Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 10

Flexibele waterkering Dutchdam Spakenburg

0

Share

Download to read offline

Inpassingsvoorstel: De Dutchdam als flexibele waterkering in Spakenburg.
Voor meer informatie over de Dutchdan zie: www.Dutchdam.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Flexibele waterkering Dutchdam Spakenburg

  1. 1. VOORSTEL: Dutchdam als waterkerend en versterkend element in Spakenburg
  2. 2. HET INPASSINGSPLAN In de kern van Spakenburg dient de waterveiligheid te worden verbeterd. Dit plan laat zien hoe een nieuwe waterkering de waterveiligheid waarborgt en tegelijkertijd het karakter van de historische kern versterkt.
  3. 3. Tracés In het ontwerp worden tracés waar het om minimale hoogte tekorten gaat, verhoogd. Bestaande elementen worden waterkerende elementen, zoals het Wilhelmina beeld. Op plaatsen waar dit noodzakelijk is, wordt de flexibele waterkering, de Dutchdam aangelegd. Daarvan is alleen de dekplaat te zien. Het sterk historisch straatbeeld blijft op deze manier behouden. De Dutchdam is als een lint volgbaar door de historische kern. De Dutchdam (zie ook www.dutchdam.com)
  4. 4. Traject 1: Kerkemaat De kademuur wordt opgehoogd en vormt één geheel met de Dutchdam die water keert tot N.A.P. +2.41m. Het compacte ontwerp zorgt ervoor dat het straatprofiel van de Kerkemaat minimaal zes meter blijft.
  5. 5. Traject 2: Weikamp toegangsweg verhoogd voetstuk Dutchdam De Dutchdam loopt door tot het voetstuk waarop het Wilhelmina beeld staat. Het voetstuk van het beeld wordt verhoogd en wordt onderdeel van de waterkering. De betekenis van het beeld wordt hiermee versterkt.
  6. 6. Traject 3: Turfwal Aan de Turfwal wordt de Dutchdam geïntegreerd in het trottoir. Dutchdam
  7. 7. Traject 4: Oude Schans Dutchdam De kade langs de Oude Schans wordt verhoogd tot N.A.P. +1.64m. Ook in dit traject wordt de Dutchdam geïntegreerd in het trottoir. De bestaande bankjes komen op de Dutchdam te staan.
  8. 8. Traject 4: Oude Schans De Dutchdam wordt ondiep gefundeerd op voldoende afstand van de fundering van de historische bebouwing. Bij de Botterwerf wordt de Dutchdam afgedekt met een versterkte dekplaat, zodat de kering bestand is tegen de hoge verkeersdruk van de heftruck.
  9. 9. Traject 5: Westdijk In dit traject wordt de waterveiligheid op een zo ingetogen mogelijke wijze gewaarborgd. Op het hoekpunt wordt het wegdek door middel van een verkeersplateau opgehoogd tot N.A.P. +2.24m. Het trottoir aan de westzijde wordt eveneens verhoogd tot een hoogte van N.A.P. +2.24m.

×