Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HONAR

4,563 views

Published on

aDNaK!

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

HONAR

  1. 1. Адзенне HONAR дазваляе стварыць су- часны і адметны вобраз. Мы працуем над спалучэннем сучаснай моды і аўтэнтычных матываў. Крыніцы нашага натхнення — на- цыянальная культура. Яе багацце сімвалаў і традыцый мы пераасэнсоўваем ды ствараем новыя ўяўленні пра беларускае адзенне. HONAR — адзенне для людзей, якія маюць гонар. Мэта брэнду аб’яднаць сучасны міні- малізм і фунцыянальнасць у модзе з бе- ларускімі маркёрамі і стварыць адметны ды якасны нацыянальны прадукт, што цалкам зроблены ў Беларусі Першапачатковыя задачы: - выпуск двух калецый адзення штогод, прэ- зентацыі на fashion-мерапрыемствах, удзел у прэзентацыях медыйных персон; - стварэнне віруснага кантэнта ў сацыль- ных сетках і аб’яднанне карыстальнікаў у суполках брэнда ў facebook і vk, а таксама instagram i youtube (акаўнты створаны паз- ней); - стварэнне фірмовай інтэрнэт-крамы з маг- чымасцю дастаўкі ў любую кропку света; - адкрыццё фірмовага шоў-рума для су- стрэчы з дызайнерамі і прымерак адзення; - пашырэнне кропак рэалізацыі адзення
  2. 2. Храналогія - народзіны брэнда і прэзентацыя першых мадэлей адзення, запуск старонак у сацыяльных сетках (во- сень 2013); - выпуск першай калецыі ды ўдзел у Беларускім тыдні моды (восень 2014); - адкрыццё шоў-рума і запуск фір- мовай інтэрнэт-крамы (вясна 2015); - прэзентацыя другой калецыі адзення (лета 2015); - пашырэнне кропак продажаў: інтэрнэт-крама imbryk.by, этнакра- ма «Рагна» (лета-восень 2015); - прэзентацыя трэцяй і чацвёртай калецый адзення (восень 2015); - старт міжнародных продажаў праз фірмовую інтэрнэт-краму (пачатк 2016); - прэзентацыя HONAR у Лондане (вясна 2016); - прэзентацыя пятай калецыі адзення, пачатак продажаў у Гродна (вясна 2016)
  3. 3. Вынікі - на лета 2016 года HONAR выпусціў 5 кале- цый адзення для мужчын і жанчын і спыняц- ца не збіраецца;) - адзенне брэнда прадаецца ў 5 кропках у Мінску і Гродна, а таксама даступна для замовы з любога кутка света, дзе працуе пошта; - у фірмовай інтэрнэт-краме брэнда прада- ецца больш за 90 найменняў тавараў улас- най вытворчасці і вытворчасці партнёраў; - агульная колькасць падпісантаў у сацы- яльных сетках: больш за 10 тысяч, у тым ліку, больш за 6 тысяч у facebook - прасоўванню брэнда спрыялі: Аляксандр Яраслаўцаў, Кацярына Коба, Таццяна Лукашэнка, Кацярына Пытлева, Vinsent, Франак Вячорка і некаторыя іншыя медый- ныя персоны; - брэнд рэгулярна ўдзельнічае ў fashion-ме- рапрыемствах, у тым ліку і Беларускім тыдні моды; - у планах брэнда толькі развіццё ды выпуск новых калецый, што будуць раскрываць асаблівасці адзення, якое вылучала нашых продкаў і якое можна насіць сёння; - а сёння ўвесь брэнд працуе сіламі толькі 6 чалавек;)

×