Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wyniki badań prezentacji spółek giełdowych 2013

3,937 views

Published on

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez NOBILI wśród 140 spółek giełdowych (należących do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80) na temat zawartości merytorycznej, struktury i wyglądu prezentacji.

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

Wyniki badań prezentacji spółek giełdowych 2013

 1. 1. Prezentacja: niedoceniane narzędzie Warszawa, 18 września 2013 relacji inwestorskich Piotr Biernacki
 2. 2. #relacje inwestorskie #prezentacje #design CEO @
 3. 3. Zbadaliśmy prezentacje 140 spółek giełdowych Badanie przeprowadzone przez NOBILI w dniach 15-28 lipca 2013 r. na próbie 140 spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 Obszar badania: zawartość merytoryczna oraz design (struktura i wygląd) prezentacji udostępnianych przez spółki inwestorom
 4. 4. Połowa spółek nie publikuje prezentacji po angielsku... 4 WIG20 mWIG40 sWIG80 90% 70% 35% 53% Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku angielskim?
 5. 5. ... po polsku zresztą też nie 5 WIG20 mWIG40 sWIG80 85% 68% 38% 53% Jak odsetek spółek publikuje na swoich stronach internetowych prezentacje w języku polskim?
 6. 6. Jeśli już publikujemy prezentacje, to...
 7. 7. Prezentacje przygotowujemy w zasadzie tylko z okazji wyników okresowych 7 WIG20 mWIG40 sWIG80 3,5 3,1 4,0 0,21,10,6 4,1 Ile prezentacji spółki opublikowały w 2012 roku? Ile z nich dotyczyło okresowych wyników finansowych, a ile innych spraw? 4,6 4,2 3,7 3,5 0,6 Prezentacje wyników Inne prezentacje Wszystkie prezentacje
 8. 8. Duże spółki robią trochę dłuższe, ale lżejsze prezentacje 8 WIG20 mWIG40 sWIG80 32 26 23 26 Ile slajdów ma ostatnia prezentacja wyników okresowych i jaka jest jej waga (w MB)? max: 58 1,40MB 1,59MB 1,89MB 1,67MB max: 16,20MB
 9. 9. Raczej dbamy o to, żeby nikt nie pociągnął spółki do odpowiedzialności... 9 WIG20 mWIG40 sWIG80 67% 62% 42% 55% Czy w prezentacji jest zastrzeżenie prawne / disclaimer?
 10. 10. ... i zdecydowanie nie chcemy się przedstawiać... 10 WIG20 mWIG40 sWIG80 22% 14% 9% 14% Czy w prezentacji są przedstawieni prelegenci?
 11. 11. ... bo wtedy czytelnik mógłby zadawać nam pytania 11 WIG20 mWIG40 sWIG80 56% 41% 18% 35% Czy w prezentacji jest podany imienny kontakt do prelegentów lub działu IR spółki?
 12. 12. Jak już zada te pytania, to ktoś (anonimowo) może mu odpowie 12 WIG20 mWIG40 sWIG80 83% 52% 46% 56% Czy w prezentacji są podane jakiekolwiek dane kontaktowe do spółki?
 13. 13. Czasem pomagamy inwestorom poruszać się po prezentacji... 13 WIG20 mWIG40 sWIG80 67% 28% 70% 54% Czy w prezentacji jest agenda / spis treści / tracker?
 14. 14. ... ale zwykle nie umiemy strukturalizować informacji 14 WIG20 mWIG40 sWIG80 72% 31% 21% 36% Czy prezentacja ma wydzielony załącznik / sekcję typu back-up i ile ma ona slajdów? 96911 max: 33
 15. 15. Umiemy syntetyzować informacje... 15 WIG20 mWIG40 sWIG80 78% 76% 70% 74% Czy w prezentacji jest podsumowanie / slajd o najważniejszych wydarzeniach i faktach / executive summary?
 16. 16. ... ale prezentacja wciąż nie jest dla nas nośnikiem equity story 16 WIG20 mWIG40 sWIG80 33% 31% 9% 22% Czy tytuły slajdów w prezentacji są przekaźnikiem equity story (nie są wyłącznie opisowe, lecz tzw. „marketingowe”)?
 17. 17. Duże spółki uważają, że każdy wie, czym się zajmują 17 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 62% 67% 52% Czy w prezentacji jest przedstawiony profil spółki / jej model biznesowy?
 18. 18. Zwykle staramy się wyjaśnić inwestorom, na jakim rynku działamy... 18 WIG20 mWIG40 sWIG80 89% 79% 55% 71% Czy w prezentacji jest przedstawiony opis sytuacji rynkowej?
 19. 19. ... i z czego wynikają nasze ostatnie osiągnięcia finansowe 19 WIG20 mWIG40 sWIG80 89% 59% 61% 66% Czy w prezentacji jest komentarz do wyników finansowych spółki?
 20. 20. Nie umiemy lub nie chcemy przewidywać, w którą stronę zmierza rynek, na którym działamy 20 WIG20 mWIG40 sWIG80 39% 14% 21% 22% Czy w prezentacji są przewidywania odnośnie trendów lub przyszłości sytuacji na rynku, na którym działa spółka?
 21. 21. Jak ognia boimy się czynników wpływających na przyszłe wyniki finansowe 21 WIG20 mWIG40 sWIG80 22% 14% 18% 17% Czy w prezentacji są prognozy wyników finansowych lub przewidywania odnośnie czynników, które mogą w przyszłości wpływać na wyniki finansowe spółki?
 22. 22. W języku spółek nie istnieje słowo „ryzyko”... 22 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 3% 3% 5% Czy w prezentacji są przedstawione czynniki ryzyka wpływające na spółkę?
 23. 23. ... natomiast lubimy opowiadać ogólnie o planach i zamierzeniach 23 WIG20 mWIG40 sWIG80 72% 66% 46% 59% Czy w prezentacji jest przedstawiona strategia spółki lub wymienione jej cele operacyjne albo planowane inwestycje?
 24. 24. Używamy (zwłaszcza duże spółki) wielu trudnych słów... 24 WIG20 mWIG40 sWIG80 78% 35% 36% 45% Czy w prezentacji znajdują się terminy branżowe lub niepopularne wskaźniki, które nie są wyjaśnione (w słowniczku, przypisach lub w inny sposób)?
 25. 25. ... i uważamy, że inwestorzy je wszystkie rozumieją 25 WIG20 mWIG40 sWIG80 22% 7% 3% 9% Czy w prezentacji jest słowniczek lub w inny sposób wyjaśnione trudne terminy branżowe i używane wskaźniki?
 26. 26. Uważamy, że inwestorzy pamiętają, kto jest prezesem... 26 WIG20 mWIG40 sWIG80 6% 7% 12% 9% Czy w prezentacji jest przedstawiony skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej i/lub struktura grupy kapitałowej?
 27. 27. ... i jaki jest skład akcjonariatu każdej z tysiąca spółek na giełdzie 27 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 31% 15% 20% Czy w prezentacji jest przedstawiony skład akcjonariatu spółki?
 28. 28. Nie odnosimy się do tego, co się dzieje z kursem akcji... 28 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 10% 15% 12% Czy w prezentacji jest wykres kursu i obrotów na akcjach spółki?
 29. 29. ... chociaż większe spółki starają się pomóc inwestorom w ocenie swojej sytuacji 29 WIG20 mWIG40 sWIG80 39% 7% 6% 14% Czy w prezentacji są przedstawione wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje pomagające inwestorom ocenić spółki (np. lista analityków pokrywających spółkę)?
 30. 30. W szkolnej skali dostajemy średnio (subiektywną) trójkę z minusem 30 WIG20 mWIG40 sWIG80 3,2 2,8 2,6 2,8 Ogólna ocena zawartości merytorycznej prezentacji (w skali 1-5)
 31. 31. Jak wyglądają prezentacje?
 32. 32. Chociaż nie wszyscy pamiętają o logo... 32 WIG20 mWIG40 sWIG80 100% 97% 100% 99% Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki?
 33. 33. ... to i tak jest ono często jedynym elementem graficznym w prezentacji 33 WIG20 mWIG40 sWIG80 28% 52% 39% 41% Czy w prezentacją są jakiekolwiek logotypy spółek zależnych lub marek produktów / usług spółki?
 34. 34. Brak jakichkolwiek zdjęć osób związanych ze spółką 34 WIG20 mWIG40 sWIG80 11% 3% 6% 6% Czy w prezentacji są zdjęcia pracowników, przedstawicieli spółki (nie zdjęcia stockowe)?
 35. 35. Połowa spółek stara się jednak jakoś zilustrować to, czym się zajmuje 35 WIG20 mWIG40 sWIG80 50% 55% 53% 53% Czy w prezentacji są zdjęcia produktów spółki, jej siedziby, zakładów, instalacji lub jakiekolwiek inne zdjęcia związane z jej działalnością operacyjną?
 36. 36. Niewiele spółek używa zdjęć niezwiązanych ze swoją działalnością 36 WIG20 mWIG40 sWIG80 33% 48% 27% 36% Czy w prezentacji są jakiekolwiek inne zdjęcia (w tym niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością operacyjną)?
 37. 37. Staramy się utrzymywać mniej więcej w kanonie corporate ID naszej spółki 37 WIG20 mWIG40 sWIG80 3,2 3,5 3,0 3,2 Ocena spójności prezentacji z systemem identyfikacji wizualnej (corporate identity) spółki (w skali 1-5)
 38. 38. Większość spółek nie korzysta z tak podstawowych narzędzi jak linki... 38 WIG20 mWIG40 sWIG80 61% 35% 39% 42% Czy w prezentacji są aktywne linki (kierujące do zasobów w internecie lub do innych miejsc w prezentacji)?
 39. 39. ... nie mówiąc już o bardziej przyjaznych inwestorom formatach prezentacji 39 WIG20 mWIG40 sWIG80 17% 14% 6% 11% Czy prezentacja jest udostępniona w formacie innym niż pdf?
 40. 40. W szkolnej skali wygląd prezentacji na (subiektywną) trójkę z dużym minusem 40 WIG20 mWIG40 sWIG80 2,2 2,9 2,5 2,6 Ogólna ocena wyglądu prezentacji (w skali 1-5)
 41. 41. Jak robić prezentacje? Cztery kroki tworzenia dobrych prezentacji - więcej o tematyce presentation design i wykorzystaniu prezentacji w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej na: www.drivingtrust.com twitter.com/piotrbiernacki
 42. 42. Wyłącz komputer. Poczytaj o tym, o czym ma być prezentacja.∎
 43. 43. Zacznij od koncepcji To ona jest kręgosłupem prezentacji
 44. 44. Mając w głowie (i na ścianie) przebieg prezentacji, możesz narysować poszczególne slajdy
 45. 45. żeby prezentację przygotować w wersji elektronicznej Dopiero wtedy przychodzi czas
 46. 46. Dziękuję! © Piotr Biernacki W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji. W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w lipcu 2013 r. wśród 140 spółek giełdowych należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 na temat prezentacji. @piotrbiernacki www.drivingtrust.com slideshare.net/NOBILI

×