Successfully reported this slideshow.
Får vi vekst i norsk
lakseproduksjon i
2014?
J Arne Grøttum
on
Pr oduk sjonsf or um et gir en
sit uasjonsbesk r ivelse baser t på
r appor t er t e t all
Vur der inger f r em over blir g...
2013 - godt eller
dårlig år?
Basert på korttids-minne

Basert på statistikk

Havbrukskonferansen 2013

3
Temperaturutvikling
Gjennomsnittstemperatur (°C)

16
14
12
10
8
6
Snitt 2008-2012

4

2011
2012

2

2013

0
Jan Feb Mar Ap...
Uttaksmønster

Slaktevolum
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000

2011

60 000

-5 %

2012

40 000

Slaktevekt
6,00

2013...
Eksportkvantum
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
2012-slaktet
70 000

2012 - eksportert

60 000

2013-...
Forventninger til 2013
Presentert 20.11.2012
 Per 1.1.2013 (forutsatt lik utvikling som de tre siste år)
 2011G: 105 mil...
2013 – per utgangen
oktober
Andel at av fisken utslaktet :
2012G: 33 % mot forventet 26%
(gjennomsnittet for 2010-2012)
...
Akkumulert andel
slaktet av utsatt fisk
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %

2012G

25 %

2011G
2010G

20 %

2009G

15 %
10 %
5%
0%
J...
Redusert dødelighet
(akkumulert dødelighet i forhold til antall
utsatt fisk)
20 %
18 %
16 %
14 %
2009G

12 %

2010G

10 %
...
Biomasse per utgangen
av oktober
siste dag Okt 2012
Generasjon

Antall

Endring

siste dag Okt 2013
Vekt Biom asse

Genera...
Utsett 2013
90
Utsett av fisk (mill.- stk)

80
70

2011
2012
2013

60
50
40
30
20
10
0

Utsett vår 2012 er antatt underes...
Forventninger til 2013
Forutsetter et slaktemønster som 2011G
 Uttak 2013 på 1 190 000 tonn
 En reduksjon fra 1 240 000...
Forventninger til 2014
 Per 1.1.2014 (forutsatt lik utvikling som 2011G ut 2013)
 2012G: 113 mill (5 %)
 2013G: 273 mil...
Rammebetingelser
Temperatur og værforhold
Utfordringer med lus
Fiskehelsemessige utfordringer
ILA
PD
AGD

Ikke noe ...
Status lakselus
 Det koordinerte lusearbeidet sitt mål er å ha
vedvarende lave lusenivåer gjennom året
 Skjør situasjon ...
Oppsummert
2013
 Slaktet 20 mill flere individer enn forventet
 B etydelig redusert svinn

 Forventer et uttak på 1 190...
Takk for oppmerksomheten
Jon Arne Grøttum

Foto: Jon Arne Grøttum
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Får vi vekst i norsk lakseproduksjon i 2014?

900 views

Published on

Jon Arne Grøttum fra FHL sitt foredrag på Havbrukskonferansen 2013. Temaet er produksjonsestimater for 2014 og Grøttum svarer på spørsmålet om det blir vekst i mengden slaktet laks i 2014.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Får vi vekst i norsk lakseproduksjon i 2014?

 1. 1. Får vi vekst i norsk lakseproduksjon i 2014? J Arne Grøttum on
 2. 2. Pr oduk sjonsf or um et gir en sit uasjonsbesk r ivelse baser t på r appor t er t e t all Vur der inger f r em over blir gjor t ut f r a git t e f or ut set ninger Havbrukskonferansen 2013 2
 3. 3. 2013 - godt eller dårlig år? Basert på korttids-minne Basert på statistikk Havbrukskonferansen 2013 3
 4. 4. Temperaturutvikling Gjennomsnittstemperatur (°C) 16 14 12 10 8 6 Snitt 2008-2012 4 2011 2012 2 2013 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Havbrukskonferansen 2013 4
 5. 5. Uttaksmønster Slaktevolum 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 2011 60 000 -5 % 2012 40 000 Slaktevekt 6,00 2013 20 000 5,00 0 4,00 3,00 -3 % Antall slaktet 2011 2,00 1,00 2012 2013 30 000 0,00 25 000 20 000 15 000 2011 10 000 5 000 -2 % 2012 2013 0 Havbrukskonferansen 2013 5
 6. 6. Eksportkvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 2012-slaktet 70 000 2012 - eksportert 60 000 2013-slaktet 50 000 2013 - eksportert 40 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Havbrukskonferansen 2013 Sep Okt Nov Des 6
 7. 7. Forventninger til 2013 Presentert 20.11.2012  Per 1.1.2013 (forutsatt lik utvikling som de tre siste år)  2011G: 105 mill (- 9 %); 3,9 kg (+9 %)  2012G: 250 mill (0 %); 1,0 kg (+ 15%)  Ant ok samme uttaksmønster, men økt slaktevekt, sammenlignet med de tre siste årene  Slaktekvantum på 1 100 000 tonn  En reduksjon på 12 % 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 2012 G 2011 G 60 000,00 40 000,00 20 000,00 Jan FebMar Apr Mai Jun Jul AugSep Okt NovDes Havbrukskonferansen 2013 7
 8. 8. 2013 – per utgangen oktober Andel at av fisken utslaktet : 2012G: 33 % mot forventet 26% (gjennomsnittet for 2010-2012) Tilsvarer ca. 20 millioner individer Tilsvarer en et slaktekvantum på ca. 100 000 tonn wfe Havbrukskonferansen 2013 8
 9. 9. Akkumulert andel slaktet av utsatt fisk 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 2012G 25 % 2011G 2010G 20 % 2009G 15 % 10 % 5% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Havbrukskonferansen 2013 9
 10. 10. Redusert dødelighet (akkumulert dødelighet i forhold til antall utsatt fisk) 20 % 18 % 16 % 14 % 2009G 12 % 2010G 10 % 2011G 8% 2012G 6% 2013G 4% 2% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0%  2013G: 4 % (7 %)  2012G: 12 % (16 %)  En reduksjon på 4% = 11 millioner fisk (tall i parentes: snitt de tre foregående generasjoner) Havbrukskonferansen 2013 10
 11. 11. Biomasse per utgangen av oktober siste dag Okt 2012 Generasjon Antall Endring siste dag Okt 2013 Vekt Biom asse Generasjon 011G Antall Vekt Biom asse Antall Vekt Biom asse 1 000 4,7 5 000 1% -2 % 0% 516 000 012G 156 000 3,2 503 000 4% -6 % -3 % 0,7 168 000 013G 273 000 0,7 188 300 6% 6% 12 % 1,7 689 000 431 000 1,6 696 000 5% -4 % 1% 010G 1 000 4,8 5 000 011G 151 000 3,4 012G 257 600 Total beholdning 409 000 800 000 Stående biomasse (tonn rund vek 700 000 600 000 500 000 400 000 2011 300 000 2012 200 000 2013 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Havbrukskonferansen 2013 11
 12. 12. Utsett 2013 90 Utsett av fisk (mill.- stk) 80 70 2011 2012 2013 60 50 40 30 20 10 0 Utsett vår 2012 er antatt underestimert med 10 millioner Vår: 156 mill (1 %) Høst så langt: 124 mill (5 %) Havbrukskonferansen 2013 12
 13. 13. Forventninger til 2013 Forutsetter et slaktemønster som 2011G  Uttak 2013 på 1 190 000 tonn  En reduksjon fra 1 240 000 i 2012 (-4 %) 160 000 140 000 120 000 100 000 2012 80 000 2013 60 000 40 000 20 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Havbrukskonferansen 2013 13
 14. 14. Forventninger til 2014  Per 1.1.2014 (forutsatt lik utvikling som 2011G ut 2013)  2012G: 113 mill (5 %)  2013G: 273 mill (5 %)  For ut set t er samme uttaksmønster og slakt som 2011G og samme slaktevekt 160000  Slaktekvantum på 1 220 000 tonn  En økning på 2 %  Ikke tilbake på 2012 nivå 140000 120000 100000 2013G 80000 2012G 60000 Slaktet 2013 40000 20000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Havbrukskonferansen 2013 14
 15. 15. Rammebetingelser Temperatur og værforhold Utfordringer med lus Fiskehelsemessige utfordringer ILA PD AGD Ikke noe økte MTB i 2014 (?) Effekt av regionalisering Havbrukskonferansen 2013 15
 16. 16. Status lakselus  Det koordinerte lusearbeidet sitt mål er å ha vedvarende lave lusenivåer gjennom året  Skjør situasjon i høst  Høstens utfordringer er relatert til:  Enkelte tiltak ble iverksatt for sent  Redusert følsomhet for enkelte legemiddel  Høye sjøtemperaturer  Stor aktivitet, og forventninger, til metoder som vil erstatte legemidler Havbrukskonferansen 2013 16
 17. 17. Oppsummert 2013  Slaktet 20 mill flere individer enn forventet  B etydelig redusert svinn  Forventer et uttak på 1 190 000 tonn (-4 %) 2014  Har tatt ut noe av potensialet til 2014  Forventer et uttak på 1 220 000 tonn (+2%) Havbrukskonferansen 2013 17
 18. 18. Takk for oppmerksomheten Jon Arne Grøttum Foto: Jon Arne Grøttum

×