Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kokurikulum standard sekolah rendah

3,047 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kokurikulum standard sekolah rendah

 1. 1. 1KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) & KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 2. 2. 2LATAR BELAKANGKurikulum kebangsaan perlu dikajisemula untuk memastikan kurikulumyang holistik, tidak terlalu akademikdan membebankan selaras denganpemantapan kurikulum sebagai fokusutama teras kedua PIPP 2006-2010 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 3. 3. 3LATAR BELAKANGGagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B.Perdana Menteri dalam Perhimpunan AgungUMNO 2006yang menuntut supaya sistem pendidikan Negaramemberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 4. 4. 4LATAR BELAKANGPembangunan kurikulummerupakan satu proses yangdinamik dan berterusan.Penambahbaikan ProgramPrasekolah: 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010/2011 – Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 5. 5. 5LATAR BELAKANGPenambahbaikan KurikulumSekolah Rendah1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)2003 – KBSR (Semakan)2010/2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 6. 6. 6PERUBAHANKURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 7. 7. 7 7Konsep Kurikulum Standard PrasekolahKebangsaan dan Kurikulum StandardSekolah Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip KBSR - pendekatan bersepadu - perkembangan individu secara menyeluruh - peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid - pendidikan seumur hidup Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 8. 8. 8TransformasiDalam konteks transformasi kurikulum,transformasi membawa maksud prosesmelakukan satu bentuk perubahan yangholistik berdasarkan kurikulumpersekolahan sedia ada denganmengambil kira keperluan-keperluanperubahan kepada aspek asas kurikulum:struktur kandungan, pedagogi, peruntukanmasa, kaedah pentaksiran, bahankurikulum dan pengurusan sekolah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 9. 9. 9Transformasi Kurikulum Perubahan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari aspek:  Reka bentuk kurikulum  Organisasi kurikulum  Bahan kurikulum  Pentaksiran  Peruntukan masa  Struktur persekolahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 10. 10. Bentuk Kurikulum KSPK & KSSR 10 Komunikasi • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil Literasi Sains & Teknologi Kerohanian, Sikap & NilaiPenguasaan pengetahuan sains, Penghayatan amalan agama,kemahiran dan sikap saintifik kepercayaan, sikap dan nilaiPenguasaan pengetahuan dankemahiran matematikPenguasaan pengetahuan dan Insankemahiran berasaskan teknologi seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang Fizikal & Estetika kemasyarakatan dan alam sekitar Perkembangan jasmani dan kesihatan setempat, negara dan global untuk kesejahteraan diri Penghayatan semangat patriotisme Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, dan perpaduan bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 11. 11. Kurikulum Berasaskan Standard 11 KSPK dan KSSR digubal dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard PembelajaranPenyataan spesifik tentang Satu penetapan kriteria atauperkara yang murid patut ketahui indikator kualiti pembelajaran dandan boleh lakukan dalam suatu pencapaian yang boleh diukur bagitempoh persekolahan setiap standard kandungan.merangkumi aspek pengetahuan,kemahiran dan nilai. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 12. 12. 12CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARANSTD KANDUNGAN STD PEMBELAJARAN • Bahasa Malaysia • Bahasa Malaysia Mendengar dengan penuh Mendengar pertuturan yang perhatian mudah • English Language • English Language Able to form letters and words in Coordinate hand-eye movement clear legible print including cursive writing Trace letters of the alphabet • Mathematics • Mathematics Count objects in a given set and Count up to 100 objects, using write the corresponding numeral the correct counting sequence to tell how many objects are in a set Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 13. 13. 13Justifikasi Penggunaan Standard• Akauntabiliti guru• Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan• Mengatasi masalah murid keciciran• Skema dan piawai pengukuran• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 14. 14. Tahap & Jangkamasa Persekolahan 14 14 KBSR – sedia ada Kurikulum transformasi 11+ 6 11+ 6 10+ 5 10+ 5 Tahap II Tahap II 9+ 4 9+ 4 8+ 3 8+ 3 7+ 2 7+ 2 Tahap I Tahap I 6+ 1 6+ 1 5+ 5+ P P 4+ Prasekolah 4+ Prasekolah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 15. 15. Tahap Persekolahan 15 Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 3 – 6) pengukuhan dan aplikasi 4M, ap n kemahiran asas ICT, perkembangan ah ha T a sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap k ol dan nilai se P er Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 16. 16. 16KOMPOSISIKURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 17. 17. Komposisi Kurikulum Standard 17Prasekolah Kebangsaan MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris 1 Bahasa Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Aktiviti fizikal/ Permainan luar 3 Pendidikan Islam/Pendidikan moral 4 Matematik Awal MODUL TERAS TEMA 5 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 18. 18. Komposisi Kurikulum Standard 18Sekolah Rendah Tahap I MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris 1 Bahasa Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Matematik 3 Pendidikan Jasmani 4 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral MODUL TERAS TEMA 5 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif. MODUL ELEKTIF 6 B. Cina/B. Tamil/ B. Arab untuk SK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 19. 19. Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah 19 19Tahap II BIL TUNJANG MODUL Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris 1 Komunikasi Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab Sains Matematik 2 Literasi Sains & Teknologi Reka bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT Pend. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 3 Fizikal dan Estetika Pend. Kesenian (Seni Visual & Muzik) 4 Kerohanian, Sikap & Nilai Pend. Islam / Pend. Moral Sejarah 5 Kemanusiaan Sains Sosial (Geografi, PSK, dan Ekonomi) Aspek Kepimpinan, Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum & 6 Keterampilan Diri sukan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 20. 20. 20Justifikasi Penggunaan Modul• Bersifat dinamik Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul• Pelaksanaan p&p yang fleksibel Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 21. 21. Wajaran Masa bagi Prasekolah 21 Tahun 1 Tahun 2 MODUL Prasekolah P1 P2 P1 P2 BM BAHASA BI BC/BT FleksibelTERASASAS (Awal tahun: 50 % 80% 80% 70% 70% MATEMATIK Akhir tahun: 40%) PJ & PK PEND. ISLAM / MORAL MODUL BERSEPADU FleksibelTERASTEMA (Awal tahun: 20% 20% 20% 30% 30% Akhir tahun: 30%) AKTIVITI RUTIN (baca doa, 30% - makan, perbualan pagi, refleksi) BC/BT/BAELEKTIF - 2 1/2 jam seminggu (kecuali Prasekolah) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 22. 22. Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Prasekolah 22Kebangsaan Mengikut Bahasa Pengantar Peruntukan masa (minit/seminggu) Bil Modul Bahasa Bahasa Pengantar Kebangsaan lain MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 120 120 2 Bahasa Inggeris 120 60 3 Pendidikan Islam / Moral 120 120 4 Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK) - 120 5 Permainan luar/aktiviti fizikal 100 100 6 Matematik 60 60 MODUL TERAS TEMA Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 6 230 170 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif AKTIVITI RUTIN 7 Perbualan pagi 100 100 8 Rehat (Doa, makan, gosok gigi, Free Play) 150 150 9 Refleksi 50 50 Jumlah minit dalam seminggu 1050 1050 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 23. 23. Peruntukan Masa Modul Kurikulum 23Standard Sekolah Rendah Tahap 1 PERUNTUKAN MASA BIL TUNJANG MODUL SEMINGGU/MINIT SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 360 270 270 1 Komunikasi Bahasa Inggeris 240 90 90 Bahasa Cina / Bahasa Tamil - 360 360 Kerohanian, Sikap 90 90 2 Pendidikan Islam / Moral 180 dan Nilai (+90 PI) (+90 PI) 3 Fizikal dan Estetika Pendidikan Jasmani 60 60 60 Literasi Sains & 4 Matematik 210 210 210 Teknologi MODUL TERAS TEMA Kesepaduan semua Modul Bersepadu 5 300 270 270 tunjang (Pendekatan bertema) Jumlah minit dalam seminggu 1350 1350 1350 MODUL ELEKTIF 6 Komunikasi BCSK, BTSK , Bahasa Arab 2 ½ jam seminggu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 24. 24. Peruntukan Masa Kurikulum Standard Sekolah 24Rendah Tahap II PERUNTUKAN MASABIL TUNJANG MODUL SEMINGGU/MINIT SK SJKC SJKT Bahasa Malaysia 300 180 180 1 Komunikasi Bahasa Inggeris 240 120 120 Bahasa Cina / Bahasa Tamil - 300 300 Kerohanian, Sikap 2 Pendidikan Islam / Moral 180 150/120 150/120 dan Nilai Matematik 210 Literasi Sains & Sains 150 3 Teknologi *Rekabentuk & Teknologi (Keusahawanan, 90 Inovasi, Kreativiti) dan ICT Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik) 120 4 Fizikal dan Estetika Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 60+30 Sains Sosial (Geografi, PSK, Ekonomi) 90 5 Kemanusiaan Sejarah 30 Jumlah minit dalam seminggu 1500 6 Komunikasi BCSK, BTSK, B. Arab, B.Etnik 2 ½ jam seminggu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 25. 25. Contoh Modul Kurikulum 25Prasekolah Modul Teras Asas • Bergembira Dengan Huruf • Getting To Know The Letters of The Alphabets • Akidah • Mengenali Pola Modul Teras Bertema Diri saya Negara saya Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan • Anggota • Perayaan Hari • Haiwan • Cahaya dan •Air Badan Saya Raya • Tumbuh- Bayang- •Makanan • Sekolah • Hari tumbuhan bayang •Pakaian Saya Kemerdekaan • Cuaca •Peralatan • Keselamatan • Pelbagai Diri kebudayaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 26. 26. Kurikulum Tahap I 26Contoh Modul Teras Tema• Diri Saya 2. Perhubungan & 3. Living Things • Kesihatan Diri Perpaduan • Alive or Not? • Pemakanan • Saya dan Keluarga • How Do I Stay Alive? • Penyalahgunaan • Saya dan Masyarakat • My Body Parts Bahan • Saya dan Sekolah • Why Do We Have.....? • Pengurusan Emosi • Malaysia Negaraku • Do We Look The Same? • Kekeluargaan • Warisan Kita • Who Am I? • Perhubungan • Saya dan • Nice To Know You • Penyakit Persekitaran Plants! • Keselamatan • Saya dan Ekonomi • Wonderful Animals • Similar But Not The Same4. Dunia Teknologi Saya 5. Kreativiti & Seni 6. Kreativiti & Muzik • Dunia Warna Visual • Aku dan Muzik • Mata Oh Mata • Menggambar • Mulanya Di Sini • Saya Seorang Jurubina • Mencorak • Dunia Muzik Ku • Bagaimana Saiznya? • Membentuk • Alunan Muzik Ku • Jom Susun • Kraf tradisional • Emm… Wanginya • Emm… Bau Apa Tu? • Apa Rasanya? Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 27. 27. 27Bahan Kurikulum 1. Dokumen Standard • Standard kandungan • Standard pembelajaran 2. Modul Pengajaran Panduan untuk guru melaksanakan p&p 3. Modul Pembelajaran Bahan pembelajaran untuk murid Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 28. 28. Pendekatan Pengajaran dan 28Pembelajaran • Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: • hands-on learning • pembelajaran melalui bermain • inkuiri penemuan • pembelajaran berasaskan projek • pembelajaran luar bilik darjah • pembelajaran secara kontekstual • pembelajaran secara konstruktivisme • pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada murid • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan murid Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 29. 29. 29Pentaksiran• Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik• Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 30. 30. 30PELAKSANAAN KSPK & KSSR Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 31. 31. 31Pelaksanaan Rintis KSPK dan KSSR2009 JENIS Sek. Pend. SK SJKC SJKT SRA JUMLAHSEKOLAH Khas Bandar 159 48 24 4 14 249Luar Bandar 189 37 25 0 0 251 Jumlah 348 85 49 4 14 500 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 32. 32. Pelan Tindakan Pelaksanaan KSPK 32& KSSR Bil. Tarikh Aktiviti 1 2 Mac 2009 Taklimat kepada Bahagian KPM, JPN, IPGM, Jemaah Nazir Negeri dan PPD 2 4 – 5 Mac 2009 Taklimat kepada Guru Besar dan Penolong Kanan 1 3 10 – 12 Mac 2009 Kursus kepada guru 4 Mac - Jun 2009 Pelaksanaan rintis KSPK & KSSR 5 Julai 2009 Latihan kepada Jurulatih Utama 6 Julai - September Penyebaran KSPK & KSSR melalui kursus 2009 orientasi secara model ‘cascade’ di semua negeri 7 Januari 2010 Pelaksanaan penuh KSPK & KSSR prasekolah dan Tahun 1 di seluruh negara Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 33. 33. Pelan Pelaksanaan Kurikulum 33Standard Prasekolah & SekolahRendah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prasekolah Rintis √ √ √ √ √ √ Tahun 1 Rintis √ √ √ √ √ √ Tahun 2 Rintis √ √ √ √ √ Tahun 3 Rintis √ √ √ √ Tahun 4 Rintis √ √ √ Tahun 5 Rintis √ √ Tahun 6 Rintis √ Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 34. 34. Pelan Penyediaan Modul PembelajaranKurikulum Standard Prasekolah dan Sekolah 34Rendah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prasekolah Rintis √ √ √ √ √ √ BPK Tahun 1 Rintis √ √ √ √ √ √ BPK *BPK BPK BBT BBT BBT BBT Tahun 2 *Rintis √ √ √ √ √ BPK BPK BBT BBT BBT BBT Tahun 3 *Rintis √ √ √ √ BPK BBT BBT BBT BBT Tahun 4 Rintis √ √ √ BPK BBT BBT BBT Tahun 5 Rintis √ √ BPK BBT BBT Tahun 6 Rintis √ BPK BBT * 2010 - BPK menyerahkan dokumen standard KSSR kepada BBT Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 35. 35. Penglibatan Bahagian 35KPM Tahun Tugas Pelaksana Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun I 2009 Menyediakan standard Tahun 2 Bahagian Pembangunan Kurikulum Latihan guru (rintis dan pelaksanaan Tahun 1 - 2010) Bahagian Pembangunan Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 2 Kurikulum Bahagian Pembangunan Penyerahan Standard Kandungan Tahun 1 - 3 Kurikulum 2010 Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 1 – 3 Bahagian Buku Teks (untuk kegunaan mulai 2012) Latihan guru Bahagian Pendidikan Guru Jemaah Nazir dan Jaminan Pemantauan (Prasekolah & Tahun 1) Kualiti Menyediakan Modul Pembelajaran (untuk kegunaan Bahagian Buku Teks mulai 2012) 2011 Latihan guru Bahagian Pendidikan Guru Jemaah Nazir dan Jaminan Pemantauan (Prasekolah & Tahap I) Kualiti Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 36. 36. 36 36KESIMPULAN Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum
 37. 37. 37Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan &Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah RendahBahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

×