BEELDKWALITEITPLAN HET HOFFWIJK BIJ DuuRSTEDEKuur & Herstel         amer / ruimtelijke ontwikkeling
inhoud                                               project  19-409   ...
Hoge Hoffweg                                        hagen             ...
P/5InleidingAanleiding en planbeschrijving          van de hofstede. Het voorerf van de hofstedeDit beeldkwalite...
Hoge Hoffweg in oostelijke richting  Oostelijk van het perceel gelegen woningNabij gelegen boomgaard        Een va...
P/7huidige situatieHiernaast is de ligging van het plangebied    houtwallen. Ten zuiden van de locatie liggen eenweerge...
Kuur- en hersteloord Singel 1A           wolfseinden                              ...
P/9BEELDKWALITEIT HOFSTEDEOp het perceel Singel 1A staat een gebouw met een soort gelijke functie als wordt beoogd inhet n...
De hofstede zal verschillende detailleringen hebben zoals een daklijst.                          ...
P/11Gevelindeling• Het huis presenteert zich naar de HogeHoffweg;• Het hanteren van een klassieke driedelingvan de voorgev...
duidelijke rechthoekige begrenzing van het erf door hagen                                ma...
P/13Beeldkwaliteit TERREININRICHTINGOp boerenerven is in het algemeen een verschil te zien tussen het voor- en achtererf. ...
NVogelvlucht van de hofstede Het Hoff in zuidelijke richting
P/153D impressies        Toegang naar de hofstede        Binnenterrein hofstede
NVogelvlucht binnenterrein hofstede in noordelijke richting
colofon                                           project  19-409Opdrachtgeve...
Beeldkwaliteitplan Het Hoff
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beeldkwaliteitplan Het Hoff

771 views

Published on

Het Hoff, Wijk bij Duurstede

Voor de ontwikkeling van een kuur- en herstellingsoord heb ik een schetsontwerp met een inrichtingsschets gemaakt. De locatie ligt tegen het beschermde stadsgezicht van de kern Wijk bij Duurstede.

Op een nabij gelegen kavel staat een gebouw met een soort gelijke functie als wordt beoogd in het nieuwe pand. Om de samenhang tussen beide panden te versterken wordt de nieuwe bebouwing gerealiseerd in eenzelfde bouwstijl met overeenkomsten in materialisering.

Het oord bestaat uit verschillende bouwvolumes gesitueerd rondom een binnenterrein met de architectonische uitstraling van een hofstede.
Op het voorerf is de tuin met hagen omzoomd. Centraal op het achtererf komt een imposante boom.

Na het maken van een schetsontwerp en een inrichtingsplan heb ik voor dit project ook een beeldkwaliteit- en een bestemmingsplan opgesteld.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beeldkwaliteitplan Het Hoff

 1. 1. BEELDKWALITEITPLAN HET HOFFWIJK BIJ DuuRSTEDEKuur & Herstel amer / ruimtelijke ontwikkeling
 2. 2. inhoud project 19-409 titel Beeldkwaliteitplan Het HoffInleiding 5 opdrachtgever Kuur & Herstel Wijk bij DuurstedeHuidige situatie 7 contactpersoon Amer Henk van Paassen Nanda SluijsmansBeeldkwaliteit hofstede 9 datum 15 april 2011Beeldkwaliteit terreininrichting 133D Impressies 15 Zonnehof 43 TEL / 033 - 462 16 23 bureau@amer.nl 3822 ND Amersfoort FAX / 033 - 465 18 11 www.amer.nl
 3. 3. Hoge Hoffweg hagen nieuwe dam nieuwe dam pad Hoge Hoffweg 1 pad parkeren binnenterrein parkerenOntwerp hofstede Het Hoff
 4. 4. P/5InleidingAanleiding en planbeschrijving van de hofstede. Het voorerf van de hofstedeDit beeldkwaliteitplan is opgesteld voor de krijgt een statig groen karakter, met hagen enontwikkeling van een kuur- en herstellingsoord bomen. In het binnenterrein komt een groeneop het perceel Hoge Hoffweg 3. In het kuur- ruimte en parkeergelegenheid. De randen vanen herstellingsoord komen 12 kamers, een de locatie worden voorzien van een houtwal.fysiotherapieruimte en een zwembad. Eenbeheerderswoning wordt op hetzelfde perceel Met dit beeldkwaliteitplan wil de gemeentegerealiseerd. In de beheerderswoning komen Wijk bij Duurstede het beoogde ambitieniveautwee quarantaine kamers. Er zijn maximaal vastleggen, zowel voor de bebouwing als voorzes woningen beschikbaar voor permanente de inrichting van het terrein.bewoning in verband met de AWBZ. De overigekamers zullen worden verhuurd. Status van het beeldkwaliteitplanHet oord bestaat uit verschillende Het beeldkwaliteitplan voor de locatiebouwvolumes gesitueerd rondom een Hoge Hoffweg 3 wordt tegelijkertijd metbinnenterrein. De bouwvolumes hebben het bestemmingsplan ontwikkeld. Hetgezamelijk de architectonische uitstraling bestemmingsplan is hierbij het juridischevan een hofstede. Het hoofdvolume ligt aan kader voor de planontwikkeling, hetde Hoge Hoffweg. De hoofdentree van het beeldkwaliteitplan is het kwaliteitskader. In hetpand bevindt zich in het midden van het beeldkwaliteitplan worden specifieke keuzeshoofdgebouw en ligt aan het binnenterrein. gemaakt ten aanzien van elementen die de sfeer van de te ontwikkelen locatie bepalen. Dit heeftHet terrein zal ontsloten worden aan de betrekking op de onderlinge afstemming vanwestzijde via een inrit vanaf de Hoge Hoffweg. bebouwing in samenhang met de inrichting vanVoor deze inrit dient een nieuwe dam te het terrein.worden aangelegd. Perceel Hoge Hoffweg 1krijgt een eigen toegangsweg. Een nieuwe dam Het beeldkwaliteitplan doet dienst alsis daarom ook noodzakelijk aan de oostzijde. referentiekader en inspiratiebron. Nadat het beeldkwaliteitplan door de gemeenteraadBewoners, personeel en gasten kunnen is vastgesteld kunnen inrichtingsplannenparkeren aan de westzijde van de hofstede en en bouwplannen hieraan worden getoetst.op het binnenterrein. Ter illustratie zijn in het plan 3D impressies opgenomen.Belangrijk is de groene uitstraling van het erf
 5. 5. Hoge Hoffweg in oostelijke richting Oostelijk van het perceel gelegen woningNabij gelegen boomgaard Een van de groene ruimten aan de Hoge Hoffweg
 6. 6. P/7huidige situatieHiernaast is de ligging van het plangebied houtwallen. Ten zuiden van de locatie liggen eenweergegeven. boomgaard en een manege.Het perceel Hoge Hoffweg 3 ligt tegen hetbeschermde stadsgezicht van de kern Wijkbij Duurstede en heeft een goede ontsluitingvia de Hoge Hoffweg. Op het perceel staat1600 m2 aan kassen. Het plangebied heeft eenagrarische bestemming. groenzone met wandelrouteDe Hoge Hoffweg heeft een sterk groenkarakter. De noordzijde van de weg grenst aan Hoge Hoffwegeen parkzone met wandelroute.Aan de zuidzijde van de weg ligt een groenzonemet een sloot. In de groenzone staan struikenen enkele bomen. SiDe weg is bestraat met klinkers en manege ngheeft geen trottoir, maar aangezien de elontwikkelingslocatie in een 30km-zone gebied boomgaardligt, is dat geen probleem. Voetgangers kunnengewoon op straat lopen. Singel 1ADe stedenbouwkundige structuur van de locatieen zijn omgeving is landelijk.In de directe omgeving staan voornamelijkvrijstaande woningen op ruime kavels van éénbouwlaag hoog, veelal afgedekt met kap. Locatie plangebiedDe kavels zijn van elkaar gescheiden door
 7. 7. Kuur- en hersteloord Singel 1A wolfseinden dakkapellen op een zelfde lijn klassieke driedelingImpressie voorgevel hofstede
 8. 8. P/9BEELDKWALITEIT HOFSTEDEOp het perceel Singel 1A staat een gebouw met een soort gelijke functie als wordt beoogd inhet nieuwe pand. Om de samenhang tussen beide panden te versterken wordt ook de nieuwebebouwing gerealiseerd in de architectuurstijl van een hofstede. Ook zullen er overeenkomstenzijn in de materialisering. Maar het is ongewenst om twee identieke panden te bouwen.Differentiatie in bouwvolumes en indeling is wenselijk.De overige bebouwing in de directe nabijheid bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningenvan één bouwlaag veelal afgedekt met een kap. De percelen hebben een sterk groen karakter.Belangrijk is dat het ontwerp hierop aansluit. Daarnaast dienen de massa- en gevelcompositiesvan het pand evenwichtig te zijn, de detaillering eenduidig en de aan- en uitbouwenondergeschikt. Overige bouwkundige voorzieningen (zoals garages) zullen zoveel mogelijkgeïntegreerd moeten worden in de architectuur.Hoofdvorm • De bouwvolumes hebben een zadeldak met• Het pand zal moeten aansluiten bij de wolfseinden;landelijke klassieke bouwstijl van de omgeving, • De dakvlakken hebben een helling tussen deeen experimentele architectuurstijl is niet 15 en 45 graden;wenselijk; • Indien dakkapellen worden toegepast dienen• De bestaande hofstede aan de Hoge Hoffweg deze in een zelfde lijn te liggen;dient als referentie; • Bijgebouwen die losstaan van het pand, zoals• De afstand van de voorgevel tot de as van de een garage, hebben een maximale goothoogteweg mag niet minder bedragen dan 20 meter; van 3,5 meter en een maximale nokhoogte van• De bebouwing heeft aan de voorzijde een 8 meter;bebouwingshoogte van één bouwlaag met kap; • De bijgebouwen zullen minimaal 1,0 meterDe goothoogte van de voorgevel mag maximaal achter de voorgevellijn worden gerealiseerd;4 meter zijn, de nokhoogte 9 meter; • De vormgeving van de bijgebouwen vormt een• De goothoogte van de overige gevels, die onderdeel van het architectonisch concept vanniet grenzen aan de Hoge Hoffweg, mogen de woningen;maximaal 6 meter zijn, de nokhoogte maximaal • Bij het ontwerp moet rekening worden9 meter; gehouden met de opstelplaats voor kliko’s.• De voorgevelrooilijn dient wanneer debeukmaat groter is dan 30 meter door eenverspringing onderbroken te worden.
 9. 9. De hofstede zal verschillende detailleringen hebben zoals een daklijst. Dakoverstek is minimaal 20 centimeterEr worden uitsluitend staande ramen toegepast met, in de ramen, kruisverdelingen De kleur van de gevel is wit
 10. 10. P/11Gevelindeling• Het huis presenteert zich naar de HogeHoffweg;• Het hanteren van een klassieke driedelingvan de voorgevel wordt aanbevolen, waarbijhet middelste gedeelte van de gevel iets vooruitsteekt;• De entree van de hofstede zal gesitueerd zijnin het midden;• Er worden uitsluitend staande ramentoegepast met, in de ramen, kruisverdelingen;• De dakoverstekken zijn minimaal 20 cen-timeter.Materiaal- en kleurtoepassing• De stenen gevels zijn gestuct;• De kleur van de gevel is wit;• De kap is bedekt met donkergrijze keramischepannen;• De daklijsten en kozijnen hebben een lichtekleur;• Deuren en ook overige elementen zoalsbijvoorbeeld luiken hebben een donkere kleur;• Felle kleuren of combinaties van sterkcontrasterende felle kleuren zijn niet wenselijk.Detaillering• De detaillering is verfijnd en sluit aan bijde ambachtelijke, landelijke sfeer van dearchitectuur;• De hofstede zal verschillende detailleringenhebben, zoals luiken in een donkere kleur, eenplint en een daklijst.
 11. 11. duidelijke rechthoekige begrenzing van het erf door hagen markering haag door bomen Begrenzing van het voorerf door een haag informele ontmoetingsruimteMogelijke invulling terreininrichting Referentie pad rondom hofstede Referentie zitplek rondom boom op achtererf
 12. 12. P/13Beeldkwaliteit TERREININRICHTINGOp boerenerven is in het algemeen een verschil te zien tussen het voor- en achtererf. De voorzijde is vanoorsprong het representatieve deel en de achterzijde van het erf is functioneel.Op het voorerf zijn verschillende delen van de tuin, zoals een boomgaard en moestuin, veelal methagen omzoomd. Op het achtererf staan vaak bomen en struiken die ook in houtwallen en bosjes in deomgeving voorkomen. Vaak is er een imposante boom als solitair aanwezig op het achtererf. Dit kan eenkastanje, esdoorn, bruine beuk of notenboom zijn.In de inrichting van het terrein van de hofstede Voor- en achtererfdient tevens een duidelijk onderscheid te • Voor de verharding kan gebruik wordenzijn tussen voor- en achtererf. Dit komt tot gemaakt van (gebakken) klinkers ofuitdrukking in de inrichting van het erf en het halfverharding (bijvoorbeeld grind);groen. • De toepassing van stoeptegels moet vermeden worden;Voorerf • Het is denkbaar dat er extra bijgebouwen• Duidelijke rechthoekige begrenzing van gerealiseerd worden voor parkeren enhet erf door hagen (bijvoorbeeld beuk- of bergingen;esdoornhagen); • Een garage/berging dient qua uitstraling• De maximale hoogte van de hagen grenzend en materiaalgebruik te harmoniëren met deaan het openbaar gebied is 1,0 meter; woningen;• Beplanting wordt strak geordend; • Verlichting past binnen het thema van een• De haag aan de voorzijde markeren met boerenerf.bomen.Achtererf• De erfafscheidingen met de omliggendepercelen dienen zich te voegen in hetlandschap. Gedacht kan worden aanverschillende mogelijkheden. Bij de toepassingvan hagen zijn bijvoorbeeld de volgendesoorten mogelijk: beuk, liguster, meidoorn ofveldesdoorn;• Het achtererf wordt ingericht als informeleontmoetingsruimte. Op het erf kan geparkeerdworden. De parkeerplaatsen worden nietgemarkeerd.
 13. 13. NVogelvlucht van de hofstede Het Hoff in zuidelijke richting
 14. 14. P/153D impressies Toegang naar de hofstede Binnenterrein hofstede
 15. 15. NVogelvlucht binnenterrein hofstede in noordelijke richting
 16. 16. colofon project 19-409Opdrachtgever titel Beeldkwaliteitplan Het Hoff opdrachtgever Kuur & Herstel Wijk bij Duurstede contactpersoon Amer Henk van Paassen Nanda SluijsmansKuur & Herstel Wijk bij Duurstede datum 15 april 2011Singel 1A3960 BA Wijk bij Duurstedetel: 0343 - 41 40 33Het beeldkwaliteitplan isopgesteld op basis van hetontwerp van Non Solus Advies3D Impressies gemaakt doorAmer / ruimtelijke ontwikkeling Zonnehof 43 TEL / 033 - 462 16 23 bureau@amer.nl 3822 ND Amersfoort FAX / 033 - 465 18 11 www.amer.nl

×