Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voeding van het gezonde jonge kind

1,324 views

Published on

PPT m.b.t. de samenvatting van een artikel van Dr. J.J.M. Tolboom

  • Be the first to comment

Voeding van het gezonde jonge kind

  1. 2. De huidige richtlijnen voor een gezonde voeding voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
  2. 3. Nederlandse voedingsnormen en internationaal geaccepteerde normen
  3. 4. Een rationele benadering van de voeding van het gezonde jonge kind. Zeker gedurende de eerste zes levensmaanden verdient borstvoeding de voorkeur boven flesvoeding.
  4. 5. Het geven van vitaminesuppletie en de eerste bijvoeding.
  5. 6. Voedselallergie en voedingsstoornissen (=lichte problemen van het maag-darmkanaal)
  6. 7. De aanbevolen hoeveelheid of adequate inneming van voedingsstoffen, voedingsschema’s voor zuigelingen, peuters en kleuters en antropometrische afkappunten voor overgewicht en obesitas.
  7. 8. Gezien de toename van het aantal kinderen dat te zwaar is, is het niet alleen van belang gezonder te eten maar ook meer te bewegen.

×