Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beloningssysteem Op De Helling Slideshare

1,284 views

Published on

Een presentatie over de mogelijke toekomst van het intermediaire beloningsmodel.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beloningssysteem Op De Helling Slideshare

 1. 1. Yellowtail Summer College 8 mei 2009 Distributie- en vergoedingssysteem 2018 Fatou van den Hoff
 2. 2. Wettelijke bepalingen <ul><li>Wettelijke voorschriften </li></ul><ul><li>Wab 1954 </li></ul><ul><li>WAbb 1991 </li></ul><ul><li>Herziening WAbb 1999 </li></ul><ul><li>Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 </li></ul><ul><li>Europese richtlijn verzekeringsbemiddeling </li></ul><ul><li>Europese richtlijn directe verkoop + </li></ul><ul><li>Wet financiële dienstverlening 2006 </li></ul><ul><li>Adviesmatch 2007 </li></ul><ul><li>Wet op het financieel toezicht 2007 (+ MifID) </li></ul>
 3. 3. Wet op de financiële dienstverlening <ul><li>Vergunning </li></ul><ul><li>Integriteit </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Vakbekwaamheid </li></ul><ul><li>Klantprofiel </li></ul><ul><li>Recontructie van advies </li></ul><ul><li>Aanbieden / bemiddelen / adviseren </li></ul><ul><li>Informatieverstrekking (pre-)(contractueel) </li></ul><ul><li>Reclamevereisten </li></ul><ul><li>Gedragstoezichthouder </li></ul><ul><li>Verkoop op afstand </li></ul><ul><li>Incidentenregistratie </li></ul><ul><li>Klachtenregistratie; Verplichte aansluiting bij klachteninstituut </li></ul>
 4. 4. Zelfregulering in de verzekeringsmarkt <ul><li>Gedragscode verzekeraars </li></ul><ul><li>Code rendement en risico </li></ul><ul><li>Gedragscode behandeling letselschade </li></ul><ul><li>Gedragscode expertiseorganisaties </li></ul><ul><li>Gedragscode verwerking persoonsgegevens </li></ul><ul><li>financiële instellingen </li></ul><ul><li>Gedragsregels bij expertise motorrijtuigen </li></ul><ul><li>Hiv-gedragscode </li></ul><ul><li>Mortuarium erfelijkheidsonderzoek </li></ul><ul><li>Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem </li></ul><ul><li>financiële Instellingen </li></ul><ul><li>Protocol verzekeringskeuringen </li></ul><ul><li>Geschillencommissie schadeverzekeraars </li></ul><ul><li>Bedrijfsregelingen motorrijtuigen en brandregres </li></ul><ul><li>Overeenkomst vereenvoudigde schadeafhandeling </li></ul><ul><li>Ombudsman </li></ul><ul><li>Klachteninstituut </li></ul><ul><li>Toetsingscommissie gezondheidsgegevens </li></ul>
 5. 5. Zelfregulering in de bancaire markt <ul><li>Gedragscode hypothecaire financieringen </li></ul><ul><li>Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen </li></ul><ul><li>Gedragscode hypotheken en consumptief krediet </li></ul><ul><li>Geschillencommissie bankproducten </li></ul><ul><li>Geschillencommissie hypotheken </li></ul><ul><li>Toetsing BKR </li></ul><ul><li>Dutch Securities Institute (DSI): </li></ul><ul><li>Tuchtcommissie </li></ul><ul><li>Klachtencommissie </li></ul><ul><li>Geschillencommissie </li></ul><ul><li>Arbitragecommissie </li></ul><ul><li>Commissie van Beroep </li></ul><ul><li>Functiecommissie </li></ul><ul><li>Accreditatiecommissie </li></ul>
 6. 6. Zelfregulering voor bemiddelaars <ul><li>Ereregelen </li></ul><ul><li>Statuten </li></ul><ul><li>Gedragsregels </li></ul><ul><li>Geschillencommissie </li></ul><ul><li>Ombudsman </li></ul><ul><li>Klachteninstituut </li></ul><ul><li>Toetsingscommissie gezondheidsgegevens </li></ul>
 7. 7. Een doolhof maar kan het eenvoudiger? <ul><li>Wet financiële dienstverlening (Wfd) (voorheen o.a. Wabb, Wtv) </li></ul><ul><li>Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz) </li></ul><ul><li>Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) </li></ul><ul><li>Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte) </li></ul><ul><li>Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk) </li></ul><ul><li>Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn) </li></ul><ul><li>Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 </li></ul><ul><li>Wet inzake de geldtransactiekantoren </li></ul><ul><li>Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) (incl. Customer Due Dilligence) </li></ul><ul><li>Wet melding ongebruikelijke transacties (Mot) </li></ul><ul><li>Wet beschermingpersoonsgegevens (Wbp) </li></ul><ul><li>Markets in Financial Instruments Directive (Mifid) </li></ul><ul><li>Sanctiewet </li></ul>
 8. 8. De Wet op het financieel toezicht (1) <ul><li>Doel: de wetgeving voor de financiële markten doelgericht, marktgericht en inzichtelijk te maken. </li></ul><ul><li>De taken van DNB (prudentieel toezicht) en die van de AFM (gedragstoezicht) worden gescheiden om overlap te voorkomen. </li></ul><ul><li>De regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen worden vereenvoudigd. </li></ul><ul><li>De administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden verminderd. </li></ul>
 9. 9. De Wet op het financieel toezicht (2) <ul><li>De Wft bestaat nu nog uit vijf delen: </li></ul><ul><ul><li>Algemeen Deel, </li></ul></ul><ul><ul><li>Deel Markttoegang financiële ondernemingen, </li></ul></ul><ul><ul><li>Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, </li></ul></ul><ul><ul><li>Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, </li></ul></ul><ul><ul><li>Deel Gedragstoezicht financiële markten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deel Toezicht afwikkelsystemen (wordt later toegevoegd) </li></ul></ul><ul><li>En 10 AMvB’s o.a. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (AMvB 8) </li></ul><ul><li>En andere lagere regelgeving </li></ul>
 10. 10. Wijziging op wijziging …
 11. 11. … op wijziging (Provisieharmonisatie 1-1-2009)
 12. 12. Toepasselijk recht <ul><li>Wft </li></ul><ul><ul><li>Nadere regelgeving door de toezichthouder </li></ul></ul><ul><li>Belastingwet </li></ul><ul><li>Pensioenwet </li></ul><ul><li>Burgerlijk Wetboek </li></ul><ul><li>IFRS </li></ul><ul><li>Solvency II </li></ul><ul><li>Basel II </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 13. 13. Distributie en vergoeding
 14. 14. Huidige distributiesystemen; directe en intermediaire verkoop Consument Aanbieder Bemiddelaar Aanbieder: bank / verzekeraar Bemiddelaar: adviseur die verkoopt Consument: natuurlijk rechtspersoon
 15. 15. Huidige vergoedingssysteem; execution only Premie Consument Aanbieder Contract Aanbieder: bank / verzekeraar Consument: natuurlijk rechtspersoon
 16. 16. Huidige vergoedingssysteem; intermediaire verkoop (zuiver) Bemiddelaar Premie Consument Aanbieder Contract Contract Afsluit-, retour-, doorlopende provisie Aanbieder: bank / verzekeraar Bemiddelaar: adviseur die ook verkoopt Consument: natuurlijk rechtspersoon
 17. 17. Huidige vergoedingssysteem; intermediaire verkoop (gemengd) Bemiddelaar Uurtarief Abonnement Vaste prijs No cure no pay Premie Consument Aanbieder Contract Contract Afsluit-, retour-, doorlopende provisie Aanbieder: bank / verzekeraar Bemiddelaar: adviseur die ook verkoopt Consument: natuurlijk rechtspersoon
 18. 18. Omgevingsfactoren, spelers, marktontwikkelingen
 19. 19. Bepalende omgevingsfactoren <ul><li>Financiële consument </li></ul><ul><ul><li>(Zelf) bewustwording </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumentenorganisaties / groepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumentenprogramma’s / media </li></ul></ul><ul><li>Wet- en regelgeving </li></ul><ul><ul><li>Overheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kabinet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ministeries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tweede Kamer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toezichthouder(s) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EU </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zelfregulering via brancheorganisaties </li></ul></ul><ul><li>Marktwerking </li></ul><ul><li>Technologie </li></ul>
 20. 20. Wie zijn de spelers? <ul><li>Funders / Herverzekeraars </li></ul><ul><li>Aanbieders </li></ul><ul><ul><li>Banken </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzekeraars </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensioenfondsen </li></ul></ul><ul><li>Risicodragers </li></ul><ul><li>Volmachten </li></ul><ul><li>Bemiddelaars </li></ul><ul><ul><li>Gebonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Ongebonden </li></ul></ul><ul><li>Adviseurs </li></ul><ul><ul><li>Generiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifiek </li></ul></ul><ul><li>Systeemhuizen </li></ul><ul><li>Serviceproviders </li></ul><ul><li>Inkooporganisaties </li></ul>
 21. 21. Marktontwikkelingen <ul><li>Markt: </li></ul><ul><ul><li>Financiële crisis </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe (buitenlandse) toetreders </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe / andere distributiekanalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename fusies en samenwerkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurreren op prijs / kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderen vergoedingssyteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdwijnen fiscale voordelen </li></ul></ul><ul><li>Organisatie: </li></ul><ul><ul><li>Sturen op vraag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Execution only </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begeleide aankoop </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volledig aankoopadvies </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reduceren kosten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Greenfield operaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afbouwen legacy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketenintegratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Differentiëren verkoopkanalen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Directe vormen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indirecte vormen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Generaliseren /specialiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparant </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibel </li></ul></ul><ul><ul><li>24/7 </li></ul></ul><ul><li>Product: </li></ul><ul><ul><li>Flexibel </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenvoudig </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergelijkbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Huismerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatwerk / standaard </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettoprijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Levensfase / thema </li></ul></ul><ul><li>Consument </li></ul><ul><ul><li>Loyaliteit vermindert </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertrouwen vermindert </li></ul></ul><ul><ul><li>Levensfasebehoefte </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transparant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderhandelbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vergoedingssysteem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Direct: uurtarief, abonnement, vaste prijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indirect: een opslag op de nettoprijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No cure no pay </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 2018 - distributiemodel, vergoedingssysteem
 23. 23. Transformatie <ul><li>De distributie wordt verschoven naar het meest efficiënte kanaal met mogelijkheid om continue te wisselen met behoud van gegevens. Dit kan per doelgroep verschillen. Alle kanalen moeten een toegevoegde waarde hebben en mogen niet kostenverhogend werken. </li></ul><ul><li>Bemiddelaars gaan samenwerkingsverbanden aan om de schaal te vergroten, hun toegevoegde waarde aantonen, ketenintegratie oppakken, het productenpallet uitbreiden en professionaliseren in hun vakgebied en de bedrijfsvoering. </li></ul><ul><li>Aanbieders gaan drastisch snijden in de uitgaven, kosten besparen, legacy afbouwen, investeren in nieuwe distributie- en productontwikkelingen, greenfields creëren, producten vereenvoudigen t.b.v. execution only, transparante nettoprijzen en voorwaarden, huismerk introduceren, marktaandeel uitbreiden door overnames, meerdere verkoopkanalen gebruiken die elkaar aanvullen en ondersteunen, ketenintegratie wordt de voorwaarde voor samenwerkende bemiddelaars. </li></ul><ul><li>Het vergoedingssysteem is eenvoudig. Voor het gegeven advies en de bemiddeling wordt de bemiddelaar door de consument betaald. </li></ul><ul><li>Conclusie: </li></ul><ul><ul><li>Alles verandert. Wie niet meedoet is verloren. Nieuwe toetreders kunnen een voorsprong nemen omdat ze geen legacy hebben, via green fields proberen de aanwezige spelers hetzelfde. Innovatie en onderscheidend vermogen zijn de nieuwe realiteit. (bijvoorbeeld Ineas en Argenta al langer actief, nieuwe toetreders Allsecur, Ditzo, Premio, Izio, Zelf) </li></ul></ul>
 24. 24. Distributiesysteem 2018 Bemiddelaar Adviseur: geeft alleen advies over productsoort, bemiddelt niet bij verkoop, consument moet zelf beslissen en kopen Execution only Adviseur Consument Begeleide aankoop Volledig aankoopadvies Aanbieder Advies
 25. 25. Vergoedingssysteem 2018; execution only Adviseur: geeft alleen advies over productsoort, bemiddelt niet bij verkoop, consument moet zelf beslissen en kopen Premie Adviseur Consument Aanbieder Uurtarief Abonnement Vaste prijs No cure no pay
 26. 26. Vergoedingssysteem 2018; intermediaire distributie Bemiddelaar Premie Consument Aanbieder Uurtarief Abonnement Vaste prijs No cure no pay Aanbieder: bank / verzekeraar Bemiddelaar: adviseur die ook verkoopt Consument: natuurlijk rechtspersoon
 27. 27. Consequenties voor de markt <ul><ul><li>Begrip van de geschiedenis om te begrijpen hoe de huidige </li></ul></ul><ul><ul><li>situatie is onstaan en waar de markt naar toe beweegt </li></ul></ul><ul><ul><li>Partij die dat het beste begrijpt en deze richting in het vizier </li></ul></ul><ul><ul><li>heeft, heeft het beste toekomstperspectief </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbieders kiezen m.b.t. kostenallocatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bemiddelaars implementeren nieuwe businessmodellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumenten onderhandelen en hebben meer keuze </li></ul></ul><ul><ul><li>Derden krijgen nieuwe mogelijkheden voor vergelijking </li></ul></ul>Y!
 28. 28. 2018 Distributie: Brede kanaalkeuze, met mogelijkheden om te wisselen met behoud van gegevens. Vergoedingssysteem: Consument betaalt voor aankoop Uurtarief Abonnement Vaste prijs No cure no pay

×