Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 1

Landschapsplan Nevengeul Sleeuwijk (schetsontwerp)

0

Share

Download to read offline

In het schetsontwerp is uitgangspunt het creëren van hoge natuurwaarden met extensieve recreatie én waterstandsdaling van de Boven-Merwede (Sleeuwijk-Werkendam). Op basis van het ontwerp zijn berekeningen uitgevoerd om de kosten en de waterstandsdaling te bepalen. Uit de berekeningen blijkt de nevengeul een waterstandsdaling van maar liefst 24 cm op de rivier te geven.

In het plan is een mooie rondwandeling mogelijk gemaakt over de cultuurhistorische zomerkade en in het bosperceel ten westen van het gebied. Tussen de Merwededijk en het wandelpad is volop ruimte voor natuurontwikkeling in stiltegebied.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Landschapsplan Nevengeul Sleeuwijk (schetsontwerp)

  1. 1. riet/ ruigte bestaand ooibos nieuw zachthoutooibos water bestaand water nieuw drempels {-0,65, 0,78} {0,78, 1,95} {>1,95} Legenda struinpad dwarsprofiel 1 Ontwerpschets pre-verkenning nevengeul Sleeuwijk Merwede Nieuwe nevengeul Bestaande geulen Dwarsprofiel 1 MerwedeNieuwe geul Uiterwaardvergraving Avelingen Dwarsprofiel 2 dwarsprofiel 2 19 juli 2015

×