Székely autonómia - A pesti kődobálás margójára

257 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Székely autonómia - A pesti kődobálás margójára

  1. 1. Tartottam egy kicsi internet szünetet. Ez idő alatt, kábelen, egy néhány magyar adó is bekerült a lakásunkba. Így értesültem, most már közelebbről, friss politikai esményekről, mint például, a melegek demonstrációjáról és az azt kísérő kődobálásról. Gondolom, hogy a kődobálók a szokásos szélső-jobbosok voltak, akik a nemzeti erények védelmében cselekedtek, erénytelenül. Nálunk is volt ehez hasonló megnyilvánulás, a melegek bukaresti tüntetésekor. A román rendőrség, zsandárság, mintha jobban sakban tudta volna tartani a szélső-jobbosokat. A román rendőrség, zsandárság módszere, a gyors megelőző fellépés, már ahol a politika, nemzeti érdek úgy kívánja. Erre nagyon jó példa, a bukaresti NATO konferencia, amikor a globalizáció, a NATO ellen tüntetőket, idejében eltüntették, bevitték, mielőtt utcára vonulhattak volna. Meglehet az is, hogy a román rendőrség felkészültebb, szakmailag. Na mielőtt, egy nagymagyar felhorkanna, hogy hogy létezik, hogy a románok is lehetnek valamiben jobbak, mint a felsőbbrendű magyarok, elmondom, hogy a román rendőrség felkészültségbeli fölényét, vagy egy évtizede, maga Magyarország országos rendőrfőkapitánya jelentette ki egy közös akció után, egy erdélyi lapnak adott interjújában. A két ország rendőrsége, valami nagyon értékes rablott zsidó kincseket talált meg és ennek nyomán született az interjú. A magyar rendőrfőkapitány szerint, a magyar rendőrség, technikailag áll jobban a románnál. A másik érdekes dolog, a két országot összehasonlítva, a szélsőséges jobboldalhoz való viszonyulás. A román hatóságok, sokkal elnézőbbek, néha halgatólagosan beleegyezőek, az olyan szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben, ahol nem folyamodnak erőszakhoz. Szerencsére, a futbalmeccsek nemzetieivel szemben, akik erészakosak, ha hézagosan is itt is felléptek, de nem anyira, hogy eljárást indítsanak, a szélső-jobbos szimbólumok használói ellen, a légionáriusok nyugodtan használják szimbólumaikat. Nem olyan rég temették, a háború után ellenálló partizánok vezérét, koporsóját egy légionárus lobogó fedte és ebből a hatóságok nem csináltak űgyet. Az európai uniós Romániában, Marosvásárhelyt, utca viseli, a háborus bűnös Ion Antonescu nevét, akinek nevéhez háromszázezer zsidó vére tapad. Ez az eset nagyon jó bizonyítéka annak, hogy Romániában színlelik csak az európaiságot, - és a román ortodoxiában ezt nyiltan le is írják. Dan Zamfiresc, román ortodox telógus, könyv formájában, kiadta a régen írt teológiai licenciátusi dolgozatát, mely könyv borító lap oldalán, egy Nagy István korabeli, XV. sz-i moldvai ortodox templom látható, egy gótikus ablakkal. A könyv témája, az ortodoxia és a katolicizmus összehasonlítása. A szerző megis magyarázza, hogy mit jelent az ortodox templom a gátikus ablakkal. Ahogy, a gótikus
  2. 2. ablak nem érinti a templom belső ortodox lényegét, úgy a románság lelkületének belső lényegét sem érintik a nyugatról átvett minták, szerinte, a románság, csak pro forma alkalmazkodik nyugathoz. De tesz még ennél meredekebb kijelentést, márpedig azt, hogy az ortodoxia, közelebb áll az iszlámhoz, mint a nyugati katolicizmushoz. Azt hiszem, hogy itt a kijelentés rejtett indítékai fontosak és nem annyira a kijelentés tartalma. Ha a kijelentés tartalmát nézzük, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy részben igaz a kijelentés, mert az iszlám és az ortodoxia misztikája, szellemükben nagyon közel állnak, közelebb állnak, mint a nyugati kereszténység misztikája. Azt hiszem,hogy ezek olyan szempontok, vagy mondjuk elszólások és magatartások, Románia esetében, amik nagyon sokat mondanak. De szerintem, Románia esetében nem szabad olyan történelmi tényeket figyelmen kívül hagyni, amit Uszpenszkij orosz ortodox teológus írt, hogy a XVIII században, a román ortodoxia állt ellen a legsikeresebben, a nyugati katolicizmus, teológia, latinizáló hatásának, ami nem sikerült az orosz ortodox teológiának. Érdekes, hogy épp egy állítólagosan latin náció tudott ellenállni a latin hatásnak a leginkább. Sőt, a román ortodoxiának, nagy szerepe volt, Uszpenszkij szerint, az orosz ortodixia megújulásában. A román ortodoxia küzvetítette, az oroszok fele, az eredeti ortodox szellemet, az athoszi szerzetesektől. A múltban való ellenálás, nyugatnak, lehet most is működik, nem lehet figyelmen kivül hagyni. Na de most lássuk Magyarországot, ilyen szempontokból. Hát mi mást lehetne felhozni, mint a Magyar Gárda esetét. Romániában, egy ilyen gárdának, nem lenne egy ilyen ellenszele. De mondhatjuk nyugodtan, hogy itt is van Vasgárda és nincs semmi bántódása, az állami intézmények támadásainak nincs kitéve. Erre van, aki azt mondja, há persze, Magyarország nyugatibb, jobban ellenáll a nacionalizmus kísértésének. Azt hiszem nem erről van szó, a magyarság esetében. A magyarság, a világháború óta, kényszeresen bizonygatja, hogy nem bűnös nép, amit sikerült a nemzetbe beleverni. A magyar kényszeresen bizonygatja, hogy nem nemzetgyülölő nép, amikor a környező államokban megtürt a magyarellenes nacionalizmus. A Székelyföld autonómiája esetében, annyit hallom, hogy mi nem harcolunk erőszakosan, mi európai módon követeljük az autonómiát. De nem értem ezt miért kell bizonygatni, hogy nem folyamodunk erőszakhoz, amikor még egy atyamáriás pof visszadására sem vagyunk képesek, amit a környező államokban kapnak magyar fiatalok. Úgye a palesztinok nem nyelnek ilyen könnyen, de látszik is, van államuk, ha még a zsidó harapofogóban is, de van. Bőntudatos önigazolásokból nem lesz autonómia. Semmi esélyünk az erőszakra, így kár bizonygatni erőszakmentességünket. Magyaroszágon azt hiszem, hogy a ló
  3. 3. túlsó oldalára esnek át a nacionalizmus esetében, és ez lehet, hogy annak köszönhető, hogy a magyarság nemzeti öntudata kivülről manipulált idegen érdekek szerint. Természetes, hogy ezt a tényt nem lehet kizárólagos magyarázatként felhasználni a magyarság sorsproblémáira, amik inkább belső okok, mint külsők. Sajnos, és, hogy Illyés Gyula szavával éljek, az egészséges patriótizmust is átkozzák Magyarországon, egyesek. Ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, amikor a nemzetről írtam és lenacionalistázott, egy magyarországi, egri, mitugrálsz űgyvédecske, olyan és ahhoz hasonló kijelentésekért, mint például, hogy a csend újjászűli a nemzetet, hát ebben nem tudom, hogy mi a nacionalizmus. A hetvenes években írta a pesti haverom, hogy Magyarországon szégyen magyarnak lenni, úgy látom igaza volt. Azt hiszem, hogy Magyarországon most tombolnak azok, akiknek a kommunizmusban elpusztították nemzeti öntudatát. Na itt ne értsen félre senki, nem Orbán az ideálom, mert ő csak taktikázik a nemzetivel. A Székelyföldön sem dölt be mindenki Orbánkának, biza sokszor kilógott a lóláb Tusnádon, hogy csak taktikázik a határon kivüli magyarságal. Szász Jenő tokaszalonnája és a nemzet nagyon távol állnak egymástól. Észre kellene vennünk, hogy a politikum, csak ürügyként használja a nemzeti űgyet, még a Székelyföld területi autonómiája esetében is. Lássuk be, hogy a politikumban nincs igazi nemzeti érzés. Lehet, hogy eddig, az írásom azt sugalja, hogy Romániában még nem működik, a nyugati értelemben vett racionális rendező elv. Általában illik a nyugati racionalítás felsőbbrendűségéről beszélni. Vajon, egy társadalom céljának az kell lennie, hogy olajozatton működjön, az anyagiak tekintetében? Vagy szellemibb céljai kellene, hogy legyenek? Néhány ezer évvel ez előtt, a mai Irán területén, a mítoszok arról tanuskodnak, hogy ismerték, mint veszélyt, az emberre nézve, a jólszervezett hangya-államot, mely az emberi lelket pusztítja. Nyugat demokráciája, a jólszervezett hangyaállamot akarja megvalósítani. Nyugat irracionális racionalítása, csak jólöltözötségében különbözik, az eredeti román demokrácia irracionalításától, a disznóság a törvény köntösében olajozattabban működik. Nyugat fejlett környezet pusztítása, fejlett kapzsisága, a kapzsiság irányította anyagi fejlődése, szerintem nem sokban különbözik, a román demokráciát jellemző irracionális korrupciótól, ami csak az anyagiakra iráyul, tehát a cél egy. Na de térjünk vissza az ortodoxia misztikájára. Az ortodoxia misztikájának a célja az ember megistenülése, az ehez vezető úton az elme szívbetérését kell megvalósítani. Ez a jungi pszichológia nyelvén azt jelenti, hogy a tudattalan harmónizálni kell a tudattalannal. Amúgy hozza kell tennem, hogy ez a misztikák nagy részének a célja. Az ortodox miztikának ezen nagy szellemi értéke nem érvényesül a társadalomban, még az
  4. 4. ortodox egyházban sem. Igaz az is, hogy a nagy szellemi, lelki értékek mindig is kis körben érvényesültek. Valahol a lélektan is ezt célozza meg. Jung szerint, a nyugati civilizáció fő problémája, a tudattalan, vagyis a szív és az elme diszharmóniája. Vagyis mondhatjuk az európai emberé. Földrajzilag, európában van a románság is. Az elme diszharmónikussága egyformán probléma nyugat és Kelet-Európa számára, csak más megnyilvánulási formákban. A nemzeti ezen bősz, kődobáló megnyilvánulása, szerintem nem nemzeti. A kődobálás az egész világon elterjedt, de vannak nemzetek ahol hangsúlyosan nemzeti jellege van, mint például a zsidóknál, palesztinoknál. A zsidóknál egy kivégzési ezköz volt a kő. Úgy látom, a pesti mély magyarok, zsidó ezközökkel védik a nemzeti erkölcsöt. Ha már olyan nagy magyarok, akkor valami ázsiaimódszert kellett volna választaniuk. Nagy Attila, Kökös

×