Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Torskefiskkonferansen 2011 - Christen Mordal

769 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Torskefiskkonferansen 2011 - Christen Mordal

 1. 1. Russland– mellom selvforsyningsstrategier og valutabehov Christen A. Mordal
 2. 2. Viktige merkesaker i russiskfiskeripolitikk • 2004: Loven om de russiske fiskerier • 2008 > Økonomiske stimuleringstiltak – Subsidier – Redusert betaling for kvoter – Fiskerikomplekset inn på ”enhetlig landbruksskatt” • 2008-2009: ”Konsept for utviklingen av det russiske fiskerikomplekset frem mot 2020” • 2009: System med 10-årige kvoter innføres (1 058 kvotehavere tildeles 6 487 kvoteandeler) • Fra 2009: Pliktig landing av fisk i russisk havn for fisk fanget i RØS • 2010: Doktrinen om selvforsyning • 2010: Teknisk regelverk innføres (delvis…)
 3. 3. Distribusjonen av fisk og sjømat i Russland, 2009-2010 2009 2010 Eksport 1 378 mill. t. (22%) Import Fangst og955 000 t. oppdrett (15%) 3 853 mill. t. (63%) Totalt: 3 430 000 t. Totalt: 3 374 000 t. Kilde: Russlands føderale fiskeribyrå
 4. 4. Russiske vekststrategier 2007 – 2020Kilde: Russlands føderale fiskeribyrå
 5. 5. Prognoser for utviklingen av eksport og importav fisk og sjømat 2007-2020
 6. 6. Russisk eksport av fisk og sjømat2007-2010, produkt/verdi
 7. 7. Russisk fiskeriflåte i kritiskforfatning Fangst i mill tonn 1900 - 2010 Russisk fiskeriflåte 4300 2005 3215 4036 Number 1995 4374 Number vessels vessels Vessels per tonnage and type 10480 per 01.01.1992 per 1986 11276 01.01.2009 105621.Fishing fleet 2807 2067 1980 94851.1. Super high tonnage 33 25 103131.2. High tonnage 626 177 1970 77831.3. Middle tonnage 941 850 57321.4.Small tonnage 1207 1015 1960 35092. Processing fleet 142 23 26742.1. Mother vessels 95 10 1950 16562.2. Processing vessels 47 13 1013 1940 13093. Reefers 463 269 13733.1. High and middle tonnage 198 97 1930 12833.2. Small tonnage and river 721reefers 1920 2574. Training, research, fish - 849inspection etc. 90 60 1910 859Total number vessels 3502 2419 792 1900 755 0 5000 10000 15000Kilde: Norwegian Technology Suppliers
 8. 8. Russland må bygge minimum 100nye store fiskefartøy innen 2020 for åopprettholde rekordfangstene på 4,1mill. tonn i 2010Andrej KrainijLeder av Det føderale fiskeribyrået 2. mai 2011
 9. 9. Avstandenes tyranni……. Nordvestlige basseng 22% Russiske fjerne ØstenVestlige basseng 66% 7% 7 000 km. 6 500 km. Busan 570 km. Det sørlige basseng . Dalian 980 km 5%
 10. 10. Den nordlige sjørute –transportalternativ mellom øst og vest
 11. 11. Russisk eksport av Alaska Pollack 1 000 800 Volum (1000 t.) 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 6m 6m Transhipment fryst hel Transhipment fryst filet Transhipment fryst fiskekjøtt Eksport fryst hel Eksport fryst filet Eksport andre produkterKilde: Russisk handelsstatistikk© Eksportutvalget for fisk
 12. 12. Total utførsel av Alaska Pollack – andel av råstoffet som sendes ut av landet 2008 2009 2010 6/2010 6/2011Trans. fryst hel 660 868 72 621 - - -Trans. fryst filet 125 099 11 060 - - -Trans. fryst fiskekjøtt 22 604 0 - - -Eksport fryst hel 31 580 735 007 1 023 504 679 816 593 688Eksport fryst filet 1 157 115 766 104 555 98 919 116 012Eksport andre produkter 4 12 569 16 461 16 237 16 576Utførsel omregnet til råfisk 841 312 947 023 1 144 520 794 972 726 276Fangst 1 316 100 1 326 532 1 576 551 1 071 754 1 050 755% utførsel av fangst 64 71 73 74 69Kilde: Russisk handelsstatistikk, russisk fangststatistikk© Eksportutvalget for fisk
 13. 13. Russisk eksport av fryst hel Alaska Pollack, per land, tusen tonn 700 600 5001000 t. 400 2008 2009 300 2010 200 100 0 Kina Sør-Korea Jomfruøyene Japan AndreKilde: Russisk handelsstatistikk© Eksportutvalget for fisk
 14. 14. Grossistpriser og eksportpris på fryst hel AlaskaPollack, RBL/Kg605040302010012.jan 12.feb 12.mar 12.apr 12.mai 12.jun 12.jul 12.aug 12.sep Grossistpris-Moskva Grossistpris-Vladivostok Eksportpris-fryst hel Kilde: Fishery.ru
 15. 15. Russisk eksport av atlanterhavstorsk 140 120 Volum (tusen tonn) 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 6m 6m Transhipment fryst hel Transhipment fryst fillet Transhipment andre Eksport fryst hel Eksport fryst filet Eksport andreKilde: Russisk handelsstatistikk© Eksportutvalget for fisk
 16. 16. Total utførsel av atlanterhavstorsk – andel av råstoffet som sendes ut av landet 2006 2007 2008 2009 2010 6/2010 6/2011Trans. fryst hel 99 716 90 722 109 824 78 074 72 754 42 112 32 906Trans. fryst filet 18 899 12 995 20 296 14 795 17 748 8 614 5 101Trans. andre 1 283 1 070 852 1 168 1 604 1 231 893Eksport fryst hel 22 625 17 875 9 594 7 477 42 383 8 021 10 121Eksport fryst filet 17 059 13 718 15 388 8 940 24 522 3 489 9 070Eksport andre 5 196 3 204 2 768 2 041 8 607 3 247 6 404Eksport omregnet til råfisk 164 778 139 584 158 722 112 495 167 618 66 714 64 495Fangst 207 529 189 867 194 610 224 226 262 329 153 122 181 512% eksport + transhipment 79 74 82 50 64 44 36Kilde: Russisk handelsstatistikk, russisk fangststatistikk© Eksportutvalget for fisk
 17. 17. Hvitfisk med svak posisjon i Russland
 18. 18. Russisk import av sjømat, produktvektKilde: Russisk handelsstatistikk© Eksportutvalget for fisk
 19. 19. Russisk import av hvitfisk, produktvekt 350 Andre arter Blåkveite 300 Sei 250 Sea bass Volum (tusen tonn) Uer 200 Alaska pollack/pollack Annen ferskvannsfisk ellers 150 Tilapia 100 Surimi Hake 50 Pangasius 0 Annen saltvannsfisk 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 6m 6mKilde: Russisk handelsstatistikk© Eksportutvalget for fisk
 20. 20. Russisk import av fisk og sjømat2010, produkt/verdi
 21. 21. Oppsummering• Klare strategier for utviklingen av det russiske fiskeri- kompleks (2020) – Økt selvforsyning – Økt eksport av foredlede produkter• Fiskeflåten mangler insentiver for økt salg på hjemme- markedet• Avstandenes tyranni – motvirker økte tilførsler av fisk fra Det russiske fjerne Østen til markedet i Sentral-Russland – Bedre muligheter for Nordvest-Russland• Moderne detaljhandel – et avgjørende instrument for å øke konsumet av fisk generelt, hvitfisk spesielt – Kvalitet/hygiene – Logistikk – Stabilitet

×