Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

YiA_Södra Kaukasus_Ung2013_ÅFI

445 views

Published on

Youth in Action i Södra Kaukasus - Ålands fredsinstitutets erfarenheter av samarbetet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

YiA_Södra Kaukasus_Ung2013_ÅFI

 1. 1. Sarah Stephan, UNG2013, Jyväskylä, 10.01.2013 ÅLANDS www.peace.ax FREDSINSTITUT Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992 i Mariehamn.THINK and ACT for PEACE! I sitt praktiska arbete fokuserar Ålands fredsinstitut främst på genusfrågor/jämställdhet, ungdomsarbete och medling vid brott och i vissa tvister. Arbetet utförs i samarbete med lokala partnerorganisationer på Åland och med partnerorganisationer i Lettland, Litauen, Ryssland (Kaliningradregionen och Karelen) samt i Södra Kaukasus.
 2. 2. YOUTH IN ACTION – SAMARBETE MED SÖDRA KAUKASUS2008 Training course ”Media and Democratic Participation”, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Storbritannien, Sverige och Åland2009 EVS ”Gender Equality”, en volontär från Azerbajdzjan vistas vid fredsinstitutet i 5 månader
 3. 3.  Training course ”Living Bridges”, unga kvinnor 18-25 år från Åland, Finland, Sverige, Armenien och Azerbajdzjan träffas på Åland och diskuterar jämställdhetsfrågor och konfliktlösning.
 4. 4. 2010 EVS ”Gender Equality”, en volontär från Azerbajdzjan vistas vid fredsinsitutet i 10 månader Salto studiebesök ”Youth Work Realities in Azerbaijan”2011 EVS ”Enhancing Individual and Societal Empowerment”, en volontör från Azerbaijan vistas vid fredinsitutets i 11 månader2012 Salto studiebesök ”Youth Work Realities in Armenia”
 5. 5.  Training course ”Youth Work with Gender Equality”, Litauen, Lettland, Ryssland, Vitryssland och Azerbajdzjan
 6. 6. 2012 Training Course ”Voices for Peace”, azeriska, armeniska, svenska och åländska musiker, journalister och civilsamhällsrepresentanter möts, konserter och teaterföreställning EVS ”Enhancing Individual and Societal Empowerment” en volontär från Armenian och en volontär från Azerbaijan vistas vis fredsinsitutet i 12 månader
 7. 7. MERVÄRDEN FÖR PROJEKTPARTNERS Möjlighet till gemensama möten med ungdomsorganisationer från egna grannländer, sådana möjligheter är begränsat i Södra Kaukasus pga konflikter, och Europeiska organisationer Interkulturella möten kring specifika ämnen Erfarenhetsutbyte utöver regionens gränser med mera…
 8. 8. MERVÄRDEN FÖR DIN ORGANISATION Interkulturella utmåningar och erfarenhetsutbyten som bidrar till organisationens och deltagarnas utveckling Unikt kunskap om ett område utanför Europa som man kan bygga på, organisationen kan fungera som resurs och inspiratör för andra Långvariga kontakter som kan växa fram till flera projketer inom YiA programmet eller andra former av sammarbete som i sin tur stärka organisationens profil
 9. 9. LÄRDOMAR & TIPS Begränsa era projekt till organisationens expertområden & samarbeta med en organisation som har erfarenhet i just dessa områden på hemmplan & koppla just de ämnen till YiA priorteringar. Var tydligt om idén och vilka deltagare (ålder, bakgrund, balans mellan grupper, antal, kön) önskas (förtåelsen av t.ex. vem som är ungdom kan skilja sig)! Bygga upp ett långvarigt nätvärk! En ”training & networking” projekt är en bra möjlighet att lära känna partner organisation och diskutera möjligheter för ett långsiktigt samarbete, t.ex. utbyte av EVS volontärer.
 10. 10.  Stödja partner organisationer från utanför Europa (östra granskapet) att utveckla sina egna projekt. Tänk alltid på att det kan vara svårare för dina partners att få tillgång till resureser och att strukturer i landet kan skilja sig betydligt från det som du är van med. Involvera EVS volontärer i projektutvecklingen, kännedom av de lokala förhållande är viktig, särskilt när man jobbar i konfliktområden! Även Salto arrangerade studiebesök är en bra möjlighet att lära känna ungdomsarbete t.ex. i Södra Kaukasus. Diskutera med partnerorganisationerna vilka mediakontakter önskas/icke önskas (kan vara känsligt i Södra Kaukasus).

×