Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P2s22012

1,747 views

Published on

 • Be the first to comment

P2s22012

 1. 1. utu 2012BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 Dihasilkan oleh JAWATANKUASA BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH (P2S2) 2012 SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN, PETI SURAT 81841, 87028 W.P. LABUAN. TEL : 087-468679 (P) , 087-468902 (FAX) LAMAN SESAWANG : http://smktpb.edu.my EMEL : admin@smktpb.edu.my
 2. 2. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN ISI KANDUNGANKATA ALU-ALUAN PENGETUA SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN .......................................................... IJADUAL PELAKSANAAN PENGURUSAN SEKOLAH 2012 ................................................................................... 1DASAR PENDIDIKAN ......................................................................................................................................................... 2VISI / MISI / FALSAFAH SEKOLAH .............................................................................................................................. 4TONGGAK DUA BELAS ...................................................................................................................................................... 5KALENDER PERSEKOLAHAN TAHUN 2012 ............................................................................................................ 6HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI ......................................................................................... 6ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2002 – 2011 ............................................................................................................... 7ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2002 – 2011 ................................................................. 8-10ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2004 – 2011 ............................................................................................................. 11ANALISIS PERBANDINGAN PERATUS LULUS MENGIKUTMATAPELAJARAN SPM 2005 -2010 ................................................................................................................. 12ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN SPMDARI SEGI KUALITI, KUANTITI & GPS (2004 – 2011) ............................................................................... 13-15BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ....................................................................................................... 16JAWATANKUASA INDUK 3K ........................................................................................................................................ 23BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 2012 .......................................................................................................... 28BIDANG PENGURUSAN HAL-EHWAL MURID 2012 ........................................................................................ 32BIDANG PENGURUSAN KOKURIKULUM 2012 .................................................................................................... 40ANALISIS TUGAS GURU 2012 ..................................................................................................................................... 48TAKWIN 2012 .................................................................................................................................................................... 60PENGURUSAN SISTEM UJIAN / PEPERIKSAAN ................................................................................................... 73
 3. 3. KATA ALU-ALUAN PENGETUA SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ahli Jawatankuasa Buku Panduan Pembestarian Strategi Sekolah ( P2S2 ) 2012 kerana telah berjaya menghasilkan buku panduan ini. Saya percaya kejayaan menghasilkan buku ini adalah simbol kejayaan sistem persekolahan dan pendidikan itu sendiri hasil kerjasama, permuafakatan dan interaksi yang dijalinkan dalam kalangan guru-guru. Cabaran untuk mengukuh dan meningkatkan kualiti pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak. Untuk merealisasikan cabaran ini, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai murni agar yang dilahirkan dari sistem persekolahan merupakan insan yang seimbang dan berkualiti. Sebagai pemimpin pendidikan, kita haruslah menyedari bahawa setiap pelajar mempunyai potensi untuk berjaya dengan mengenalpasti potensi pelajar melalui perancangan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Pelajar-pelajar yang unggul dan cemerlang dapat dihasilkan jika setiap pemimpin pendidikan memainkan peranan masing-masing dengan penuh tanggungjawab, komitmen, dedikasi, jujur dan ikhlas. Sehubungan dengan itu, matlamat Pelan Perancangan Strategi Sekolah (P2S2) adalah untuk mencapai kecemerlangan di setiap peringkat ke arah merealisasikan ‘Sekolah Berkesan’. ‘Sekolah Berkesan’ menjelmakan perwatakan pelajar yang cemerlang iaitu berilmu, bertaqwa, berakhlak mulia, berdaya tahan, berdisiplin, mempunyai semangat kesukanan (sport manship) dan aktif dalam kegiatan luar. Akhir kata, saya amat yakin penerbitan Buku Panduan Pembestarian Strategi Sekolah 2012 ini seterusnya akan merintis jalan ke arah kemajuan dan kejayaan pada masa akan datang. Budaya dan etos kecemerlangan perlu dipupuk, dibajai dan disemarakkan untuk menjadikan bangsa kita terus kuat dan berperanan dalam abad yang serba mencabar ini serta dapat mengangkat dan memartabatkan pendidikan negara kita.P2 Sekian, terima kasih . Wassalam.S2 ” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH , CEKAP DAN AMANAH ”2 ..........................................................0 ( EN AMMAR CHE SOH ) Pengetua SMK Taman Perumahan Bedaun ,1 Merangkap Penasihat P2S2 2012 ,2 Wilayah Persekutuan Labuan.
 4. 4. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JADUAL PELAKSANAAN PENGURUSAN SEKOLAH 2012BIL SENARAI AKTIVITI TEMPOH PELAKSANAAN CATATAN PENTADBIRAN 1.1 Mesyuarat staf Bil 1: 12 Nov 2011 Bil 2: 22 Mac 2012 3 kali mesyuarat1. Bil 3: 20 Sept 2012 1.2 Perjumpaan Bulanan Setiap hari Khamis minggu Setiap bulan pertama KURIKULUM 2.1 Mesyuarat Pengurusan & Post Mortem Bil 1: 03 Jan 2012 Bil 2: 28 Mac 2012 6 kali mesyuarat Bil 3: 23 Jun 2012 Bil 4: 09 Ogos 2012 Bil 5: 27 Sept 20122. Bil 6: 9 Nov 2012 2.2 Mesyuarat Panitia Bil 1: 10 Jan 2012 Bil 2: 12 Mac 2012 4 kali mesyuarat Bil 3: 13 Jun 2012 Bil 4: 01 Ogos 2012 HAL EHWAL MURID 3.1 Mesyuarat Pengurusan Bil 1: 05 Jan 20123. Bil 2: 09 Feb 2012 4 kali mesyuarat Bil 3: 12 Apr 2012 Bil 4: 23 Okt 2012 KOKURIKULUM 4.1 Mesyuarat Pengurusan Bil 1: 05 Jan 2012 Bil 2: 09 Mei 20124. Bil 3: 14 Ogos 2012 4 kali mesyuarat Bil 4: 16 Okt 2012 Peperiksaan 5.1 Tingkatan 1 , 2 dan 4: (a) Ujian Mac 06 – 10 Mac 2012 (b) Peperiksaan Penggal 1 12 – 19 Mei 2012 (c) Ujian Julai 17 – 21 Julai 2012 (d) Peperiksaan Akhir Tahun 08 – 19 Okt 2012 5.2 Tingkatan 3 (a) Ujian Mac 05 – 09 Mac 2012 (b) Peperiksaan Penggal 1(OTI 1) 21 – 25 Mei 2012 Jk Kurikulum5. (c) Pra PMR 1 ( OTI 2 ) 16 – 20 Julai 2012 JK Bimbingan & (d) Pra PMR 2 ( OTI 3 ) 3 – 7 Sept 2012 Kaunseling (e) PMR 5.3 Tingkatan 5 (a) Ujian Mac 06 – 10 Mac 2012 (b) Peperiksaan Penggal 1(OTI 1) 14 – 25 Mei 2012 (c) Pra SPM 1 ( OTI 2 ) 04 – 14 Sept 2012 (d) Pra SPM 2 (OTI 3) (e) SPM 08-19 Okt 2012 Program Peningkatan Prestasi : 6.1 Program KECEMERLANGAN PMR PMR : Julai - Sept / 3 Bulan JK Kurikulum Bedaun 2011 2012 Guru Kaunselor6. 6.2 Program KECEMERLANGAN SPM Penyelaras Tkn Men Atas Bedaun 2011 SPM : Ogos - Okt / 3 Bulan Penyelaras TKN Men Ren 2012 Tingkatan 1 - 5 : 23 Jun 2012 Perjumpaan Akademik Murid , Ibu bapa Tingkatan 3 & 5 : 29 Sept 20127. Dan Guru Mata Pelajaran : JK Kurikulum Tingkatan 1 , 2, 4 : 03 Nov 2012 1
 5. 5. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 DASAR PENDIDIKAN Falsafah PendidikanPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmoniandan kemakmuran masyarakat dan negara. Kurikulum Kebangsaan“... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatankokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembanganseseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental danemosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yangdiingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”Akta Pendidikan 1996[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997] negara. NKRA PendidikanBIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKANDalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaanakan member tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akseskepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. 2
 6. 6. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 Dasar Satu Murid Satu Sukan KPM Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS). MBMMBI Memartabaatkan BM bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. BM juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Memperkukuhkan BI nermaksud memantapkan penguasaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu diperingkat nasional dan antarabangsa. TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL Transformasi Pendidikan Vokasional bertujuan mempertingkatkan enrolmen pelajar aliran vokasional dan kemahiran di negara ini. Sasaran peningkatan yang ditetapkan oleh KPM ialah 10% pada 2015 dan 20% pada tahun 2020. Salah satu daripada tindakan yang digariskan dalam Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional ialah mewujudkan Program Pendiidikan Asas Vokasional (PAV) . PAV ialah pendidikan dan latihan vokasional yang dikendalikan sebagai satu aliran pendidikan dalam sistem persekolahan peringkat menengah rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. 3
 7. 7. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012VISI / MISI / FALSAFAH SEKOLAH VISI SEKOLAH SMK Taman Perumahan Bedaun Cemerlang 2015 MISI SEKOLAH Untuk memberikan pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan generasi pelajar yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berteraskan kepercayaan kepada Tuhan melalui pendekatan bersepadu dan menyeluruh berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan FALSAFAH SEKOLAH Kecemerlangan kualiti yang berterusan dalam semua aspek Pendidikan ke arah melahirkan generasi pelajar yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dan sejahtera dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta berteraskan kepercayaan kepada tuhan selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan PIAGAM SEKOLAH •Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan insan melalui kaedah dan teknik yang berkesan. •Mencapai target 100% lulus dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 1 hingga 5. •Meningkatkan celik IT di kalangan pelajar. •Memastikan 100% sifar salahlaku disiplin di kalangan pelajar. •Mencapai kedudukan tempat ketiga bagi setiap pertandingan kokurikulum dan aktiviti sokongan kurikulum peringkat negeri dan kebangsaan. •Memastikan semua pelajar hendaklah diseimbangkan dalam ketiga-tiga bidang kokurikulum dari segi penyertaan, agihan, dan aktiviti yang dijalankan mengikut minat dan bakat pelajar. •Amalan budaya membaca “sehari sebuah buku“ melalui Program Nilam Pusat Sumber Sekolah di kalangan guru dan pelajar. •Menambahbaikan persekitaran sekolah yang selesa, indah, bersih, kemas, ceria dan selamat serta dapat membantu menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. •Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada mana-mana pelajar yang berjaya mengharumkan nama sekolah sekaligus mengasah potensi diri individu. •Menyebarluaskan maklumat, pekeliling, surat arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri dan sekolah kepada pelajar dan ibu bapa dengan segera. 4
 8. 8. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 TONGGAK DUA BELASPenjawat-penjawat awam yang beretika dan bermoral tinggi dapat membantu kerajaanbagi mencapai Wawasan 2020. Lanjutan dari itu kerajaan telah mengetengahkankepentingan dua belas nilai dan norma-norma kerja yang dikenali sebagai Tonggak DuaBelas. Tafsiran Tonggak 121. Merupakan dasar dan pokok kepercayaan dan pegangan kepada sesuatu tindakan olehpejawat awam.2. Menjadi amalan kepada semua peringkat kakitangan awam di semua peringkatorganisasi.3. Mengamalkan sikap yang baik dan menghindari sikap negatif.4. Dasar kepercayaan bahawa nilai-nilai penting akan membentuk peribadi dan peribadimenbentuk organisasi.5. Pengiring kepada Etika Perkhidmatan Awam 5
 9. 9. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2012 Kumpulan B Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya.Penggal Cuti & Hari Persekolahan Mula Akhir Hari Hari Persekolahan 04.01.2012 09.03.2012 48 I Cuti Pertengahan Penggal 10.03.2012 18.03.2012 9 Hari Persekolahan 19.03.2012 25.05.2012 50 Cuti Pertengahan Tahun 26.05.2012 10.06.2012 16 Hari Persekolahan 11.06.2012 17.08.2012 50 II Cuti Pertengahan Penggal 18.08.2012 26.08.2012 9 Hari Persekolahan 27.08.2012 09.11.2012 55 Cuti Akhir Tahun 10.11.2012 01.01.2013 53Jumlah 290Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 203Jumlah Hari Cuti Penggal 87 HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI 2012BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI 1 Tahun Baru 01 Januari Ahad 2 Tahun Baru Cina 23, 24 Januari Isnin & Selasa 3 Hari Wilayah 01 Februari Rabu 4 Maulidur Rasul 05 Februari Ahad 5 Hari Pekerja 01 Mei Selasa 6 Hari Wesak 05 Mei Sabtu 7 Pesta Kaamatan 30, 31 Mei Rabu & Khamis 8 Hari Keputeraan YDP Agong 02 Jun Sabtu 9 Hari Raya Puasa 19-20 Ogos* Ahad & Isnin 10 Hari Kebangsaan 31 Ogos Jumaat 11 Hari Raya Qurban 26 Oktober Jumaat 12 Awal Muharram 15 November Khamis 13 Hari Krismas 25 Disember Selasa 6
 10. 10. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2002 – 2011 BIL CALON GREDTAHUN BIL CALON % LULUS % GAGAL LULUS PURATA2002 152 63.8 36.2 97 -2003 151 58.3 41.7 88 -2004 78 56.4 43.6 44 3.152005 102 63.7 36.3 65 3.042006 115 58.26 41.74 67 2.822007 119 77.31 22.69 92 2.632008 98 77.55 22.45 76 2.432009 115 58.26 41.74 67 2.912010 133 72.18 27.82 96 2.932011 146 67.12 32.88 98 3.06 GRAF PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2002-20109080 77.31 77.55 72.1870 67.12 63.8 63.7 58.3 56.4 58.26 58.26605040 % Lulus302010 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7
 11. 11. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2002 - 2011 MATA BIL % BIL % GRED TAHUNPELAJARAN LULUS LULUS GAGAL GAGAL PURATA 2002 151 99.30 1 0.70 - 2003 146 96.60 5 3.40 - 2004 77 98.70 1 1.30 2.37 2005 100 99.01 1 0.99 1.98 BAHASA 2006 113 98.26 2 1.74 2.43 MELAYU 2007 114 96.61 4 3.39 2.17 2008 98 100.00 - - 2.05 2009 114 99.13 1 0.87 1.94 2010 129 96.99 4 3.01 2.30 2011 139 95.21 4 4.79 2.51 2002 112 73.70 40 26.30 - 2003 94 61.70 57 38.30 - 2004 49 62.80 29 37.20 3.96 2005 67 66.34 34 33.66 3.72 BAHASA 2006 71 61.74 44 38.26 3.76INGGERIS 2007 97 82.20 21 17.80 3.28 2008 83 84.70 15 15.30 2.96 2009 78 67.83 37 32.17 3.71 2010 106 79.70 27 20.30 3.31 2011 110 75.86 35 24.14 3.76 2002 142 93.40 10 6.60 - 2003 144 95.30 7 4.70 - 2004 75 96.20 3 3.80 3.37 2005 94 93.07 7 6.93 3.36SEJARAH 2006 111 96.52 4 3.48 3.18 2007 117 99.15 1 0.85 3.12 2008 93 94.90 5 5.10 2.79 2009 107 93.86 7 6.14 2.91 2010 119 89.47 14 10.53 3.15 2011 139 95.21 7 4.79 3.14 2002 149 98.00 3 2.00 - 2003 147 97.30 4 2.70 -GEOGRAFI 2004 74 94.90 4 5.10 3.33 2005 100 99.01 1 0.99 3.06 8
 12. 12. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 2006 112 97.39 3 2.61 3.01 2007 113 95.76 5 4.24 2.85 2008 94 95.90 4 4.10 2.89 2009 111 96.52 4 3.48 3.05 2010 119 89.47 14 10.53 3.24 2011 124 84.93 22 15.07 3.24 2002 140 96.60 8 5.40 - 2003 139 97.20 4 2.80 - 2004 65 89.00 8 11.00 2.95 2005 86 88.66 11 11.34 2.85PEND. ISLAM 2006 102 96.23 4 3.77 2.90 2007 107 94.69 6 5.31 2.25 2008 85 96.60 3 3.40 2.40 2009 101 99.02 1 0.98 2.30 2010 113 92.62 9 7.38 2.65 2011 122 93.13 9 6.87 2.85 2002 147 96.70 5 3.30 - 2003 147 96.00 6 4.00 - 2004 75 96.20 3 3.80 3.27 2005 98 97.03 3 2.97 3.21 SAINS 2006 107 93.04 8 6.96 3.22 2007 112 94.92 6 5.08 3.05 2008 94 95.90 4 4.10 3.07 2009 114 99.13 1 0.87 3.16 2010 128 96.24 5 3.76 3.08 2011 138 94.52 8 5.48 3.29 2002 140 92.10 12 7.90 - 2003 136 89.90 15 10.00 - 2004 57 73.10 21 27.00 3.68 2005 81 80.20 20 19.80 3.48MATEMATIK 2006 104 90.43 11 9.57 2.95 2007 108 91.53 10 8.47 2.62 2008 91 92.90 7 7.10 2.86 2009 106 92.17 9 7.83 3.18 2010 122 91.73 11 8.27 3.08 2011 137 93.84 9 6.16 3.29 2002 69 82.00 15 18.00 -KHB-KMT 2003 90 100.0 0 0.00 - 9
 13. 13. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 2004 41 100.0 0 0.00 2.71 2005 35 89.74 4 10.26 3.08 2006 53 100.00 0 0.00 2.34 2007 35 100.00 0 0.00 2.49 2008 41 100.00 - - 2.46 2009 65 95.59 3 4.41 2.66 2010 58 96.67 2 3.33 2.88 2011 62 100 0 0 2.44 2008 1 100 0 0 1.00 2009 - - - - -KHB-PT 2010 2 100 0 0 2.50 2011 64 100 0 0 2.19 2002 - - - - - 2003 - - - - - 2004 - - - - - 2005 46 100.00 0 0.00 2.54KHB-PK 2006 23 100.00 0 0.00 1.70 2007 58 98.31 1 1.69 2.10 2008 30 100.00 - - 2.03 2009 26 100.00 - - 1.77 2010 33 100.00 0 0.00 2.06 2011 20 100 0 0 2.50 10
 14. 14. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2004 – 2011KEPUTUSAN BIL BIL % BIL % GRED CALON LULUS LULUS GAGAL GAGAL PURATA SPM 2004 109 99 90.80 10 9.20 6.63 SPM 2005 54 50 92.59 4 7.41 6.58 SPM 2006 47 45 95.70 2 4.30 5.22 SPM 2007 57 51 91.07 5 8.30 5.83 SPM 2008 66 64 96.97 2 3.03 4.57 SPM 2009 55 50 90.90 5 9.10 3.42 SPM 2010 64 62 96.88 2 3.12 4.73 SPM 2011 GRAF PERBANDINGAN KEPUTUSAN SPM 2004 - 2010 120 99 100 80 64 62 60 51 50 50 % Lulus 45 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11
 15. 15. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 ANALISIS PERBANDINGAN PERATUS LULUS MENGIKUT MATA PELAJARAN SPM 2005 – 2010 ANALISIS PERATUS LULUS PERATUS GAGAL PENCAPAIABIL MATA PELAJARAN N BAGI TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009-2010 MENINGKAT1 BAHASA MELAYU 92.60 95.70 91.07 96.97 90.90 96.88 7.40 4.30 8.93 3.03 9.10 3.18 5.98% MENINGKAT2 BAHASA INGGERIS 49.10 82.90 75.00 60.61 61.80 75.00 51.90 17.10 25.00 39.39 38.10 25.00 13.2% MENINGKAT3 MATEMATIK 59.30 76.50 72.73 77.27 74.50 82.81 40.70 23.50 27.27 22.73 25.40 17.18 8.31% MENINGKAT4 SEJARAH 74.10 72.30 80.36 81.82 57.40 70.31 25.90 27.70 19.64 18.18 42.50 29.68 12.73% MENINGKAT5 SAINS 92.60 97.80 94.64 96.97 92.70 96.88 7.40 2.20 5.36 3.03 7.20 3.18 2.33% MENINGKAT6 PENDIDIKAN ISLAM 73.60 86.00 80.00 93.3 78.40 84.48 26.40 14.00 20.00 6.70 21.50 15.5 6.08%7 PENDIDIKAN MORAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% MENURUN8 PERDAGANGAN 83.30 100.00 89.74 100.00 94.70 88.46 16.70 0.00 10.26 0.00 5.30 11.53 6.24% MENINGKAT9 PRINSIP AKAUN 5.00 73.60 - 84.21 85.70 100.00 95.00 26.60 - 15.79 14.20 0.00 14.3%10 GRAFIK BERKOMPUTER - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100%11 HIASAN DALAMAN ASAS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100%12 PRODUKSI MULTIMEDIA - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100%13 PEND. SENI VISUAL - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 KEKAL 100% 58.8214 KESUSASTERAAN MELAYU - - 41.18 57.14 41.10 - - - 42.86 58.80 - - 12
 16. 16. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN SPM DARI SEGI KUALITI, KUANTITI & GPS ( 2004 - 2011 ) KUANTITI KUALITIMATA PELAJARAN TAHUN BIL % BIL % GPS BIL A BIL B+C BIL D+E BIL 9G LULUS LULUS GAGAL GAGAL 2004 99 90.80 10 9.20 4 59 36 10 6.01 2005 50 92.60 4 7.40 8 25 17 4 5.3 2006 45 95.70 2 4.30 4 32 9 2 4.9 2007 51 91.07 4 8.93 4 29 17 5 5.7BAHASA MELAYU 2008 64 96.97 2 3.03 18 32 14 2 4.47 2009 50 90.09 5 9.10 20 24 6 5 2.58 2010 62 96.88 2 3.18 9 40 13 2 4.73 2011 2004 76 69.70 33 30.3 0 18 58 33 7.69 2005 26 48.10 28 20.9 0 5 21 27 7.9 2006 39 82.90 8 17.1 1 12 26 8 7.1 2007 43 75.00 14 25.00 1 16 25 14 7.0BAHASA INGGERIS 2008 40 60.61 26 39.39 0 12 28 26 7.41 2009 34 38.10 21 38.10 0 13 21 21 4.76 2010 48 75.00 16 25.00 1 18 29 16 7.08 2011 2004 62 56.90 47 43.10 11 15 36 47 7.21 2005 32 59.30 22 40.70 5 8 19 22 7.2 2006 36 76.50 11 23.50 4 11 21 11 6.6 2007 40 72.73 15 27.27 6 14 20 15 6.7 MATEMATIK 2008 51 77.27 15 22.73 5 19 27 15 6.62 2009 41 72.70 14 25.40 2 11 28 14 4.38 2010 53 82.81 11 17.18 10 17 26 11 6.05 2011 2004 74 67.90 35 32.10 3 32 39 35 7.15 2005 40 74.10 14 25.90 1 16 23 14 7.0 SEJARAH 2006 34 72.30 13 27.70 0 19 15 13 7.0 2007 45 80.36 11 19.64 2 26 17 11 6.2 13
 17. 17. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 2008 54 81.82 12 18.18 3 25 26 12 6.42 2009 31 57.40 23 42.50 0 11 12 8 4.47 2010 45 70.31 19 29.68 5 21 19 19 6.50 2011 2004 105 96.30 4 3.70 16 60 29 4 5.15 2005 50 92.60 4 7.40 5 29 16 4 5.5 2006 46 97.80 1 2.20 11 25 10 1 4.6 2007 53 94.64 4 5.36 13 26 13 3 4.8 SAINS 2008 64 96.97 2 3.03 17 36 11 2 4.35 2009 51 92.70 4 7.20 10 22 19 4 3.14 2010 62 96.88 2 3.18 18 24 20 2 4.45 2011 2004 77 74.80 26 25.2 1 53 23 26 6.67 2005 39 73.60 14 26.4 2 27 10 14 6.4 2006 37 86.00 6 14.00 1 31 5 6 5.3 2007 44 80.00 11 20.00 8 29 6 11 5.4PENDIDIKAN ISLAM 2008 56 93.33 4 6.06 8 39 9 4 5.05 2009 40 78.40 11 21.50 5 31 4 11 3.37 2010 49 84.48 9 15.5 7 36 6 9 5.24 2011 2004 4 66.70 2 33.3 0 2 2 2 7.33 2005 1 100.00 0 0.00 0 1 0 0 5.0 2006 3 100.00 0 0.00 1 3 0 0 4.0 2007 1 100.00 0 0.00 0 0 1 0 7.0PENDIDIKAN MORAL 2008 5 100.00 0 0.00 2 2 1 0 3.80 2009 3 100.00 3 5.20 0 3 0 0 2.3 2010 6 100.00 0 0.00 1 4 0 4.33 2011 2004 67 78.80 18 21.20 0 11 56 18 7.65 2005 45 83.30 9 16.70 2 11 32 9 6.9 2006 13 100.00 0 0.00 0 3 10 0 6.9 2007 35 89.74 4 10.26 2 16 17 4 6.1 PERDAGANGAN 2008 22 100.00 0 0.00 1 9 8 4 6.23 2009 18 94.70 1 5.20 0 2 15 1 4.63 2010 23 88.46 3 11.53 1 11 11 3 6.58 2011 14
 18. 18. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 2004 23 100.00 0 0.00 4 8 11 0 5.17 2005 1 5.00 19 95.00 0 0 1 18 8.5 2006 14 73.60 5 26.40 2 6 6 5 6.3PRINSIP AKAUN 2008 16 84.21 3 15.79 2 9 5 3 5.68 2009 12 85.70 2 14.20 0 6 6 2 4.42 2010 10 100.00 0 0.00 1 4 5 0 5.60 2011 2006 19 100.00 0 0.00 12 7 0 0 2.63 2007 19 100.00 0 0.00 3 16 0 0 3.84 PRODUKSI 2008 19 100.00 0 0.00 1 18 0 0 3.58 MULTIMEDIA 2009 17 100.00 0 0.00 5 10 2 0 3.71 2010 22 100.00 0 0.00 13 19 0 0 2.36 2011 2006 15 100.00 0 0.00 5 10 0 0 3.80 2007 17 100.00 0 0.00 4 13 0 0 3.59 GRAFIK 2008 17 100.00 0 0.00 0 17 0 0 3.65BERKOMPUTER 2009 17 100.00 0 0.00 0 15 2 0 4.59 2010 21 100.00 0 0.00 2 9 0 0 3.86 2011 2006 13 100.00 0 0.00 0 13 0 0 5.38 2007 16 100.00 0 0.00 0 13 3 0 5.69 HIASAN 2008 17 100.00 0 0.00 0 13 4 0 4.65 DALAMAN 2009 6 100.00 0 0.00 1 4 1 0 4.33 ASAS 2010 8 100.00 0 0.00 1 6 1 0 3.88 2011 15
 19. 19. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012BIDANG PENGURUSANDAN PENTADBIRAN 2012
 20. 20. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN JK KEWANGAN DAN SEBUT HARGA SEKOLAHPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulumTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha Pembantu Tadbir Semua Guru Kanan BidangAJK Guru Kaunselor JK DATA DAN MAKLUMATPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha I Pn. Noorain bt. Mohd Tuah JK MESYUARAT STAFFPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha I Pn. Wan Hafizah bt. Wan OsmanAJK Semua Guru Kanan Bidang JK PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH MENENGAH(PKSM)Pengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha I Pn. Wan Yuslaini bt. Wan IbrahimSetiausaha II Pn. Siti Hajar bt. SingkunSetiausaha III Pn. Jeany T. Malintan Semua Guru Kanan BidangAJK Ketua Guru Disiplin Penyelaras Ko kurikulum Pn. ChaiYee SanJuruaudit Dalaman Pn.Seri Rahayu bt. sha’ari 17
 21. 21. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGI SEKOLAHPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha I Pn. Juliana OchongSetiausaha II En. Gabriel Chin Vui Wen Guru Kaunselor Semua Guru Kanan BidangAJK Ketua Guru Disiplin Ketua Unit Peperiksaan Wakil KTBM JK LAMAN WEB SEKOLAHPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha @ Penyelaras ICT En. Gabriel Chin Vui Wen JK LATIHAN DAN PERKEMBANGAN STAFFPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan Kokurikulum Pn. Lau Chin YingSetiausaha LDP Pn. Nurenin bt. Arbain JK DEWAN MOTIVASIPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumPenyelaras Pn. Nurenin bt. Arbain JK PIBG 2010 - 2012Penasihat Pengetua SMKTPBSetiausaha En. Maibistamizlan b. Mohd SallehBendahari En. Ivan LaiAJK 1. En. Moliyono b. Mahmood 2. En. Sairi b. Jair 3. En. Peterson Peter 4. En. Hisyamudin b. Md Sani 18
 22. 22. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK KOLEKSI PROGRAM SEKOLAHPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumPenyelaras Pn. Nurul Hasyima bt. Hassan JK TAKLIMAT, MAKLUMAT DAN PROFIL SEKOLAHPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumPenyelaras Pn. Norijan bt. LamatAJK Setiausaha Bidang Pengurusan JK PENGURUSAN PUSAT AKSESPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha En. Shairil b. Hata JK PEMBANGUNAN DAN ASET SEKOLAHPenasihat PengetuaSetiausaha I En. Abd Ghafar b. SallehSetiausaha II En. Hisyamudin b. Md.SaniAJK Semua Penolong Kanan Semua Guru Ketua Bidang 19
 23. 23. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK BILIK – BILIK KHASPenasihat PengetuaPengerusi I Penolong Kanan KurikulumPengerusi II Penolong Kanan HEMPengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha Pn. Hartini bt. YussofLOKASI BILIK PENYELARAS BILIK Pn. Seri Rahayu bt. Sha’ariBilik Kaunseling Pn. Hartini bt Yusoff Pn. Nurenin bt. Arbain Pn. Juliana OchongDewan Motivasi Pn. Lau Chin Ying Pn.Chai Yee San Pn. Noorain bt. Mohd TuahBilik ERT/KMT Pn. Jara Anak Enchor Pn. Suzaina bt. CheePusat Sumber Sekolah En. Gabriel Chin Vui Wen Cik Lim Li HongMakmal Sains 1 & 2 Pn. Kamisah bt KulaBengkel HDA Pn. Rozaya bt. MunsidikMakmal MPV (Produksi Multimedia) Pn. Jeany T. MalintanSurau Pn. Norjamilah bt. YusopMakmal MPV (Grafik Komputer) En Peterson Peter En. Ivan Lai En. Zulhannan b. Muhammad YunanBilik Disiplin Cik. Juraidah bt. Aman En. Maibistamizlan b. Mohd. Salleh En. Mohamad Aris b. Ahmad Pn. Siti Maziah bt. ShafiaiBilik e-Majalah Pn. Ihya Fatimah bt. Ishak Pn. Nurul Hasyima bt. HassanBilik Rawatan & Kesihatan Pn.Rostinah@ Siti Hajar bt. SingkunBilik Gedung Pakaian Pn. Wan Hafizah bt Wan Osman En. Hisyamudin b. Md. SaniBilik Koperasi En. Muhammad Zulfadli b. Mansor CikHajijah@Ragina bt. Mohammad ZainRuang Kantin Pn. Norsuraya bt. Ismail En. Jonfret SakaiPembangunan En. Abd Ghafar b. SallehBilik Pendidikan Muzik En. Sairi b. Jair Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd KiniBilik SPBT En. Sayudi b. Ibrahim Pn.Wan Yuslaini bt. Wan IbrahimBilik Pendidikan Jasmani & Pend. Kesihatan Pn. Alicia Pinsom Pn. Norijan bt. Lamat En. Mohd Daud b. Abd RahmanBilik Unit Peperiksaan & Penilaian Pn. Suraya bt. Abd Rahman En. Muhammad Zulfadhli b. Mansor Pn. Saimi bt. Ambis 20
 24. 24. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK MAJLIS RASMI SEKOLAH 2011-2012Pengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha Pn. Seri Rahayu bt. Sha’ariBendahari Pn. Hartini bt YussofKomandan Majlis En Jonfret SakaiJK Gimik Perasmian Majlis En Peterson Peter Pengetua Penolong Kanan KurikulumJK Protokol / Panel Penolong Kanan HEMAnugerah Penolong Kanan Kokurikulum Semua Guru Kanan Bidang Kaunselor Pn. Siti Maziah bt Shafai ( K )JK Pengacara Majlis En. Mohd. Daud b. Abd Rahman En . Abd Ghafar b. Salleh ( K )JK PA. System En. Hisyamudin b. Md. SaniJK Pembaca Doa En. Mohammad Aris b. Ahmad ( k ) En. Maibistamizlan b. Mohd Salleh ( K ) Pn Alicia Pinsom ( Pen Ketua ) Siti Nasuha bt. Md. IsmailJK Persiapan Cik Hajijah@Ragina bt. Mohd ZainTempat/Pentas En. Sayudi b. Ibrahim En Muhammad Zulfadhli b. Mansor Badan Pengawas En Gabriel Chin Vui Wen ( K )JK Backdrop Pn Noorain bt. Mohd Tuah Pn Ihya Fatimah Rangkuti bt Ishak ( K ) Pn Rozaya bt. MunsidikJK Jamuan Pn. Norsuraya bt. Ismail Pn. Siti Hajar bt. Singkun Pn.Suraya bt. Abd RahmanJK Perakam Peristiwa & Pn Norijan bt. Lamat ( K )Grafik Pn Kamisah bt. KulaJK Buku Aturcara Aktiviti Pn. Saimi bt. Ambis En. Ivan Lai (K) En. Zulhannan b. Muhammad Yunan Cik Juraidah bt. Aman Pn Norasnizah Aryani bt. Abd KiniJK Kawalan Pelajar Pn. Jeany T. Malintan Pn. Nurul bt. Hasyiima Pn. Siti Norjamilah bt. Yusop Badan Pengawas Pn. Lau Chin Ying ( K )JK Pengurus Peserta Pn. Juliana OchongKonvokesyen Pn. Chai Yee San Pn. Jara Anak Enchor Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim ( K )JK Pn. Wan Hafizah bt. Wan OsmanSijil/Hadiah/Cenderahati Cik Lim Li Hong Pn. Nurenin bt. Arbain ( K )JK Persembahan Pn. Suzaina bt. Chee En. Sairi b. Jair 21
 25. 25. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012JAWATANKUASA INDUK 3K 2012 22
 26. 26. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JAWATANKUASA INDUK 3K ( KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN) SEKOLAH 2011 ( KURIKULUM, HEM & KOKURIKULUM )Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEMSetiausaha I : Pn. Siti Hajar bt. SingkunBendahari : Pn. Nurul Hasyima bt. HassanAJK : PK HEM (Kebersihan) PK Pentadbiran (Kesihatan) PK Kokurikulum (Keselamatan)BIDANG PENGURUSAN KEBERSIHANPenasihat : PengetuaPengerusi : Penolong Kanan HEMSetiausaha : Pn. Suzaina bt. CheeKetua-Ketua Unit 1. Kebersihan Persekitaran Luar Sekolah Cik Juraidah bt. Aman ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Maibistamizlan b. Mohd.Salleh - Papan Tanda / Tugu Bedaun b. Pn.Noorain bt. Mohd.Tuah - Pintu Utama & Kaki Lima Luar Sekolah c. Pn.Nurenin bt. Arbain - Landskap Sekolah 2. Kebersihan Persekitaran Dalam Sekolah Pn.Suzaina Bt. Chee ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn. Jeany T. Malintan - Kebersihan Papan Tanda , Gambar & banner b. Pn.Wan Hafizah bt. Wan Osman - Tempat Perhimpunan / Dataran Perdana c. Pn.Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim - Kaki Lima Dalam Sekolah d. Pn.Alicia Pinsom - Padang / Gelanggang Permainan 3. Kebersihan Warga Sekolah En.Zulhannan b. Muhammad Yunan ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Sairi b. Jair - Pakaian & Penampilan Murid @ Sahsiah Murid / Disiplin @ Budaya Sopan Santun Murid b. En.Peterson Peter - Pakaian Pekerja 4. Kebersihan & Kesihatan Kantin Sekolah Pn.Norsuraya b. Ismail ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Jonfret Sakai - Kebersihan Dapur ( Tempat memasak dinding tidak berminyak dan lantai sentiasa kering ) dan stor ( Barang- barang tersusun ) - Kebersihan Dalam Kafeteria ( Kerusi, meja tersusun, tong sampah bertutup, lantai sentiasa bersih dan kering ) - Peralatan makan/minum yang digunakan dan Perabot - Makanan/minuman yang dijual bersih dan menggunakan peralatan yang sesuai untuk dibungkus atau dihidangkan 23
 27. 27. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 20125. Kebersihan Bilik Dandan Pn. Kamisah bt. Kula ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Abd Ghafar b. Salleh - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Lelaki b. En.Maibistamizlan b. Mohd.Salleh - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Lelaki b. Pn. Kamisah bt. Kula - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Perempuan c. Pn. Suraya bt. Abd Rahman - Kebersihan Fizikal Bilik Dandan Perempuan d. En.Mohamad Aris b. Ahmad - Pemantauan Kebersihan Bilik Dandan dan Jadual Pembersihan Harian. e. Pn.Suzaina bt. Chee - Papan Tanda Tatacara Penggunaan Bilik Semua Dandan & Bilik Persalinan Murid Lelaki / Perempuan6. Kebersihan Bilik Darjah Pn.Wan Hafizah Bt. Wan Osman ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn.Wan Hafizah bt. Wan Osman - Menengah Bawah Ting.1 hingga Ting.3 b. En.Sayudi b. Ibrahim - Menengah Atas Ting.4 dan Ting.57. Kebersihan Bilik Khas Pn.Ihya Fatimah Binti Ishak ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn.Hartini Bt. Yussof - Bilik Kaunseling b. Pn.Nurenin bt. Arbain - Dewan Motivasi & Setor Sekolah c. Pn. Wan Hafizah Bt. Wan Osman - Markas PPSMI d. Pn.Jara Anak Enchor - Bilik ERT e. Pn. Saimi bt. Ambis - Bilik KMT f. Pn.Suzaina bt. Chee - Pusat Sumber Sekolah g. Pn. Siti Maziah bt. Shafiai - Bilik e-Majalah h. Pn.Kamisah bt. Kula - Makmal Sains i. Pn.Rozaya bt. Munsidik - Bengkel HDA j. Pn.Jeany T. Malintan - Makmal MPV k. En.Mohd Daud b. Abd Rahman - Surau l. En. Peterson Peter - Makmal MPV m.En. Maibistamizlan b. Mohd Salleh - Bilik Disiplin n.Cik Juley Chong - Bilik Percetakan Sekolah o. Pn Abibah bt. Ariffin - Setor Pili Air Bomba p. Pn Suhaila bt. Mokhtar - Bilik Mesyuarat Perdana - Ruang Pejabat & Bilik Fail8. Kebersihan Sistem Saliran dan Perparitan En.Mohd Daud b. Abd Rahman ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Muhammad Zulfadhli b. Mansor - Longkang Dalam Kawasan Sekolah b. En.Hisyamudin b. Md. Sani - Longkang Luar Kawasan Sekolah9. Kebersihan Pelupusan Sampah Pn.Wan Yuslaini bt. WanIbrahim ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn.Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim - Peralatan tong sampah, Karung Plastik dan Papan Tanda Pemungutan Sampah b. Pn.Rozaya bt. Munsidik - Kebersihan Tempat Pemungutan Sampah & Kitar Semula 24
 28. 28. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012BIDANG PENGURUSAN KESIHATANPenasihat : PengetuaPengerusi : Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha : Pn. Alicia Pinsom Ketua-ketua Unit 1. Pengurusan Pentadbiran Kesihatan Pn.Nurul Hasyima Binti Hassan ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn. Rostinah@Siti Hajar bt. Singkun - Publisiti Maklumat - Fail dan Rekod - Peralatan 2. Pengurusan Kesihatan Kantin Pn. Norsuraya bt. Ismail ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Jonfret Sakai - Buku Laporan Harian Kendiri kantin sekolah - Memastikan Sijil pengesahan kesihatan pekerja dipamerkan - Memastikan makanan/minuman yang dijual bersih,segar,elok dan berhasiat. - Peralatan dan perabot yang digunakan dilabelkan, disusun dan dalam keadaan yang baik. - Memastikan pekerja ( lelaki dan perempuan) memakai lengkap uniform sewaktu bertugas di kantin (Berkasut,bertutup kepala, berapron berwarna cerah dan berkuku pendek ). 25
 29. 29. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012BIDANG PENGURUSAN KESELAMATANPenasihat : PengetuaPengerusi : Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha : En. Jonfret Sakai Ketua-Ketua Unit 1. Pengurusan Keselamatan Murid En.Mohamad Aris Ahmad ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn. Nasuha bt. Md Ismail - Data dan Rekod b. Pn. Jara Anak Enchor - Papan Tanda Keselamatan c. Pn. Saimi bt.Ambis - Peraturan Keselamatan dan Penguatkuasaan pergi dan balik pelajar sekolah . d. En.Zulhannan b. Muhammad Yunan - Peraturan Keselamatan dan Penguatkuasaan Aktiviti Kokurikulum/Lawatan sekolah. e. Pn. Siti Maziah bt. Shafiai - Peraturan Keselamatan dan Penguatkuasaan semasa P & P dan waktu rehat. 2. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur ( Penggunaan & Penyelenggaraan ) En.Abd Ghafar b. Salleh ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. En.Mohd.Azlie b. Nasir - Fizikal bangunan, air, paip gas dan pembentungan. b. Pn. Kamisah bt. Kula - Bilik Dandan/Tandas sekolah. c. Pn.Ihya Fatimah bt. Ishak - Bilik-bilik Khas . d. Pn.Alicia Pinsom - Padang/Gelanggang Permainan. e. Pn.Suhaila bt. Mokhtar - Peralatan, dokumen dan harta. 3. Pengurusan Keselamatan Stor, Bahan dan Alat Perbersihan En.Mohd.Azlie Nasir ( Ketua ) Ahli Jawatankuasa Kecil a. Pn.Abibah @ Habibah bt. Arifin - Rekod dan Pelabelan. b. Cik Juley Chong - Susunatur bahan dan kebersihan stor. 26
 30. 30. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM 2012 27
 31. 31. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH 2012 PENGERUSI / PENGETUA TN.HJ. AMMAR CHE SOH NAIB PENGERUSI / PK KURIKULUM SETIAUSAHA KURIKULUM EN. MOHD JAMATIN ABD LATIP Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim GKB BAHASA GKB SAINS KEMANUSIAN GKB TEKNIK & VOKASIONAL GKB SAINS DAN MATEMATIK Pn. Juliana Ochong Pn Lau Chin Ying Pn Nurenin bt.Arbain Pn Chai Yee SanKETUA PANITIA BAHASA MELAYU KETUA PANITIA SEJARAH KETUA PANITIA KHB KETUA PANITIA SAINS Pn Siti Maziah bt. Shafiai Pn Siti Hajar bt. Singkun Pn Jara Anak Enchor Pn.Wan Hafizah bt. Wan OsmanKETUA PANITIA BAHASA INGGERIS KETUA PANTIA GEOGRAFI KETUA PANITI PERDAGANGAN KETUA PANITIA MATEMATIK CIK Lim Li Hong En Jonfret Sakai Pn Nurul Hasyima bt. Hassan Pn. Suraya bt. Abd Rahman KETUA PANITIA PSK KETUA PANITIA MATEMATIKKETUA UNIT DAN PUSAT SUMBER En Abd Ghafar b.Salleh TAMBAHAN MANUSA DAN GURU SUMBER En Roslah b. Sariyon Pn. Suzaina Chee KETUA PANITIA PRINSIP AKAUN KETUA PANITIA PJPK Pn Norasnizah Ariyani bt. Abdul Kini Pn Alicia Pinsom KETUA UNIT PENDIDIKAN ISLAM En Sayudi b.Ibrahim KETUA PANITIA PRODUKSI KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL MULTIMEDIA / PAV Pn Norsuraya bt. Ismail PN Jeany T. Malintan KETUA UNIT PENILAIAN DAN KETUA PANITIA GRAFIK PEPERIKSAAN KETUA PANITIA MUZIK BERKOMPUTER Pn. Norijan bt. Lamat En. Sairi b. Jair En. Peterson Peter KETUA PANITIA HIASAN DALAMAN ASAS Pn. Rozaya bt. Munsidik 28
 32. 32. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 BIDANG PENGURUSAN KURIKULUM JK KURIKULUMPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulunTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim GKB Sains Bahasa GKB Sains Kemanusiaan GKB Sains Dan Matematik GKB Teknik Dan VokasionalAJK Guru Kaunselor Semua Ketua Panitia Ketua Unit Peperiksaan Semua Setiausaha Peperiksaan JK PANITIA MATA PELAJARANPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan KurikulumSetiausaha (Bahasa) Pn. Juliana OchongSetiausaha (Sains Kemanusiaan ) Pn. Lau Chin YingSetiausaha (Sains dan Matematik) Pn. Chai Yee SanSetiausaha (Teknik Dan Vokasional) Pn. Nurenin bt. ArbainBahasa Melayu Pn. Siti Maziah bt. ShafiaiBahasa Inggeris Cik Lim Li HongSains Pn Wan Hafizah bt. Wan OsmanMatematik Pn. Suraya bt. Abd RahmanSejarah Pn. Rostinah@Siti Hajar bt. SingkunGeografi En. Jonfret SakaiPendidikan Seni Visual En. Maibistamizlan b. Mohd.SallehPendidikan Jasmani Kesihatan Pn. Alicia PinsomPendidikan Islam En. Sayudi b. IbrahimPendidikan Moral Pn. Norsuraya bt. IsmailPendidikan Muzik En. Sairi b. JairPendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan En. Abdul Ghafar b. SallehKemahiran Hidup Pn. Jara Anak EnchorPerdagangan Pn. Nurul Hasyima bt. HassanPrinsip Akaun Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd. KiniHiasan Dalaman Asas (MPV) Pn. Rozaya bt. MunsidikGrafik Berkomputer (MPV) En.Peterson PeterProduksi Multimedia (MPV)/ Pendidikan Asas Vokasonal Pn. Jeany T. Malintan 29
 33. 33. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAHPengerusi PengetuaTimbalan Pengerusi I Penolong Kanan KurikulumTimbalan Pengerusi II Penolong Kanan HEMTimbalan Pengerusi III Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha I (Guru Media) Pn. Suzaina bt. CheeSetiausaha II Cik Lim Li HongGuru Data Nilam En. Muhammad Zulfadhli b. Mansor Semua Guru Kanan BidangAJK Ketua Panitia Mata Pelajaran JK PENYELARASAN JADUAL WAKTUPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan Kurikulun Pn.Chai Yee San ( k )Guru Penyelaras Jadual Waktu Induk Pn. Nurenin bt. Arbain Pn. Lau Chin Ying Pn. Juliana Ochong JK PENILAIAN DAN PEPERIKSAANPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan KurikulumKetua Penyelaras Pn. Norijan bt. LamatSetiausaha PMR En. Mohd. Daud b .Abd RahmanSetiausaha SPM Pn. Siti Nasuha bt. Md IsmailSetiausaha Menengah Rendah (Dalaman) Pn. Suraya bt. Abd RahmanSetiausaha Menengah Atas (Dalaman) En. Muhammad Zulfadhli b. Mansor 30
 34. 34. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 GURU KELAS 2012BIL TINGKATAN GURU KELAS1 1 ALFA En. Sayudi b. Ibrahim2 1 BETA Pn.Wan Hafizah bt.Wan Osman3 1 GAMMA Pn. Siti Nasuha Bt Ismail4 1 DELTA Pn. Alicia pinsom5 1 PAV Pn. Jeany T. Malintan6 2 ALFA En. Mohamad Aris b. Ahmad7 2 BETA Pn. Nurul hasyima bt. Hassan8 2 GAMMA Pn. Siti Norjamilah bt Yusop9 2 DELTA En. Abd Ghafar b. Salleh10 2 SIGMA Pn. Norsuraya bt. Ismail11 3 ALFA Cik Hajijah@Ragina bt. Mohd. Zain12 3 BETA Pn. Siti Hajar bt Singkun13 3 GAMMA Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim14 3 DELTA Pn. Ihya Fatmah bt. Ishak15 3 SIGMA En. Jonfret Sakai16 4 ALFA En. Muhammad Zulfadhli b. Mansor17 4 BETA En. Peterson Peter18 4 GAMMA En. Zulhannan b. Muhammad Yunan19 5 ALFA Pn. Siti Maziah bt. Shafiai20 5 BETA Pn. Rozaya bt. Munsidik21 5 GAMMA En. Maibistamizlan b. Mohd Salleh 31
 35. 35. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2012 32
 36. 36. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEM SEKOLAH 2012 PENGERUSI / PENGETUA TN.HJ. AMMAR CHE SOH NAIB PENGERUSI I PK HEM EN. MOLIYONO B. MAHMOOD NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA KURIKULUM PK KURIKULUM Pn.Rostinah@ Siti Hajar EN. MOHD JAMATIN ABD LATIP Singkun SAHSIAH KEBAJIKAN UNIT KHAS KAFETERIA PENDAFTARAN BIASISWA Pn. Norsuraya bt. Ismail Pn Kamisah bt. Kula BKP - En. Mohamad Aris b. Ahmad Baitulmal - En. Hisyamudin b. Md. Sani KWAPM - Pn. Noorain bt.Mohd Tuah SURAU DISIPLIN En. Mohd. Daud b. Abd Rahman Ivan Lai (L) Juraidah bt. Aman (P) RAWATAN DAN KESIHATAN Pn Nurul Hasyima bt. Hassan BILIK DANDAN DAN PERSALINAN En. Abdul Ghafar b. Salleh (L) BIMBINGAN KAUNSELING Pn. Kamisah bt. Kula (P) Pn. Seri Rahayu bt. Sha’ari JAWATANKUASA 3K PnSuzaina Chee Pn Alicia Pinsom En. Jonfret Sakai PPDa Pn. Saimi Ambis SPBT/BOSS Pn Norasnizah Ariyani bt. Abdul Kini 33 SLAD En Peterson Peter
 37. 37. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDPenasihat PengetuaPengerusi I Penolong Kanan HEMPengerusi II Penolong Kanan KurikulumSetiausaha I Pn. Rostinah @ Siti Hajar bt. Singkun Penolong Kanan KokurikulumAJK Semua Ketua Bidang Guru Unit Bimbingan & Kaunseling JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLINPenasihat PengetuaPengerusi I Penolong Kanan HEMPengerusi II Penolong Kanan KurikulumSetiausaha I En. Ivan Lai Penolong Kanan KokurikulumAJK Semua Ketua Bidang Guru Unit Bimbingan & Kaunseling JK BADAN DISIPLINPenasihat PengetuaPengerusi I Penolong Kanan HEM En. Ivan Lai (L)Ketua Guru Cik Juraidah Bt. Aman (P)Setiausaha Badan Disiplin Pn. Alicia PinsomAJK Badan Disiplin Semua Mentor @ Semua guru SMKTPBPenyelaras Badan Pengawas En. Zulhannan b. Muhammad YunanGuru Spot Check Semua Mentor @ Semua guru SMKTPB En. Maibistamizlan b. Salleh (K)Guru Peronda Murid Ponteng En. Mohamad Aris b. AhmadSSDM En. Sairi b. Jair ( K )Kelab Pencegah Jenayah (KPJ) Pn. Jara Anak Enchor 34
 38. 38. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELINGPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan KorikulumSetiausaha I Pn. Seri Rahayu bt. Sha’ariSetiausaha II Pn. Hartini bt. Yussof JK PENGURUSAN BIASISWAPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan KorikulumBiasiswa Kerajaan Persekutuan En. Mohamad Aris b. AhmadBaitulmal En. Hisyamudin b. Md. SaniKWAPM Pn. Noorain bt. Mohd TuahAJK Kaunselor Sekolah JK PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKSPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan KokurikulumSetiausaha I Pn. Norasnizah Ariyani bt. Abd KiniSetiausaha II En.Sayudi b. IbrahimSetiausaha III Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim JK PENGURUSAN REKOD DAN PENDAFTARAN PELAJARPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Kamisah bt. KulaSetiausaha (SMM) Pn. Siti Nasuha bt. Md Ismail JK PENGURUSAN KANTINPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha I Pn. Norsuraya bt. IsmailSetiausaha II En. Jonfret Sakai 35
 39. 39. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 JK PENGURUSAN 3KPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha I (Kebersihan & Keceriaan) Pn. Suzaina bt. CheeSetiausaha II (Kesihatan) Pn. Alicia PinsomSetiausaha III (Keselamatan) En. Jonfret Sakai JK PENGURUSAN RAWATAN DAN KESIHATANPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha Pn. Nurul Hasyima bt. Hassan Pn. Rostinah@Siti Hajar bt. SingkunAJK JK PENGURUSAN SURAUPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha En. Mohd. Daud b. Abd Rahman JK PENGURUSAN BILIK DANDAN DAN PERSALINAN SEKOLAHPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha I (Lelaki) En. Abd Ghafar b. SallehSetiausaha II (Perempuan) Pn. Kamisah bt. Kula JK RIMUP /SLAD & PPDaPenasihat PengetuaPengerusi Penolong Kanan HEMNaib Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Wan Yuslaini bt. Wan IbrahimSetiausaha En. Peterson Peter Pn. Saimi Ambis 36
 40. 40. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN 2012 PASUKANMINGGU TARIKH NAMA 3K *wajib pakai vest 3k En. Abd Ghafar b. Salleh ( K ) 1 02/01/12 – 06/01/12 En. Hisyamudin b.Md. Sani 5 ALFA Pn.Alicia Pinsom – PENYELIA 3K En. Mohd Daud. Abd Rahman (K) 2 09/01/12 – 13/01/12 Pn.Ihya Fatimah bt. Ishak 5 BETA Pn.Jara Anak Enchor– PENYELIA 3K Pn. Saimi bt. Ambis (K) 3 16/01/12 – 20/01/12 Pn. Jeany T. Malintan 5 GAMMA Pn.Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim-PENYELIA 3K En.Gabriel Chin Vui Wen( K ) 4 23/01/12 – 27/01/12 Cik Juraidah bt. Aman 3 ALFA Pn. Noorain bt. Tuah– PENYELIA 3K En.Sairi b. Jair( K ) 5 30/01/12 – 03/02/12 Pn.Norijan bt. Lamat 3 BETA Pn.Norasnizah Ariyani bt. Abd Kini – PENYELIA 3K En. Zulhannan b. Muhammad Yunan ( K ) 3 GAMMA 6 06/02/12 – 10/02/12 Cik Hajijah@Ragina bt. Mohd Zain Pn. Suzaina Chee– PENYELIA 3K En.Sayudi b. Ibrahim ( K ) 7 13/02/12 – 17/02/12 Pn.Rozaya bt. Munsidik 3 DELTA Pn.Norsuraya bt. Ismail– PENYELIA 3K En.Ivan Lai ( K ) 8 20/02/12 – 24/02/12 Pn.Siti Maziah bt. Shafiai 3 SIGMA Pn. Siti Nasuha bt. Md. Ismail – PENYELIA 3K En.Ghafar b. Salleh ( K ) 9 27/02/12 – 02/03/12 Cik Lim Li Hong 2 ALFA Pn.Wan Hafizah Bt. Wan Osman –PENYELIA 3K En. Hisyamudin b. Md. Sani ( K ) 05/03/12 – 09/03/12 10.11 Pn.Suraya bt. Abd Rahman 2 BETA 12/03/12-16/03/12 Pn.Seri Rahayu bt. Sha’ari- PENYELIA 3K En.Maibistamizlan Mohd.Salleh ( K ) 12 19/03/12 – 23/03/12 Pn. Norijan bt. Lamat 2 GAMMA Pn.Kamisah bt. Kula – PENYELIA 3K En.Peterson Peter ( K ) 13 26/03/12 – 30/04/12 Pn.Alicia Pinsom 2 DELTA Cik Hajijah@Ragina Mohd Zain – PENYELIA 3K En. Muhammad Zulfadhli b. Mansor ( K ) 14 02/04/12 – 06/04/12 Pn.Wan Hafizah bt. Wan Osman 2 SIGMA En. Mohamad. Aris b. Ahmad –PENYELIA 3K Pn. Siti Norjamiliah bt. Yusop ( K ) 15 9/04/12 – 13/04/12 Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim 1 ALFA Pn.Ihya Fatimah bt. Ishak – PENYELIA 3K En.Zulhannan b. Muhammad Yunan ( K ) 16 16/04/12 -20/04/12 Pn.Noorain bt. Mohd Tuah 1 BETA En. Sayudi b.Ibrahim– PENYELIA 3K En.Jonfret b.Sakai ( K ) 17 23/04/12 – 27/04/12 Pn. Hartini bt. Yussof 1 GAMMA En. Sairi Jair – PENYELIA 3K 18 30/04/12 – 04/05/12 Pn. Saimi bt. Ambis ( K ) 1 DELTA 37
 41. 41. BUKU PANDUAN PEMBESTARIAN STRATEGIK SEKOLAH P2S2 2012 Pn.Norasnizah Ariyani bt. Abd Kini Pn.Nurul Hasyima bt. Hassan- PENYELIA 3K En. Gabriel Chin Vui Wen ( K ) 19 07/05/12 – 11/05/12 Pn Rostinah@.Siti Hajar bt. Singkun 1 SIGMA Pn.Norsuraya Bt. Ismail PENYELIA 3K En.Muhammad Zulfadhli b. Mansor ( K ) 20 14/05/12 – 18/05/12 Pn. Suzaina bt. Chee 4 ALFA En. Ivan Lai – PENYELIA 3K En.Sairi b. Jair ( K )21,22,23 21/05/12 – 25/05/12 En. Peterson Peter 4 BETA Pn. Siti Maziah bt. Shafiai – PENYELIA 3K En.Sayudi b. Ibrahim ( K ) 24 11/06/12 – 15/06/12 En. Abd Ghafar b. Salleh 4 GAMMA Pn. Seri Rahayu bt. Sha’ari -PENYELIA 3K En.Ivan Lai ( K ) 25 18/06/12 – 22/06/12 Pn. Rozaya bt. Munsidik 5 ALFA Pn. Kamisah bt. Kula-PENYELIA 3K En. Mohd. Daud b. Abd Rahman( K ) 26 25/06/12 – 29/06/12 Pn. Siti Nasuha bt. Md. Ismail 5 BETA Pn.Suzaina chee-PENYELIA 3K En.Hisyamudin b. Md. Sani ( K ) 27 02/07/12 – 06/07/12 Pn.Hartini bt. Yusof - PENYELIA 3K 5 GAMMA Cik Hajijah@Ragina bt. Mohd Zain En.Maibistamizlan b. Mohd Salleh ( K ) 28 09/07/12 – 13/07/12 Pn.Norasnizah Ariyani bt. Abd Kini 3 ALFA En. Muhammad Zulfadhli b. Mansor -PENYELIA 3K En.Peterson Peter ( K ) 29 16/07/12 – 20/07/12 Pn.Juraidah bt. Aman-PENYELIA 3K 3 BETA Pn.Norsuraya bt. Ismail En. Jonfret Sakai (K) 30 23/07/12 – 27/07/12 Pn. Jara Anak Enchor 3 GAMMA Pn.Jeany T. Malintan -PENYELIA 3K Pn. Siti Norjamilah bt. Yusop ( K ) 31 30/07/12 – 03/08/12 Pn.Ihya Fatimah Bt. Ishak 3 DELTA Pn. Wan Yuslaini bt. Wan Ibrahim- PENYELIA 3K En.Zulhannan b. Muhammad Yunan ( K ) 32 06/08/12 – 10/08/12 Pn.Suraya bt. Abd. Rahman – PENYELIA 3K 3 SIGMA En.Mohamad Aris b. Ahmad En.Mohd Daud b. Abd. Rahman ( K ) 33,34 13/08/12 – 17/08/12 Cik Lim Li Hong - PENYELIA 3K 2 ALFA En. Abd Ghafar b. Salleh En.Jonfret Sakai ( K ) 35 27/08/12 – 31/08/12 Pn.Rozaya bt.Munsidik 2 BETA Pn.Rostinah@Siti Hajar bt. Singkun - PENYELIA 3K En. Gabriel Chin Vui Wen( K ) 36 03/09/12 – 07/09/12 Pn. Kamisah Kula 2 GAMMA Pn. Nurul Hasyima bt. Hassan- PENYELIA 3K Pn. Saimi bt. Ambis ( K ) 37 10/09/12 – 14/09/12 Pn. Siti Maziah bt Shafiai 2 DELTA Pn.Wan Hafizah bt. Wan Osman – PENYELIA 3K En.Muhammad Zulfadhli b. Mansor( K ) 38 17/09/12 – 21/09/12 Pn.Suraya bt. Abd Rahman 2 SIGMA Pn.Seri Rahayu bt. Sha’ari - PENYELIA 3K En.Mohamad Aris b. Ahmad ( K ) 39 24/09/12 – 28/09/12 1 ALFA Pn. Siti Nasuha bt. Md Ismail 38

×