Successfully reported this slideshow.
Trends and issues in education for Mathematical Sciences(SME3023)AKSES& EKUITI
AHLI KUMPULANGILDA HAZEL ANAK PETER JOHN( D20091036033 )SHUHAIDA BINTI MAH HASSAN( D20091034976 )NADZIRAH BINTI JUSOH @ JA...
DEFINISIAKSESProses atau cara untuk mencapai sesuatu data dan maklumatEKUITIKeadilan atau kesaksamaan
Akses dan ekuiti secaraamnya :Menghapuskan jurang dan membukapeluang kepada rakyat yang berbezadaripada segi keperluan dan...
Pelan PembangunanPendidikan(PPP 2013 – 2025 )Sebelas anjakan yang digariskan kementerian ialah:1. Menyediakan kesamarataan...
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakanpenyelesaian khusus berasaskan keperluan7. Memanfaatkan ICT bagi mening...
KelainanUpayaPerguruanPendapatan
Definisi KelainanUpayaIndividu yang mengalami kekurangandaripada segi kognitif, fizikal ataumental
The child with Learning Disability hasdifficulty with processing skills such asmemory ,visual perception, auditorypercepti...
KelainanUpayaDanaPeruntukanPakarMatematikPersepsiDisleksia
Hanyamenumpukankepada pelajarnormalTidak mempunyaikonsep yangkhusus untukpelajar kelainanupayaKPM kurangmemberipendedahan ...
HARGAABMKEMUDAHANKOMPUTERKekuranganperuntukan danauntuk pelajarPendidikan Khas ??
KaedahP&PTanggapanNegatifPersepsi guruterhadap pelajarDisleksia (Dyslexia)??“ Developmental reading disorder is a reading ...
Kementerian Pendidikan di bawah JabatanPendidikan Khas menyediakan kelas khas kepadakanak-kanak cacat penglihatan, pendeng...
PENEMPATANGURUTUNTUTANTEMPATKERJA
PENEMPATAN GURU„‟Penempatan guru lelaki lebih mudah berbandingperempuan terutama kawasan pedalaman yangmembabitkan soal ke...
Penempatanguru~ Bilangan guruperempuan melebihiguru lelaki~ Lelaki : 128,225,Perempuan : 288,962Sumber KPM, 31 Jan2013.~ “...
Tuntutan tempatkerjaMASALAH KESAN~ Laporan NilaiPrestasi Tahunan(LPNT)~ Petunjuk PrestasiUtama (KPI)~ P&Pberorentasikanpep...
Miskin : Miskin bermaksud tidak berharta bendadan serba kekurangan (dalam barang-barangkeperluan hidup).Kaya : Kaya bermak...
o Sesebuah isi rumah adalah dianggap miskin sekiranya pendapatan bulanan isi rumahtersebut adalah kurang daripada Paras Ga...
o Keluarga yang kurang berkemampuan menghadapi masalah untuk membeliperalatan dan bahan pembelajaran, membayar yuran sekol...
o Menurut Brembeck dalam Badariah (1999), pencapaian akademik seseorangdikatakan mempunyai pertalian yang rapat dengan sta...
KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)• Membantu golongan ibu bapa murid yang berpendapatan rendah dan tidak berkemam...
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)• Meningkatkan taraf pemakanan murid yang terlibat supaya golongan ini dapat memberitumpua...
FaktorKegagalanPelajarPengurusandanpentadbiransekolahIbu bapa
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Akses dan ekuiti
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akses dan ekuiti

1,231 views

Published on

bab ni paling aku suka..sebab aku mempertahankan hak pelajar kelainan upaya..akses dan ekuiti mereka sepatutnya sama dengan semua pelajar yang normal..

 • Be the first to comment

Akses dan ekuiti

 1. 1. Trends and issues in education for Mathematical Sciences(SME3023)AKSES& EKUITI
 2. 2. AHLI KUMPULANGILDA HAZEL ANAK PETER JOHN( D20091036033 )SHUHAIDA BINTI MAH HASSAN( D20091034976 )NADZIRAH BINTI JUSOH @ JAAFAR( D20091034974 )ASMA HUSNA BINTI MOHAMAD SAAD( D20091035034 )NURULAIN BINTI MOHD ISA( D20091035038 )
 3. 3. DEFINISIAKSESProses atau cara untuk mencapai sesuatu data dan maklumatEKUITIKeadilan atau kesaksamaan
 4. 4. Akses dan ekuiti secaraamnya :Menghapuskan jurang dan membukapeluang kepada rakyat yang berbezadaripada segi keperluan dan kebolehanbagi mendapat kemahiran, pengetahuandan pengalaman melalui pendidikan yangsama rata
 5. 5. Pelan PembangunanPendidikan(PPP 2013 – 2025 )Sebelas anjakan yang digariskan kementerian ialah:1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikanberkualiti bertaraf antarabangsa2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysiadan Bahasa Inggeris3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai4. Meningkatkan kualiti guru dan menjadikan profesionkeguruan sebagai profesion pilihan5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah
 6. 6. 6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakanpenyelesaian khusus berasaskan keperluan7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualitipembelajaran8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaianKementerian Pelajaran9. Memperluaskan jalinan kerjasama dengan ibubapa,komuniti dan sektor swasta10. Memaksimumkan pulangan bagi setiap ringgit yangdibelanjakan11. Meningkatkan Ketelusan akauntabiliti awam
 7. 7. KelainanUpayaPerguruanPendapatan
 8. 8. Definisi KelainanUpayaIndividu yang mengalami kekurangandaripada segi kognitif, fizikal ataumental
 9. 9. The child with Learning Disability hasdifficulty with processing skills such asmemory ,visual perception, auditoryperception, or thinking; and as a result hastrouble achieving in at least one subjectsuch as reading, mathematics, or writing(Lerner,2003).
 10. 10. KelainanUpayaDanaPeruntukanPakarMatematikPersepsiDisleksia
 11. 11. Hanyamenumpukankepada pelajarnormalTidak mempunyaikonsep yangkhusus untukpelajar kelainanupayaKPM kurangmemberipendedahan isupakar Matematikkepada umumPakar Matematiktidak memberiperhatian ??
 12. 12. HARGAABMKEMUDAHANKOMPUTERKekuranganperuntukan danauntuk pelajarPendidikan Khas ??
 13. 13. KaedahP&PTanggapanNegatifPersepsi guruterhadap pelajarDisleksia (Dyslexia)??“ Developmental reading disorder is a reading disability thatoccurs when the brain does not properly recognize andprocess certain symbols ”
 14. 14. Kementerian Pendidikan di bawah JabatanPendidikan Khas menyediakan kelas khas kepadakanak-kanak cacat penglihatan, pendengaran danbermasalah pembelajaran. Program pendidikandijalankan di sekolah khas pendidikan dan melaluiprogram „integrated‟ di sekolah biasa. Kerajaanjuga mengecualikan bayaran pendaftarankemasukan pelajar-pelajar kurang upayapendengaran yang mengikuti latihan kemahiran diinstitusi-institusi pengajian di bawah kelolaanKementerian Pendidikan. Bagi pelajar yangberjaya mereka akan mendapat elaun bulanansebanyak RM300.00 sebulan.
 15. 15. PENEMPATANGURUTUNTUTANTEMPATKERJA
 16. 16. PENEMPATAN GURU„‟Penempatan guru lelaki lebih mudah berbandingperempuan terutama kawasan pedalaman yangmembabitkan soal keselamatan”Jemale Paiman, Presiden KesatuanGuru Lepasan Maktab,2010“Timbul rungutan daripada guru-guru yang berathati menerima penempatan yang ditawarkan”My Metro 28 Mac 2009
 17. 17. Penempatanguru~ Bilangan guruperempuan melebihiguru lelaki~ Lelaki : 128,225,Perempuan : 288,962Sumber KPM, 31 Jan2013.~ “Bidanterjun”(guru bukanopsyensebenar)
 18. 18. Tuntutan tempatkerjaMASALAH KESAN~ Laporan NilaiPrestasi Tahunan(LPNT)~ Petunjuk PrestasiUtama (KPI)~ P&Pberorentasikanpeperiksaan
 19. 19. Miskin : Miskin bermaksud tidak berharta bendadan serba kekurangan (dalam barang-barangkeperluan hidup).Kaya : Kaya bermaksud berharta, hartawan.(Kamus Dewan Edisi Keempat)
 20. 20. o Sesebuah isi rumah adalah dianggap miskin sekiranya pendapatan bulanan isi rumahtersebut adalah kurang daripada Paras Garis Kemiskinan (PGK), iaitu pendapatanyang mencukupi bagi membolehkan isi rumah tersebut memenuhi keperluan asas darisegi makanan dan bukan makanan yang membolehkan setiap ahlinya berfungsi didalam masyarakat.o Merujuk kepada Unit Perancang Ekonomi, Paras Garis Kemiskinan Tahun 2009selaras dengan Rancangan Ekonomi Kesepuluh (RMK-10), Paras Garis Kemiskinan(PGK) makanan dan bukan makanan yang telah ditetapkan untuk isirumah miskin berdasarkan kepada kiraan di atas adalah RM760.00 seisi rumah.
 21. 21. o Keluarga yang kurang berkemampuan menghadapi masalah untuk membeliperalatan dan bahan pembelajaran, membayar yuran sekolah, tambang bas, danmembeli cermin mata (BPPDP, 1996)o Kajian Drop-out & Low Achievement – Case Studies in Selected PrimarySchools in Malaysia (EPRD, 1994) mendapati pelajar yang tercicir danberpencapaian rendah adalah daripada keluarga yang kurang memberi sokonganterhadap pendidikan anak-anak mereka, kurang mengawasi kemajuan pelajarananak-anak, tidak menyemak kerja sekolah, menyerah tugas membantu pelajarankepada anak yang lebih tua, dan lebih suka anak menolong kerja di rumahdaripada bersekolah. Terdapat juga keluarga yang kurang mementingkanpendidikan dengan memaksa anak perempuan berkahwin bagi mengurangkanbeban keluarga atau tidak menggalakkan anak perempuan belajar ke peringkattinggi. Selain daripada itu, terdapat juga keluarga yang kurang memperuntukkanwang kepada pendidikan anak tetapi lebih mementingkan kebendaan, penjagaanstatus, dan hiburan.
 22. 22. o Menurut Brembeck dalam Badariah (1999), pencapaian akademik seseorangdikatakan mempunyai pertalian yang rapat dengan status sosioekonomikeluarga. Ini bermaksud lebih tinggi latar belakang sesebuah keluarga makalebih tinggi kadar pencapaian akademik seseorang pelajar ituo Amy J. Orr (2003) mengatakan kekayaan boleh mempengaruhi pencapaianakademik secara positif. Perbezaan pencapaian pelajaran bukan sahaja antaraetnik kerana perbezaan kekayaan tetapi juga dalam sesama etnik sendiri punjuga begitu. Ibubapa yang mempunyai pendapatan kukuh kurang mendapatmasalah dalam melancarkan anak-anak mencapai pelajaran ke peringkat yanglebih tinggi. Murid daripada ststus sosio-ekonomi tinggi mendapat pencapaianakademik yang lebih baik berbanding dengan murid daripada statussosioekonomi rendah dan sederhana. Keluarga yang berada mempunyaipeluang-peluang yang lebih untuk membeli bahan pendidikan ataumengadakan kelas bimbingan tambahan. Persekitaran pembelajaran yang lebihbaik boleh diadakan apabila pendapatan keluarga tinggi.
 23. 23. KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)• Membantu golongan ibu bapa murid yang berpendapatan rendah dan tidak berkemampuan untukmenghantar anak mereka ke sekolah• membasmi murid yang tercicir daripada persekolahan akibat kemiskinan• memberikan golongan ini akses pendidikan yang sama rata dalam menjana kecemerlangannegara.SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)• Meringankan beban yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga yang kurang mampu.• Memastikan murid daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahanmereka• 2008-pinjaman percuma kepada murid tanpa mengira status sosio ekonomiTUISYEN RAKYAT 1MALAYSIA (I-TR1M)• Memberi tuisyen secara percuma kepada pelajar di seluruh negara yang bakalmenduduki peperiksaan umum pada tahun ini (2012).• Program i-TR1M ini akan meningkatkan prestasi akademik bagi anak-anak golonganberpendapatan rendah untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan
 24. 24. RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)• Meningkatkan taraf pemakanan murid yang terlibat supaya golongan ini dapat memberitumpuan sepenuhnya dalam usaha pengajaran dan pembelajaran• Jawatankuasa RMT akan memilih pembekal makanan yang bertanggungjawab mengurusbekalan bahan, menyedia dan menghidang makanan, membersih peralatan serta tempathidangan.BANTUAN PERSEKOLAHAN RM100• Meringankan beban rakyat dalam situasi kemelesetan global serta kenaikan hargaminyak dan barang keperluan lain.• Dalam memastikan bantuan disalur secara adil dan saksama, Datuk Seri Najib TunRazak menetapkan semua murid dan pelajar akan menerima RM100 setiap seorangtanpa mengira bangsa, agama, miskin atau kaya mahupun fahaman politik ibu bapamereka.SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT)• Memberi peluang bimbingan tambahan atau tuisyen secara berstruktur dan terancang kepadamurid miskin Tahun 4, 5 dan 6 yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, BahasaInggeris, Matematik dan Sains• Satu pengupayaan kepada ibu bapa daripada golongan miskin supaya anak-anak mereka yanglemah dalam pelajaran juga berpeluang menikmati perkhidmatan tuisyen yang selama ini di luarkemampuan ibu bapa.
 25. 25. FaktorKegagalanPelajarPengurusandanpentadbiransekolahIbu bapa

×