Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Christina Jakobsen, Helsingors kommun, Barn, Liv och Trafik 2017, Utblick Danmark

123 views

Published on

Christina Jakobsen, Helsingors kommun, Barn, Liv och Trafik 2017, Utblick Danmark

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Christina Jakobsen, Helsingors kommun, Barn, Liv och Trafik 2017, Utblick Danmark

 1. 1. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Hvordan går cykling fra blot at være lovpligtig til at blive en naturlig del af undervisningen?
 2. 2. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 To ideer til at få cykling på skemaet Trafikugerne for 3. klasser TrafikPraktik for 5. klasser
 3. 3. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Det er lovpligtigt… Folkeskoleloven (LBK nr. 747 af 20. juni 2016) §7 I undervisningen indgår følgende obligatoriske emner: • Færdselslære • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab • Uddannelse og job De obligatoriske emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i børnehaveklassen og i de obligatoriske fag i 1.-9.klasse Politiloven (LBK nr. 956 af 20. august 2015) Politiets grundlag for medvirken – de er pålagt at deltage i forebyggende aktiviteter. Kap. 1 om Politiets formål og virke §1. Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Kap. 2 om Politiets opgaver § 2 stk. 7. Politiet har til opgave at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til Politiets virksomhed. (her trækkes Politiet ind i opgaverne i relation til færdselsloven)
 4. 4. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 …men sker undervisningen? Skolerne har mange opgaver og mål de skal nå – og er færdselslære så det der prioriteres?? …i hvert fald ikke alle steder, og i så høj grad som muligt! Hvorfor skal vejforvaltningerne bidrage? Flere børn køres i skole I løbet af de sidste 30 år er andelen af børn, der køres i bil i skole, steget med næsten 200% på alle alderstrin. Bare indenfor de seneste 10-15 år er antallet af børn der cykler faldet med næsten 30%. Jo yngre børnene er, jo oftere bliver de kørt i bil til skole. Nyhedsbrev nov. 2012 – Rådet for sikker trafik ‘Bilbørn’ lærer mindre i skolen Hvis børn selv går eller cykler til skole frem for at blive kørt i bil af forældrene, så koncentrerer de sig bedre - og virkningen holder hele formiddagen. Det er en af de væsentligste konklusioner fra årets Masseeksperiment ”Fuldkorn og Englehop – koncentration i top” Undersøgelse som forskningscenter OPUS offentliggjorde 23. nov. 2012 Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Børnene er fremtidens trafikanter
 5. 5. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 VejSkolePoliti-samarbejdet VejSkolePoliti-gruppen En medarbejder fra Center for By, Land og Vand En medarbejder fra Center for Dagtilbud og Skoler En skoleleder En færdselskontaktlærer En medarbejder fra Nordsjællands Politi Den færdselspræventive koordinator Nordsjællands Politi Formålet: understøtte den færdselspræventive indsats på skolerne på overordnet niveau ved blandt andet,at udarbejde en årsplan for færdselspræventive aktiviteter Mødes minimum 4 gange årligt Færdselskontaktlærer-gruppen En færdselskontaktlærer fra hver skole i kommunen En medarbejder fra Center for By, Land og Vand En skoleleder En medarbejder fra Nordsjællands Politi Formålet: videndele på tværs af skolerne og sikre udrulning af den færdselspræventive indsats på skolerne. Mødes minimum 4 gange årligt Trafiknetværk Nordsjælland Medarbejdere fra vejforvaltninger, skoleforvaltninger og færdselskontaktlærere fra alle kommuner i Nordsjællands Politikreds mødes med Nordsjællands Politi. Formålet: videndeling, øge kompetencer, koordinere på tværs af kommunegrænser Mødes minimum 1 gang årligt
 6. 6. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Lokale indsatser i færdselsundervisningen Supplement til færdselsundervisningen - Børn er fremtidens trafikanter! Daginstitution Cykelbane og kampagnen ”Alle børn cykler – også til daginstitution” 0. klasser Skolestartskampagne, præmier og arrangement i byrådssalen, refleksveste til alle Indskoling/SFO Cykeltrailer – pakker til cykelleg (under udvikling) 3. klasser Trafikuge 4. klasser Lys på med Ludvig, montering af cykellygter 5. klasser TrafikPraktik 6. klasser Cyklistprøve 8. klasser Trafik8, færdselsdag for alle 8. klasseelever i Fredensborg- og Helsingør Kommune (afholdes første gang 27. april 2017)
 7. 7. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Trafikugerne for 3. klasser Et samarbejde mellem Teknisk Museum, Nordsjællands Politi og Helsingør Kommune Alle elever i Helsingør Kommune skal gennemføre den lille cyklistprøve!! Politiet underviser i cyklens udstyr og færdselsregler for cyklister, der laves øvelser på cykel og den lille cyklistprøve køres. Flere elever siger: ”det har været den sjoveste dag i hele året” Pas på der kommer en bil….
 8. 8. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Praktisk info om Trafikugerne Afholdes i tidsrummet kl. 9-13 Tre klasser pr. dag Økonomi: - Undervisere på museet – 750 kr./klasse - Frugt - Præmie (lagkage til klassen og pokal) En tradition er skabt!! Traditionen vokser… 9 nordsjællandske kommuner deltager 0 5 10 15 20 25 30 35 2009 2011 2013 2015 Antal deltagende klasser
 9. 9. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 TrafikPraktik for 5. klasser Mange var overraskede over, hvor svært det er at se fra førersædet, og det var tydeligt, at det gjorde et stort indtryk. Det var også oplevelserne i lastbilen og de blinde vinkler, de fleste børn nævnte, når de blev spurgt om, hvad de bedst kunne huske, eller hvad der havde overrasket dem mest. Dialog om højresvingsulykker og praktiske øvelser ved lastvogn Undervisning på museet og praktiske øvelser på cykel Hvad er det vigtigste, du har lært i dag? at man skal koncentrere sig i trafikken at man ikke skal snakke i mobil eller høre musik noget om førstehjælp noget om lastbilens blinde vinkler at man skal bruge cykelhjelm
 10. 10. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Praktisk info om TrafikPraktik Afholdes i tidsrummet kl. 9-13:30 Tre klasser pr. dag Økonomi: - Undervisere på museet – 750kr/klasse - Lastvogn og chauffør – 4000 kr./dag - Frugt - Præmie (guidet cykeltur) Endnu en tradition er skabt Traditionen vokser… 3 nordsjællandske kommuner deltager 0 5 10 15 20 25 30 2013 2014 2015 2016 Antal deltagende klasser
 11. 11. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Trafikuger og TrafikPraktik på film Trafikugerne og TrafikPraktik – fælles film https://www.youtube.com/watch?v=riZly_6m_0k Trafikugerne på film https://www.youtube.com/watch?v=yWWn_5s1i-w TrafikPraktik på film https://www.youtube.com/watch?v=kouBmDaUptI
 12. 12. Cykling som en naturlig del af undervisningen Christina Levring Jakobsen, Team Trafik og Byrum Barn, Liv och Trafik – tirsdag d. 7. marts 2017 Tak for opmærksomheden Ønsker du flere informationer er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand Christina Levring Jakobsen – tlf. 49282524, mail: cja53@helsingor.dk

×