APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI MUAMALAT ISLAM

1,194 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI MUAMALAT ISLAM

 1. 1. APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI DALAMTRANSAKSI MUAMALAT ISLAM KUMPULAN 4: RAIHANA ASYIQIN BINTI HAJI SUHAILI NOR AMAL RASYIDAH BINTI HAJI ABDUL RAHMAN NURMIMI SYZANA BINTI WAHID NURLIYANA BINTI HAJI SUPIAN
 2. 2. Pengenalan• Kemajuan sains dan teknologi membawa kepada penggunaannya dalam hal-hal yang melibatkan transaksi kewangan yang dipanggil E-commerce.• E-commerce boleh dimaksudkan dengan sebarang bentuk transaksi kewangan antara pihak-pihak yang berkontrak, berinteraksi melalui medium elektronik tanpa melibatkan perhubungan secara fizikal untuk mewujudkan kontrak tersebut.
 3. 3. DalilAllah telah berfirman dalam Al-Quran: Dan Allah telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba” (Surah Al-Baqarah 2:275).Firman tersebut menjadi dalil bagikebolehan jual beli secara umum.
 4. 4. Jual beli melalui Internet
 5. 5. • Lelong dalam Islam dikenali sebagai ‘al-Muzayadah’ iaitu yang membawa maksud ‘saling naik menaik’.• Jualan secara lelong hukumnya harus berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik:Ertinya : Bahawa Rasulullah SAW pernah menjual pelanadan mangkuk, dan kata baginda: “Siapa mahu membelipelana dan mangkuk ini?” Jawab seorang lelaki: “Sayamengambil kedua-duanya dengan satu dirham.” MakaRasulullah berkata: “Siapa mahu lebih atas satu dirham?”Maka seorang lelaki memberikan dua dirham kepada Nabi,lalu Nabi menjual kedua-duanya kepadanya. (Riwayat At-Tirmizi)
 6. 6. 1. Dibenarkan atau harus untuk membeli di laman web ebaykecuali pembelian emas, perak atau matawang.2. Dibenarkan menjual di laman web ebay. Komisen yangdiambil oleh paypal dan ebay daripada pembeli adalah harusatas hujah ia adalah caj servis atau wakil atas sesuatu kerja.Namun, caj tersebut mesti diketahui dari awal penjualandibuat.Menerima bayaran daripada pembeli yang menggunakankad kredit konvensional adalah harus kerana ia di luar kuasadan tanggungjawab penjual.3. Pembayaran melalui kad kredit konvensional adalahharam, walaupun pembeli membayarnya ‘on time’ kepadapengeluar kad kredit itu. Ini kerana setiap pembeliannyamemberi komisen kepada pengeluar kad kredit riba, ia dikiramembantu perkembangan industri kad kredit riba secaralangsung.
 7. 7. 4. Paypal: Pembayaran melalui paypal adalah mengikuthukum kad yang disandarkan kepada paypal, iaitu kadkredit, debit atau ‘charge card’ yang digunakan. Jika iakad yang dikeluarkan secara konvensional, makapembayaran melalui paypal turut haram.5. Mestilah diketahui tempoh hantaran dan anggarantarikh ia akan sampai ke tangan pembeli.6. Jaminan iaitu penjual mesti diketahui dan bolehdihubungi sekianya timbul permasalahan seperti barangtidak sampai pada masanya.7. Jaminan atas kerosakan atau aib. Pihak ebaymenyediakan peruntukan ganti rugi.
 8. 8. Urusan jualbeli ataubidaan melalui swoopoadalah haram keranawujud unsur judi dangharar (samar-samar)yang besar.
 9. 9. Setiap peserta perlumembeli hak untuk bid yang punyai nilai tertentu, danhanya punyai beberapa kali peluang bid berdasarkan nilai pakackage bid yang dibeli. Contoh: 10 bids $5 25 bids $14 100 bids $45 500 bids $240
 10. 10. • Membeli hak/pakej bidaan dan bayarannya mesti dijelaskan sebelum membida yang dikenali sebagai ‘BidPacks’.• Wang tidak akan dikembalikan jika sekiranya tempoh bidaan sudah tamat.
 11. 11. JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINEJual-beli menggunakan mesinadalah harus dan sah jika memenuhisyarat-syarat lain yang ditetapkan olehSyariat.1. Barang yang dijual jelas ada di dalammesin tersebut dan menepatisebagaimana iklan yang terpampang dimesin, dengan maksud tiada penipuanpada barang.
 12. 12. 2. Harga bagi setiap satuproduk juga jelas.3. Tidak menafikan hak khiyaruntuk pembeli (hakmengembalikan barang) jikabarang yang keluar dari mesinitu rosak atau tidak menepatisebagaimana yang diiklankan. –Redha
 13. 13. Menurut jumhur ulama’; Untukmenzahirkan keredhaan tidaklah terhadkepada ucapan sahaja. Ia juga bolehdengan perlakuan, bahasa badan,isyarat, tulisan dan sebagainya asalkanmenunjukkan keredhaan/persetujuan.Kerana itu, mereka mengharuskan jual-beli secara al-mu’athah iaitu salingmemberi dan menerima di antara penjualdan pembeli tanpa mengeluarkansebarang ucapan. Ini kerana denganadanya saling memberi dan menerima itusudah cukup untuk membuktikan keduamereka redha/bersetuju dengan akadjual beli yang berlaku.
 14. 14. KesimpulanTransaksi jual-beli melalui internetatau mesin adalah dibenarkan danhukumnya harus. Bagi memastikansesuatu transaksi jual-beli melaluiinternet dianggap sah, transakasiberkenaan adalah dikehendakimematuhi dan melaksanakankesemua rukun-rukun jual-beli yangdigariskan di dalam perundanganIslam.
 15. 15. Ilmu yang ada, untuk dikongsi bersama..yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Semoga ilmu yangdikongsi mendapat keberkatan.. SEKIAN TERIMA KASIH! 

×