Advertisement
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Advertisement
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf
Upcoming SlideShare
Insemnari, feljegyzések - 2021 dec 31 - 2022 ian 8Insemnari, feljegyzések - 2021 dec 31 - 2022 ian 8
Loading in ... 3
1 of 7
Advertisement

More Related Content

Similar to Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf(20)

More from Nagy Attila (Mihai)(20)

Advertisement

Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8.pdf

  1. Insemnari, feljegyzések - 2022 mart 31 - 2022 apr 8 A veszteség érzete nem lehet az időtlenség érzete! Ez még a nem hívő esetében is igaz! Az időtlenség érzete abból születik, ami VAN! Nézed a hegyet, a csillagos eget, a tengert, a tengernyi pusztát, érzed az időtlent, hogy valami, VAN! A politika ma valami olyanná zülött, amikor egyre inteligensebbeknek hisszük magunkat, hogy, aki nincs velünk az nem ember! Udrea, megint, uda si rea! Mivel nedves volt, kicsúszott a keze a bilincsből! Hm! Egy élet folyamán az embernek kétszer kell hősnek lennie! Az élet első felében az élettel szemben. A második felében a halállal szemben! Ez utóbbi nehezebb! Az a sanda gyanúm, hogy ez a sok szankció, a vitéz Amerikáé, nagyon rosszul fog elsülni! Ha ez a háború elhúzódik, akkor a NATO-ért, a szankciókkal, nem kockáztatnak egyebet, mint a civilizáció összeomlását! Túlzásnak hangzik, pedig nem! Azért, mert a globális szisztéma felépült! De elfelejtett felépíteni, egy párhúzamos, helyi, vészhelyzeti, alrendszert! Valami fajta túlélési alrendszert! Ahogy egy hajót felszerelnek a túlélés eszközeivel, valahogy a globális szisztémet is így kellett volna megépíteni! De nem, mert a multik kapzsiságára épül az egész, melyek csak magukra gondolnak, zsebrevágván a kicsiket, azokat, akik a túlélésre esélyt adnak! A kapzsi, mindig magának ássa meg a sírját! Ez nagyon a felszín, hogy több állampolgárságuk van a zsidóknak! A nem zsidók megrekednek a felszínnél! Mert zsidónak lenni szellem! Ezt egy nacionalista magyar, román, vagy más náció, nem érti meg! A szellem teszi mássá őket! Ez a fajta másság tartotta meg meg őket, Assziria, Babilon óta! És akkor nem voltak bankárok ők! De, mítoszt kreáltak, hogy nagy nép lesznek, s realizálták! Először mítoszba fektettek be, csak az után lettek bankárok! Ezt egy nacionalista, magyar, román, nem érti meg, mert megreked a felszínen, a zsidó bankárnál! Végül is mi fialta nekik a pénzt?! Az, hogy évezredeken keresztül nehéz volt zsidónak lenni! Ez szülte a szellemet, melyben másak, s mely megtartja őket! A magyar mindig csak síránkozott, hogy a zsidó elvette! Hát, ha a magyar balfácán volt! Mert a nacionalista magyar megelégszik azzal, hogy a történelmi síránkozás felfújja amúgy is üres egóját, jól esik ez neki, hogy áldozat! És miért van több állampolgársága a zsidónak! Mert tudja, hogy ahol valamikor zsidók éltek, a szellemük ott nem halt meg, visszavárja! Ezt más nemzet nem érti! Mert ők azt érzik, hogy ahol voltak valaha, ott a földet megszentelték, mely azt zsidóvá tette és nem az állampolgárság! Ezt a primitiv antiszemitizmus nem érti! Egyik fél sem finnyás, sem az orosz, sem az ukrán! Nem vagyok ukrán párti, de akik visszavonulnak azok frusztráltak, s elkövethetnek ilyesmiket! Hogy az ukrán nem ölheti saját fajtáját, érvelnek sokan! Erre van egy hazai példa, 89-ből! Otopenen a kiskatonákat nem saját fajtájuk mészárolta le?! Megjegyzem, ez nem az akar lenni, hogy ők, a románok ilyenek, mi meg székelyek, magyarok jobbak! Miért tettem erre utalást! További célom van vele! Rámútatni arra, hogy a háborúval olyan pusztító erő szabadul fel a kollejtív tudattalanból, mely állandó növekedésben van, s ami végül, ahogy népiesen mondják, "nem ismer sem Istent, sem embert"! Melynek végül nincs
  2. nemzetisége! Végül majdnem mindegy, hogy kit öl, mást vagy fajtáját! Pentru mine ramana intrebare, Orbán Viktor il propunea lui Putin discutiile de armistitiu, sau Putin il propunea lui Orbán! Ca rusi au nevoie de armistitiu de a reorganiza liniile de atac! Nekem kérdés marad, hogy Orbán javasolta e Putyinnak, vagy Putyin javasolta Orbánnak a tűzszűneti tárgyalásokat Budapesten! Mert Putyinnak épp egy tűzszűnet kellene, hogy átrendezze a frontvonalakat! Ezt csinálta Hitler is, a "felsőrendűt" szembeállította az "alacsonyrendűvel"! A liberális recept ugyan ez! Mi a különbség Kína és Nyugat között?! Természetesen leegyszerűsítve az ideák szintjére! Már rég elmondták Nyugatról, hogy az unidimenszionális, vagyis az egypólusú, az egyoldalú ember világa! Ennek realizációja a diktatúrák! Ami unipoláris, az végül diktatúrába torkollik! Ezért jelent veszély Hitler után újra, az az unipoláris világ, amit Amerika képvisel! De ennek nem csak a diktatúra a következménye, hanem a posztmodern folyékony valósága! Vagyis a stabil struktúra válsága, amit a tradiciók nyújtottak! Egy szilárd struktúrájú emberi kultúra, civilizáció, társadalom, a kollektív tudattalan archetipális világának struktura világára épül! Ez az archetipális világ kreatív ellentétpárokra épül, mely megnyilvánulásában, kreativítása révén, struktúrálja az ember világát! Ezért az ember nem csak pusztán kitalál! Kína, miért más ezzel szemben!? A már említett archetipális világnak aktív képei látszatra visszahúzódhatnak a kollektív tudatból, nem játszván döntő szerepet! De ez nem jelenti azt, hogy az illettő archetípusok megszűntek aktívak lenni, továbbra is befolyásolván, tudattalanul, a kollektív tudatot! Sokan most is, Kínától nyugatabbra, a totalitárius, vagyis az egypólusú rendszert látják benne, mely engedményeket tett a kapitalizmusnak! A hagyományos kínai gondolkodás, a kollektív tudattalanjuk szintjén valami mást látok a mai Kínai rendszerben! Szerintem a bipolarításra épülő kínai gondolkodás, yin és a yang princípiumokban testet öltve, a kollektív tudattalan szintjén, ma is meghatározza a kínai gondolkodást, s akár politikai államvezetést is! Szerintem a mai Kína erre a bipolarításra épül, amikor ötvözi a központosított rendszert a kapitalizmussal! Ez valahol a többévezredes kínai ösztönvilágból jön, amely a megmaradás zálogát a bipolarítás, vagyis a yin és a yang teremtő feszültségében látja, ami hiányzik a nyugati civilizáció unidimenszionális, unipoláris világából, melynek eredménye a posztmodern folyékony valósága! Valójában ez a minden teremtő elvet nélkülöző folyékony valóság, nevezzük a nevén, káosz, ami fenyegeti a világot a nyugati unipolarítás révén! Ezzel szemben csak egy bipoláris világ állítható, mint Kína! Din pacate politicianul, conducatorul unui neam, stat, reprezinta si umbra colectiva a acestuia! Cand esti dominat de aceasta umbra, aduci catastrofa! In cazul umbrei nu functioneaza argumentele politice pro si contra, ca e distructiva! Cand esti dominat de umbra, degeaba sustii cauza ortodoxiei, ca nu esti autentic! Din cauza asta nu accept pe Putin ca ortodox autentic! Ca sustine ortodoxia ca sef de stat, ala nu e ortodoxie, ci pragmatism politic! Dumnezeu de mult s-a retras in Siberia fata de sustinatorii sai! Sustinatorul Domnului se recunoaste ca ajunge, prin sustinerea Domnului, dincolo de "pereti"! Din cauza ca Domnul e Duh!
  3. Valahogy jobban hangzana az, hogy "megkínzott emberek, pokoli képét nyújtják"! De a lényeg az, hogy semmi sem áll meg a tényeknél! A tények, a manipuláció révén, nagyhatalmi érdekeket szolgálnak! A morális probléma itt kétirányúvá lesz ez által! Egy az elkövető, mint morális probléma! Amiből következik, hogy morálisan épp úgy elítélendő egy tömegmészárlást, nagyhatalmi érdekből, a propaganda, a manipuláció eszközeivel, kihasználni! Természetes, hogy az elkövető tette nyilvánvalóbb azénál, mint aki ezt a javára kihasználja! A Zelenszky banda szándékos tévedése ott van, hogy nem tartják tiszteletben a döntés szabadságát, hogy őket valaki támogatha vagy nem amit nem írhat felülül az ők helyzetük, amit maguk kerestek! Mert ha kellett NATO, akkor szagolják a büdösebbik felét, s ne ítélkezzenek mások felett! Ha ők nem tartják tiszteletben mások döntési szabadságát, akkor hogyan várják el másoktól, hogy támogassák "szabadságharcukat"! Idézőjelbe tettem az ő szabadságharcukat, mert lényegében nem az ő harcuk, hanem nagyhatalmi harc! Természetesen kérdés, hogy Zelenszkynek miért kell ennyire kiállnia Amerika mellett?! Vami maffiózus ügy kényszeríti, amiből nincs visszaút?! Szóval, a fegyverkereskedelem, az Amerikáé, rég nem látott virágzásnak indult! Ez konfliktus "jól jött" Amerikának, mert ugye Afganisztánban most már nem fogy a fegyver! Két nagyon egyszerű, de lényegi kérdés! Az amerikai fegyveripar s a kormány kapcsolata, nem korupció gyanús e?! A második ehhez kapcsolódó kérdés, hogy ennek a feltételezetten korupt kapcsolatnak, nincsenek e halálos áldozatai szerte a nagyvilágban!? Kína egyensúlyoz, a nélkül, hogy feladná magát, Amerika és az orosz párharcában Ukrajnában! Kína piacban gondolkodik, amiben igaza van, amihez béke kell! Ezért nem áll be egyértelműen az egyik háborús fél mögé sem! De Putyinnal való viszonyában azt adja Nyugat tudtára, hogy nem akarja ő sem Amerika unipoláris világát! Két dolog világos Kína esetében! Az ő gazdasági fejlődéséhez zavartalan piacokra van szükség, vagyis békére! Kína gazdaságban, gazdasági "érdekháborúban", vagyis érdekérvényesítésben gondolkodik! De ugyanakkor nem tudja elfogadni Amerika totalitárius unipolarítását sem, mert ez egyoldalúvá tenné, Amerika javára, a gazdasági érdekérvényesítést! Szóval Kína gazdasági fejlődésére öszpontosul minden! Az, hogy béke legyen, de ugyan akkor ne legyen unipoláris világ Amerikával az éllen, beleértve a NATO terjeszkedést! Biden bíróság elé akarja állítani Putyint! A háborúnak épp ez az oka, hogy Amerika azt hiszi, hogy neki joga van törvényt szabni a világban! Mely mögöt, fegyverűzlet, stratégiai és gazdasági érdekek sunyítanak! Egy magyar lap írja, hogy Magyarország, a háborúra utalva, a biztonságot választotta, a szabadság, s a demokrácia helyett! Értem, csak a NATO kínálta biztonság számít! Főleg, ha annak az ára egy vérfürdő! Amerikának ez a háború űzlet, fegyver, gáz, olaj! Mit papoltok szabadságról, meg demokráciáról! A demokrácia alapvetően kapitalizmus, vagyis annak maszkja! Azoknak, akik elhiszik, hogy az angyalka hozza a karácsonyfát! Hogy miért kapitalizmus?! Mert hiányzik belőle a szellem, a lélek!
  4. Nu e o vorba de aprecierea, sau neaprecierea stiintei, tehnici! Asta e idee, miza, gresita de partea crestinului! E vorba de o constiinta stiintifica, care nu este in armonie cu inimima, sufletul si refuleaza, construind o civilizatie, care e impotriva interiorului! Ortodoxia are la baza acest armonie intre inima si minte! In acest caz nu poti relationa stiinta, la nivelul constiintei, teoretic numai, ca produci un regres psihic, adica produci ceva steril! In secolul trecut mai puteai sa spui, fara ca sa fii hulit ca esti antioccidental, ca rationalismul occidentului e cale gresita! Azi, cine are curaj ca sa afime asa ceva, ca Vasile Bancila, lumea nici nu cunoaste pe filosoful roman, ca cultura Occidentului se bazeaza pe imitatie, adica noncreativ! Pe plan social, azi, apare ca, "tara, scoala, ca afara"! Daca intelegem pe Bancila, intelegem si pe Parintele Staniloaie, care scrie ca cultura traditionala era adevarat creativa si de loc cultura moderna! Cu o lume organica pierduta, omul a pierdut si sufletul! Asa numiti "primitivi" mai cunosteau acesta problema, noi nu! Fara suflet nu exista creativitate culturala si personala! Dar nici vitalitate ale neamului, ca imaginarul sacru ale culturi reprezinta niste "sonde" ale energiei vitale, create si necreate! Hogy a háborús felek hazudnak, mindkettő, az tuti! A különbség nem a részletekben van, hogy ki mennyit mészárol, vagy veszít. Itt a torzítások a szokásosak! A különbséget Nyugat sokkal fejlettebb propagandája, helyesebben manipulációs ipara hozza, amivel szemben Putyin hátrányban van! Az amerikai manipulációs gépezet azt a benyomást tudja kelteni, hogy egy felsőrendű, világmegváltó rendszer harcol egy alacsonyrendűvel szemben! A gond csak az, hogy a keresztesháború a demokrácia, a civilizáció, a biztonság nevében, először is fegyverűzlet, utána, gazdasági, stratégiai érdek! Ebben az esetben lehet háborút provokálni, teljesen "békésen"! S garantált, hogy az ellenfél lesz a hibás! Például a NATO "békés" terjeszkedése révén, amit a nyugati manipulációs gépezet hatalomra jutatta kormányok realizálnak! Egy erdélyi rádió, vagy újság, már nem is tudom, írta, hogy Gyurcsány nem népszerű Erdélyben! Én megjegyeztem, hogy csodálkozom, mert Erdélyben is szeretnek inni! Erre egy néhányan kiakadtak, megjegyezvén, tudja, olyan libsi módra, hogy előítéletes a gondolkodásom! Sőt, egyik azzal is dobálózott, hogy az erdélyiek nem gondolkodnak előítéletesen! Ez volt a legnagyobb dobás! Akkor miért támadott engem egy cikkben a Heti Hírdető, hogy valamikor ittam, s azért írom azt, amit írtam! Vagyis, hogy valamikor, s nem most! Ilyen primitív támadás! Miért nem foglalkozik azokkal, akik vezető pozicióban vannak, s isznak! Vagy azokkal nem mer kikezdeni?! Ilyenek a firkászok, akik csak azokat mernek támadni, akikről tudják, hogy nem tud visszavágni! Főleg, ha a lejáratás megrendelésre is történik! Azzal támadnak, hogy amikor lelkész voltam akkor ittam! Nem is tagadom! Nem én voltam a lelkész kollégák között a legnagyobb szeszes! Miért nem foglalkoznak azzal, hogy hány pap, lelkész hal meg az alkoholizmus következményeként! Hogy miért papi betegség?! Legalább is, akkor, amikor a katolikus, unitárius teológián voltam, meg unitárius lelkész! S ezt ki kell vetíteni az Istennel való viszonyra! Miért menekül, a pap, lelkész Isten helyett az alkoholhoz?! Mert az örömét nem Istenben leli, hanem az alkoholban?! Hogy boldog szeretne lenni, ennyi az egész, de képtelen alkohol nélkül, mert ahol Istennek kellene lennie ott űr van, s azt alkohollal kompenzálja! Szóval a papság az ontológiai hiánytól szenved, és Istenről prédikálnak! A biztonság "eszchatlógikus" ígérete a legalkalmasabb arra, hogy eladd lelked az ördögnek, hogy aztán az uralma alá hajtson!
  5. Mivel a háború fegyverűzlet Amerikának, ezért ő mindig a jó oldalon áll! Vagyis ezt hiteti el az ő háborús propagandája, melynek hatékonyságát nézve, háborús iparnak tekinthetjük! Multi reduc problema natiuni la genetica. Mai ales daca e vorba de rivalitate, ca natia adversa nici nu exista, ca genetic nu exista. Un cercetator zice ca genetica natiunii nu e egal cu natia! Si ce face diferenta!? Acel a fi, roman, maghiar, evreu! In legatura cu genetica nu poti pronunta a fi! Cand poti pronunta in raport cu o natie a fi?! Filisoful evreu-maghiar  Heller Ágnes relationeaza a fi evreu cu spiritul! Ea spune ca un om de afacere evreu, nu prin bani devine evreu, cum defineste antisemitismul, ci prin spirit evreu, care, cum spune ea, de la Asiria, de la Babilon nu s-a schimbat nimic! Fiecare om, natie, trebuie sa devine mit si mit realizat! Mitul realizat devine spirit, prin care supravietuiesti, chiar mileni! Fata de acesta, nationalismul, asa numitul patriotism compensatoriu, conservatorismul, sunt niste povesti goale ale maselor! Bármelyik nagyhatalom előtt leborulni, nem más, mint apakomplexus! Mama soldat ucrainean nu zice ca acest razboi nu este ale ucrainenilor, ci a Americii cu Rusia si baieti mor ca prostii! America provoaca razboaiele, dar vinovati va fi cei care raspund la provocare! Úgy csak mellékesen, az USA fegyvergyártóinak összefonódása az államhatalommal, mely háborút exportál, hogy fegyvert exportálhasson, nem korrupció! S még ők oktatnak ki demokráciából! Az ukrajnai háború, Amerikának, az egyik legnagyobb űzlete! Mert egyszerre, gáz, olaj, fegyver űzlet! Amerika jól eljátsza a civilizáló nagyhatalom szerepét, ami mögött fegyverűzlet rejlik és gazdasági, stratégiai érdekek! America este un provocator de razboaie, care apare mereu in postura superputerii civilizatoriu! Si ce inseamna aceasta civilizare ne arata cifrele de afacere ale 5 cel mai mari producator de arme din SUA! America e un criminal cu masca! Eminescu zicea unde apare cale ferata, dispare cantecul pasarilor! Putem zice dupa el, unde a aparut tractorul, televizorul, internetul, acolo a disparut satul cu folcrolul ei! Satul, care nu mai e, trebuie cercetat cu simt si nu numai cu creier! Ca fondul adanc a traditiei provine din afecte, urcand la nivelul mintii! Omul traditiei stia ca, mintea grabitoare trebuie sa steie in asteptarea sufletului ca sufletul e mai lent in cunoastere trebuie sa-l pipaie totul. Cercetatorul satului, traditiei, trebuie sa aiba aceasta legatura intre suflet si minte, ca altfel nu intelege traditia! Transcendenta a nascut satul si nu invers! Nyugat szerződésszegésnek tartja a gáz rubelben való fizetését!
  6. Erre számítani lehetett, mivel Nyugat se tartotta be, hogy határt szab terjeszkedésének! Ennek függvényében kell megítélni! Az emberek azt ismerik be a legnehezebben, de leginkább egyáltalán, hogy boldogtalanok! Miért nem lehet kimondani, hogy a dohányzás, az alkoholizmus, a drog mögött a boldogságéhség áll. Ezt azok sem merik kimondani, akik nem isznak, nem dohányoznak, nem narkósok, mert ők sem boldogok! Csak másegyébben keresik az éhség csillapítását, ami szociálisan értékelt, anyagiak, karier, hatalom, amik pszichikailag épp oly kártékonyak, mint az alkohol, drog, dohány, csak nem annyira látványosan! Végül is miért nem vagyunk boldogak! Azért, mert igen egyszerű boldognak lenni, nem kell hozza semmi! Az ember meg azt hiszi, hogy mindig valaminek a függvénye, s ebből lesz a függőség! Az orosz ukrán háború arra jó Brüsszelnek és Washingtonnak, hogy megpróbálják elhitetni a világgal, hogy ők a kizárólagos jogosultak, hogy a világ rendőrei legyenek! Ez világ méretű totalitarizmus! Így nagyon is megértem Putyint, hogy az unipoláris világ ellen van! Omul postmodern a devenit prada, fiind posedat, arhetipului animalului ale inconstientului colectiv! Omul vorbeste de iubire fata de animale, dar nu este adevarat ca, este fascinat inconstient, de arhetipul animalului! E un nou primitivism! Acest fascinatie face ca animalul devine mai valoros, decat omul, ca omul a pierdut acest caracter a fascinatiei! Problema este ca, din raportul fata de animal, le lipseste, integrarea parti arhetipale ale animalului in constient! Cum spune evangelia lui Toma, daca nu mananci leul, adica nu asimilezi prin integrare in constient, te va manca el! Care inseamna, omul devine posedat de catre latura distructiva ale arhetipului! Lehetséges, hogy Putyin a volt kagebs átmenjen terroristába!? Az ember teremtő legyenje az, amikor azt mondja, "legyen meg a Te akaratod"! Ebben a legyenben igent mond az ember az Istenképiség teremtő erejére önmagában, mely kifejezi Isten akaratát az emberben! Nu inteleg, de ce este obligat, moral, conducerea Teatrului National, ca sa condamna agresiunea lui Putin, de ce trebuie sa fie solidar cu ucraineni!? Totul se explica ca ne conduc niste slugi ale Americii! Cauza razboiului este NATO, extinderea acestuia! Lacomia de putere ale occidentalilor! Razboiul lui Putin e o consecinta numai a acestuia! Pacifismul pe care foloseste Occidentul, ascunde acest ordine ale cauzelor, faforizand extinderi "pasnice" ale puteri Americii peste lume! Nurofenul tintuieste unde trebuie! Racheta teleghidata tintuieste unde trebuie! In mitologia romaneasca trebuie tintuit punctul slab, ascuns ale Zmeului! Cum a spus Blaga, totul a ramas mitologic! Iarasi se aude voci ca din cartea de identitate trebuie eliminat adresa, proprietatea! Si iarasi apare arma neoliberala a nivelarii societatii, ca e discriminatoriu. Deja sunt eliminate parintii! Acuma urmeaza bastina! Fara tata, fara mama, fara bastina, rezulta omul de nicaieri!
  7. A modern ember problémája, hogy mindig éhes, szomjas, ezért állandóan gyűjt! Ezeknek szól Jézus példázata az ég madaraival, s a mezők liliomaival!
Advertisement