Γ. Το άγιο πνεύμα ςτην ιςτορία του κόςμου       και των ανθρώπων
Πύργοσ τησ Βαβέλ ="ςύγχυςη γλωςςών".Κατϊ την αφόγηςη ςτη Γϋνεςη,ο Πύργοσ τησ Βαβϋλ όταν ϋναψηλό κτύριο, προφανώσςτη Μεςοπο...
Ο Πύργοσ τησ    Βαβέλ   Τα έθνη διαςκορπίζονται μετά το γεγονόσ του Πύργου τησ Βαβέλ, το καθέναέχοντασ τη δική του...
Την ημέρα τησ Πεντηκοςτήσ Η ςύγχυςη των γλωςςών τουπύργου τησ Βαβέλ ξεπεράςτηκε μετην ενότητα μέςα από την αποδοχή  τησ...
Η Εκκλησία μια«συνεχής Πεντηκοστή»
Το Άγιο Πνεύμα στην ιστορία     του κόσμου και των ανθρώπων Μέζα ζηημ Εκκληζία με ηη δράζη ηοσ Αγίοσ Πμεύμαηος    ...
…Μαζαίκοσκ κα αιιάδοσκ ηοκ εασηό ηοσς,κα αγαπούκ θαη κα ζσζηάδοκηαη γηα ηοσς ζσκακζρώποσς ηοσς,  κα βιέποσκ ζε όιο ηοκ θ...
ΑλληλεγγύηΑγϊπηUnicornΕνότητα
Το Φως ηηςΠενηηκοζηής μπορεί να θωηίζει και  ασηά ηαπαιδιά θηάνεινα σπάρτοσνακόμη ζεζηές  καρδιές    Action    ...
3o  γ. το άγιο πνεύμα στην ιστορία του κόσμου - γσιο ν. επιβατών
3o  γ. το άγιο πνεύμα στην ιστορία του κόσμου - γσιο ν. επιβατών
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3o γ. το άγιο πνεύμα στην ιστορία του κόσμου - γσιο ν. επιβατών

1,274 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
782
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3o γ. το άγιο πνεύμα στην ιστορία του κόσμου - γσιο ν. επιβατών

 1. 1. Γ. Το άγιο πνεύμα ςτην ιςτορία του κόςμου και των ανθρώπων
 2. 2. Πύργοσ τησ Βαβέλ ="ςύγχυςη γλωςςών".Κατϊ την αφόγηςη ςτη Γϋνεςη,ο Πύργοσ τησ Βαβϋλ όταν ϋναψηλό κτύριο, προφανώσςτη Μεςοποταμύα, που κτιζότανμε ςκοπό την αύξηςη τησ φόμησκαι τησ εξουςύασ του λαού - τωνκαταςκευαςτών του, και ςτόχο ναφθϊςει «μϋχρι τον ουρανό».Όμωσ λόγω τησ βλαςφημύασαυτόσ, ο Θεόσ επϋτρεψε τηςύγχυςη των γλωςςών τωνκαταςκευαςτών, με αποτϋλεςμανα καταςτεύ αδύνατη η δεῦτε καὶ καταβϊντεσ ςυγχϋωμενολοκλόρωςη, του και αυτού να αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶςςαν…διαςκορπιςτούν ςε όλο τον τότε Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερηγνωςτό κόςμο. εγκυκλοπαίδεια
 3. 3. Ο Πύργοσ τησ Βαβέλ Τα έθνη διαςκορπίζονται μετά το γεγονόσ του Πύργου τησ Βαβέλ, το καθέναέχοντασ τη δική του γλώςςα καιςυνοδευόμενο από έναν άγγελο. Ρατςιςμόσ Hunger
 4. 4. Την ημέρα τησ Πεντηκοςτήσ Η ςύγχυςη των γλωςςών τουπύργου τησ Βαβέλ ξεπεράςτηκε μετην ενότητα μέςα από την αποδοχή τησ ποικιλίασ γλωςςών και πολιτιςμών που χάριςε οπαράκλητοσ (Άγιο Πνεύμα =ο παρηγορητήσ) Και αν και οι χριςτιανοί ςήμερα μιλούν τισ διάφορεσ γλώςςεσ του κόςμου, καλούνται να ςυμφιλιωθούν μέςω τησ μίασ και μοναδικήσ διεθνούσ γλώςςασ που λέγεται Αγάπη.
 5. 5. Η Εκκλησία μια«συνεχής Πεντηκοστή»
 6. 6. Το Άγιο Πνεύμα στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων Μέζα ζηημ Εκκληζία με ηη δράζη ηοσ Αγίοσ Πμεύμαηος ζσμηελείηαιη εμόηηηα, ο αγιαζμός και η μεηαμόρθωζη ηωμ αμθρώπωμ…
 7. 7. …Μαζαίκοσκ κα αιιάδοσκ ηοκ εασηό ηοσς,κα αγαπούκ θαη κα ζσζηάδοκηαη γηα ηοσς ζσκακζρώποσς ηοσς, κα βιέποσκ ζε όιο ηοκ θόζμο ηε δεμηοσργία ηοσ Θεού.
 8. 8. ΑλληλεγγύηΑγϊπηUnicornΕνότητα
 9. 9. Το Φως ηηςΠενηηκοζηής μπορεί να θωηίζει και ασηά ηαπαιδιά θηάνεινα σπάρτοσνακόμη ζεζηές καρδιές Action aid

×