Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chrisian Nordahl, matfestivalen 2012

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chrisian Nordahl, matfestivalen 2012

 1. 1. “KOS DET GÅR I PORTUGAL?” ØKONOMI, KONSUM, SALG, AKTIVITETER NORDEA / NSR KONFERANSE - DEN NORSKE MATFESTIVALEN Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, Ålesund 22 august, 2012
 2. 2. KORT OM DEN ØKONOMISKEUTVIKLINGEN I PORTUGAL
 3. 3. Ca. 14,- Nok. Pr liter bensinTilsvarer 40,- NOK ifht. kjøpekraft
 4. 4. VANVITTIG FOKUS PÅ PRIS…STERK KONKURANSE… PRODUKT OG KJEDE
 5. 5. MDD’S CONTINUARÃO A GANHAR ESPAÇO % QM em Valor Marcas Distribuição | Total FMCG S/Frescos | 46,3 UK 41,2 36,7 37,5 França 32,5 34,1 31,2 33,9 Espanha 27,0 33,0 Alemanha 24,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Fonte: Kantar Worldpanel
 6. 6. KLIPPFISK SALGET GJENNOMDETALJIST SEKTOREN
 7. 7. DRY COD FISH IS THE 3RD CATEGORY IN TOP 10 RANKINGTop 10 FMCG categories - 2011 Penetration Top 10 FMCG categories, in value FY 2011 (in ‘000€) Rate Meat 798.491 € 94.8% Fresh Fruit 466.931 € 98.4% Dry Cod Fish 418.760 € 78,6% Ioghurt 413.254 € 97.0% Fresh Vegetables 359.786 € 98.6% UHT Milk 333.871 € 95.9% Fresh Fish and Seafood 289.458 € 79.9% Cheese 250.460 € 97.2% Biscuits 168.739 € 97.8% Frozen Raw Fish 167.795 € 79.6% 14
 8. 8. TOTALKONSUMET YTD PERIODE 7_2012 (15.JULI)03.Volume in 000 kilos 3 619 212 3 361 075 -7 % Dried Cod Fish 07.P711 07.P712 Key Measures 01.2011 02.2012 % 11/12 01.Value in 000€ 191 120 200 244 220 600 28 % 02.Value Share (%) 100,0 100,0 0% 03.Volume in 000 kilos 27 215 490 33 795 450 24 % 04.Volume Share (%) 100,0 100,0 0% 05.Average Price by kilo 7,02 7,23 3% 06.Penetration % 80,2 83,8 4% 07.Average Spend by HH 60,34 73,48 22 % 08.Average Volume by HH 8,59 10,17 18 % 09.Purchase Frequency 4,0 4,2 5% 10.Average Spend by Act 15,15 17,44 15 % 11.Average Volume by Act 2,16 2,41 12 %
 9. 9. KONSUMET PER HH VARIERER NOE FRA ÅR TIL ÅR 2007 2008 2009 2010 2011Dried Cod Fish 15,508 14,733 17,567 20,222 18,029Frozen Cod Fish 3,063 3,496 3,136 3,198 3,167
 10. 10. CRESCIDO ANDELEN ØKER TIL 55% I 201260,050,040,030,0 Dried Cod Fish 07.Ytd P711 Dried Cod Fish 07.Ytd P71220,010,0 03.1.0.Corrente 03.1.1.Crescido 03.1.3.Especial 03.1.4.Graúdo
 11. 11. LØRDAG 25. FEBRUAR: PINGO DOCE KJØRER EN KAMPANJE FOR CRESCIDO TIL 5,99€• .• (Priser fra Continente 25.2.12 og Pingo Doce 25.2.12)
 12. 12. Bildet viser crescidoøverst til 4,99 ogcorrente nederst til 5,99€!Ikke tvil om hva folkkjøper.Foto: P & D Christian Bue Nordahl , Lisboa,21.3.2012
 13. 13. CONTINENTE FØLGER PÅ I PRIS KRIGEN; GRAUDOTIL 7,99 MED 50% AV VERDIEN PÅ KUNDE KORT
 14. 14. AKK. SNITT PRIS PÅ CRESCIDO I EURO 2011-12 TOM. MAI7,807,607,407,207,00 År 20116,80 År 20126,606,406,206,005,80 januar februar mars april mai
 15. 15. Priser fra Continente 20.8.12 C.B. Nordahl
 16. 16. • Priser fra E.Leclerc 20.8.12 C.B.Nordahl
 17. 17. Priser fra Pingo Doce 19.8.12 C.B. Nordahl
 18. 18. Priser fra Pingo Doce 19.8.12 C.B. Nordahl
 19. 19. VOLUM I KG PR KJEDECod FishRetailers 07.Ytd P711 07.Ytd P71201.Total Portugal 26 100 490 32 971 45002.Continente 9 904 508 12 238 80005.Pingo Doce 5 687 383 8 970 77309.Others 3 753 330 4 375 89907.Intermarché 2 852 484 3 016 54203.Auchan 1 471 284 1 898 25806.Lidl 944 351 955 02804.Minipreço 954 194 932 34308.E.Leclerc 532 975 583 810
 20. 20. KJEDENES MARKEDSANDEL I %PINGO DOCE ER VINNEREN!Cod FishRetailers 07.Ytd P711 07.Ytd P71201.Total Portugal 100 100,002.Continente 37,9 37,105.Pingo Doce 21,8 27,209.Others 14,4 13,307.Intermarché 10,9 9,103.Auchan 5,6 5,806.Lidl 3,6 2,904.Minipreço 3,7 2,808.E.Leclerc 2 1,8
 21. 21. HORECA SEKTOREN
 22. 22. HORECA SEKTOREN ER UNDER STERKT PRESS54% ØKNIG I ANTALL KONKURSER Q1, 2012 - 20% ???
 23. 23. VANSKELIG Å FÅ ET KLART BILDE HER…MEN• Står for ca. 20% av totalvolumet av klippfisk i Portugal• 13-23% momsøkning• AC Nielsen: 15% av detaljist omsetningen er fra HORECA• Denne har trolig økt; Dreining i innkjøp fra Grossist til detaljist; jfr. ekstreme priskampanjer• De små distributørene lider• Portugisiske klippfisk produsenter er mest berørt• Av de tre store har kun en oppgitt tall pr. Q1; kun -0,12% svikt i volum.
 24. 24. HVORDAN KAN EKSPORTENFORKLARES UT FRAKONSUMTALLENE?
 25. 25. NORSK EKSPORT AV TORSK TIL PORTUGAL 2007 2012 (TOM JULI)Totalt mengde Column LabelsRow Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 fersk/kjølt * 1 147 157 81 1 172 2 106 727 fryst * 3 308 3 119 1 725 1 607 1 603 466 konvensjonell * 23 971 21 618 14 682 24 914 28 541 26 017 klippfisk hel 9 306 7 023 9 872 11 868 12 458 13 244 saltet filet, konvensjonell 55 103 63 198 51 530 saltet hel, konvensjonell 14 565 14 423 4 651 12 783 15 983 12 243 tørkete hoder 46 69 51 43 46 tørrfisk hel 45 22 3Grand Total YTD Juli * 28 425 24 893 16 487 27 693 32 251 27 210 Grand Total hele året 40 778 36 785 34 966 43 375 47 511 27210 Eksport siste 5 mnd 12 353 11 892 18 479 15 682 15 260 -0% av årlig eksport tom juli 70 % 68 % 47 % 64 % 68 % 100 %• Konsumet i 2012 er sterkere enn 2011, samt betydelig lager (3-6.000 tonn) inn i 2012, tilsier en “kompansering” i eksporten fremover.
 26. 26. TIL NÅ; KONSUMET HAR HOLD SEG UTROLIGSTERKT……..
 27. 27. MEN HVA FREMOVER….?• Grexit: «alle holder pusten»• Utviklingen i Portugisisk økonomi…kjøpekraft og «bedrifters helse»• Valuta: Nok/€ 7,31 driver oss i helt feil retning• Kvoter: handterbart, men skaper sterkere press….….. vi vil i alle fall gjøre vårt!
 28. 28. KAMPANJEN TAS VIDERE; «THE CHEFS DONT KNOW IT ALL….»• De 8 mest kjente kokkene i Portugal og deres familiemedlemmer.• En kampanje som fungerer 360 med TV, WEB, Presse, butikk aktiviteter
 29. 29. RESULTATER/ EFFEKTER?3 BØLGER MED TV + BUTIKK KAMPANJER 2. TV Des.2011 3. TV Mars, 2012 1. TV Juni 2011
 30. 30. 53-60% husker filmene (målet var 45%) P.6 - Recorda-se de ter visto este anúncio? % Anúncio 1 53 47 Anúncio 2 57 43 Anúncio 3 64 36 Reconhece Não reconhece © 2010 Ipsos 37Base: Total (778)
 31. 31. Ca. 90 % sier de liker filmene; ok, mye og vanvittig bra P.7 - Até que ponto gostou ou não deste anúncio? % T2B Anúncio 1 6 44 40 7 3 50% Anúncio 2 7 43 40 6 3 50% Anúncio 3 9 47 37 52 56% Gostei muitíssimo Gostei muito Gostei em parte Gostei pouco Não gostei nada © 2010 Ipsos 38Base: Total (778)
 32. 32. MULIGHET; STARTE SESONGENE TIDLIGERE 14.000.000 9,00 8,00 12.000.000 7,00 10.000.000 6,00 Pris Euro/kg 8.000.000 Vol 2010Volum kg 5,00 Vol 2011 Pris 2010 4,00 6.000.000 Pris 2011 3,00 4.000.000 2,00 2.000.000 1,00 - - p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13 Kilde: Kantar Worldpanel / Norges Sjømatråd
 33. 33. «VAMOS VER»Takk!

×