Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S2 nwow leenvandamme_130321

382 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

S2 nwow leenvandamme_130321

 1. 1. Workshop NWOW – juridische hinderpalen – tips &tricsLeen Van Damme, director legal consultingSD Worx, 21 maart 2013
 2. 2. Inleiding 1.  HR Trendsonderzoek SD Worx 2.  Juridische hinderpalen 3.  Tips&trics : interactieve sessie2
 3. 3. HR Trends onderzoek van SD Worx Waarom? “Elke organisatie moet voortdurend alert zijn voor alle trends binnen of buiten het activiteitendomein, om de mogelijke gevolgen en potentieel in te schatten. Boodschap is om niet verrast te worden en voorop te blijven”368 respondenten
 4. 4. HR Trends onderzoek: besluit: In de top 6 staat: -  Politiek en economie (economie en wetgevend kader) -  Mens en Werk (talent schaarste en work/life) -  Maatschappij (mobiliteit) en beleid (flexibiliteit en wendbaarheid) Cluster 1: wendbaarheid vd organisatie: Eco-fin context + wendbaar managen vs wettelijk kader, regelgeving, bestuur 36% wetgevend kader, 27% goed bestuur en naleving van regelgeving Cluster 2: flexibele talenten: inzetbaarheid (flexibliteit, mobiliteit) vs vinden en houden van talent 45% Flexibiliteit/wendbaarheid vd werknemers (multi-inzetbaarheid van werknemers – is het maken van een i-deal obv ervaring, kunde en skills) 33% Mobiliteit BOODSCHAP = KIJKEN naar de toekomst + nood aan duidelijk wettelijk kader4
 5. 5. Juridische hinderpalen Arbeids- omstan- digheden Arbeids- wet- geving Sociale zeker- heid/ fiscaliteit “de juiste mix”5
 6. 6. Juridische hinderpalen Arbeidsduur Arbeidsovereenkomst6
 7. 7. Juridische hinderpalen Welzijn op het werk Technische ondersteuning7
 8. 8. Juridische hinderpalen Arbeidsongevallen Kostenvergoedingen / voordelen van alle aard8
 9. 9. Besluit juridische hinderpalen " Kan u momenteel het nieuwe werken of het tijd- of plaatsonafhankelijk werken invoeren? " Is er nood aan een verbeterd wettelijk kader? " Na de pauze: interactieve sessies : delen van tips & trics9
 10. 10. Tips & trics Cluster 1: “as is” situatie? 1) Grondige analyse van: •  Sectorale regels •  Afspraken op ondernemingsniveau? Policies – ondernemingsakkoorden – beslissingen binnen de OR, comité PBW met de SA? •  Individuele afspraken? Wat staat er in de contracten? •  Welke zijn de mondelinge afspraken of gebruiken? 2) Wie zijn de stakeholders ? •  Niveau directie •  Werknemers •  Werknemersafgevaardigden •  Leidinggevenden Interactie: Basisvragen: herkent u dit? Welke praktische oplossingen ziet u en/of heeft u uitgewerkt10
 11. 11. Tips & trics Cluster 2: Waarover maak je best afspraken? 1) Mbt de individuele werknemer : •  voor welke functies? voor welke soort werk? voor welke duur? opzegbaarheid? •  hoe (vaak) rapporteren? beschikbaar- en contacteerbaarheid ? •  technische en professionele ondersteuning? wie staat in voor welke werkinstrumenten? 2) Binnen breder kader van tijd- en plaatsonafhankelijk werken •  Op welke dagen van de week (of niet)? Waar? •  Vergoeding van de kosten? 3) Bescherming en aansturing van de betrokken werknemers: •  Preventie en veiligheid? Leidinggeven op afstand? Sociale isolatie? •  Balans tussen privé en professioneel? Interactie: Basisvragen: herkent u dit? Welke praktische oplossingen ziet u en/of heeft u uitgewerkt11
 12. 12. Tips & trics Cluster 3: het implementatieproces? 1) onderhandelen? •  Met wie? •  Akkoord op ondernemingsniveau of individueel niveau? 2) proefproject? •  Welke functies of afdeling is het best geschikt? •  Hoe evalueren? •  Gevolgen mbt de bestaande afspraken? Interactie: Basisvragen: herkent u dit? Welke praktische oplossingen ziet u en/of heeft u uitgewerkt12
 13. 13. Terugkoppeling " Specifiek statuut ambtenaren: wetgeving is soep – goed kijken wat is van toepassing om achteraf problemen te vermijden – na implementatie toch wel aantal problemen (vergoedingen voor de ene en niet de andere niet 20 EUR:maand) – geen policy opgemaakt – wel een addendum – nu een probleem: half werk geleverd " Er was al flexwerken en nu gaan we het structureren en in orde brengen (juridisch –fiscaal) " Kader bestaat er en wat als we groeien? Wat als we van 8 naar 20 medewerkers groeien? " Niet teveel tijd besteden aan het screenen van het “as is” verhaal – zorgen dat er geen negatieve connotatie ontstaat " Goeie afspraken maken met de vakbonden " Verleden valideren en tabula rasa maken " Charter maken met alle stakeholders – meenemen in het proces " Ook de nadelen benoemen13
 14. 14. Terugkoppeling " Pillootproject : wie is er meest bij gebaat om dit te doen ? In feite met een populatie waar het toe nu toe nog niet gebeurt " Creëren van extra ruimte " Het nieuwe werken kan een imago switch voor gevolg hebben (vb bibliotheek, retail, …)14
 15. 15. Terugkoppeling " Heel wat tegenkantingen om afspraken te maken en tegenkanting in een zeer archaïsche / hiërarchische organisatie " Evenwicht tussen profielen die niet thuis werken en degenen die dit wel mogen – oplossing gezocht in wijziging van wekelijkse arbeidsduur en toekenning van ADV –dagen (extra afwezigheidsdagen – soort flexdagen " Andere oplossing: zelfroosteren door de niet-thuiswerkers " Het is extreem belangrijk dat er over alle punten afspraken gemaakt worden – indien er geen afspraken zijn – dan komen er barsten in het systeem (wantrouwen) " -cleandesk policy – controle? " Veel tegenstand tegen bepaalde afspraken – vb beschikbaarheid tijdens “stamtijden” – bereikbaarheid / beschikbaarheid " Tijdsregistratie: hoe passen we dit toe thuis? Op basis van vertrouwen " Terugkom momenten voorzien om met elkaar te vergaderen " Voldoende interactie momenten voorzien – voldoende onder controle voorzien15
 16. 16. Contactgegevens Antwerpen, Brussel, Gent Tel 0479 99 28 75 www.sdworx.com Leen Van Damme Director legal consultancy e-mail: leen.vandamme@sdworx.com16

×