
 11. 11. Opetussuunnitelman yhteinen osa (2) Linjaukset -siitä, mitä suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työelämän kanssa käytännössä tarkoittaa -sopimusasioista ja -asiakirjoista -työturvallisuudesta eri oppimisympäristöissä (vastuut) -aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta -BYOD –periaatteista (omat laitteet sallittava) -miten opetukseen liittyvä yhteisöllisyys käytännössä toteutetaan -työhyvinvoinnin ylläpidosta (konkreettiset mallit) -opetuksesta ja oppimisesta lyhyesti (pedagoginen strategia ja yhteys laatujärjestelmäään) -osaamispisteisiin siirtymisestä -Työvalmentajamalli?
 12. 12. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa - - AMOS-näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat niin, että ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat näkyvillä integrointitilanteessa Mitkä tutkinnon osat yrittäjänä? Osaamisen arviointi (todella dokumentoitava) Integrointi ja osaamisperusteisuus aidosti käytännössä ja osaamisen tunnistaminen & prosessit Prosessien kirjaaminen Tavoitteellisen oppimisen kirkastaminen ja tuki Opinnäytetöiden monimuotoisuus http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/p/opetussuunnitelma.html
 13. 13. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (2) - Projektioppiminen ja konkreettiset työtehtävät, joilla ammattitaito saavutetaan Ammatti edellä attoihin Tutkintokohtaiset pakolliset erillismääräykset Vaihtoehtoisia malleja tutkinnon osan toteutukseen
 14. 14. - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS Opiskelijan valinnat ja yksilölliset polut, mitkä eri ympäristöt-> räätälöinti ja aito yksilöllisyys Päivittyvä, elävä asiakirja, dokumentoi tutkintokohtaisen osan toteumaa Tarvittava ohjaus ja tuki Tavoitteiden avaaminen ymmärrettävälle tasolle Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Sähköinen järjestelmä?

×