Η σσγκεκριμέμη παροσσίαση είμαι αποτέλεσμα της εσαισθησίας μιας μαθήτριαςκαι της αγάπης εμός τμήματος τοσ στολείοσ μας (Β1...
Σε πολλζσ χώρεσ του κόςμου βλζπουμε κακθμερινά ςκθνζσ που κανζνασ άνκρωποσ δεν κα ικελε να ηει … Τι κάνουμε        ...
Άςτεγοσ πειναςμζνοσάρρωςτοσ και κουραςμζνοστίποτα δεν με βοθκάει δεν ζχω ΚΑΝΕΝΑ
Πϊσ μποροφμε να κοιμόμαςτε ιςυχοιόταν ξζρουμε ότι γφρω μασ ςυμβαίνουν τζτοιεσ εικόνεσ ;
Πώσ μποροφμε να αντιςτεκόμαςτε ςε αυτζσ τισ   φατςοφλεσ που μασ ζχουν ανάγκθ ;
Πϊσ γίνεται να ανεχόμαςτε αυτζσ τισ     φριχτζσ εικόνεσ ;
Πϊσ ; Κι αυτοί άνκρωποι είναι...
Ασ τουσ προςφζρουμε λίγο φαγθτό…
Λίγο κακαρό νερό …
‘Η ζνα εμβόλιο..
Κι αν αυτά είναι πολφτιμα για ςασ ,τα χρειάηεςτε , ζχετε όλεσ ςασ τισ ανζςεισκαι αν δϊςετε ζςτω και λίγο από αυτά κα ςασ λ...
Μια αγκαλιά … !
Μθν αφινετε τζτοιεσ εικόνεσ να  υπάρχουν πουκενά ..
Βοθκιςτε …
Δώςτε ελπίδα …
Και βοθκιςτε αυτά τα παιδιά να ξαναβροφν το χαμόγελό τουσ
Μια αγκαλιά
Μια αγκαλιά
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Μια αγκαλιά

924 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Μια αγκαλιά

 1. 1. Η σσγκεκριμέμη παροσσίαση είμαι αποτέλεσμα της εσαισθησίας μιας μαθήτριαςκαι της αγάπης εμός τμήματος τοσ στολείοσ μας (Β1) ποσ τημ εμέπμεσσε.
 2. 2. Σε πολλζσ χώρεσ του κόςμου βλζπουμε κακθμερινά ςκθνζσ που κανζνασ άνκρωποσ δεν κα ικελε να ηει … Τι κάνουμε όμωσ εμείσ για αυτό …;
 3. 3. Άςτεγοσ πειναςμζνοσάρρωςτοσ και κουραςμζνοστίποτα δεν με βοθκάει δεν ζχω ΚΑΝΕΝΑ
 4. 4. Πϊσ μποροφμε να κοιμόμαςτε ιςυχοιόταν ξζρουμε ότι γφρω μασ ςυμβαίνουν τζτοιεσ εικόνεσ ;
 5. 5. Πώσ μποροφμε να αντιςτεκόμαςτε ςε αυτζσ τισ φατςοφλεσ που μασ ζχουν ανάγκθ ;
 6. 6. Πϊσ γίνεται να ανεχόμαςτε αυτζσ τισ φριχτζσ εικόνεσ ;
 7. 7. Πϊσ ; Κι αυτοί άνκρωποι είναι...
 8. 8. Ασ τουσ προςφζρουμε λίγο φαγθτό…
 9. 9. Λίγο κακαρό νερό …
 10. 10. ‘Η ζνα εμβόλιο..
 11. 11. Κι αν αυτά είναι πολφτιμα για ςασ ,τα χρειάηεςτε , ζχετε όλεσ ςασ τισ ανζςεισκαι αν δϊςετε ζςτω και λίγο από αυτά κα ςασ λείψουν… Τότε δϊςτε τουσ το πιο απλό…..
 12. 12. Μια αγκαλιά … !
 13. 13. Μθν αφινετε τζτοιεσ εικόνεσ να υπάρχουν πουκενά ..
 14. 14. Βοθκιςτε …
 15. 15. Δώςτε ελπίδα …
 16. 16. Και βοθκιςτε αυτά τα παιδιά να ξαναβροφν το χαμόγελό τουσ

×