нэгж хичээл

22,834 views

Published on

6 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
645
Comments
6
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

нэгж хичээл

 1. 1. 5-р анги<br />Сэдэв: Магадлал статистик<br />2009 он<br />Сэдэв:Магадлал статистик<br />Хэрэгцээ :Суралцагчийн хэрэгцээ : <br /> Алхам бүрт тохиолдох үзэгдэл юмсын учир утга, явагдах дүрэм журмыг ухаж ойлгон, амьдралд хэрэглэх , асуудал шийдэх зэрэгт магадлал статистикийн мэдлэгээ ашиглахыг мэдэх чадах.<br />Нийгмийн хэрэгцээ : Магадлал статистикийн ухагдахуунуудыг математикийн танин мэдэхүйн аргуудтай хослулан судлах ,үзэгдэл юмсын зүй тогтлыг таньж,ахуй амьдралд хэрэглэх.<br />Зорилго :Турших, бүртгэх, боломж тоолох,таамаглал дэвшүүлэх, дүгнэлт гаргах, асуудал шийдэх олох олон аргыг мэдэх, ахуй амьдралд хэрэглэх.<br />Зорилт :<br />Цогц чадамжЗорилтК1Магадлал статистикийн бүртгэл ,туршилт, үзэгдлийн зүй тогтол , боломжийг судлахтай холбогдсон , нэр томьёо,үг хэллэг, дүрмийг ойлгож анхан шатны хэлд тайлагдах эх хэлээрээ бүтээлчээр хэрэглэн харилцахК2Бүртгэл хөтөлж , боломжийг тооцоолсны үндсэн дээр таамаглал дэвшүүлж , дүгнэлт хийх, түүнийгээ тайлбарлан ярих, учрыг үндэслэн нотлох аргад сургах К3Туршилтын дүн,юмс үзэгдлийн боломжийг модны схем,замын зураг, зүй тогтлыг болон хөлгөн схемээр загварчлан илэрхийлж , математик туганд шилжүүлэх , тооцоолох арга эзэмших К4Ажиглалт, туршилт хийх асуулт, төлөвлөгөө гаргах, эргээд үйл явц, үр дүнгээ шалга шинжлэх ,үр дүнг тооцох,асуудлыг сонголтоор шийдвэрлэх арга барилд суралцах <br />Агуулга :Судлагдахуун <br /><ul><li>Туршилтын дүн ба хос, хослол үүсгэх, тэдгэрийг тоолох
 2. 2. Боломж тоолох зүй тогтол ба хялбар схемүүд хэрэглэх
 3. 3. Бүртгэлд тулгуурлан таамаглал дэвшүүлэн дүгнэлт гаргах ,томьёолох
 4. 4. Боломж түүний тоог олох
 5. 5. Дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг хэрэглэн төрөл бүрийн хээ зохиомжлон зурах </li></ul>Ур ухаан <br /><ul><li>№АгуулгаЧадвар1Бүртгэл зүй тогтол Хүснэгт бөглөх, туршилтын зүй тогтлыг олж илрүүлэх Тоонуудын дарааллын гишүүдийн зүй тогтлыг илрүүлэн зарим гишүүдийг олж бичихЯнз бүрийн юмсыг болон туршилтын үр дүнг хүснэгтээр бүртгэх Бүртгэлийг ажиглан таамаглал дэвшүүлэх , дүгнэлт гаргах 2Туршилт ба үзэгдэлХүснэгт бөглөх туршилт хийж,үр дүнг ажиглаад дүгнэлт гаргах, дүгнэлтийг томьёолон бичихАжиглалт ,туршилтын сонирхож буй үр дүнг тодорхой зүй тогтлоор бүртгэх3Боломж ,түүний тооЮмсын хос, хослолыг үүсгэх ба тэдгээрийн тоог схем, диаграмм хэрэглэн олох Юмсыг тоолох зүй тогтол олж, тоог нь тодорхойлохЗүй тогтлоор үргэлжлүүлэх буюу геометрийн дүрсүүдээр хээлэх </li></ul>Цагийн төлөвлөлт: <br />№Ээлжит хичээл Шинэ хичээлБататгал1Туршилтын дүн ба хос, хослол үүсгэх, тэдгээрийг тоолох1 цаг 1 цаг2Зүй тогтол ба хялбар схемүүд хэрэглэх1 цаг1 цаг3Бүртгэлд тулгуурлан таамаглал дэвшүүлэн дүгнэлт гаргах, томьёолох1 цаг1 цаг4Боломж түүний тоог олох1 цаг1 цаг5Дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг хэрэглэн төрөл бүрийн хээ зохиомжлон зурах1 цаг7Сэдвийн үнэлгээ1 цаг8Бүгд10 цаг<br />Хэрэглэгдэхүүн:<br />Сургалтын материаллаг хэрэглэгдэхүүн:<br />1.Математик- Y сурах бичиг.<br />2.”Сурагчийн дасгал ажлын дэвтэр”-Y<br />3.Тараах материал , зурагт үзүүлэн ,слайд, шоо,шагай ,зоосон мөнгө, хөзөр <br />4. Жишиг даалгавар ,тест<br />5.Сургалтын үзүүлэх техник хэрэгсэл <br />Үйлийн орчин:<br /> Унших-Магадлал статистик айн судлагдахуунуудыг нэрлэх,ойлгох<br />Бичих -Туршилт,боломжийн тоог бүртгэх, тэмдэглэх<br />Зурах –Элдэв боломжийн тоог янз бүрийн хүснэгт,диаграмм схем хэрэглэн дүрслэх <br />Сонсох-Бусдын яриа , тайлбарыг хүлээцтэй сонсож, тусгах<br />Тооцоолох-Тодны схем ,замын зураг ,зүй тогтлын болон хөлгөн схем ашиглан боломжийн тоог олох <br />Сэтгэл зүйн очин :<br /><ul><li>Сурах , мэдэх,хийх хүсэл тэмүүлэл,сонирхолтой байх
 6. 6. Идэвхи санаачилгатай байх
 7. 7. Бусадтайгаа үнэн сэтгэлээсээ хамтран ажиллах </li></ul>Арга зүй <br />Идэвхитэй сургалтын аргуудЭрэл хайгуулын аргаТуршилт хийж хүснэгтээр бүртгэхЗохиомжлон бүтээх Хэлэлцүүлэгийн арга Харилцан ярианы арга Үзэсгэлэн үзэх арга Сэдэлжүүлэх аргуудИдэвхижүүлэх аргуудХосоор ажиллах арга Бие даан суралцах арга Судлагдахуун ++++Туршилтын дүн ба хос,хослол үүсгэх,тэдгээрийг тоолох++++Зүй тогтол ба хялбар схемүүд хэрэглэх++++Бүртгэлд тулгуурлан таамаглал дэвшүүлэн дүгнэлт гаргах, томьёолох+++Боломж түүний тоог олох +++++Дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг хэрэглэн төрөл бүрийн хээ зохиомжлон зурах <br />Үнэлгээ:<br />Танин мэдэхүйн тухайн түвшний шалгуур:<br />1.Хүснэгт бөглөх туршилт хийж, дүгнэлт гаргах<br />2.Зүй тогтлыг таньж үргэлжлүүлэх<br />3.Ажиглалт туршилтын дүнг хүснэгтээр бүртгэх, янз бүрийн юмсыг хос, хослолоор загварчилах<br />4.Янз бүрийн боломжийн тоог хос, хослолын ба модны схем, замын диаграмм ашиглан олох<br />5.Жишиг даалгавар боловсруулж бичгийн ажлаар үнэлж дүгнэх<br />Батлав сургалтын менежер........................./ /<br />Ээлжит хичээл төлөлвлөлт №1 2- цаг <br />Сэдэв: Туршилтын дүн ба хос,хослол<br />Зорилго :Ажиглалт туршилтын дүнг бүртгэж хос, хослолыг үүсгэх,тоолох аргын тухай мэдэх<br />Зорилт :<br />К1: Янз бүрийн үзэгдэл , илрэх байдлыг мэдэх, хос,хослол үүсгэхтэй холбогдсон нэр томёо, үг хэллэгийг мэдэж,эх хэлээрээ харилцах, бусад бодлогоос ялгах<br />К2:Ажиглалт туршилтыг зааврын дагуу хийх,юмсын хос, хослол үүсгэх аргыг ойлгож, тооцоолох аргад суралцах , учрыг тайлбарлах <br />К3:Ажиглалт туршилт хийж сонирхож буй үр дүнг тодорхойлох ,юмсын хос, хослоын тоог хүснэгтлэн бүртгэх,тоолох аргад суралцах <br />К4:Ажиглагдах үзэгдэл ,юмсын илрэх байдал,үр дүн хос,хослолын тоог бүртгэх ,асуудлыг шиидвэрлэх <br />Агуулга:<br /><ul><li>СудлагдахуунУр ухаанЯнз бүрийн үзэгдэл, түүний илрэх байдалАжиглалт, туршилт хийх арга Туршилтын дүн Хүснэгт бөглөх туршилт хийх ,үр дүнг ажиглах, дүгнэлт гаргах, дүгнэлийг томьёолон бичихАжиглалт, туршилтын сонирхож буй үр дүнг тодорхой зүй тогтлоор бүртгэх </li></ul> <br />Цаг төлөвлөлт : <br /><ul><li>Сэдэлжүүлэх, сэргээн санах үе-3 мин
 8. 8. Шинэ мэдлэг олгох үе-18 мин
 9. 9. Бататгал үе-14 мин
 10. 10. Дүгнэлт -3 мин
 11. 11. Даалгавар өгөх -2 мин нийт 40 мин
 12. 12. Бататгал хичээл-40 мин </li></ul>Сургалтын арга :<br />-Туршилт хийж мэдлэг бүтээх, хэлэлцүүлэгийн арга<br />Хэрэглэгдэхүүн:Сурах бичиг,мөнгө , шагай ,шоо, бусад<br />Хичээлийн явц:<br /><ul><li>Үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн үйл ажиллагааБагшийн тэмдэглэлСэрээн санах үе .Мэдээлэл :авто хэрэгслий дугаарлахдаа 2 үсэгний ард 4 тоо тавьсан байдгийг бид мэддэг ГА 54*45, ХӨ 17*68 гэх мэт энэ бол үсэг тооны хос юм. Эндээс хэдэн ийм хосыг /автомашины дугаарыг бичих боломж/ үүсгэж болох вэ ? гэсэн асуулт гарна Ийм бодлогыг магадлал статистикийн аргаар шийддэг .-Сэдэлжүүлэх үйл хийх -Багт хуваах -Хэрэглэгдэхүүнийг тараах Шинэ мэдлэг олгох Туршилт хийх дараалалБагууд багшийн санал болгосон 3 туршилтыг зааврын дагуу дараалан хийх.Туршилтын үр дүнг хүснэгтлэн бүртгэх Үр дүнг ажиглан багаараа урьдчилсан таамаглал гаргах Асуудлыг хамтаараа хэлэлцэн ярилцаж, тодорхой дүгнэлтэнд хүрээд , томьёолон бичих Туршилтын үр дүнг тооцоолсны дараагийн туршилтыг хийх Туршилт хийж,үр дүнг бүртгээд таамаглал дэвшүүлж , дүгнэлт хийж байгаа аргад суралцах -Туршилтыг эхлүүлэх -Туршилтын явцын тухайн нөхцөлд тохируулан асуулт, ярилцлагаар чиглүүлэх -Туршилтын үр дүн өгсөн нөхцөлөөс/яг нэг, ядаж нэг гэсэн үгнүүдийн учрыг ойлгуулах/шалтгаалж өөрчлөгдөж байгааг ажиглуулах ,дүгнэлт хийлгэх Бататгал үе:Дасгал731-740 СБ:хуудас 124Дасгал бодлогийг бодох аргыг тайлбалан үнэлгээ өгөх идэвхижүүлэхДүгнэлт :Юу сурч мэдсэнээ дүгнэн ярилцахЭэлжит хичээлийн биелэлтийг дүгнэн ярилцана.Үнэлгээ :Сурагчид өөрийн үнэлгээ өгнө-Стандарт бус аман үнэлгээ өгнөГэрийн даалгавар :Сурах бичгийн хуудас :</li></ul>Туршилт хийх зааврууд:<br />Туршилт1-р баг2-р баг3-р баг4-р баг11 үсэн ба 1 цифр орсон хос зохиох 2 үсэн ба 1 цифр орсон хос зохиох1 үсэн ба 2 цифр орсон хос зохиох2 үсэн ба 12цифр орсон хос зохиох2,3Ялгаатай 3 зоос орхиход яг нэг сүлд буух боломжийн тоог олохЯлгаатай 3 зоос хаях бүх боломжийн тоог олох Ялгаатай 2зоос орхиход ядаж нэг нь тоо буух боломжийн тоог олохЯлгаатай 2 зоос орхих бүх боломжийн тоог олох 4Зөвхөн ногоон , шар 2 өнгийн хайрцагт өгсөн нөхцөлөөр бөмбөг хийх Зөвхөн цэнхэр , ногоон , шар 3 өнгийн хайрцагт өгсөн нөхцөлөөр бөмбөг хийхХүрэн ,цэнхэр , ногоон , шар 4 өнгийн хайрцагт өгсөн нөхцөлөөр бөмбөг хийхЗөвхөн шар, хүрэн өнгийн 2 хайрцагт өгсөн нөхцөлөөр бөмбөг хийх<br />Туршилт 1 Хоёр ижил шоо орхиход 21 боломжтой . 2 өөр шоо орхиход 36 боломжтой .<br />Боломжууд 1,11,21,31,41,51,62,22,32,42,52,63,33,43,53,64,44,54,65,55,66,66+5+4+3+2+1=21Нийт 21 янзаар бууна.<br />Боломжууд 1,11,21,31,41,51,62,12,22,32,42,52,63,13,23,33,43,53,64,14,24,34,44,54,65,15,25,35,45,55,66,16,26,36,46,46,66*6=36Нийт 36 янзаар бууна.<br />Туршилт 2 а.<br /> Ижил шоо орхиход тусах нүхний нийлбэр 5 байх боломж нь 4 боломжтой .<br />№Туршилтын үр дүн Боломжийн тоо 12,3121,4133,2144,115Нийт боломжийн тоо4<br /> б.Ядаж нэгэнм дээр нь 6 тоотойнүх буух боломжнь 11 байна.<br />1,62,63,64,65,66,66,16,26,36,46,5<br />2,54,31,65,23,46,1<br />3,64,56,35,4<br />в.Нүхнүүдийн нийлбэр 7 ба 9 байх боломжийн 7 нь олон байна.<br />Туршилт 3 8ижил бөмбөгийг 2 хайрцагт хоосон хайрцаг үлдээхгүйгээр 3,5; 4,4; 5,3; 2,6; 6,2 гэсэн 5 янзаар хийж болно.<br />Туршилт 4<br />Амттан Ундаа ЖигнэмэгБялууХачиртай талхҮзэмний шүүс+++Хөөрүүлсэн сүү+++Савласан тараг +++Сүүтэй цай +++4*3=12 янзаар хувиарлах боломжтой <br />Туршилт 5<br />Дадлага ажил <br />Тойрог дээр авсан цэгийн тоо 23456Цэгүүдийг холбоход үүссэн хөвчийн тоо 1361015Нэмэгдсэн хэрчмийн тоо буюу зүй тогтол +2 +3 +4 +5<br />Батлав сургалтын менежер........................./ /<br />Ээлжит хичээл төлөлвлөлт №2 2- цаг <br />Сэдэв: Зүй тогтол ба хялбар схемүүд хэрэглэх<br />Зорилго :Хялбар схемээр болон хүснэгтээр өгсөн мэдээллийн зүй тогтлыг олж гүйцээх, бөглөх,боловсруулах, тооцоолох<br />Зорилт :<br />К1: Үзэгдэл юмсын холбоо хамаарал , зүй тогтлыг математик хэлээр унших, бичих тэмдэглэх , харилцах<br />К2:Боломж тоолох зүй тогтлыг ажиглан таних, таамаглах,гүйцээх аргад суралцах ,учрыг тайлбарлах <br />К3:Хялбар схемүүдээр загварчлагдсан зэгдэл юмсын учир шалтгаан ,зүй тогтлыг олж нээх , үргэлжлүүлэх ,бүртгэн тооцоолох аргад суралцах<br />К4:Үзэгдэл юмсын хоорондын хамаарал ,зүй тогтол , дүрэм журмыг илрүүлэх , асуудлыг шийдэх оновчтой хувилбарыг сонгох чадварт суралцах<br />Агуулга:<br /><ul><li>СудлагдахуунУр ухаанЗүй тогтол таних, илрүүлэх аргууд Зүй тогтлоор тоолох аргууд Замын диаграмм , хослолын тоо Модны схемЗүй тогтлыг олж, тоон сүлжээ бөглөх Зүй тогтлоор мэдэгдээгүй байгаа гишүүдийг олохЗүй тогтлоор үргэлжлүлэх Янз бүрийн загвараар тодорхой зүй тогтлыг илрүүлэх , тоог нь олох </li></ul> <br />Цаг төлөвлөлт : <br /><ul><li>1.Сэдэлжүүлэх, сэргээн санах үе-6 мин
 13. 13. 2.Шинэ мэдлэг олгох үе-15 мин
 14. 14. 3.Бататгал үе-10 мин
 15. 15. 4.Дүгнэлт -6 мин
 16. 16. 5.Даалгавар өгөх -3 мин нийт 40 мин
 17. 17. 6.Бататгал хичээл-40 мин </li></ul>Сургалтын арга :<br />-Тайлбар яриа, хосоор ажиллах , туршилтын арга <br />Хэрэглэгдэхүүн: Сурах бичиг,багуудад өгөх даалгаврын хуудас, үнэлгээний хуудас ,техник хэрэгсэл,бусад <br />Хичээлийн явц:<br /><ul><li>Үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн үйл ажиллагааБагшийн тэмдэглэлСэрээн санах үе .Өгсөн тоо , дараалал, дүрсийн зүй тогтлыг таних, таамаглах, үргэлжлүүлэхЗүй тогтол , дүрмийг янз бүрийн зурагдүрслэл, схем, хүснэгтээр илэрхийлэх-Тэгш ба сондгой тоонуудаас эхний 10,10-ийг бичээд ямар зүй тогтол байгааг ажилган хэлэх -Сэдэлжүүлэх үйл хийх -Нэгэн ижил 2-оор нэмэгдсэн зүй тогтол байгааг ажиглуулах -Багт хуваах -Заавар зөвлөгөө өгч ,багийн ажлыг эхлүүлэхШинэ мэдлэг олгох Үйл ажиллагааны дараалалБагшийн санал болгосон даалгавруудыг хосоор гүйцэтгэх Даалгаврын гүйцэтгэлийг багууд элжлэн тайлагнаж, үр дүнг хэлэлцэж, нэгтгэхБагууд гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэн, өөрийн үнэлгээ өгөх -Багуудын ажлын тайланг сонсох, ярилцлага хийх-Багийн үнэлгээний хуудас тараах -Үнэлгээг нэгтгэх Бататгал үе: Тоон болон дүрсийн зүй тогтлыг ажиглан нөхөх дасгал ажиллана. -Сурагчдыг идэвхижүүлэх ,урамшуулах , үнэлэхДүгнэлт :Хичээлээр юу сурч мэдсэн зүйлээ дүгнэн ярилцахЭэлжит хичээлийн зорилтын биелэлтийг дүгнэн ярилцана.Үнэлгээ :Сурагчид өөрийн үнэлгээ өгнө-Стандарт бус аман үнэлгээ өгнөГэрийн даалгавар :Сурах бичгийн хуудас :</li></ul>Багуудын гүйцэтгэх даалгаврын хуудас<br />Даалгавар 1-р баг2-р баг3-р баг4-р баг115,15,14,17,13,... зүй тогтлыг олж , үргэлжлүүлэх ? –хэд вэ ?15 120 4572 174 1542 ? 35? –хэд вэ ?16 32 4830 ? 48? –хэд вэ ?18 48 3011 ? 19 2Жишээ 2 асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог олж бичихЖишээ 3“тав, цифр, чихэр” үгнүүдийг уншиж болох аргын тоог олохЖишээ 4Статистик бүртгэл хөтлөх, тооцоолох №538Өгсөн даралаар өрсөн хэсэг дүрсүүдийн тодорхой байрт байгаа дүрсийг олох<br />Батлав сургалтын менежер........................./ /<br />Ээлжит хичээл төлөлвлөлт №3 2- цаг <br />Сэдэв: Бүртгэлд тулгуурлан дүгнэлт гаргах<br />Зорилго :Бүртгэлийг ажиглан зүй тогтол, дүрмийг илрүүлэх, дүгнэлт гаргах аргын тухай мэдэх <br /> Зорилт :<br />К1: бүртгэлд тулгуурлан зүй тогтол таних, илрүүлэхтэй холбогдсон үг хэллэгийг мэдэж, харилцах<br />К2:Зүй тогтлыг илрүүлэх , таамаглал дэвшүлэх, дүгнэлт гаргах аргыг ойлгож , учрыг тайлбарлах<br /> К3:Бүртгэлийн дүнд үндэслэн гаргасан дүгнэлтээ томьёолон бичих, янз бүрийн зураг дүрслэлээр загварчлан тооцоолох аргад суралцах<br /> К4:Амьдрал ахуйн юмс ,үзэгдлийн илрэх боломжийг бүртгэл тооцооны аргаар сонгон шийдвэрлэх <br /> Агуулга:<br /><ul><li>СудлагдахуунУр ухаанБүртгэл ,түүнийг хөтлөх аргуудБүртгэл хөтлөх хүснэгтийн арга Бүртгэлийн үндсэн дээр зүй тогтол танихТаамаглал дэвшүүлэн , дүгнэлт гаргах арга Янз бүрийн юмсын болон туршилтын дүнг хүснэгтээр бүртгэх Бүртгэлийг ажиглан таамаглал дэвшүүлэх, дүгнэлт гаргах </li></ul> <br />Цаг төлөвлөлт : <br /><ul><li>1.Сэдэлжүүлэх, сэргээн санах үе-8 мин
 18. 18. 2.Шинэ мэдлэг олгох үе-13 мин
 19. 19. 3.Бататгал үе-15мин
 20. 20. 4.Дүгнэлт -2 мин
 21. 21. 5.Даалгавар өгөх -3 мин нийт 40 мин
 22. 22. 6.Бататгал хичээл-40 мин </li></ul>Сургалтын арга :<br />-Хэлэлцүүлэгийн арга , хосоор ажиллах , туршилтын арга <br />Хэрэглэгдэхүүн:Сурах бичиг,бүх тал нь тэнцүү гурвалжин дүрс, шагай , бусад<br />Хичээлийн явц:<br /><ul><li>Үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн үйл ажиллагааБагшийн тэмдэглэлСэдэлжүүлэх үе Цаасан гурвалжны орой бүр дээр 1,2,3-ын цифрүүд бичихГурвалжнуудаа нэг нэгээр нь давхарлан тавихад орой бүр дээр бичсэн тоонуудын нийлбэр хэд болсныг хүснэгтээр бүртгэж үзүүлэх Хэдэн гурвалжин давхарлан тавибал орой дээрх тоонуудын нийлбэл 54 ба55- тай тэнцэхийг хүснэгтэн дэх бүртгэлээс таамаглах Таамаглалыг ярилцаад эцсийн дүгнэлт гаргах Давхарласан гурвалжны тоо Орой бүр дээрх тоонуудын нийлбэр11+2+3=626*2=1236*3=1846*4=24........?а.6*?=54б.6*?=55ДүгнэлтА....б.....Цаасан гурвалжингууд тараахХүснэгтийг / бөглөх зайг хоосон орхисон байх/ самбарт өлгөх Хүснэгтийг хэрхэн бөглөх талаар ярилцах, хамтын шийдвэр гаргах Дүгнэлт :а .болноб.болохгүй Шинэ мэдлэг олгох Нэг шагайг 2 удаа орхих туршилтыг хийж, хэдэн боломжийг ол. Туршилтыг хүснэгтээр бүртгэж үзүүлэх Морь буух -МТэмээ буух-ТХонь буух -ХЯмаа буух-ЯМТТМДҮГНЭЛТНийт ?*?=? боломжтой-Туршилтын дүнг тооцоолох аргын талаар ярилцах Хүснэгтийг самбарт өлгөсөн байх Ярилцлагыг туршилтын дүнг тооцооолоход чиглүүлэхБататгал үе:Дасгал 753-760СБ хуудас:126 -жишээ, даалгаврыг ажиллах чиглэл, зөвлөмж өгөхДүгнэлт :Хичээлээр юу сурч мэдсэн зүйлээ дүгнэн ярилцахЭэлжит хичээлийн зорилтыг биелэлтийг дүгнэн ярилцана.Үнэлгээ :Сурагчид өөрийн үнэлгээ өгнө-Стандарт бус аман үнэлгээ өгнө</li></ul>Туршилт 1 Нэг шагайг 2 удаа орхих туршилтын дүнг хүснэгтээр бүртгэж үзүүлбэл<br />Морь буух –МТэмээ буух-ТХонь буух -ХЯмаа буух-ЯМММТМЯМХТМТТТЯТХХМХТХЯХХЯМЯТЯЯЯХДҮГНЭЛТНИЙТ 4*4=16 БОЛОМЖТОЙ<br />Туршилт 2 Хоёр ижил шагайг нэг удаа орхих туршилтын дүнг хүснэгтээр бүртгэж үзүүлбэл<br />Туршилтууд 12345678910Морь2111Хонь2111Тэмээ 2111Ямаа 2111Дүгнэлт Нийт 10 боломж байна.<br />Батлав сургалтын менежер........................./ /<br />Ээлжит хичээл төлөлвлөлт №4 2- цаг <br />Сэдэв: Боломж түүний тоо <br />Зорилго : Боломж түүний тоог олох аргын тухай мэдэх, тооцоолох <br /> Зорилт :<br />К1: Элдэв боломжийн тоог олох бодлогыг магадлалын бусад бодлогоос ялган таних, холбогдсон нэр томьёо, үг хэллэгийг ойлгон, эх хэлээрээ харилцах<br />К2:Хялбар схемүүд хэрэглэн боломж тоолох, тооцоолох аргад суралцах, магадлал статистикийн хэлээр учрыг тайлбарлах<br /> К3:Янз бүрийн боломжийн тоог хос, хослол, замын диаграмм ,модны схем ашиглан загварчлан тоолох аргачлалыг мэдэх, хэрэглэх<br /> К4:Өмнөх мэдлэг, туршлагандаа тулгуурлан элдэв боломжийг тоолох, оновчтой шийдвэрийг сонгон асуудлыг шийдэх аргад суралцах<br /> Агуулга:<br /><ul><li>СудлагдахуунУр ухаанЯнз бүрийн үзэгдэл юмс , тэдгээрийн илрэх байдал буюу боломжийг мэдэхАжиглалт, туршилтын үр дүнгийн боломж болон янз бүрийн боломжийн тоог тодорхойлох аргууд Юмсын хос, хослолыг үүсгэхба тэдгээрийн тоог схем, диаграмм хэрэглэн олохЮмсыг тоолох зүй тогтол олж боломжийн тоог тодорхойлох</li></ul> <br />Цаг төлөвлөлт : <br /><ul><li>1.Сэдэлжүүлэх, сэргээн санах үе-6мин
 23. 23. 2.Шинэ мэдлэг олгох үе-15 мин
 24. 24. 3.Бататгал үе-15мин
 25. 25. 4.Дүгнэлт -2 мин
 26. 26. 5.Даалгавар өгөх -2 мин нийт 40 мин
 27. 27. 6.Бататгал хичээл-40 мин </li></ul>Сургалтын арга :<br />-Харилцан яриа ,бие даан суралцах, туршилтын арга <br />Хэрэглэгдэхүүн:Сурах бичиг,зурагт үзүүлэн бусад<br />Хичээлийн явц:<br /><ul><li>Үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн үйл ажиллагааБагшийн тэмдэглэлСэргээн санах үе.1.хоёр охин, гурван хүг хүёр хүү зэрэгцэн суухгүй байхаар хэдэн янзаар суулгаж болох вэ ?/2 аргаар бодоорой /1-р арга 2 хүү зэрэгцэн суухгүй тул ОХОХО гэсэн дарааллаар зэрэгцэн сууна гэдгийг ойлгохБоломжийг тоолох аргыг дэвтэртээ бичих А.х1 о1х2 о2х3, х1 о1х3 о2 х2, х1 о2х2 о1 х3, х1 о2х3 о1 х2Б...............В......................Дүгнэлт хийх Тус бүр 4 боломжтой тул 4+4+4=12 боломж байна.Бодлого бодох аргыг тайлбарлах Бодлогыг бодсон арга тус бүрийг тайлбарлан ярилцах Эхний хүүг -х1, 2 дахь хүүг -х2, 3 дахь хүүг-х3 гэе, үүнчлэн эхний охиныг-о1 2 дахь охиныг о2Гэж тэмдэглэхийг санал болгоно Шинэ мэдлэг олгох 2-р арга Суудлын оог 1,2,3,4,5 гэж дугаарлах Суудал бүрт хүү, охидууд хэдэн янзаар суух боломжтойг бүртгэн бичих1-р суудалд 3 охины аль нэг суух тул 3 боломжтой 2-р суудалд 2 хүүгийн аль нэг суух тул 2 боломжтой 3-р суудалд үлдсэн 2 охины аль нэг суух тул 2 боломжтой 4-р суудалд үлдсэн хүү суух тул 1 боломжтой 5-р суудалд үлдсэн охин суух тул 2 боломжтой .Дүгнэлт хийх: 3*2*2*1*1=12Зурагт үзүүлэн харуулах Хүү, охидыг 1,2,3,4,5 тоогоор дугаарлавал арай хялбар байх тухай хэлж өгөх Боломж бүрийг суралцагчдаар хэлүүлэхҮржүүлэхийн дүрмээр үржүүлснийг сануулах Бататгал үе:Дасгал 692-700 СБ хуудас:120-жишээ, даалгаврыг ажиллах чиглэл, зөвлөмж өгөхДүгнэлт :Боломж олох бодлогуудын бусад одлогоос ялгагдах ялгааг хэлэх-Хэдэн боломжтой вэ?-Хэдэн аргаар зохиож болох вэ?-Хэдэн аргаар олж болох вэ?-Хэчнээн янзаар бичиж болох вэ?-Ялгаатай хэдэн боломж байх вэ?Ямар асуулт тавьсан бодлогууд байна вэ? Ээлжит хичээлийн зорилтын биелэлтийг дүгнэн ярилцана.Үнэлгээ :Сурагчид өөрийн үнэлгээ өгнө-Стандарт бус аман үнэлгээ өгнөГэрийн даалгавар :Сурах бичгийн хуудас :</li></ul>Батлав сургалтын менежер........................./ /<br />Ээлжит хичээл төлөлвлөлт №5 1- цаг <br />Сэдэв: :Дүрсээр хээлэх , төрөл бүрийн хээ зохиомжлон зурах <br />Зорилго : Геометрийн дүрсүүд ашиглан янз бүрийн зүй тогтлоор хээлэх мэдлэг чадвар эзэмших<br />Зорилт :<br />К1:.Өгсөн хээг бүтээсэн дүрсийн зүй тогтлыг ойлгох, эх хэлээрээ санал бодлоо солилцох<br />К2: Геометрийн дүрсээр хээлсэн зүй тогтлыг тайлбарлах ,учир зүйн давтамжийг олж үргэлжлүүлэх<br /> К3:Дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг хэрэглэн геометрийн трөл бүрийн хээг эвлүүлэн зурах, будах <br /> К4:Дүрсээр хээлэх аргыг ахуй амьдралдаа хэрэгцээт нөхцөлд оновчтой ашиглан зохиомжлох, сонгон хэрэглэх<br /> Агуулга:<br /><ul><li>СудлагдахуунУр ухаан Дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг олж хээг үргэлжлүүлэх Дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг хэрэглэн төрөл бүрийн хээг зохиох зурах Зүй тогтлоор үргэлжлүүлэх буюу геометрийн дүрсээр хээлэх</li></ul> <br />Цаг төлөвлөлт : <br />1.Сэдэлжүүлэх, сэргээн санах үе-10мин 2.Шинэ мэдлэг олгох үе-10 мин 3.Бататгал үе-15мин 4.Дүгнэлт -3 мин 5.Даалгавар өгөх -2 мин нийт 40 мин<br />Сургалтын арга :<br />-Бүлгээр ажиллах ,Нэг нь үлдэж бусад нь айлчлах арга , үзэсгэлэн үзэх арга, багийн үнэлгээ хийх арга <br />Хэрэглэгдэхүүн:Сурах бичиг,зурагт үзүүлэн ,гортиг, шугам,будгийн харандаа гэх мэт бусад<br />Хичээлийн явц:<br /><ul><li>Үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн үйл ажиллагааБагшийн тэмдэглэлСэдэлжүүлэх үе:Янз бүрийн эд юмс, амьтны дүрсийг “ эв 7” тоглоомоор хэрхэн эвлүүлж бүтээх ойлголт, мэдлэгтэй байгаа тул энэ туршлагандаа үндэслэн дүрсүүдийг нөхөж эвлүүлнэ. Хэн нь авхаалж самбаа гарган дүрсээ эвлүүлсэн нь багшаас урамшууллын 2 оноо авна№даалгаврууд123451Хээг үргэлжлүүлэх2Хээг эвлүүлж зурах3Хээг зохиож зурах4Үзэсгэлэнгийн тайлан5Бүх оноо Мэдээлэл Эртнээс уламжлагдан ирсэн ардын тоглоом наадгайн нэг бол “эв 7” дүрс эвлүүлдэг тоглоом юм.Хэн нь хурдан бэ?Эд юмс , амьтны дүрсүүд тарааж “ эв7” – гоор эвлүүлэх далгавар өгнө.Морь, нохой,туулай,нугас, тогоруу, байшин, цэрэг гэх мэт-багуудын ажлыг үнэлэх-үнэлгээний хүснэгтийг хананд байрлуулах, үнэлэх журмаа таниулж, ойлгуулна. Сэргээн санах үе:5 багт хуваагдана. Дүрсээр хэлсэн зүй тогтлыг илрүүлэн харилцан ярилцана. Багуудад хийх ажлын зааврыг тараан өгнө.Хээ ямар ямар дүрсээс бүрдэж байгаа, ямар зүй тогтлоор хээг үүсгэсэн ,хээг юунд хэрэглэж болох тухай асууж ярилцанаШинэ мэдлэг олгох -Өгсөн дүрсийг ашиглан гортиг,шугам хэрэглэн зургийн цаасан дээр хээ зурж2 дахь даалгаврыг гүйцэтгэнэ.-энэ даалгаврыг хийснээр сурагчдад дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг ойлгосноо хэрэгжүүлэж, хээ зохиох анхны мэдлэгтэй болно.-дүрсээр хээлэх зүй тогтлыг ажиглан , өөрөө бие даан хээ зохиомжлон зурах,багууд зохион зурсан хээгээрээ үзэсгэлэн гаргаж,тайлбарлахад бэлтгэх ажилд хүүхэд бүр идэвхитэй оролцох-багшийн дохиогоор багууд бүтээлийн үзэсгэлэнг үзнэ. Байрандаа үлдсэн 1 сурагч бусад багийнханд өөрсдийн бүтээлэээ тайлбарлаж өгнө.-Багуудад зургийн цаас тараан өгнө. -Ямар зүй зүй тогтлоор хээг үсгэхээ, юунд хэрэглэх хээ зурах тухайгаа сайн бодох, цаг баримтлах тухай зөвлөнө.-Хичээлийн явцад сурагчдыг үнэлж дүгнэх, идэвхижүүлэх.-Багуудын ажлыг “нэг нь үлдэж бусад нь явж үзэх аргаар “дүгнэхДүгнэлт :-Мэдлэгээ бататгах дасгал ажиллана. -багууд хичээлийн эцэст үнэлгээний хүснэгтийг өөрсдөө бөглөж, эцсийн дүнг гаргана.Өнөөдрийн хичээлээр юу сурснаа дүгнэн ярилцана.Үнэлгээ :-Сурагчид өөрийн үнэлгээ өгнө-Баг бүр бусдыгаа үнэлж дүгнэнэ.-Багууд бүгд идэвхитэй сайн хичээллэснийг стандарт бус аман үнэлгээ өгч урамшуулна.Гэрийн даалгавар :Сурах бичгийн хуудас :</li></ul>Магадлалын тухай бие даалтын бодлого, дасгал<br /><ul><li>Шоо орхих туршилт хийхэд
 28. 28. А. Сондгой тоо буух
 29. 29. Б.3-аас их тоо буух
 30. 30. В. 7 тоо буух магадлалыг олоорой
 31. 31. 52 модтой хөзрөөс нэг мод сугалан авахад А.Цэцэг гарах Б.Хүн гарах В.Тамга гарах магадлалыг тус тус бодож олооорой.
 32. 32. У,А,Ч,С,Р,Г- үсгүүдээр янз бүрийн утгатай үг үүсгэхэд “сурагч” гэдэг үг үүсгэх магадлалыг олооорой .
 33. 33. Хоёр ижил шоо орхиход нүхний нийлбэр сондгой тоо буух магадлал хэв вэ ?
 34. 34. Хоёр ижил шагайг нэг удаа хаях туршилт хийхэд хоёулаа ижил /2 морь,2 тэмээ.../ буух магадлалыг олоорой.
 35. 35. Нэг шагайг 2 удаа орхих туршилт хийхэд өөр өөр буух магадлалыг олооорой.
 36. 36. Нэг зоосыг гурван удаа орхих туршилт хийв. Гурвуланд нь ижил буух магадлалыг олооорой.
 37. 37. МАГАДЛАЛ гэдэг үгний нэг үсгийг таамгаар сонгоход
 38. 38. а.А үсэг тааралдах
 39. 39. б.гийгүүлэгч үсэг тааралдах магадлалыг тус тус олоорой.</li></ul> 9. 3,4,5,6,7,8 тоонуудаас хоёрыг сонгоход нийлбэр нь <br /> а.Сондгой тоо <br /> б.Тэгш тоо гарах магадлал хэдтэй тэнцүү вэ ?<br /> 10.Хайрцаг дотор 10 цагаан, 8 хар бөмбөг байв. Хайрцгаас таамгаар нэг бөмбөг авахад <br /> а.Цагаан бөмбөг байх<br /> б.Хар бөмбөг байх магадлалыг тус тус олооорой. <br />Бие дааж хийх дасгал ажил<br />Жишээ 1. Хуудас цаасны хүрээний дагуу гурвалжин дүсээр дараах хээг үүсгээрэй.<br />Жишээ 2. Ширээний бүтээлэгний хээг үүсгээрэй хэрхэн зохиомжилсныг ярилцаарай.<br /> <br />Жишиг даалгавар1 <br />1.Цаас авч нугалаад дуртай хээгээ хайчлан авч дэвтэртээ наагаад будаарай .<br />2. Зогсоол дээр таван өөр маркын машин байв . Тэдний дундах машиныг дөдөлгөхгүйгээр бусдыг нь хэчнээн янзаар зогсоолд тавьж болох вэ?<br />3. Өрөөтэй шоог улаан өнгөөр будав. <br />А. Будаагүй үлдсэн тал нь хэд вэ ?<br />Б. Гурван тал нь будагдсан шоо хэд байна вэ ?<br /> <br />4.Будагдсан нүдийг дайрахгүйгээр эхний нүдэнд байгаа дүрсийг 1 эсвэл 2 нүдээр баруун тийш сүүлийн нүднэд хэчнээн янзаар нүүлгэн тавьж болох вэ ?<br />Жишиг даалгавар 2<br /><ul><li> Гурван мөнгө зэрэг хаяахад хэдэн янзаар буух вэ?
 40. 40. Гурван мөнгө зэрэг хаяахад ядаж хоёр нь тоогоороо буух боломж
 41. 41. хэд вэ ?
 42. 42. Хоёр шоог зэрэг хаяахад бууж болох бүх боломжийн тоог олж бич.
 43. 43. 4. Ялгаата й- шоог хаяахад нүхнүүдийн нийлбэр нь тэгш тоо буух боломжийг олоорой.</li></ul>5.Уутанд байгаа 6 цагаан ,4 хөх, 2 шар бөмбөгнөөс <br /><ul><li> А. Цагаан
 44. 44. Б.Хөх ба шар өнгийн бөмбөг сугалах боломж хэд вэ ?
 45. 45. 6.Уулзалтанд оролцогчид дурсгалын зургаа солилцжээ.Нийт62 оролцогч байсан бол хэчнээн зураг солилцсон бэ?
 46. 46. 7.5,6,7,8 цифрүүдээр ялгаатай бүх боломжит дөрвөн оронтой
 47. 47. А.Хэчнээн тоо зохиож болох вэ?
 48. 48. Б. 7- оор төгссөн хэчнээн тоо байх вэ ?
 49. 49. В. 6- аар эхэлсэн тоо хэдийг бичиж болох вэ ?
 50. 50. 8.56 хөзрөөс бундан хөзрийг хэдэн янзаар сугалж болох вэ ? санамсаргүйгээр нэг хөзөр сугалахад гил хөзөр байх магадлалыг ол .
 51. 51. 9.а.Шатрын тэмцээнд нэг сумаас шалгарсан 12 сурагч тойргийн журмаар тоглолт хийв. Нийт хэдэн өрөг тоглосон бэ ?
 52. 52. б.Тэмцээнд оролцсон хүүхдүүд тойргийн журмаар 36 удаа тоглов.Хэдэн хүүхэд тэмцээнд оролцсон бэ ?
 53. 53. 10.Пүрэв гарагт монгол хэл, мэдээлэл зүй, англи хэл, математик, биеийн тамирын хичээлүүд ордог .1 ба2-р цаг дээр эдгээр хичээлүүд хэдэн янзаар орж болох вэ ?
 54. 54. 11.Энхжин улаан, шар, ногоон, хүрэн өнгийн цамцаа урт богино өмд ба юбкатай хослон өмсдөг .Энхжин хувцсаа хэдэн янзаар хослон өмсөх боломжтой вэ ?
 55. 55. 12.Улсын хэмжээнд 2006 оны байдлаар 170,5 мянган малчин өрх 34803000 тооны мал тоолуулсан байна. Энэ нь 1924 оноос хойш анх удаа түүхэндээ хамгийн олон мал тоолуулсан юм.
 56. 56. 1. Малын эзлэх хувийг харуулсан дугуй диаграмм ашиглан манай улсын таван хошуу малын тоог гаргаарай
 57. 57. 2. Манай улс хэдэн бод малтай вэ ?</li></ul>Нэгж хичээлийг шалган дүгнэх тест-1 Хугацаа-40 минут<br />5.... ангийн сурагч....................овогтой .........................<br /><ul><li>5,8,0,2 цифрүүдээр 2 оронтой ялгаатай тоо/ цифр давтагдахгүй / хэдийг бичиж болох вэ?
 58. 58. Т.6 Х.7 К.8 М.9</li></ul>2. 4X4 квадратын нүднүүдийг хар цагаан өнгөөр будав . Тэнцүү тооны хар, цагаан өнгийн нүд агуулсан хэдэн квадрат байна вэ?<br />Э.10 А.11В.9Г.6<br /><ul><li>3.Гэрлээ улаан малгайгаа цагаан . цэнхэр хоёр өнгийн цамцтайгаа хэрхэн хослуулан өмсөж болох вэ ?
 59. 59. 51238710412444?
 60. 60. А.3 Г.2Р.4Н.5</li></ul>4.Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог бичээрэй .<br /><ul><li>5.Орхигдсон үсэг ба тоог нөхөж бич.
 61. 61. ??16К8Е4В2 </li></ul>??O12Ж6Г3Б<br />Р. 20,С; 28,ШГ.18,П ; 26,ЦМ.18,П; 24,ФД.Ф,24; 32Ы<br />6. Захын 2 цифрийн нийлбэр нь 3 байх гурван оронтой тоо хэд вэ ?<br />А.16Г.18Х.24Л.30<br />7. Эзлэхүүн нь 8- тай тэнцүү байхаар параллеопипедийн хэмжээсийг /бүхэл тоо/ хэдэн янзаар авч болох вэ?<br />А.10Г.9Э.8Н.7<br />8.Нэг ангийн 25 сурагч хоорондоо э- мэйл хаягаа солилцжээ . Нийт хэдэн хаяг солилцсон бэ?<br />А.30Л.600Р.500Н.400<br />Дүгнэх заавар :<br />12345678<br />Нэгж хичээлийг шалган дүгнэх тест-1 Хугацаа-40 минут<br />5.... ангийн сурагч....................овогтой .........................<br />1.Тэгш өнцөгтийн нэг талыг 30%-иар багасгав.Түүний талбай нь хэдэн хувиар өөрчлөгдөх вэ ?<br />С.5М.10Ч.20Ш.35<br />2. Дараах урттай хуйлаастай торгоны аль нь хамгийн урт вэ ?<br />Э.0,00435кмН.4,35мА.43500смҮ.43,5дм Д.4350мм<br /><ul><li>146325</li></ul>3.Зурагт үзүүлсэн кубын дэлгээсийг ажилга. Будагдсан талс кубын суурь бол дээд талс нь аль вэ ?<br />А.5Р.4Х.3Д.2Ц.1<br />4.Шооны эсрэг орших талсуд дээрх тоонуудын нийлбэр ижил бол энэ нийлбэрийг олоорой . <br />А.21Э.16Л.15Г.10В.7<br />5. Зурагт үзүүлснээр олон өнөгтийн периметр 88 бол<br />талбай нь хэд вэ? <br />Э.68Н.86Г.94Т.123А.164<br /> 6.2дм ирмэгтэй куб байв. Энэ кубыг 1см ирмэгтэй кубүүдэд хуваав .тэдгээр кубыг эгнүүлэн тавиад байвал ямар урттай болох вэ?<br />А.8 Куб. См Т.80кв.см Р.80мЗ.0,008км Г.800см <br />Дүгнэх заавар :<br />123456<br />Ээлжит хичээл бүрийн явцад сурагчдын мэдлэг эзэмшилтийг дүгнэх үнэлгээний хүснэгт<br />№Сурагчдын нэрс Боломж түүний тоог олохЗүй тогтол ба хялбар схемүүдТуршилтын дүн ба хос, хослол үүсгэх, тэдгээрийгБүртгэлд тулгуурлан таамаглал дэвшүүлэн дүгнэлтДүрсээр хээлэх зүй тогтлыг хэрэглэн төрөл бүрийн хээ зохиомжлон зурахСэдвийн стандарт үнэлгээ%Y1А.Адъяахүү2Н. Амаржаргал3Х. Амартүвшин 4М.Анхзаяа5А.Бархасмаа6Б. Баяржаргал 7Б.Билгүүн8М.Булган9А.Ганцоож10М.Дагмаа11С.Дашдаваа12Ц.Дэлгэрмаа13Б.Мөнгөнтуяа14Г.Мөнхзул15Э.Мөнх-Эрдэнэ16Ц.Мянганбаяр17Г.Нямсамбуу18С.Оюун-Эрдэнэ19Д.Пүрэвжаргал 20Б.Сандагдалай 21Д.Сугармаа22М.Сумьяабзар23М.Сүмжидмаа24Э.Сүрэнжав25Б.Түмэнхүслэн26Ц.Төгсбилэг27Э.Тэмүүлэн28Б.Чанцалдулам29Т.Ууганбадрал30Д.Учралсайхан31Б.Хонгорзул32Б.Энхболор33Д.Энхманлай 34Д.Энхманлай <br />Зэрэгцсэн нийлмэл үг <br />Нийлмэл үгийн бүтцэд байгаа хоёр үг тэгш эрхтэйгээр нийлж бүтсэн үгийг зэрэгцсэн нийлмэл үг гэнэ.<br />Ойролцоо ба эсрэг утгатай үг зэрэгцэн нийлнэ.<br />

×