Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН АЛБА
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
2
Агуулга
МУИС-ийн эрхэм зорилго..........................................
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
3
МУИС-ийн эрхэм зорилго
Монгол улсын их сургуулийн тухай
° Байгуулагдс...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
4
° Улирлын суурь хураамж (2012-2013 оны хичээлийн жилийн): 100000 төгр...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
5
Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт
2013 онд улаанбаатар ...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
6
элсүүлэх хяналтын тоог тусад нь баталсан тул энэ дүүрэгт ЕБС төгсөгчи...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
7
4.3. МУИС-ийн харъяа гүнзгийрүүлсэн сургалттай “Байгаль-Эх” ахлах сур...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
8
6.3. Элсэх эрх авсан элсэгчийг 2013 оны 8 дугаар сарын 19-22-ний өдрү...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
9
Хавсралт
МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2013 онд
Улаанбаатар хо...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
10
физик)3
;
Радио физик
9
Хэрэглээний физик (Цөмийн технологи;
Физик-э...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
11
17
Олон улс судлал, англи-америк2
; Олон
улс судлал, герман2
; Олон ...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
12
Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын
орой, эчнээ хөтөлбөрт 2013 онд...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
13
3.3.Элсэлтийн тухай товч мэдээллийг бүртгэл эхлэхээс нэгээс доошгүй ...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
14
6. Бусад
6.1.Элсэгч хуваарь буцаах тохиолдолд нэг багц цагийн үнэлгэ...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
15
Хавсралт
МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт 2013 онд оюутан
э...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
16
МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам
1. Ерөнхий зүйл
1.1. Монг...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
17
МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах гадаадын иргэн МУИС-и...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
18
3.5. Өргөдөл гаргагч дипломын дүнгийн хавсралтын эх хувийг төгссөн с...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
19
5.4. МУИС-д суралцах эрх авсан гадаадын иргэн амь насны, эрүүл мэнди...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
20
Бакалаврын сургалтын тухай
Бакалаврын боловсролын зорилго нь бүрэн д...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
21
дүн авсан хичээлийн багц цагийг биелүүлээгүй гэж үзнэ. Оноо, тоон ба...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
22
Сургалтын төлбөр, тэтгэлгүүд
Сургалтын төлбөр нь судлах хичээлийн ба...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
23
МУИС-ийн хөтөлбөрүүдийн жагсаалт
Д/
д
Бүрэлдэхүүн
сургууль
Хөтөлбөри...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
24
МКС
ба мэдээллийн технологи, гадаад хэлийг мэргэжилдээ
бүрэн ашиглад...
Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба
25
МКС
системийн шинжээч, өгөгдлийн сангийн
администратор, эрдэм шинжил...
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013

3,199 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл 2013

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН АЛБА
 2. 2. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 2 Агуулга МУИС-ийн эрхэм зорилго................................................................................................3 Монгол улсын их сургуулийн тухай .................................................................................3 Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт 2013 онд улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх шинэчилсэн журам ...........................................................................................5 Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт 2013 онд оюутан элсүүлэх журам..............................................................................................................12 МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам............................................................16 Бакалаврын сургалтын тухай..........................................................................................20 Хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацаа ...........................................................................20 Суралцах хугацаа...........................................................................................................20 Шалгалт/үнэлгээ ............................................................................................................20 Багц цаг болон хичээлд бүртгүүлэлтийн тухай...............................................................21 Сургалтын төлбөр, тэтгэлгүүд........................................................................................22 МУИС-ийн хөтөлбөрүүдийн жагсаалт............................................................................23 Математик компьютерийн сургууль.......................................................................23 Мэдээллийн технологийн сургууль ........................................................................25 Физик электроникийн сургууль .............................................................................28 Хими, химийн инженерчлэлийн сургууль ..............................................................33 Биологи, биотехнологийн сургууль........................................................................36 Газарзүй, геологийн сургууль ................................................................................40 Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль ....................................................................45 Монгол хэл соёлын сургууль .................................................................................49 Гадаад хэл соёлын сургууль...................................................................................54 Олон улсын харилцааны сургууль..........................................................................55 Хууль зүйн сургууль..............................................................................................56 Эдийн засгийн сургууль.........................................................................................56 Худалдааны сургууль ............................................................................................64 Улаанбаатар сургууль............................................................................................67 Завхан сургууль.....................................................................................................74 Орхон сургууль .....................................................................................................78 МУИС-ийн номын сан ..................................................................................................86 Оюутны дотуур байр......................................................................................................87 Холбоо барих хаяг, утасны жагсаалт ..............................................................................88
 3. 3. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 3 МУИС-ийн эрхэм зорилго Монгол улсын их сургуулийн тухай ° Байгуулагдсан он: 1942 он ° Өмчлөлийн хэлбэр: Төрийн өмчит ° Магадлан итгэмжлэгдсэн он: Нэг дэх удаад 1999 онд (5 жилээр) Хоёр дахь удаад 2004 онд (10 жилээр) ° Бүрэлдэхүүний сургуулиуд: - Математик компьютерийн сургууль - Физик электроникийн сургууль - Мэдээллийн технологийн сургууль - Биологи, биотехнологийн сургууль - Хими, химийн инженерчлэлийн сургууль - Газарзүй, геологийн сургууль - Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль - Монгол хэл, соёлын сургууль - Гадаад хэл, соёлын сургууль - Олон улсын харилцааны сургууль - Хууль зүйн сургууль - Эдийн засгийн сургууль - Худалдааны сургууль - Улаанбаатар сургууль - Завхан сургууль (Завхан аймагт) - Орхон сургууль (Эрдэнэт хотод) ° Бакалаврын түвшний нийт хөтөлбөрийн тоо: 143 ° Хамтарсан хөтөлбөр: - Эдийн засгийн сургуульд NCC Education хөтөлбөр, - Хууль зүйн сургуульд Япон Улсын Нагояагийн ИС, - Солонгос Улсын Коокмин ИС-тай хамтарсан хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулж байна. ° Бакалаврын хөтөлбөрт суралцагсадын тоо: 19605 ° Багшийн тоо: 1061 ° Оюутны байрны багтаамж, үнэ (2012-2013 оны хичээлийн жилийн байдлаар): 1710 өрөө, жилийн төлбөр 250 000 төгрөг ° Нэг кредит цагийн сургалтын төлбөр (2012-2013 оны хичээлийн жилийн байдлаар): 34000- 34800 төгрөг Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн болон технологийн салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий үндэсний их сургууль байж улс орны хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулна.
 4. 4. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 4 ° Улирлын суурь хураамж (2012-2013 оны хичээлийн жилийн): 100000 төгрөг ° Байршил /план зураг/: ° Сургууль хүрэх автобусны маршрут: Автобусны чиглэл дугаар нэр Хойноос ¹7 Дэнжийн мянга Зүүнээс ¹35 Улаанхуаран Баруунаас ¹26 Таван шар ¹6 Өнөр хороолол ¹5 Баянхошуу ¹35 Улаанхуаран Урдаас ¹33; ¹7 Зайсан ¹22 Нисэх ¹8 Яармаг
 5. 5. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 5 Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт 2013 онд улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх шинэчилсэн журам1 2 1. Ерөнхий зүйл 1.1. МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2013 онд Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэхэд БШУ-ы сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 18-ний өдрийн А/79 тоот тушаалаар баталсан дээд боловсролын сургалтын байгууллагад “Оюутан элсүүлэх журам“ болон энэхүү журмыг баримтална. 1.2. МУИС-д элсэхээр бүртгүүлэгч, элсэгч болон элсэлтийн комиссын үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино. 1.3. МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, зохих болзол хангаж элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгчийг ”элсэгч”, элсэлтийн цахим бүртгэлийн системийг “систем” гэнэ. Элсэлтийн үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг “элсэлтийн комисс”, элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцох ажилтныг “комиссын гишүүн” гэнэ. 1.4. МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт нийслэл хот болон аймгуудаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоог БШУЯ тогтооно. 1.5. Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэ журамтай танилцах үүрэгтэй. 1.6. Энэхүү журам болон нэмэлт мэдээллийг http://burtgel.num.edu.mn/docs/ цахим хуудсанд байрлуулна. 1.7. Элсэлтийн комиссын хаяг, элсэлт авах хөтөлбөр, хуваарь сонгуулах өдөр, цаг, байр áîëîí бусад мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс ЕШ-ын дүн, оноо, жагсаалтыг зарламагц МУИС-ийн төв байрны гаднах электрон самбар болон систем, www.num.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна. 1.8. Бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг зарим мэргэжлээр бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах ба бүртгүүлэгчдээс элсэлтийн Ерөнхий шалгалт (ЕШ) өгсөн байхыг шаардахгүй. Элсэлтийг “МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт 2013 онд оюутан элсүүлэх журам”-аар тусад нь зохион байгуулна. http://burtgel.num.edu.mn/docs/ цахим хуудас руу хандан журамтай танилцаж болно. 1.9. Бакалаврын зэрэгтэй иргэн өдрийн хөтөлбөрөөр суралцаж, бакалаврын боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол ЕШ өгсөн байна. 1.10.МУИС-д элсэхийг хүссэн гадаадын харьяат иргэдийн асуудлыг “МУИС-д гадаадын иргэнийг элсүүлэн суралцуулах журам”-аар зохицуулна. 1.11.Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал МУИС-ийн Захирлын тушаалаар байгуулагдсан Элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ. 2. Бүртгүүлэгчдэд тавих шаардлага 2.1. Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх хуваарь дээр нийслэл хотод Ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС) төгссөн болон байнга оршин суугаа иргэн өрсөлдөх эрхтэй. БШУЯ-наас Багануур дүүрэгт МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан 1 МУИС-ийн Захирлын 2013 оны 1 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 47 тоот тушаалаар батлагдсан журмыг шинэчилэн батлав. 2 МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх ажлыг “Аймаг, орон нутгаас Монголын их дээд сургуулиудын консорциум (МИДСК)-ын гишүүн их дээд сургууль, коллежид 2013 онд оюутан элсүүлэх журам”-ын дагуу МИДСК зохион байгуулна.
 6. 6. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 6 элсүүлэх хяналтын тоог тусад нь баталсан тул энэ дүүрэгт ЕБС төгсөгчид Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх хуваарь дээр өрсөлдөх эрхгүй. 2.2. Бүртгүүлэгч элсэхийг хүссэн хөтөлбөр/бүлэг хөтөлбөрт элсэхэд шаардлагатай хичээлээр 2012 эсвэл 2013 онд ЕШ өгсөн байна. Шалгалт өгөх хичээлүүдийг хавсралтад заав. 2.3. Бүртгүүлэгч ЕШ-ын оноог ахиулах зорилгоор 2013 онд ЕШ дахин өгсөн тохиолдолд илүү оноотой зөвхөн нэг батламжаар бүртгүүлнэ. 2.4. Бүртгүүлэгч МУИС-д бүртгүүлэхээс өмнө ЕШ-ын шалгуулагчийн буланд нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танилцаж, хэрэв асуудал байвал шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай. 2.5. Зарим хөтөлбөрийн онцлогоос хамаарч бүртгүүлэгч энэ журмын 4.5-д заасан ур чадварын нэмэлт шалгалт өгнө. Нэмэлт шалгалтын хуваарийг бүртгэх үед мэдэгдэнэ. 2.6. Бүртгүүлэгч ЕШ-д 60-аас доошгүй хувийн (560) хэмжээст оноо авч МУИС-д бүртгүүлэхэд тавигдах минимум шаардлагыг хангасан байх ёстой ба хөтөлбөр/бүлэг хөтөлбөрүүдийн хувьд бүртгэлийн босго оноо ялгаатай байна (Хавсралт). 2.7. Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн, МУИС-д элсэх хүсэлтэй Монгол улсын иргэн элсэлтийн ЕШ-ын журамд заасны дагуу ЕШ өгч, бусад бүртгүүлэгчийн адил бүртгүүлж, элсэнэ. 2.8. Бүртгэлтэй холбоотой төлбөр, тооцоог цахим хэлбэрээр хийнэ. 2.9. Бүртгүүлэгч нь элсэлттэй холбоотой мэдээллийг SMS-ээр хүлээн авах гар утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг бүртгүүлнэ. 3. Элсэлтийн бүртгэл 3.1. Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явуулна. 3.2. Бүртгэл 2013 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 9.00 цагт эхэлж, 7 дугаар сарын 5-ний өдрийн 16.00 цагт дуусна. 3.3. Бүртгүүлэгч системд ЕШ-ын бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ оруулснаар элсэх хүсэлтээ гаргана. 3.4. Системд амжилттай нэвтэрсэн үед системээс бүртгүүлэгчийн хувийн болон ЕШ-ын мэдээллийг дэлгэцэнд харуулах ба асуудал гарвал Элсэлтийн комисс юмуу Боловсролын үнэлгээний төвд хандаж шийдвэрлүүлнэ. 3.5. Хувийн мэдээллийг баталгаажуулсны дараа шаардлага хангаж байгаа хөтөлбөр/бүлэг хөтөлбөрийн жагсаалтыг системээс харуулах бөгөөд сонирхсон хөтөлбөрийнхөө талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. 3.6. Бүртгүүлэгч хэдэн ч хөтөлбөрт бүртгүүлж болно. Хөтөлбөр бүрийн бүртгэлийн хураамж 2000 төгрөг, ижил суурьтай бүлэг хөтөлбөрийн бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг, ур чадварын шалгалтын хураамж 4000 төгрөг байна. 3.7. Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхийг хүссэн хөтөлбөрийг сонгосон үед төлбөл зохих нийт төлбөрийн хэмжээ гарах бөгөөд уг мэдээлэлтэй танилцаад төлбөрийг цахим хэлбэрээр хийнэ. 4. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх 4.1. 2013 оны улсын олимпиадад I-III байрт шалгарсан сурагчийг тухайн чиглэлээр БШУЯ–ны шийдвэрээр шууд элсүүлнэ. 4.2. Олон улсын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн, байгалийн ухааны чиглэлээр улсын олимпиадад аймаг, хотоос шалгаран оролцож, МУИС-д бүртгүүлэхэд тавигдах минимум шаардлагыг (ЕШ-ын хэмжээст оноо: 560) хангасан ЕБС төгсөгчийг онооны дараалал харгалзахгүй тухайн чиглэлээр хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ. Ийм элсэгч энэ журмын 3.2-т заасан хугацаанд багтаан Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай.
 7. 7. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 7 4.3. МУИС-ийн харъяа гүнзгийрүүлсэн сургалттай “Байгаль-Эх” ахлах сургуулийг төгсөгч бүртгэлийн босгыг хангасан нөхцөлд хяналтын тоонд багтаан мэргэжлийн чиглэлээр нь элсүүлнэ. 4.4. Бүртгүүлэгчийн нийт оноог хавсралтад заасан шалгалтуудын харьцааг харгалзан тооцож гаргана. Тухайлбал, хөтөлбөр хоёр шалгалттай бол хоёр шалгалтын оноог 70:30 харьцаагаар нэмнэ.Өөрөөр хэлбэл, I шалгалтанд авсан оноог 0.7-оор, II шалгалтанд авсан оноог 0.3-аар үржүүлж нэмнэ. 4.5. Дараах хөтөлбөрүүдээр ур чадварын нэмэлт шалгалт авна. Үүнд: ° Компьютерийн график дизайн, Реклам сурталчилгааны менежмент хөтөлбөрт элсэгчдээс хар зургийн шалгалт ° Утга зохиол судлал шүүмж, Урлаг судлал, Сэтгүүл зүй хөтөлбөрт элсэгчдээс бичлэгийн ур чадварын шалгалт. Нэмэлт шалгалтын оноог Компьютерийн график дизайн, Реклам сурталчилгааны менежмент, Утга зохиол судлал шүүмж, Урлаг судлал хөтөлбөрийн хувьд 70:30, Сэтгүүл зүй хөтөлбөрийн хувьд 40:30:30 харьцаагаар нэмж тооцно. Ур чадварын шалгалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ний өдрийн 16.00 цагт авах ба (шалгалт авах байр, танхимыг бүртгэлийн үед мэдэгдэнэ) шалгалтын дүн бүхий онооны жагсаалт мөн өдрийн 20.00 цагт гарч, системд орсон байна. 4.6. Хэмжээст оноо тэнцсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж хуваарь олгох ба гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана. 4.7. Хяналтын тоонд багтсан эсэхийг бүртгэл хаагдсаны дараа тогтоосон хугацаанд системээр бүртгүүлэгчид мэдэгдэнэ. 5. Элсэх эрх олгох 5.1. Хуваарь сонголт нэг өдөр үргэлжилнэ. Хуваарь сонгуулах өдрийн 09:00-13:00 цагийн хооронд хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгчдэд элсэх эрх олгоно. Хяналтын тоонд багтсан ч өөр хөтөлбөр сонгосон хүнийг жагсаалтаас хасах бөгөөд дараагийн хүнд хяналтын тоонд багтсан гэсэн мэдэгдлийг SMS-ээр илгээнэ. 5.2. 13:00 цагаас хойш хуваарь үлдвэл мөн өдрийн зарласан цагт бүртгүүлэгч өөрийн биеэр ирж онооныхоо жагсаалтын дарааллаар хуваарь сонгоно. Зарласан цагт нэрийг нь дуудахад байхгүй бол онооны дарааллаар дараагийн хүнд сонголтыг шилжүүлнэ. Хуваарь сонгох үед хоцорсон бүртгүүлэгч ирсэн даруй үлдсэн хуваариас онооны дарааллаар сонгох эрхтэй. 5.3. Бүртгүүлэгч хуваарь сонгохдоо дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: i. Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (төрсний гэрчилгээ, гадаад паспорт) хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт ii. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг) iii. ЕШ-ын батламж, хуулбарын хамт iv. Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авахуулсан байх) Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна. 5.4. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна. 6. Бусад 6.1. Элсэгч хуваарь буцаах тохиолдолд нэг багц цагийн үнэлгээний хэмжээний төлбөр төлнө. 6.2. Нэг хөтөлбөрөөс нөгөө хөтөлбөрт шилжүүлэн элсүүлэхгүй ба хуваарийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
 8. 8. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 8 6.3. Элсэх эрх авсан элсэгчийг 2013 оны 8 дугаар сарын 19-22-ний өдрүүдэд ажлын цагаар бүрэлдэхүүний сургуулиудын Сургалтын алба бүртгэнэ. Элсэгч энэ хугацаанд бүртгүүлж, суралцах гэрээ байгуулан, эхний улирлын хичээлээ сонгож сургалтын төлбөр төлсний дараа элссэн тушаалыг гаргана. 6.4. Элсэх эрх авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн суралцах эрхийн бичгийг хүчингүйд тооцно. 6.5. Хот, хөдөөгийн элсэлтийн дүн мэдээ гарч, элсэх эрхтэй элсэгчид бүртгүүлсний дараа оюутан элсүүлэх хяналтын тооноос хуваарь үлдвэл (үлдсэн хуваарийг http://burtgel.num.edu.mn хаягаар орж харна уу) нөхөж элсүүлэх элсэлтийн бүртгэлийг 2013 оны 8 дугаар сарын 24-25-ний өдөр цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явуулна. Бүртгүүлэгч энэ журмын 2.2-2.9-т заасан шаардлагыг хангасан байх ба бүртгүүлэхдээ журмын 3.3-3.7-д заасны дагуу бүртгүүлнэ. Нөхөн элсүүлэх элсэлтийн тухайд хот, хөдөөгийн иргэдийн аль аль нь өрсөлдөх эрхтэй. Хуваарь сонголт 8 дугаар сарын 26-ний өдөр энэхүү журмын 5-д заасан цагт, ижил зарчмаар явагдана. Элсэх эрх авсан элсэгч 8 дугаар сарын 27-30-ний өдөр суралцах гэрээ байгуулан, эхний улирлын хичээлээ сонгож сургалтын төлбөр төлснөөр элссэн тушаалыг нь гаргана. 6.6. Элсэлттэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн хүнийг МУИС-д элсүүлэхгүй, элссэн тохиолдолд хасна. 6.7. Элсэлтийг цахим хэлбэрээр явуулахад зориулсан цахим хуудас нь бүтэн жилийн турш тогтмол ажиллагаатай байж, элсэлтийн талаарх мэдээллээр бүртгүүлэгчдийг хангана. 6.8. Цахим бүртгэл явагдаж байх үед МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас, мессенжер болон цахим шуудангаар зохион байгуулна.
 9. 9. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 9 Хавсралт МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2013 онд Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх хөтөлбөр/бүлэг хөтөлбөр, бүртгэлийн босго оноо, өгсөн байх ЕШ, нийт оноонд эзлэх харьцаа Бүлэ г Хөтөлбөр Босго оноо Элсэлтийн шалгалт I - 70% II – 30% 1 Математик (Математик; Математик, хэрэглээний; Эдийн засаг-математик загварчлал; Статистик, хэрэглээний)3 ; Багш, математикийн; Математик, програм хангамж 620 Математик Математик 2 Компьютерийн ухаан (Мэдээллийн систем; Менежмент, мэдээллийн системийн; Компьютерийн програм хангамж)3 640 3 Мэдээллийн технологи; Компьютерийн график-дизайн1 ; Компьютерийн техник, хангамж 630 4 Бизнесийн удирдлага (Нягтлан бодох бүртгэл; Банкны менежмент; Санхүүгийн менежмент; Санхүү-эдийн засаг; Даатгалын эдийн засаг; Санхүүгийн менежмент-мэдээлэл зүй; Олон улсын худалдааны менежмент; Маркетингийн менежмент; Бизнесийн менежмент; Гадаад худалдаа-гаалийн менежмент) 3 ; Эдийн засаг (Эдийн засаг- статистик; Хүн ам зүй; Эдийн засаг; Олон улсын эдийн засаг; Эдийн засгийн мэдээлэл)3 ; Менежмент, төрийн захиргааны 720 5 Худалдаа, үйлдвэрлэлийн менежмент (Үйлдвэрлэлийн менежмент; Худалдааны менежмент; Ня-бо, хяналт шалгалт; Ня- бо, мэдээлэл зүй; Биржийн худалдааны менежмент)3 660 6 Электроник, автоматик ба Мультимедиа холбооны технологи3 ; Компьютерийн техник ба Компьютерийн сүлжээ3 620 Математик Физик 7 Цаг уур, ус судлал (Цаг уурын мэдээлэл, прогноз; Ус судлал, усны хими)3 ; Одон орон судлал 560 8 Физик (Хатуу биеийн физик; Оптик спектр судлал; Онолын физик; Цөмийн 560 Физик
 10. 10. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 10 физик)3 ; Радио физик 9 Хэрэглээний физик (Цөмийн технологи; Физик-электроник; Геофизик; Хэрэглээний геофизик; Сэргээгдэх эрчим хүч; Хатуу биеийн материал судлал; Цөмийн эрчим хүч)3 ; Багш, физикийн 560 Физик Математик 10 Хими (Хими; Хими технологи; Нефтийн хими; Хүрээлэн буй орчны хими; Хүнсний хими; Эрдэс материалын хими; Байгалийн нэгдлийн хими; Нүүрсний хими)3 ; Багш, химийн; Органик бус хими 560 Хими Физик/Био логи 11 Биологи (Биологи; Амьтан судлал; Ургамал судлал; Микробиологи; Биофизик; Биохими; Генетик, молекул биологи; Экологи, байгаль хамгаалал; Ой судлал; Биологи, биотехнологи; Биологи, хэрэглээний (Биоинформатик))3 ; Багш, биологи-байгаль шинжлэлийн; Биологи (экологи) 560 Биологи Математик 12 Газарзүй (Газарзүй; Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал ба газар зүйн мэдээллийн систем)3 ; Газар төлөвлөлт, зураглал (Менежмент, газар зохион байгуулалт; Газрын кадастр; Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт)3 ; Хүрээлэн буй орчин (Байгаль орчны хяналт үнэлгээ; Хүрээлэн буй орчны экологи; Байгаль орчны нөхөн сэргээлт)3 ; Геологи (Геологи; Шатах ашигт малтмалын эрэл хайгуул; Геологи, эрдэс баялгийн менежмент)3 ; Багш, газар зүй- байгалийн шинжлэлийн 560 Математик Газарзүй 13 Монгол хэл, уран зохиол (Монгол хэл, уран зохиол; Монгол хэл, эх бичиг судлал, Утга зохиол судлал, шүүмж)3 ; Утга зохиол судлал, шүүмж (Улаанбаатар сургуулийн)1 ; Багш, монгол хэл-уран зохиолын; Монгол хэл-эх бичиг судлалын багш 600 Монгол хэл 14 Урлаг судлал1 560 15 Судлал, монгол-англи хэл; Судлал, монгол-хятад хэл; Судлал, монгол-япон хэл; Судлал, монгол-солонгос хэл 590 Монгол хэл Англи/Оро с хэл 16 Сэтгүүл зүй1 (Сэтгүүл зүй; Олон улсын сэтгүүл зүй)3 ; Англи хэл-сэтгүүл зүй1 610
 11. 11. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 11 17 Олон улс судлал, англи-америк2 ; Олон улс судлал, герман2 ; Олон улс судлал, франц2 ; Олон улс судлал, орос2 ; Олон улс судлал, хятад2 ; Олон улс судлал, япон2 ; Олон улс судлал, солонгос2 ; Олон улс судлал, турк2 ; Орчуулга, гадаад хэлний /япон/2 ; Орчуулга, гадаад хэлний /солонгос/2 ; Орчуулга, гадаад хэлний /хятад/2 660/560 Англи/Орос хэл 18 Түүх, археологи (Түүх; Археологи; Археологи-антропологи; Нийгэм, соёлын антропологи)3 ; Багш, түүх-нийгэм судлалын; Түүх-археологи 560 Монголын түүх 19 Археологи-хятад судлал; Археологи- япон судлал; Археологи-солонгос судлал; Түүх-хятад судлал; Түүх-япон судлал; Түүх-солонгос судлал 560 Монголын түүх Англи/Оро с хэл 20 Социологи; Гүн ухаан; Шашин судлал (Шашин судлал; Буддын гүн ухаан)3 ; Улс төр судлал; Сэтгэл судлал; Нийгмийн ажил; Багш, гүн ухааны 610 Нийгмийн тухай мэдлэг Англи/Оро с хэл 21 Эрх зүй (Эрх зүй; Эрх зүй, олон улсын)3 ; Бизнесийн эрх зүй 680 Нийгмийн тухай мэдлэг Математик 22 Олон улсын харилцаа 660 Англи хэл Монголын түүх 23 Олон улсын эдийн засгийн харилцаа 660 Математик Англи хэл 24 Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент; Реклам сурталчилгааны менежмент1 ; Менежмент, аялал жуулчлалын 580 25 Бизнесийн сэтгэл судлал; Менежмент, нутгийн удирдлага 560 Математик Нийгмийн тухай мэдлэг Тайлбар: 1) Энд заасан ЕШ-аас гадна нэмэлт ур чадварын шалгалт өгнө (Энэ журмын 4.5-р заалтыг үз). Шалгалтын цагийг бүртгэлийн үед мэдэгдэнэ. 2) 17-р бүлгээр элсүүлэх хяналтын тоог англи, орос хэлээр ЕШ өгсөн нийт хүмүүсийн тоо, тус бүлэгт бүртгүүлэгчдийн тооны харьцаанд үндэслэн хуваарилах ба бүртгүүлэгчдэд тухайн үед нь танилцуулна. 3) Налуу үсгээр бичсэн хөтөлбөрүүдийн мэргэжлийн суурь ижил тул эдгээр хөтөлбөрт элсэхийг хүсвэл өмнө нь бичсэн ерөнхий нэрээр бүлэг хөтөлбөр сонгон элсч, МУИС-ийн бакалаврын сургалтын журамд заасны дагуу суралцах явцдаа мэргэших үндсэн чиглэлээ сонгон суралцана. Жишээ нь, 4-р бүлэг дэх Эдийн засаг (Эдийн засаг, статистик; Хүн ам зүй; Эдийн засаг; Олон улсын эдийн засаг; Эдийн засгийн мэдээлэл) гэсэн бүлэг мэргэжлийг сонгосон элсэгч суралцах явцдаа хаалтан доторх мэргэжлүүдээс сонгон мэргэшинэ.
 12. 12. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 12 Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт 2013 онд оюутан элсүүлэх журам 1. Ерөнхий зүйл 1.1.МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт зарим мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлэхэд БШУ-ны сайдын 2005/422, 2006/483 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам“ болон энэхүү журмыг баримтална. 1.2.МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт элсэхээр бүртгүүлэгч, элсэгч болон элсэлтийн комиссын үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино. 1.3.МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, зохих болзол хангаж элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгчийг ”элсэгч”, элсэлтийн цахим бүртгэлийн системийг “МУИС-ийн мэдээллийн систем” гэнэ. Элсэлтийн үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг “элсэлтийн комисс”, элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцох ажилтныг “комиссын гишүүн” гэнэ. 1.4.МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт элсүүлэх оюутны хяналтын тоог БШУЯ тогтооно. 1.5.Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй. 1.6.Энэхүү журам болон нэмэлт мэдээллийг http://burtgel.num.edu.mn/docs/ цахим хуудсанд байрлуулна. 1.7.Элсэлтийн комиссын хаяг, хөтөлбөр, элсэх болзол хангасан элсэгчийг бүртгэх хугацаа, бусад мэдээллийг МУИС-ийн төв байрны электрон самбар болон МУИС-ийн мэдээллийн систем, www.num.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна. 1.8.Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал МУИС-ийн Захирлын тушаалаар байгуулсан Элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ. 2. Бүртгүүлэгчдэд тавих шаардлага 2.1.МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт (хавсралтыг үз) бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлэх ба ерөнхий шалгалт (ЕШ) өгсөн байхыг шаардахгүй. 2.2.Хавсралтад зааснаас бусад чиглэлээр хоёр дахь бакалаврын боловсрол эзэмших хүсэлтэй иргэн “МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2013 онд Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх журам”-ын дагуу элсэлтийн ЕШ өгч, элсэх болзол хангаж элсэнэ. Элссэний дараа өмнө нь бакалаврын зэрэг эзэмшихдээ амжилттай судалсан хичээлээсээ 60 хүртэл багц цагийг шилжүүлэн тооцуулж болно. 2.3.Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог цахим хэлбэрээр хийнэ. 2.4.Бүртгүүлэгч нь элсэлттэй холбоотой мэдээллийг SMS-ээр хүлээн авах гар утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг бүртгүүлнэ. 3. Элсэлтийн бүртгэл 3.1.Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явуулна. 3.2.Элсэлтийн бүртгэл дараах өдрүүдэд явагдана. Үүнд: ° Эрх зүйн эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл: 2013 оны 3-р сарын 11-21 ° Бусад (эрх зүйгээс бусад) эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл: 2013 оны 9-р сарын 1-21 ° Оройн хөтөлбөрүүдийн бүртгэл: 2013 оны 5-р сарын 15-аас 6-р сарын 20
 13. 13. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 13 3.3.Элсэлтийн тухай товч мэдээллийг бүртгэл эхлэхээс нэгээс доошгүй сарын өмнө олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлаж, МУИС-ийн болон бүрэлдэхүүн сургуулиудын цахим хуудас, мөн http://burtgel.num.edu.mn цахим хуудсанд байршуулна. 3.4.Элсэгч МУИС-ийн мэдээллийн системд хувийн мэдээлэл болон системд нэвтрэх мэдээллээ (цахим шуудангийн хаяг, нэвтрэх үг) оруулснаар элсэх хүсэлтээ гаргана. 3.5.Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн анкет (тухайн үед тусгай маягтаар бүртгэнэ)-ыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканнердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд: ° Өмнө нь эзэмшсэн бакалаврын боловсролын диплом, түүний хавсралт ° Иргэний үнэмлэх ° Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх) ° Банкны цахим төлбөрийн системээр бүртгэл, шалгалтын хураамжийг төлнө (Голомт банк, Төрийн банк, Хас банк, Хадгаламж банк, Капитрон банкны төгрөгийн цахим гүйлгээ хийдэг, өөрийн эзэмшдэг эсвэл өөр эзэмшигчийн (эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр) картаар төлбөр хийх боломжтой. Мөн Худалдаа хөгжлийн банк, ХААН банкнаас бусад банкны олон улсын эрхтэй картаар төлбөр хийж болно). 3.6.Элсэлтийн бүртгэл, шалгалтын хураамж нийлээд 10000₮ байна. 3.7.Бүртгүүлэхийг хүссэн хөтөлбөрийг сонгосон үед төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээ гарах бөгөөд уг мэдээлэлтэй танилцаж, төлбөрийг цахим хэлбэрээр хийнэ. 4. Элсэлтийн шалгалт 4.1.Бүртгүүлэгч нь элсэхийг хүссэн хөтөлбөрт шаардлагатай хичээлээр зохих шалгалтыг өгнө. Шалгалт өгөх хичээлийн нэрсийг хавсралтад заав. 4.2.Шалгалт авах өдөр, цагийг элсэлтийн бүртгэл эхлэхэд http://burtgel.num.edu.mn цахим хуудсанд байршуулсан байна. 4.3.Шалгалтанд авбал зохих нийт онооны 60-аас доошгүй хувийг авбал МУИС-д элсэх болзол хангасан гэж үзнэ. Шалгалтанд авсан нийт оноог дараах байдлаар тодорхойно. Үүнд: ° Тухайн хөтөлбөрийн хувьд нэг шалгалт авсан бол уг шалгалтанд авсан оноо; ° Тухайн хөтөлбөрийн хувьд хоёр шалгалт авах бол хоёр шалгалтын оноог 70:30 харьцаагаар тооцно. Өөрөөр хэлбэл, I шалгалтад авсан оноог 0.7-оор, II шалгалтад авсан оноог 0.3-аар үржүүлж нэмнэ. 5. Элсэх эрх олгох 5.1.Шалгуулагчдыг шалгалтанд авсан нийт оноогоор (4.3-т заасан аргачлалаар тодорхойлж) нь жагсааж, онооны дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ. 5.2.Хяналтын тоонд багтсан эсэхийг шалгалт дууссаны дараа шалгуулагчид ажлын хоёр өдөрт багтаан МУИС-ийн мэдээллийн системээр мэдэгдэнэ. 5.3.Хяналтын тоонд багтсан элсэгч элсэх эрх авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: i. Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт ii. Өмнө нь эзэмшсэн боловсролын диплом, хавсралтын хамт iii. Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авахуулсан) Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна. 5.4. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.
 14. 14. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 14 6. Бусад 6.1.Элсэгч хуваарь буцаах тохиолдолд нэг багц цагийн үнэлгээний хэмжээний төлбөр төлнө. 6.2.Нэг хөтөлбөрөөс нөгөө хөтөлбөрт шилжүүлэн элсүүлэхгүй ба хуваарийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно. 6.3.Элсэгч бүртгүүлж, эхний улирлын хичээлд бүртгүүлэн, сургалтын төлбөр төлсний дараа элссэн тушаалыг гаргах бөгөөд тушаал нь гарсан оюутнууд МУИС-ийн мэдээллийн системийг ашиглах хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг цахим шуудангаар хүлээн авна. Бүртгэлийн хугацааг хуваарь сонгох үед зарлана. 6.4.Тухайн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэлийн хураамжийн 70 хувийг тэрхүү хөтөлбөр харьяалагддаг бүрэлдэхүүн сургууль элсэлтийн маркетингийг хийх, бүртгэл, шалгалт, хуваарь сонголтыг зохион байгуулахад зарцуулна. Үлдсэн 30 хувийг МУИС-ийн захиргаа орой, эчнээ хөтөлбөрүүдийн элсэлтийн нэгдсэн маркетингийг хийх, системийг боловсронгуй болгох болон бусад шаардлагатай үйл ажиллагаанд зориулна. 6.5.Элсэлттэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн хүнийг МУИС-д элсүүлэхгүй, элссэн тохиолдолд хасна. 6.6.Элсэлтийг цахим хэлбэрээр явуулахад зориулсан цахим хуудас нь бүтэн жилийн турш тогтмол ажиллагаатай байж, элсэлтийн талаарх мэдээллээр бүртгүүлэгчдийг хангана. 6.7.Цахим бүртгэл явагдаж байх үед МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас, мессенжер болон и-мэйлээр зохион байгуулна.
 15. 15. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 15 Хавсралт МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт 2013 онд оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, авах шалгалт, нийт оноонд эзлэх харьцаа Тайлбар: Налуу үсгээр бичсэн хөтөлбөрүүдийн мэргэжлийн суурь ижил тул эдгээр хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгч бүлэг хөтөлбөр сонгон элсч, МУИС-ийн бакалаврын сургалтын журамд заасны дагуу суралцах явцдаа мэргэших үндсэн чиглэлээ сонгон суралцана. Жишээ нь, Эдийн засаг (Эдийн засаг, статистик; Хүн ам зүй) гэсэн бүлэг мэргэжлийг сонгосон элсэгч суралцах явцдаа хаалтан доторх мэргэжлүүдээс сонгон мэргэших боломжтой. Жич: МУИС 2013-2014 оны хичээлийн жилд Сэтгүүл зүй мэргэжлээр эчнээ хөтөлбөр ШИНЭЭР нээх санал БШУЯ-нд өгсөн бөгөөд саналыг элсэлтийн бүртгэл эхлэхээс өмнө БШУЯ зөвшөөрч, элсэлтийн хяналтын тоо баталж өгвөл, элсэлтийн шалгалт өгвөл зохих хичээлийг тухайн үед зарлана. Бүрэлдэхүүн сургууль Хөтөлбөр Элсэлтийн шалгалт I - 70% II – 30% Газарзүй, геологийн сургууль Орой Геологи Математик Газар зүй Аялал жуулчлалын менежмент Математик Англи хэл Эчнээ Цаг уур Математик Физик Математик, компьютерийн сургууль Орой Мэдээллийн технологи Математик Хууль зүйн сургууль Орой Эрх зүй Эрх зүйн ерөнхий мэдлэг Үндсэн хууль /1992 он/Эчнээ Эдийн засгийн сургууль Орой Бизнесийн удирдлага /Нягтлан бодох бүртгэл; Санхүүгийн менежмент; Маркетингийн менежмент/ Математик Эчнээ Эдийн засаг /Эдийн засаг, статистик; Хүн ам зүй/ Бизнесийн удирдлага /Нягтлан бодох бүртгэл; Гадаад худалдаа, гаалийн менежмент/ Гадаад хэл, соёлын сургууль Орой Англи хэлний багш Англи хэл Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль Эчнээ Түүх, архив Монголын түүх Улс төр судлал Улс төрийн шинжлэх ухааны үндэс Худалдааны сургууль Орой Ня-бо, хяналт шалгалт (2.5 жил) МатематикНя-бо, хяналт шалгалт (2 жилийн ДК) Худалдааны менежмент Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент Математик Англи хэл Эчнээ Ня-бо, хяналт шалгалт Математик
 16. 16. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 16 МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам 1. Ерөнхий зүйл 1.1. Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)-ийн боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөр, оюутан солилцооны хөтөлбөр /боловсролын зэрэг олгохгүй/, Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт гадаадын иргэдийг суралцуулах, гадаадын иргэнийг МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллуулахад БСШУ-ы сайдын 2001/113 тоот тушаалаар баталсан “Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам“ болон энэхүү журмыг баримтална. 1.2. МУИС-д суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх гадаадын иргэн болон МУИС-ийн холбогдох нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино. 1.3. Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт элсэлтийг хичээлийн жилд нэг удаа, магистр, докторын зэрэг олгох хөтөлбөр, оюутан солилцооны хөтөлбөр болон Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт элсэлтийг хичээлийн жилд хоёр удаа зохион байгуулна. 2. Элсэн суралцах гадаадын иргэнд тавих шаардлага 2.1. Иргэншил. Монгол улсын харьяат бус гадаадын иргэн хаана оршин суугаагаас үл хамааран энэ журмын хүрээнд МУИС-д суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах хүсэлт гаргаж болно. 2.2. Боловсрол. 2.2.1. Боловсролын зэрэг. Боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөрт суралцах, МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах гадаадын иргэн Монгол улсад мөрдөгдөж буй боловсролын агуулгын түвшин, стандарттай дүйцэхүйц өмнөх шатны боловсрол эзэмшсэн байвал зохино. Үүнийг Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөр3 т элсэн суралцах гадаадын иргэнээс шаардахгүй боловч тухайн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй гадаадын иргэн 18 нас хүрсэн, хууль эрхзүйн хувьд өөрийгөө хариуцах бүрэн чадамжтай байна. 2.2.2. Монгол хэлний мэдлэг, чадвар. 2.2.2.1.Боловсролын зэрэг олгох монгол хэлээр сургалт нь явагддаг хөтөлбөрт элсэх, оюутан солилцоогоор суралцах гадаадын иргэн монгол хэлийг шаардлага хангасан түвшинд эзэмшсэн байх ёстой ба үүнийг нотлох диплом, гэрчилгээний хуулбарыг элсэх, суралцах хүсэлт гаргах үед ирүүлнэ. Нотлох бичиг баримт байхгүй бол монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөр /хичээлийн жилийн турш зохион байгуулагддаг бүрэн курс, нэг улирлын хугацаанд зохион байгуулагддаг бүрэн бус курс/-т хамрагдаад амжилттай төгссөний дараа боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөрт элсэн суралцахаар хүсэлт гаргаж болно. 2.2.2.2.Боловсролын зэрэг олгох англи хэлээр сургалт нь явагддаг, бусад их сургууль байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрт элсэх, оюутан солилцоогоор суралцах, МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах гадаадын иргэнээс монгол хэлний мэдлэг, чадвартай байхыг шаардахгүй боловч тухайн хөтөлбөрийн шаардлагад нийцсэн түвшний англи хэлний мэдлэг, чадвартай байхыг шаардана. 2.3. Бусад. Гадаадын иргэний элсэх, суралцах хүсэлт гаргаж буй хөтөлбөрийг хариуцсан бүрэлдэхүүн сургууль, мэргэжлийн тэнхим/профессорын багаас тавьсан бусад тусгай шаардлагыг хангах. 3. Элсэх, суралцах хүсэлт гаргах 3.1. МУИС-ийн боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөр, монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөр болон оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан суралцах хүсэлтэй гадаадын иргэн тухайн хөтөлбөр харьяалагдах бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын албанд, харин 3 Гадаадын иргэнийг Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах журмыг Монгол хэл, соёлын сургууль тусад нь гаргаж, мөрдүүлнэ.
 17. 17. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 17 МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах гадаадын иргэн МУИС-ийн Гадаад харилцааны хэлтэст http://burtgel.num.edu.mn хаягаар цахим хэлбэрээр өргөдөл гаргана. 3.2. Элсэх, суралцах тухай өргөдлийг заасан хугацаанд багтаж гаргасан байна. Үүнд: Бакалаврын зэрэг олгох монгол хэлээр сургалт нь явагддаг хөтөлбөрт элсэх тухай өргөдлийг 3 дугаар сарын 15-наас 5 дугаар сарын 15-ны хооронд, магистр, докторын зэрэг олгох, Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт элсэх, МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах тухай өргөдлийг тухайн хичээлийн жилийн намрын улиралд суралцах бол 3 дугаар сарын 15-наас 5 дугаар сарын 15-ны хооронд, хаврын улиралд суралцах бол 9 дүгээр сарын 1- нээс 11 дүгээр сарын 1-ний хооронд тус тус гаргасан байна. Боловсролын зэрэг олгох англи хэлээр сургалт нь явагддаг хөтөлбөрт элсэх, оюутан солилцоогоор суралцах тухай өргөдлийг уг хөтөлбөрийн журамд заасан хугацаанд багтаан /тухайн хөтөлбөр харьяалагдах бүрэлдэхүүн сургуулийн цахим хуудаснаас эсвэл Сургалтын албанд нь хандан тодруулах/ гаргана. 3.3. Дээрх дурьдсан хугацаанаас хэтрүүлэн гаргасан өргөдлийг хүлээн авахгүй. 3.4. Элсэх, суралцах тухай өргөдөл гаргахад http://burtgel.num.edu.mn цахим хуудсанд байршуулсан өргөдлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканнердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд: Өмнө нь эзэмшсэн боловсролын түвшинг илтгэх диплом, дүнгийн хавсралтын хамт /монгол эсвэл англи хэлнээс өөр хэлээр бичигдсэн бол эдгээр хэлний аль нэг рүү нь орчуулсан байх шаардлагатай/ Гадаадын иргэн болохыг нотлох албан ёсны баримт бичиг /гадаад паспорт гэх мэт/ Монгол эсвэл англи хэлээр бичсэн судалгааны санал /магистрын хөтөлбөрт элсэн суралцах, МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах бол 1500-аас доошгүй үгтэй, докторын хөтөлбөрт элсэн суралцах бол 5000-аас доошгүй үгтэй байх/ Өргөдөл гаргагчийн Монгол улсад суралцах эсвэл мэргэжил дээшлүүлэх хугацааны сургалтын төлбөр, амьдрах зардлыг хариуцах байгууллага, хувь хүнээс гаргасан санхүүгийн баталгаа Өргөдөл гаргагчийн мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, суралцах арга барилыг нь тодорхойлсон профессор багш болон удирдах ажилтны тодорхойлолт /зөвхөн магистр, докторын хөтөлбөрт элсэн суралцах, МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллахаар өргөдөл гаргагчид http://burtgel.num.edu.mn цахим хуудсанд байршуулсан загварын дагуу энэ тодорхойлолтыг авсан байх шаардлагатай/ Өргөдөл гаргагчийн төрөлх хэл нь монгол хэл биш бол монгол, англи хэлний мэдлэг, чадварын түвшинг илтгэх баримт /сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй TOEFL, IELTS гэх мэт шалгалтын оноо бүхий гэрчилгээ/ Эрүүл мэндийн баталгаа /http://burtgel.num.edu.mn цахим хуудсанд байршуулсан загварын дагуу cүүлийн 6 сард эмнэлгээс олгосон байх/ Цээж зураг /сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх/ Тухайн хичээлийн жилд тогтоогдсон үйлчилгээний хураамжийг ам.доллар, эсвэл түүнтэй тэнцэх монгол төгрөгөөр МУИС-ийн тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн дансанд тушаасан байх ба өргөдөл гаргагч мөнгө тушаасан баримтын хуулбарыг өргөдөлд хавсаргана. Бусад /Хөтөлбөрийг хариуцсан бүрэлдэхүүн сургууль, мэргэжлийн тэнхим/профессорын баг шаардлагатай бол бусад бичиг баримт нэхэж болно./
 18. 18. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 18 3.5. Өргөдөл гаргагч дипломын дүнгийн хавсралтын эх хувийг төгссөн сургуулиасаа авч өөрийнх нь мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, суралцах арга барилыг тодорхойлсон профессор багш болон удирдах ажилтнаас өгсөн тодорхойлолтыг /хоёр/ гадаад хэлний мэдлэг чадварын түвшинг илтгэх баримт бичгийн эх хувийн хамт суралцах бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын албанд өргөдөл гаргах сүүлийн хугацаанд багтаан ирүүлнэ /шуудангаар эсвэл биеэр/. 3.6. МУИС хүлээн авсан бичиг баримтуудыг өргөдөл гаргагчид эргүүлж олгохгүй. 4. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх 4.1. Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын болон хоёр тал /МУИС ба гадаадын байгууллага, иргэн/-ын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах гадаадын иргэдийг БСШУ-ы сайд, МУИС-ийн Захирлын тушаалаар шууд элсүүлэн суралцуулна. 4.2. Бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын алба холбогдох мэргэжлийн тэнхим/профессорын багтай хамтран тухайн сургуульд суралцах хүсэлт гаргасан гадаадын иргэний өргөдлийг өргөдөл хүлээн авах сүүлийн өдрөөс хойш хоёр долоо хоногийн дотор хянаж, суралцуулах эсэх тухай саналаа төв Бакалаврын эсвэл Магистр, докторын сургалтын албанд ирүүлнэ. 4.3. Төв сургалтын албад ирүүлсэн саналыг нягтлан, шаардлага хангасан гадаадын иргэнд суралцах зөвшөөрөл олгохыг Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам (БСШУЯ)-наас хүснэ. Улмаар БСШУЯ-наас суралцах зөвшөөрөл олгосон гадаадын иргэнд МУИС-д суралцах эрх олгосон захидлыг и-мэйл/факс, шуудангаар илгээнэ. Захидалд Монгол улсад суралцах виз авахын тулд ямар бичиг баримт бүрдүүлэн, хаана, хэнд, ямар хугацаанд багтан хандах тухай, сургалт эхлэхээс өмнө эхний улирлын сургалтын төлбөр төлсөн байх тухай, мөн монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт суралцахаар хүсэлт гаргасан гадаадын иргэдээс монгол хэлний түвшин тогтоох шалгалт авах өдөр, цаг, газрыг заавал дурьдсан байна. МУИС-д суралцах эрх нь дараалсан хоёр хичээлийн жилд хүчинтэй. 4.4. Монгол хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг тухайн улирлын хичээл эхлэхээс долоо хоногийн өмнө төв сургалтын албад Монгол хэл, соёлын сургуулийн Сургалтын албатай хамтран зохион байгуулна. Монгол хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг гадаадын иргэн биеэрээ ирж өгнө. Шалгалтаар тухайн гадаадын иргэн ямар түвшний Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагатайг тогтооно. 4.5. МУИС-д суралцах эрх авсан гадаадын иргэн МУИС-ийн Оюутанд үйлчлэх төвөөс Монгол улсад суралцах визийн холбогдолтой асуудлаар зөвөлгөө авч болно. 4.6. МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах хүсэлтэй гадаадын иргэдийн өргөдөлд Гадаад харилцааны хэлтэс бүрэлдэхүүн сургуулиудын захиргаатай зөвшилцсөний үндсэн дээр тухайн улирлын хичээл эхлэхээс 2-оос доошгүй сарын өмнө хариу өгч, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 5. Сургалттай холбоотой төлбөр, хураамж 5.1. Гадаад оюутны судлах хичээлийн багц цагийн төлбөр, улирлын суурь хураамжийн хэмжээ болон МУИС-д мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах хүсэлтэй гадаадын иргэдийн төлөх төлбөрийн хэмжээг жил бүр шинэчлэн тогтоож МУИС-ийн Удирдах зөвлөл батлах ба тухайн хичээлийн жилийн хугацаанд өөрчлөхгүй. Сургалтын төлбөрийг оюутан улирал бүр төлнө. 5.2. Амьдрах, суралцахтай холбоотой төлбөр хураамж, тухайлбал оюутны байрны төлбөр, хураамж, ном сурах бичгийн зардлыг оюутан өөрөө хариуцна. 5.3. Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын болон хоёр тал /МУИС ба гадаадын байгууллага, иргэн/-ын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, судлаачаар ажиллах гадаадын иргэдийн сургалтын төлбөр болон амьдрах зардлыг гэрээнд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
 19. 19. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 19 5.4. МУИС-д суралцах эрх авсан гадаадын иргэн амь насны, эрүүл мэндийн болон гэнэтийн ослын даатгалыг эх орондоо эсвэл Монгол улсад ирсэн хойноо МУИС-ийн Оюутанд үйлчлэх төвийн дэмжлэгтэй хийлгэнэ. 5.5. Суралцах явцдаа зохих шалгуур хангасан оюутан МУИС-иас гадаад оюутанд зориулсан тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. 6. Бусад 6.1. МУИС-д суралцах эрх авсан гадаадын иргэн хичээл эхлэхийн өмнөх долоо хоногт багтан биеэрээ ирж бүртгүүлэн, эхний улирлын сургалтын төлбөрийг төлсний дараа элссэн тухай МУИС-ийн захирлын тушаалыг гаргах бөгөөд шинээр элсэгч нь МУИС- ийн мэдээллийн системийг ашиглах хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг цахим шуудангаар хүлээн авна. 6.2. МУИС-ийн оюутан болсон гадаадын иргэн Монгол улсын харьяат оюутны нэгэн адил дүрэм, журмаар суралцана. 6.3. Элсэлттэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд МУИС-д элсүүлэхгүй ба элссэн тохиолдолд хасна. 6.4. Элсэлтийг цахим хэлбэрээр явуулахад зориулсан цахим хуудас нь бүтэн жилийн турш тогтмол ажиллагаатай байж элсэлтийн талаарх мэдээллээр бүртгүүлэгчдийг хангана. 6.5. Цахим бүртгэл явагдаж байх үед МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас, мессенжер болон цахим шуудангаар зохион байгуулна. 6.6. МУИС-д суралцах эрх авсан гадаадын иргэн хүндэтгэх шалтгаанаар хичээлийн жилийн тухайн улирлын эхний гурван долоо хоногт багтаж суралцахаар ирвэл элссэн тухай тушаал гарган, тухайн улирлын хичээлийг судлах эрх өгөх ба дурдсан хугацаанаас хойш ирвэл дараагийн улирлын эхнээс хичээл судлах эрх олгоно. 6.7. МУИС-д суралцаж буй гадаадын иргэн суралцах явцдаа иргэний харьяалалаа сольж, Монгол улсын харьяат иргэн болвол албан ёсоор Монгол улсын иргэн болсон өдрөөс нь гадаад оюутны статусыг нь цуцална. 6.8. Монголын бусад их сургуулиас МУИС-д болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах хүсэлтэй гадаадын иргэний хүсэлтийг бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын алба хүлээн авч МУИС-д Оюутан шилжүүлэн суралцуулах журмын дагуу шийдвэрлүүлнэ. 6.9. Гадаад иргэний МУИС-д элсэн суралцах хүсэлт шийдвэрлэгдсэнээс хойшх Монгол улсад ирэх, оршин суухтай холбоотой асуудлууд болон нийгэм, соёл, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг Оюутанд үйлчлэх төв хариуцна. 6.10. Оюутны суралцах хугацаа, тэтгэлэг, сургалтын болон бусад төлбөрийн хэмжээ, орон байр, эрүүл мэнд, даатгалын асуудал болон шаардлагатай бусад асуудлыг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, суралцагч, Оюутанд үйлчлэх төв хоорондын гурвалсан гэрээгээр зохицуулна. 6.11. Монгол хэлний бэлтгэл хөтөлбөрийн бүрэн болон бүрэн бус курсыг төгссөн оюутанд МУИС-ийн Захирлын тушаалаар гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээ МХСС-ийн Захирлын гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажих ба дугаартай байна. 6.12. МУИС-д суралцаж буй гадаадын иргэн Монгол улсын үндсэн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан гадаадын иргэний эрхзүйн байдлын талаарх хууль тогтоомж, сургуулийн дүрэм, журмыг чанд мөрдөнө. 6.13. МУИС-д өмнө нь суралцаж байсан боловч Монгол улсын хууль тогтоомж, МУИС- ийн дүрэм, журмыг зөрчиж сургуулиас хасагдсан гадаадын иргэн МУИС-д дахин суралцах боломжгүй.
 20. 20. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 20 Бакалаврын сургалтын тухай Бакалаврын боловсролын зорилго нь бүрэн дунд боловсролтой иргэнд сургалт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллахад шаардагдах тодорхой шинжлэх ухааны суурь мэдлэг эззэмшүүлж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол- арга зүйн мэдлэг, чадвар, соёл төлөвшүүлэхэд оршино. Хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацаа Хичээлийн жил 3 улиралтай байх ба 9-сарын 1-нд эхэлнэ. Намар, хаврын буюу үндсэн 1, 2 дугаар улиралд оюутан хичээлд заавал суух бөгөөд тус бүр хичээлийн 16 долоо хоног, шалгалтын 3 долоо хоног, амралтын 3-аас доошгүй долоо хоногтой байна. Зуны буюу нэмэгдэл улирал нь хурдавчилсан болон нөхөн суралцах, үйлдвэрлэлийн болон хээрийн дадлага хийхэд зориулагдах бөгөөд хичээллэх хугацаа нь шалгалт авах хугацааг оролцуулан 8 долоо хоног байна. Суралцах хугацаа Оюутны бакалаврын зэргээр суралцах ердийн хугацаа 4 жил, дээд хугацаа нь ердийн хугацаанаас 2 жилээр илүү байж болно. Оюутан хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 1 сараас дээш хугацаагаар хичээлд сууж чадахгүйд хүрвэл, салбар сургалтын албанд 2 хүртэл улирлын чөлөө авах тухай хүсэлт бичгээр гаргана. Чөлөө олгох тухай салбар сургалтын албаны эрхлэгчийн шийдвэрийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна. Чөлөөг сунгах буюу дахин олгох хүсэлтийг бичгээр гаргасныг үндэслэн, үргэлжлүүлэн олгож болох ба чөлөөний нийт хугацаа 2 жилээс хэтрэхгүй байна. Суралцагчийн чөлөөтэй байсан хугацааг суралцсан хугацаанд тооцохгүй. Биелүүлсэн багц цагийн хэмжээгээр тухайн оюутны суралцаж буй түвшин тодорхойлогдоно. Үүнд: 0-30 багц цаг биелүүлсэн бол нэгдүгээр түвшний оюутан 31-60 багц цаг биелүүлсэн бол хоёрдугаар түвшний оюутан 61-90 багц цаг биелүүлсэн бол гуравдугаар түвшний оюутан 91 ба түүнээс дээш багц цаг биелүүлсэн бол дөрөвдүгээр түвшний оюутан Шалгалт/үнэлгээ Сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлийн тодорхойлолтын дагуу оюутны эзэмшсэн мэдлэг, чадварын түвшинг үнэлж дүгнэх гол хэлбэр нь шалгалт байна. Оюутны судалсан хичээлийн багц цаг нь тухайн суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын тоон үнэлгээ бөгөөд шалгалтын оноо/дүн нь түүний чанарын үнэлгээ болно. Голч дүн нь суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын тоо ба чанарын үнэлгээний нэгдэл юм. Оюутны мэдлэг, чадварын (шалгалтын) үнэлгээг 9 шатлалтай дүн ба 100 онооны тогтолцоогоор гаргана. F
 21. 21. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 21 дүн авсан хичээлийн багц цагийг биелүүлээгүй гэж үзнэ. Оноо, тоон ба үсгэн дүн нь дараах хүснэгтэд үзүүлсэн харьцаатай байна. Хувьчилсан оноо Үсгээр илтгэсэн дүн Тоогоор илтгэсэн дүн 95-100 А 4.0 90-94 A- 3.6 85-89 В 3.1 80-84 B- 2.7 75-79 С 2.3 70-74 C- 1.9 65-69 D 1.4 60-64 D- 1.0 0-59 F 0 Багц цаг болон хичээлд бүртгүүлэлтийн тухай Багц цаг нь боловсролын агуулгын багтаамжийг жиших нэгж бөгөөд оюутны эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, багшийн сургалтын ажлын хэмжээ, сургалтын төлбөрийг тооцох үндсэн хэмжүүр юм. Нэг багц цагийн хэмжээ нь өдрийн хэлбэрээр суралцаж байгаа оюутны 7 хоногийн бүтэн ачаалал буюу 40 цагтай тэнцүү байна. Хичээлийн багц цаг нь хичээлийн агуулгыг харуулах бүхэл тоо байх бөгөөд хэмжээ нь долоо хоногт тухайн хичээлийг судлах цаг, хэлбэрээс хамаарна. Үүнд 16 долоо хоногтой улирлын нэг долоо хоногт суралцахад зориулах дараах багц бүрийг нэг багц цаг гэж тодорхойлно: 1. Лекцийн 1 цаг + оюутны бие даан суралцах 2 цаг; 2. Семинарын 2 цаг + бие даах 1 цаг; 3. Лабораторийн хичээлийн 3 цаг; 4. Биеийн тамирын хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, ангийн болон төгсөлтийн ажил зэрэг сургалтын бусад хэлбэрээр оюутны сурах үйл ажиллагаанд зарцуулах 48 цагийг 1 багц цагтай жишнэ. Цуглуулсан багц цагийн хэмжээгээр тухайн оюутны суралцаж буй түвшин тодорхойлогдоно. Үүнд: 1. Нэгдүгээр түвшний оюутан 0 - 30 багц цаг 2. Хоёрдугаар түвшний оюутан 31 - 60 багц цаг 3. Гуравдугаар түвшний оюутан 61 - 90 багц цаг 4. Дөрөвдүгээр түвшний оюутан 91-ээс дээш багц цаг биелүүлсэн байна. Хичээлд бүртгүүлэх үйл ажиллагаа хоёр үе шаттай, цахим хэлбэрээр явагдана. Оюутан тухайн улирлын 13, 14 дэх долоо хоногт багтаан, дараагийн улиралд заавал судлахаас гадна сонгож судлах хичээлээ сонгон, санал гаргана. Улирлын амралтын хугацаанд оюутан хичээлийн ерөнхий хуваарийг үндэслэн хичээлд бүртгүүлнэ. Оюутан, улирлын эхний 7 хоногийн дотор багтаж суурь хураамж болон сонгосон хичээлийн багц цагийн төлбөрийг төлснөөр бүртгүүлсэн хичээл нь баталгаажна.
 22. 22. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 22 Сургалтын төлбөр, тэтгэлгүүд Сургалтын төлбөр нь судлах хичээлийн багц цагийн төлбөр, суурь хураамжийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Сургалтын төлбөрийн хэмжээг жил бүр шинэчлэн тогтоож, Удирдах зөвлөл батлах ба тухайн хичээлийн жилд өөрчлөхгүй. МУИС-д сайн суралцаж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд амжилт гаргаж буй оюутнуудын сурах бололцоог хангах, тэднийг дэмжих зорилгоор маш олон байгууллага хувь хүмүүс төрөл бүрийн тэтгэлэг олгодог юм. Эдгээрээс дурьдвал: ° МУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг ° “Норовбанзад”сангийн тэтгэлэг ° “Еренхий Сайдын нэрэмжит” тэтгэлэг ° Олон улсын боловсрол сангийн нэрэмжит тэтгэлэг ° Голомт банкны тэтгэлэг ° “Алсын хараа-2004” Спирт бал бурам ХХК –ны тэтгэлэг ° АПУ” хувьцаат компаны нэрэмжит тэтгэлэг ° “Сумитомо” корпорацийн нэрэмжит тэтгэлэг ° Нээлттэй нийгэм форумын тэтгэлэг ° Монголыг дэмжих нийгэмлэгийн нэрэмжит тэтгэлэг ° ОУ-ын Ротаригийн нэрэмжит тэтгэлэг ° АНУ-ын Миннесотагийн их сургуулийн проф, Девид Пикаскийн нэрэмжит тэтгэлэг ° БНСУ-ын “Yulrim Scholarship Foundation-ийн нэрэмжит тэтгэлэг ° БНСУ-ын Намьяанжү хотын Монголын боловсролыг дэмжих сангийн тэтгэлэг ° БОЯ-ны “Их говь” төсөлийн тэтгэлэг ° БНСУ-ын Генги муж дахь Монгол улсын өргөмжит консул Ким Хо Ёны нэрэмжит тэтгэлэг ° Тайван Монгол-Төвдийн хорооны тэтгэлэг ° БНСУ-ын “Бид ахан дүүс” буддын шашны байгууллагын тэтгэлэг ° Монгол улсын Ерөнхийлөгч болон Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг гэх мэт
 23. 23. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 23 МУИС-ийн хөтөлбөрүүдийн жагсаалт Д/ д Бүрэлдэхүүн сургууль Хөтөлбөрийн нэр (*-Бүлэг хөтөлбөр) Хөтөлбөрийн тодорхойлолт 1 МКС Математик* (Математик; Статистик, хэрэглээний; Математик, хэрэглээний; Эдийн засаг-математик загварчлал) Математик: Онолын математикч нь дээд боловсролтой мэргэжилтний эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, математик, мэдээллийн технологи, гадаад хэлийг мэргэжилдээ бүрэн ашигладаг, бусад мэргэжилд хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Онолын математикийн чиглэлээр математикийн онолын суурь ба хавсрага чиглэлээр судалгаа хийх эрдэм шинжилгээний ажилтан, их дээд сургуулийн математикийн багш, мөн дунд сургуулийн математикийн багшаар ажиллана. Статистик, хэрэглээний: Хэрэглээний статистикч нь дээд боловсролтой мэргэжилтний эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, магадлалын онол, математик статистик, стохастик процессын талаарх суурь мэдлэг,статистикийн орчин үеийн арга алгоритм, программ хангамжийг хэрэглэн байгаль, нийгэм, эдийн засаг техникийн асуудлуудад дүгнэлт гаргах мэдлэг чадвартай мэргэжилтэн байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Улс, хот, аймаг, дүүргийн статистикийн мэргэжилтэн, банк санхүүгийн байгууллагын мэргэжилтэн, эрсдэлийн мэргэжилтэн, даатгалын байгууллагын актуарч, мэргэжилтэн, судалгааны байгууллагын судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан, их дээд сургуулийн магадлал статистик, дээд математикийн багшаар ажиллана. Математик, хэрэглээний: Хэрэглээний математикч нь дээд боловсролтой мэргэжилтний эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, математик, мэдээллийн технологи, гадаад хэлийг мэргэжилдээ бүрэн ашигладаг, бусад мэргэжилд хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Эрдэм шинжилгээний ажилтан, банк санхүү бизнесийн байгууллагад эрсдэлийн шинжээч ба менежер, даатгалын байгууллагад актуар математикч, их дээд сургуульд хэрэглээний математикийн багшаар ажиллана. Эдийн засаг-математик загварчлал: Эдийн засгийн математик загварчлалын мэргэжилтэн нь математик, эдийн засгийн хосолсон мэргэжилээр мэргэшсэн байх
 24. 24. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 24 МКС ба мэдээллийн технологи, гадаад хэлийг мэргэжилдээ бүрэн ашигладаг,бусад мэргэжилд хөрвөх чадвартай байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Банк, санхүүгийн салбарт эдийн засагч, зээлийн мэргэжилтэн, эрсдэлийн шинжилгээ, төлөвлөлттэй холбоотой албан тушаал, их, дээд сургуульд математик, эдийн засгийн онол, санхүүгийн математикийн чиглэлээр багш, хөрөнгийн зах зээл болон даатгалын салбарын ажилтанаар тус тус ажиллах боломжтой. 2 Багш, математикийн Математикийн багш нь сургалтын болон хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, суралцагчийн математик хэл, сэтгэлгээний чадвар, чадамжийг төлөвшүүлэх, математик, мэдээлэл зүйн мэдлэг бүтээх арга барилтай, мэдээллийн технологийг, сургалтанд хэрэглэх чадвартай, суралцагчдад сэтгэхүйн барил төлөвшүүлэх, бодлого бодох, аливаа асуудал шийдэх үйлийн баримжаа эзэмшүүлэх чадвартай байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Математик, мэдээлэл зүйн ухааны бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтэн нь хос болон дагнасан мэргэжлээрээ бүх шатны сургуульд багшлах, арга зүйч, удирдах ажилтан, эрдэм шинжилгээний байгууллагад судлаач, төр засгийн хийгээд хувийн хэвшлийн байгууллагад мэдээллийн технологийн мэргэжлээр ажиллах боломжтой. 3 Компьютерийн ухаан* (Менежмент, мэдээллийн системийн; Мэдээллийн систем; Компьютерийн програм хангамж ) Менежмент, мэдээллийн системийн: Математик, эдийн засаг, компьютерийн ухаан хосолсон мэргэжилээр мэргэшсэн, мэдээллийн системийн менежмент хийх мэдлэг чадвар, мэдээллийн технологи, гадаад хэлийг мэргэжилдээ бүрэн ашигладаг, бусад мэргэжилд хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Төрийн өмчийн ба төрийн өмчийн бус байгууллагын мэдээллийн системийн менежер, их дээд сургуульд мэдээллийн менежментийн багшаар ажиллана. Мэдээллийн систем: Мэдээлэлийн системийн мэргэжилтэн нь дээд боловсролтой инженерийн зайлшгүй эзэмшвэл зохих шинжлэх ухааны ерөнхий суурь мэдлэг, мэдээллийн системийн инженерчлэлийн суурь мэдлэг, програмчлалын орчин үеийн арга технологийг хэрэглэн програм хангамжийн систем зохиох мэдлэг, чадвар, мэдээллийн системийн менежмент хийх мэдлэг чадвартай байна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Төр, засгийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагын мэдээллийн систем ба өгөгдлийн сангийн дизайнер, вэб мастер,
 25. 25. Монгол улсын их сургууль Бакалаврын сургалтын алба 25 МКС системийн шинжээч, өгөгдлийн сангийн администратор, эрдэм шинжилгээний ажилтнаар болон их дээд, дунд сургуульд багшаар ажиллах боломжтой. Компьютерийн програм хангамж: Компьютерийн програм хангамжийн инженер нь төрөл бүрийн програм хангамжийг зохиох, програм хангамжийн төсөл боловсруулах, Вэб сайт урлан бүтээх, интернэт технологийг сайн эзэмшсэн инженер болдог. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Энэ мэргэжлээр суралцагч нь компьютерийн техник, сүлжээний мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг үздэг тул мөн эдгээр чиглэлээр ажиллаж чадна. Суралцагч нь компьютерийн техник, тэдгээрийн программын талаар онол дадлагын өргөн мэдлэгтэй төгсөх учир техник, програм хангамж, харилцаа холбооны аль ч чиглэлээр ажиллах чадамжтай байдаг. Одоогоор олон төгсөгч МУИС, ШУТИС, МУБИС зэрэг их дээд сургуульд багшилж, шинжлэх ухааны байгууллага болон үйлдвэр, аж ахуйн газарт, тухайлбал, Эрдэнэт үйлдвэр, Дулааны цахилгаан станц, МИАТ, МЦХК, МШХХГ, MCS компани, Юнител, Мобиком зэрэг байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллаж байна. 4 МТС Мэдээллийн технологи Компьютерийн програм хангамжийн инженер нь төрөл бүрийн програм хангамжийг зохиох, програм хангамжийн төсөл боловсруулах, Вэб сайт урлан бүтээх, интернэт технологийг сайн эзэмшсэн инженер болдог. Энэ мэргэжлээр суралцагч нь компьютерийн техник, сүлжээний мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг үздэг тул мөн эдгээр чиглэлээр ажиллаж чадна. Төгссөний дараа ажиллах боломж: Суралцагч нь компьютерийн техник, тэдгээрийн програмын талаар онол дадлагын өргөн мэдлэгтэй төгсөх учир техник, програм хангамж, харилцаа холбооны аль ч чиглэлээр ажиллах чадамжтай байдаг. Одоогоор олон төгсөгч МУИС, ШУТИС, МУБИС зэрэг их дээд сургуульд багшилж, шинжлэх ухааны байгууллага болон үйлдвэр, аж ахуйн газарт, тухайлбал, Эрдэнэт үйлдвэр, Дулааны цахилгаан станц, МИАТ, МЦХК, МШХХГ, MCS компани, Юнител, Мобиком зэрэг байгууллагад ажиллаж байна. 5 Компьютерийн график- дизайн Компьютерийн график дизайнер нь мэдээллийн технологийн нэгэн салбар болон эрчимтэй хөгжиж, олон нийтийн радио телевиз, хэвлэл мэдээлэл, соёл урлаг, боловсрол, шинжлэх ухаан болон нийгмийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээтэй байгаа компьютерийн график дизайн, мултьмедиа мэргэжлийн талаар нарийн мэдлэг, чадвартай болдог учир орчин үеийн техник, технологийг ашиглан

×