Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stakeholders- en netwerkanalyseVerdiepingsleergang Populatiegerichte Eerstelijnszorg          Nanne	  Dodde   ...
En welke stakeholders zijn belangrijk?‘The principle of who and what really counts’.        Copyright	  ©	  2012	 ...
Opereren in een politieke omgeving	       	      	  In	  het	  AMC	  is	  sinds	  kort	  een	  opleiding	  die	  jo...
1e lijns zorg: geintegreerde zorgChronic Care Model. Wagner ea (1999) - Model voor geintegreerde chronische zorg. Vrijhoef...
Expanded Chronic Care Model  The Expanded Chronic Care Model. Barr ea (2003)       Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  D...
Ontwikkeling van netwerken Psychologie	                 Sociologie	          Technologie	   Economi...
Netwerken zijn er overal ……je moet er alleen oog voor hebben      Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Posities in het sociale netwerkhttp://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks.html ...
KOL benadering in sociaal netwerk          100          80Percent Adopters               ...
Posities van een team in het sociale netwerk The Right Role for Top Teams. Rob Cross and Jon Katzenbach. S+B 2012. Source:...
Clustering door selectie                        Birds of a feather                 ...
Clustering door beïnvloeding     Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Clusters in sociale netwerkenChristakis and Fowler. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years (2007) ...
Innovatie door netwerk verbindingen                    1         2Scattered Fragments     ...
De kracht van zwakke bandenMark Granovetter. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited (1983)         ...
Waarde in de verbinding tussen de delen   ‘No one knows everything,    everyone knows something,  all knowledge res...
Het onzichtbare zichtbaar           en tastbaar makenInzicht in sociale netwerken:Ø  Hoe verlopen de informatie...
Dimensies van sociale intelligentie                (3ND model voor SNA / ONA)               ...
Context en positie van stakeholders in ziekenhuis                                     ...
Strategische rollen van stakeholders in ziekenhuizen          Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Huisarts verwijzigingen naar ziekenhuizen         Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Ziekenhuis verwijzigingen – per indicatie         Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Verwijzigingen en patient incidentie          Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Online sociale netwerken in de zorg         Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Netwerk visualisatie van zorg in de 1e lijn     Zorg voor de wijk conferentie van Lijn1 op 30 maart 2011	       ...
Formele versus informele organisatie The Hidden Power of Social Networks. Cross and Parker (2004)         Copyrig...
Stakeholders GGZ instelling    Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Regionaal netwerk voor        Neurochirurgische zorgThesis Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken. R. van Sch...
Regionale eerstelijnszorg
Definitie Stakeholders analyse	  Stakeholders of belanghebbenden:Personen of organisaties die invloed ondervinden vanof ze...
Stakeholders management                 Identify                 & focusReview      ...
Stakeholders analyse  Copyright	  ©	  2012	  Nanne	  Dodde	  
Stappenplan stakeholders analyse1. Definitie van purpose en context2. Identificatie van de stakeholders3. Onderzoek van de...
1. Definitie van purpose en context                                            ...
2. Identificatie van de stakeholders    Ø Personen – organisaties    Ø Intern – extern    Ø Primair – secun...
3. Onderzoek van de stakeholdersØ Kenmerken: doelen, belangen, behoeften, uitdagingenØ Omstandigheden: krachten, kansen ...
4. Stakeholder mapping en analyse        HoogPOSITIEF                  Keep           ...
5. Kernpunten en prioriteitenØ A. Stakeholders – kenmerkenØ B. Stakeholders – krachtenveldØ C. Stakeholders – invloeden...
5.A. Stakeholders – kenmerken:         extern en interne stakeholdersSTAKEHOLDER	  Doelen	  Belangen	     B...
5.B. Stakeholders – krachtenveld:              omgeving en organisatieSTAKEHOLDER	  Omgeving	  Omgeving	 ...
5.C. Stakeholders – krachtenveld:           specificatie van de invloeden Omgeving kracht	   STAKEHOLDER	   ...
Stakeholder mapping van       neurochirurgische zorgThesis Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken. R. van Scha...
Stakeholder mapping vanregionale eerstelijnszorg
Voor nadere informatie        Nanne Dodde        06 53468632        nanne@3nd.nl         w...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stakeholders en netwerkanalyse- Nanne Dodde 3 ND-Populatiegerichte 1elijnszorg JvEI 26sept'12

1,057 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stakeholders en netwerkanalyse- Nanne Dodde 3 ND-Populatiegerichte 1elijnszorg JvEI 26sept'12

 1. 1. Stakeholders- en netwerkanalyseVerdiepingsleergang Populatiegerichte Eerstelijnszorg Nanne  Dodde Almere, 26 september 2012
 2. 2. En welke stakeholders zijn belangrijk?‘The principle of who and what really counts’. Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 3. 3. Opereren in een politieke omgeving      In  het  AMC  is  sinds  kort  een  opleiding  die  jonge  artsen  traint  in      het  bespelen  van  het  poli7eke  veld  om  zo  invloed  te  krijgen  en      aandacht  te  vragen  voor    specifieke  problemen  in  de  zorg.    De  opleiding  arts  maatschappij  en  gezondheid  richt  zich  op  beleidsvorming  en  poli=ek.  Aios  leren  hoe  ze  aandacht  moeten  krijgen  voor  een  onderwerp  dat  van  groot  belang  is  voor  de  volksgezondheid.  Aios  Ines  Rupp  volgde  de  opleiding  en  liep  een  week  stage  op  het  ministerie  van  VWS  waar  ze  werd  begeleid  door  een  hoge  ambtenaar.  “Een  heel  andere  wereld”,  zegt  Rupp.  “Ik  zag  dat  de  ambtenaren  constant  verbindingen  zoeken  tussen  de  betrokken  par7jen.  Dat  is  eigenlijk  waar  het  om  draait.  Interessant  om  mee  te  maken.”    Krachtenveldanalyse  De  vierjarige  aios-­‐opleiding  arts  maatschappij  en  gezondheid  bestaat  uit  theorie  en  prak=jk.  In  het  theore=sche  deel  leren  aios  hoe  ze  een  krachtenveldanalyse  moeten  uitvoeren;  ze  analyseren  poli7eke  actoren  en  hun  belangen  en  kijken  dan  hoe  ze  hun  eigen  ideeën  het  beste  kunnen  doorvoeren.  Het  prak=jkgedeelte  vindt  plaats  bij  de  werkgever  van  de  aios,  bijvoorbeeld  in  een  academisch  ziekenhuis  of  bij  de  GGD.   http://www.mednet.nl/nieuws/id6413-opereren-in-een-politieke-omgeving.html Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 4. 4. 1e lijns zorg: geintegreerde zorgChronic Care Model. Wagner ea (1999) - Model voor geintegreerde chronische zorg. Vrijhoef (2008) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 5. 5. Expanded Chronic Care Model The Expanded Chronic Care Model. Barr ea (2003) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 6. 6. Ontwikkeling van netwerken Psychologie   Sociologie   Technologie   Economie   Politiek   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 7. 7. Netwerken zijn er overal ……je moet er alleen oog voor hebben Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 8. 8. Posities in het sociale netwerkhttp://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks.html Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 9. 9. KOL benadering in sociaal netwerk 100 80Percent Adopters Opinion Leaders 60 Random 40 Marginals 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Time Thomas Valente. Network Methods for Behavior Change. INSNA Sunbelt Conference 2010. Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 10. 10. Posities van een team in het sociale netwerk The Right Role for Top Teams. Rob Cross and Jon Katzenbach. S+B 2012. Source: University of Virginia, McIntire School of Commerce. Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 11. 11. Clustering door selectie Birds of a feather flock together Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 12. 12. Clustering door beïnvloeding Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 13. 13. Clusters in sociale netwerkenChristakis and Fowler. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years (2007) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 14. 14. Innovatie door netwerk verbindingen 1 2Scattered Fragments Single Hub and Spoke 4 3 Core / Periphery Multi Hub – Small World Valdis Kreps and June Holley. Building Smart Communities through Network Weaving (2002) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 15. 15. De kracht van zwakke bandenMark Granovetter. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited (1983) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 16. 16. Waarde in de verbinding tussen de delen ‘No one knows everything, everyone knows something, all knowledge resides in networks’ Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 17. 17. Het onzichtbare zichtbaar en tastbaar makenInzicht in sociale netwerken:Ø  Hoe verlopen de informatie en kennis stromen tussen mensenØ  Wie zijn de meest actieve en meest waardevolle knoop/verbind puntenØ  Welke interacties zijn er tussen mensen en hoe worden dingen geregeldØ  Hoe kunnen informele netwerken waardevol en effectief worden gebruiktØ  Waar kan een interventie worden gedaan voor verbetering van resultaat. Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 18. 18. Dimensies van sociale intelligentie (3ND model voor SNA / ONA) Vertrouwen   Energie  Wie  mo7veert  wie  ?   Inspira7e   Veiligheid   Ontwikkeling   Engagement   Ideeen  Wie  ondersteunt  wie  ?   Oplossing   Informa7e   Verbinding   Communica7e  Wie  praat  met  wie  ?   Toegang   Exper7se   Bewustzijn   Domein  Wie  kent  wie  ?   Bestaan   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 19. 19. Context en positie van stakeholders in ziekenhuis Individual   physicians  or   clinic  /   department   Clinic  depart-­‐ staff   ments   Clinics   belonging  to   the  hospital   chain.   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 20. 20. Strategische rollen van stakeholders in ziekenhuizen Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 21. 21. Huisarts verwijzigingen naar ziekenhuizen Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 22. 22. Ziekenhuis verwijzigingen – per indicatie Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 23. 23. Verwijzigingen en patient incidentie Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 24. 24. Online sociale netwerken in de zorg Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 25. 25. Netwerk visualisatie van zorg in de 1e lijn Zorg voor de wijk conferentie van Lijn1 op 30 maart 2011   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 26. 26. Formele versus informele organisatie The Hidden Power of Social Networks. Cross and Parker (2004) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 27. 27. Stakeholders GGZ instelling Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 28. 28. Regionaal netwerk voor Neurochirurgische zorgThesis Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken. R. van Schaik & W.C. Peul   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 29. 29. Regionale eerstelijnszorg
 30. 30. Definitie Stakeholders analyse  Stakeholders of belanghebbenden:Personen of organisaties die invloed ondervinden vanof zelf invloed kunnen uitoefenen op een plan of actie.Stakeholders analyse:Identificeren en onderzoeken van stakeholders(kernmerken, belangen, invloed) om rekening mee te houdenin de ontwikkeling en uitvoering van het plan of de actie. Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 31. 31. Stakeholders management Identify & focusReview Analyse && learn understand Engage Strategy & act & plan Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 32. 32. Stakeholders analyse Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 33. 33. Stappenplan stakeholders analyse1. Definitie van purpose en context2. Identificatie van de stakeholders3. Onderzoek van de stakeholders4. Stakeholder mapping en analyse5. Kernpunten en prioriteiten   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 34. 34. 1. Definitie van purpose en context Review & Position Audit Control StrategyMission & Corporate Strategic Option Strategy Evaluation &Objectives Appraisal Generation Implementation Choice Environmental Analysis Strategic   Choice   Strategic   Strategic   Analysis   Implemen-­‐   ta7on   Exploring corporate strategy. Johnson and Scholes (1988) Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 35. 35. 2. Identificatie van de stakeholders Ø Personen – organisaties Ø Intern – extern Ø Primair – secundair Ø Key stakeholders Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 36. 36. 3. Onderzoek van de stakeholdersØ Kenmerken: doelen, belangen, behoeften, uitdagingenØ Omstandigheden: krachten, kansen & bedreigingen, perspectievenØ Zelf: relatie, gemeenschappelijke belangen, conflictgebieden, perspectieven, invloed, verwachte reacties op jouw actieØ Anderen: relatie, gemeenschappelijke belangen, conflictgebieden, perspectieven, invloed, verwachte reacties op elkaar Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 37. 37. 4. Stakeholder mapping en analyse HoogPOSITIEF Keep Manage satisfied closelyNEUTRAAL Invloed Monitor, Keep minimaal informedNEGATIEF Laag Laag Hoog Belang Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 38. 38. 5. Kernpunten en prioriteitenØ A. Stakeholders – kenmerkenØ B. Stakeholders – krachtenveldØ C. Stakeholders – invloeden Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 39. 39. 5.A. Stakeholders – kenmerken: extern en interne stakeholdersSTAKEHOLDER Doelen Belangen Behoeftes Invloed Uitdagingen ……. STAKEHOLDER Doelen Belangen Behoeftes Invloed Uitdagingen ……. Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 40. 40. 5.B. Stakeholders – krachtenveld: omgeving en organisatieSTAKEHOLDER Omgeving Omgeving Omgeving Organisatie Organisatie Organisatie kracht 1 kracht 2 kracht n kracht 1 kracht 2 kracht n Ø  Welke omgevingsfactoren beinvloeden de diverse stakeholders ? Ø  Welke organisatie factoren beinvloeden de diverse stakeholders ? Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 41. 41. 5.C. Stakeholders – krachtenveld: specificatie van de invloeden Omgeving kracht STAKEHOLDER Invloed van de kracht op STAKEHOLDER en vv. Organisatie kracht STAKEHOLDER Invloed van de kracht op STAKEHOLDER en vv. Ø Mate van invloed: Laag HoogØ Aard van de invloed: POSITIEF NEUTRAAL NEGATIEF Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 42. 42. Stakeholder mapping van neurochirurgische zorgThesis Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken. R. van Schaik W.C. Peul   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  
 43. 43. Stakeholder mapping vanregionale eerstelijnszorg
 44. 44. Voor nadere informatie Nanne Dodde 06 53468632 nanne@3nd.nl www.3nd.nl   Copyright  ©  2012  Nanne  Dodde  

×