Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinergija 11 ms dynamics nav u građevini

540 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sinergija 11 ms dynamics nav u građevini

 1. 1. Microsoft Dynamics NAV u graĎeviniStudija slučaja – Novi Pazar PutPresenters:Aleksandar TotovićConsulting Director, NPS BeogradErtan LjajićIT Manager, Novi Pazar PutOctober 20, 2011
 2. 2. Poslovni procesi u ERP-u • Ne postoje jednostavni poslovni procesi • Gradnja je ipak‚ verovatno najsloženiji oblik praćenja poslovnih procesa ali i standardan • Svaki proces je specifičan, • Specifično i složeno upravljanje svim detaljima Proizvodnja na vrhu piramide po složenosti ? • Proizvodnja samo jedan od procesa u gradnji • Među procesima gradnje: o Niskogradnja je najsloženiji oblik
 3. 3. Visokogradnja / Niskogradnja Visokogradnja Niskogradnja Materijal Materijal Proizvodi Proizvodi Resursi Resursi (Mehanizacija) (Mehanizacija) • Materijal – jednostavan obračun stvarnih troškova po JM • Proizvodi – složen obračun stvarnih troškova po JM • Mehanizacija – skoro nemoguć obračun troškova po JM
 4. 4. Rešenje zadatka • Složeni procesi nisu nerešivi • Veliki izazov za oba tima • Nema integracija! • Jedno rešenje za sve procese • Svi podaci na jednom mestu • Jednostavne i kvalitetne analize
 5. 5. Kako postaviti zadatak? • Rešenje nije dato samo sa strane izvođača • Rešenje je rezultat bliske saradnje oba tima • NPS – izvođač • Novi Pazar Put – naručioc • Složen projekat – neophodna jaka podrška menadţmenta!
 6. 6. NPS Beograd d.o.o. www.nps.rs www.bi4dynamics.com
 7. 7. NPS & MS Dynamics Reference
 8. 8. NPS NAV Projekti uproizvodnim i građevinskim preduzećima u SrbijiPreduzeće Delatnost Pokriveno ERP-omAvala Ada Proizvodnja transportne i komercijalne ambalaže Proizvodnja, Distribucija, MaloprodajaMoć prirode (Agroekonomik ) Prehrambena industrija Proizvodnja, DistribucijaFabrika kartona Umka Proizvodnja kartona Proizvodnja, Distribucija, MaloprodajaFabrika Hartije Beograd Proizvodnja papira Proizvodnja, Distribucija, MaloprodajaFMP Fabrika metalnih proizvoda Proizvodnja, DistribucijaJaffa Crvenka Proizvodnja konditorskih proizvoda Proizvodnja, DistribucijaNovi Pazar Put Izgradnja i održavanje puteva, niskogradnja Proizvodnja, Inženjering, UslugePharmaSwiss Distribucija i proizvodnja farmaceutskih proizvoda Proizvodnja, DistribucijaPutevi Užice Izgradnja i održavanje puteva, niskogradnja Proizvodnja, Inženjering, UslugePutevi Požega Izgradnja i održavanje puteva, niskogradnja Proizvodnja, Inženjering, UslugeUnipromet Proizvodnja i ugradnja opreme za puteve (čelične ograde) Proizvodnja, Inženjering, UslugeVesimpex IT Inženjering i usluge Proizvodnja, Inženjering, UslugeMitsides Point (Žitopromet) Proizvodnja brašna i testenina Proizvodnja, Distribucija, MaloprodajaPutevi Invest Proizvodnja betonskih elemenata za puteve i brze pruge Proizvodnja, Inženjering, UslugeEnergopet Proizvodnja PET predformi Proizvodnja, Distribucija
 9. 9. NPS Tim• Kontinuitet• Kompetentnost• Profesionalnost• Odgovornost• Predanost•…
 10. 10. Studija slučaja Novi Pazar Put
 11. 11. Novi Pazar Put – predstavljanjewww.np-put.rs • 50 godina postojanja • Oko 450 stalno zaposlenih • Izgradnja i održavanje puteva • Izgradnja drugih objekata niskogradnje • Prisutni na svim značajnijim gradilištima puteva u zemlji • Veliki i raznovrsan vozni i mašinski park • Sopstveno održavanje mehanizacije • Eksploatacija kamena i proizvodnja kamenih agregata • Proizvodnja asfalta i betona • ISO 9001:2000 i ISO 14001:2005
 12. 12. PIS u funkciji razvoja• PIS mora da prati potrebe poslovanja (rast i razvoj)• Do kraja 2010. – lokalno, funkcionalno i tehnološki zastarelo rešenje• Rast i organizacija firme su prevazišli mogućnosti rešenja• Pokušaj implementacije drugog lokalnog rešenja• Dobra organizacija firme: interne procedure, detaljno i kvalitetno praćenje svih parametara poslovanja• PIS je ipak „samo“ alat• 2009. - doneta odluka o implementaciji novog poslovnog rešenja
 13. 13. Izbor rešenja i partnera• Teška odluka o Šta tražimo? o Koji IS i implementator? o Specifičnosti firme: tehnička priprema, gradnja, održavanje, mehanizacija o Starosna struktura i informatička (ne)obrazovanost zaposlenih• Projektni zadatak – važna stavka za uspešan projekat o Izrada projektnog zadatka: složen i težak posao o Učestvovalo oko 50 stručnih ljudi iz firme o Poslovni ciljevi o Funkcionalni i tehnološki zahtevi• Izabrano je rešenje Microsoft Dynamics NAV• Izbor partnera – NPS d.o.o. (iskustvo i ozbiljan pristup)
 14. 14. Tok implementacije• Enterprise projekat u svakom smislu: o Velika firma i složeni poslovni procesi o Implementacija čak tri vertikalna rešenja o Razuđenost firme• Rešenje → pravilno vođenje projekta → Sure Step• Obimna dokumentacija, praćenje svih detalja, procene rizika,...• Snažna podrška menadžmenta, konstantna edukacija zaposlenih• ...• Početak rada 01.01.2011., osamostaljenje sredinom 2011.• Stalno usavršavanje (zajednički rast rešenja i firme)
 15. 15. Posle implementacije – trenutno stanjePre implementacije NOVI PAZAR PUT DIREKTOR SLUŢBA ZA PREDSTAVNIK TEHNIČKI SEKTOR INFORMACIONE FINANSIJSKI SEKTOR KOMERCIJALNI SEKTOR OPŠTI SEKTOR RUKOVODSTVA Tehnički direktor TEHNOLOGIJE Rukovodilac sektora Rukovodilac sektora Rukovodilac sektora Tehnički direktor Šef službe SLUŢBA ZA RAZVOJ, Služba obezbeđenjaTEHNIČKA PRIPREMA Knjigovodstvo Služba nabavke i Služba opštih PLAN I ANALIZU kvaliteta Šef službe prodaje poslova Šef službe SROK Finansijska Magacinska Služba društvenog operativa služba standarda PROIZVODNE RADNE JEDINICE RJ ODRŢAVANJE RJ GRADNJA RJ MEHANIZACIJA RJ PROIZVODNJA Rukovodilac RJ Rukovodilac RJ Rukovodilac RJ Sekcija Kraljevo I Područje Kraljevo Remontna radionica RJ MAJDAN RJ BAZE Rukovodilac RJ Rukovodilac RJ Sekcija Raška II Područje Raška Vozni park Sekcija Novi Pazar III Područje Novi Pazar Mašinski park Kamenolom Asfaltne baze Pazarište Postenje Sekcija Sjenica IV Područje Sjenica Betonska baza Lokalna pozajmišta Postenje Sekcija Tutin V Područje Tutin materijala Mobilno drobilično postrojenje Asfaltna baza Signalizacija VI Područje Kosovo Adrani VII Područje Crna Gora
 16. 16. Specifičnosti poslovnih procesa Pokriveni svi segmenti poslovanja firme GraĎevinarstvo Tehnička priprema Gradnja Održavanje puteva Mehanizacija Praćenje angažovanja Preventivno Održavanje Tekuće Investiciono Kompletna proizvodnja Baze Kamenolom Komercijala Nabavka Prodaja Magacini Finansije Računovodstvo Kadrovi Zarade
 17. 17. Tehnička priprema u građevinarstvuStvarni troškovi materijala, proizvoda i rada sredstava i ljudstva PROIZVOD (GP ili PP) TROŠAK RADA RESURSA Po internom cenovniku Po internom cenovniku Po internom cenovniku Po Starni troškovi int vi St va er no ko rn mtroš i tr oš r ni cen k RUC* = Razlika U Ceni va ov ov St nik i u INTERNI TROŠAK TROŠAK POZICIJE RUC 1 RUC 2 POZICIJE KONAČNA PRODAJNA PRODAJNA CENA RABAT CENA POZICIJE POZICIJE
 18. 18. Praćenje procesa u građevinarstvu ANALIZE Ugovaranje Planiranje Dinamički Tenderi Predmer i Budžeti Ponude planovi predračun Izvršenje Obezbeđenje i Izvršenje Angažovanje utrošak zaliha mehanizacije posla Angažovanje ljudstva Evidentiranje promena Situacije Evidencije Kompletiranje Obračunski utrošaka dokumentacije list gr.knjige
 19. 19. DEMOKreiranje situacija potvrđenih obračunskih listovaAutomatsko generisanje obračunskih listova građevinske knjigeBI izveštavanje za gradnju
 20. 20. MehanizacijaPreventivno Praćenje zamene ulja i filtera po km, mč ili datumuodrţavanje za svako sredstvo mehanizacije Evidencija upotrebe guma; gde se nalaze; koliko su km prešle; kada se trebaju zameniti Praćenje podmazivanja svih sredstava mehanizacije; upravljanje utrošcima gorivaTekuće i Interno odrţavanje u sopstvenoj radionici poinvesticiono stvarnim troškovima delova i troškovima radaodrţavanje Eksterno odrţavanje u servisima trećih lica Svaka popravka se automatski knjiţi u finansijama na teret odrţavanja osnovnog sredstva
 21. 21. Struktura dimenzija• Rad sa 8 dimenzija MESTO TROŠKA PROJEKAT NOSILAC TROŠKA SREDSTVO MEHANIZACIJE REGION POSLOVANJA ZAPOSLENI DELATNOST POVEZANA LICA
 22. 22. Standardno rešenje i vertikalizacija Proizvodnja (baze/kamenolomi) Gradnja Održavanje putevaVertikale Mehanizacija Tehnička priprema Lokalizacija Dorade Standardno NAV rešenje
 23. 23. Vertikalna rešenja – budućnost• Nisu poštovani isključivo zahtevi naručioca• Obimna istraživanja poslovanja – Drugih sličnih firmi – Uopšte o konkretnim poslovnim procesima – Iskustva drugih proizvođača• Mogu se postaviti na bilo koju NAV bazu• Univerzalna rešenja za industrijske oblasti
 24. 24. Vertikalna rešenja – univerzalna rešenja• Obuhvaćene sve oblasti gradnje• Obuhvaćene sve oblasti praćenja mašina i vozila
 25. 25. Putevi Užice – novi izazovi i nova rešenja • NAV 2009 – RTC Client • NAV 7...
 26. 26. Questions and Answers
 27. 27. Thank you for yourattention.
 28. 28. Openness and Interoperability @Microsoft Microsoft and Port25 Codeplex Open Source blogs from the platform resources for gateway for deeper community and the developers and exploration of open OSS Lab teams consumers of open source engagements http://Port25.technet.com source projects http://www.microsoft.com/ http://www.codeplex.com openness Interoperability Open Up Shared Source Bridges cross-Industry portal for technical collaborative Interoperability and programmatically works Standards activities sharing code http://www.interoperability http://www.microsoft.com/ http://www.microsoft.com/ bridges.com interop/openup sharedsource OData Open Spec BizSpark open source starter kit protocols, file Program for Start-Upfor Internet publishing of formats, standards, tec companies from both Government datasets hnical specifications commercial and open using the Open Data http://www.microsoft.com/ source backgroundshttp://ogdisdk.cloudapp.net openspecifications http://www.microsoft.com/ bizsparkHow can I receive up-to-date Openness announcements from Microsoft?In addition to the websites above, you can receive regular updates to Microsoft’sopenness, interoperability and standards efforts via the following channels:• http://blogs.technet.com/b/openness/• http://blogs.msdn.com/b/interoperability/• http://twitter.com/OpenAtMicrosoft• http://port25.technet.com• http://channel9.msdn.com/Blogs/Interoperability
 29. 29. Please rate this lecture and WIN HTC MOZART! Help us choose the best Sinergija lecturer! Telekom Srbija and Microsoft will award you – at the conference end, we’ll give one HTC Mozart WP7 phone to someone from the audience – randomly. Go to www.mssinergija.net, log in and cast your votes. You can rate only lectures that you were present at, just once. More lectures you rate, more chances you have. Please use computers at the front of this room, or rate lecture from your phone or home computer, at Sinergija portal.This prize contest will end at Thursday, October 20th at 9 PM. Winner will be announced at the official Sinergija web portal, www.mssinergija.net is a friend of Sinergija 2011 Conference and Imagine Cup student competition in Serbia.

×