Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej

NOBILI
NOBILIFounder of IDEAcraft at NOBILI
Komunikacja wewnętrzna
w spółce i grupie kapitałowej
Piotr Biernacki Warszawa, 23 kwietnia 2013
#relacje inwestorskie
#prezentacje
#design
CEO @
Case #1
Spółka notowana na rynku regulowanym, działa w branży mediów
Jej spółka-córka to firma interaktywna, która wpada na pomysł projektu: płatny
streaming muzyki (abonamenty za dostęp czasowy do obszernej bazy utworów
muzycznych)
Przy pracy nad projektem podjęta zostaje decyzja, że płatności od abonentów
będą rozliczane poprzez spółkę celową, która będzie zarejestrowana w Irlandii
Spółka-córka powołuje spółkę-wnuczkę w Irlandii (rejestracja: 12 lipca)
W dniu oficjalnego launchu projektu (10 października), w czasie konferencji
prasowej, zarząd spółki-matki dowiaduje się, że ma w grupie kapitałowej
spółkę-wnuczkę w Irlandii
Oczywiście w raporcie za I półrocze, opublikowanym w ESPI 28 sierpnia,
struktura grupy kapitałowej była nieaktualna
45%
13%
21%
21%
W ciągu ostatniego roku
Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu
Dawniej niż trzy lata temu
Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce
Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie
na temat obowiązków spółki giełdowej,
w którym brał udział zarząd spółki?
28%
12%
23%
38%
W ciągu ostatniego roku
Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu
Dawniej niż trzy lata temu
Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce
Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie
na temat obowiązków spółki giełdowej,
w którym brali udział szefowie pionów
i dyrektorzy departamentów Twojej
spółki?
15%
85%
Tak
Nie
Czy Twoja spółka ma spółki zależne?
62% 17%
7%
14%
W ciągu ostatniego roku
Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu
Dawniej niż trzy lata temu
Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce
Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie
na temat obowiązków spółki giełdowej,
w którym brali udział członkowie
zarządów spółek zależnych?
Case #2
Spółka notowana na rynku regulowanym, działająca w branży budowlanej
Wszystkie duże kontrakty są zawierane przez centralę spółki. W przypadku mniejszych
kontraktów zdarza się, że są one podpisywane przez dyrektora jednego z pięciu regionów
Spółka realizuje dla jednego z deweloperów budowę centrum handlowego w dużym
mieście na południu Polski (kontrakt o wartości zbliżonej do, ale nieprzekraczającej progu
umowy znaczącej)
Dwa oddziały regionalne spółki zawarły z tym samym deweloperem niewielkie umowy
dotyczące realizacji budynków biurowych
W trakcie przygotowywania prezentacji dla inwestorów na temat wyników za I kwartał
zewnętrzny doradca ds relacji inwestorskich przygotowuje wykres pokazujący dynamikę
wzrostu kontraktacji z największymi klientami
Po 2 dniach wydobywania szczegółowych informacji doradca informuje menedżera ds. IR
i zarząd spółki, że w połowie grudnia poprzedniego roku suma umów z jednym z klientów
przekroczyła kryterium umowy znaczącej
Zarząd jest bardzo zdziwiony, ale cieszy się
Menedżer ds. IR już wie, jakiej treści pismo otrzyma niedługo od nadawcy
z Pl. Powstańców Warszawy 1
31%
20% 11%
38%
Jedna i ma do tego jeszcze inne obowiązki
Jedna i zajmuje się tylko tym
Dwie
Trzy osoby lub więcej
Ile osób zajmuje się relacjami
inwestorskimi i raportowaniem
ESPI/EBI w Twojej spółce?
6%2%
8%
6%
10%
69%
Bezpośrednio CEO lub CFO
Bezpośrednio innemu członkowi zarządu
Dyrektorowi biura zarządu lub departamentu prawnego
Dyrektorowi finansowemu / głównemu księgowemu
Dyrektorowi marketingu / komunikacji / PR
Jest jeszcze niżej osadzona w strukturze
Funkcja IR (osoba lub zespół)
podlega w Twojej spółce:
Funkcja IR w strukturze spółki
ZARZĄD
BIURO
ZARZĄDU
MARKETING
COMPLIANCEPR
REKLAMA
FINANSE
CONTROLLING
KSIĘGOWOŚĆ
DEP. PRAWNY
IR?
IR?
IR?
IR?
IR?IR?
IR?
13
Jedyny racjonalny i skuteczny wybór
ZARZĄD
BIURO
ZARZĄDU
MARKETING
COMPLIANCEPR
REKLAMA
FINANSE
CONTROLLING
KSIĘGOWOŚĆ
DEP. PRAWNY
IR
14
Jak usprawnić
komunikację?
Szkolenia zarządu,
dyrektorów,
zarządów spółek
zależnych
Praktyczne
i silne
regulacje
wewnętrzne
Odpowiednie
miejsce
w strukturze
organizacyjnej
Dobry kalendarz
Rozmowa
Dziękuję!
© Piotr Biernacki
W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.
Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany
w żadnym celu bez zgody autora prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu
edukacyjnego uczestników konferencji „Komunikacja wewnętrzna w spółce
giełdowej” Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 23 kwietnia 2013.
W opisie dwóch studiów przypadku przedstawionych w prezentacji pewne
szczegóły zostały zmienione w celu zachowania anonimowości spółek i
osób, jednak mechanizmy zdarzeń oddają sytuacje, które miały miejsce w
rzeczywistości.
W prezentacji wykorzystanie są także wyniki niereprezentatywnego
sondażu przeprowadzonego w trakcie ww. konferencji, w którym wzięli jej
uczestnicy.
@piotrbiernacki
www.drivingtrust.com
slideshare.net/NOBILI
1 of 21

Recommended

Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż... by
Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż...Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż...
Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż...Bartłomiej Juszczyk
7.3K views27 slides
Komunikacja wewnętrzna w MŚP by
Komunikacja wewnętrzna w MŚPKomunikacja wewnętrzna w MŚP
Komunikacja wewnętrzna w MŚPDULNIK communico
2.6K views41 slides
SmallTalk - nowa komunikacja w firmie by
SmallTalk - nowa komunikacja w firmieSmallTalk - nowa komunikacja w firmie
SmallTalk - nowa komunikacja w firmieAutentika
1.4K views26 slides
Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka. by
Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka.Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka.
Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka.Paweł Tkaczyk
1.6K views42 slides
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji? by
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?Jadwiga Nowak
2.4K views27 slides
Komunikacja prezentacja Processum - Konferencja IABC 2013 by
Komunikacja prezentacja Processum - Konferencja IABC 2013Komunikacja prezentacja Processum - Konferencja IABC 2013
Komunikacja prezentacja Processum - Konferencja IABC 2013Michał Kopczewski
1.2K views26 slides

More Related Content

Viewers also liked

Relacje inwestorskie w IPO by
Relacje inwestorskie w IPORelacje inwestorskie w IPO
Relacje inwestorskie w IPONOBILI
1.2K views32 slides
Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO by
Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPOSkuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO
Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPONOBILI
5.8K views26 slides
Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst by
Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku CatalystJak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst
Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku CatalystNOBILI
915 views32 slides
Budowanie relacji z obligatariuszami by
Budowanie relacji z obligatariuszamiBudowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszamiNOBILI
910 views26 slides
Wykorzystanie social media w relacjach inwestorskich by
Wykorzystanie social media w relacjach inwestorskichWykorzystanie social media w relacjach inwestorskich
Wykorzystanie social media w relacjach inwestorskichNOBILI
1.1K views22 slides
Czynniki sukcesu publicznej emisji obligacji by
Czynniki sukcesu publicznej emisji obligacjiCzynniki sukcesu publicznej emisji obligacji
Czynniki sukcesu publicznej emisji obligacjiNOBILI
867 views15 slides

Viewers also liked(20)

Relacje inwestorskie w IPO by NOBILI
Relacje inwestorskie w IPORelacje inwestorskie w IPO
Relacje inwestorskie w IPO
NOBILI1.2K views
Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO by NOBILI
Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPOSkuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO
Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO
NOBILI5.8K views
Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst by NOBILI
Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku CatalystJak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst
Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst
NOBILI915 views
Budowanie relacji z obligatariuszami by NOBILI
Budowanie relacji z obligatariuszamiBudowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszami
NOBILI910 views
Wykorzystanie social media w relacjach inwestorskich by NOBILI
Wykorzystanie social media w relacjach inwestorskichWykorzystanie social media w relacjach inwestorskich
Wykorzystanie social media w relacjach inwestorskich
NOBILI1.1K views
Czynniki sukcesu publicznej emisji obligacji by NOBILI
Czynniki sukcesu publicznej emisji obligacjiCzynniki sukcesu publicznej emisji obligacji
Czynniki sukcesu publicznej emisji obligacji
NOBILI867 views
Jankowska Bozyk 25 03 10 by Synkreo
Jankowska Bozyk 25 03 10Jankowska Bozyk 25 03 10
Jankowska Bozyk 25 03 10
Synkreo1K views
Innowacyjny marketing samorządów by Paweł Tkaczyk
Innowacyjny marketing samorządówInnowacyjny marketing samorządów
Innowacyjny marketing samorządów
Paweł Tkaczyk1.1K views
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics by Shirley Veniegas
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive LinguisticsVariable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics
Shirley Veniegas10.3K views
Budowanie wizerunku przez zaangażowanie konsumenta w markę by Paweł Tkaczyk
Budowanie wizerunku przez zaangażowanie konsumenta w markęBudowanie wizerunku przez zaangażowanie konsumenta w markę
Budowanie wizerunku przez zaangażowanie konsumenta w markę
Paweł Tkaczyk2.2K views
Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami by Ideo Sp. z o.o.
Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami
Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami
Ideo Sp. z o.o.538 views
Nie znam się, to się wypowiem by Paweł Tkaczyk
Nie znam się, to się wypowiemNie znam się, to się wypowiem
Nie znam się, to się wypowiem
Paweł Tkaczyk20.6K views
STARBRANDS // BUILT TO SHINE: Strategia komunikacji marki - prosty przykład /... by SOFAMI.PL
STARBRANDS // BUILT TO SHINE: Strategia komunikacji marki - prosty przykład /...STARBRANDS // BUILT TO SHINE: Strategia komunikacji marki - prosty przykład /...
STARBRANDS // BUILT TO SHINE: Strategia komunikacji marki - prosty przykład /...
SOFAMI.PL1.3K views
Skuteczny employer branding by Anna Myslinska
Skuteczny employer brandingSkuteczny employer branding
Skuteczny employer branding
Anna Myslinska3.7K views
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice by Szymon Słowik
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznicePlan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Szymon Słowik6.5K views
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS) by Martyna Tarnawska
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)
Martyna Tarnawska11.2K views
Marka w internecie nie potrzebuje strony www by Paweł Tkaczyk
Marka w internecie nie potrzebuje strony wwwMarka w internecie nie potrzebuje strony www
Marka w internecie nie potrzebuje strony www
Paweł Tkaczyk884 views

Similar to Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej

Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010) by
Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)
Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)Robert Loranc
774 views13 slides
Prezentacja ARP by
Prezentacja ARPPrezentacja ARP
Prezentacja ARP3camp
430 views22 slides
Case study - PS Consulting sp. z o.o. by
Case study - PS Consulting sp. z o.o.Case study - PS Consulting sp. z o.o.
Case study - PS Consulting sp. z o.o.Patrycja Szypulska
35 views13 slides
Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda? by
Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda?Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda?
Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda?Webmaster JSPTI
422 views25 slides
"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3 by
"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3
"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3krakspot
1K views19 slides
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.) by
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Łukasz Konopko
1.4K views42 slides

Similar to Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej(9)

Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010) by Robert Loranc
Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)
Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)
Robert Loranc774 views
Prezentacja ARP by 3camp
Prezentacja ARPPrezentacja ARP
Prezentacja ARP
3camp430 views
Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda? by Webmaster JSPTI
Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda?Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda?
Dzialalnosc B+R w polskich centrach offshoringowych. Mit czy prawda?
Webmaster JSPTI422 views
"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3 by krakspot
"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3
"Kto nie da kasy na startup i dlaczego?" - Anton Komarov, KrakSpot#3
krakspot1K views
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.) by Łukasz Konopko
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Łukasz Konopko1.4K views
Webinar praca-zdalna-30.06.21 by PwC Polska
Webinar praca-zdalna-30.06.21Webinar praca-zdalna-30.06.21
Webinar praca-zdalna-30.06.21
PwC Polska860 views
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011 by IQ Partners
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners1.2K views
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r. by IQ Partners
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners465 views

Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej

 • 1. Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej Piotr Biernacki Warszawa, 23 kwietnia 2013
 • 4. Spółka notowana na rynku regulowanym, działa w branży mediów Jej spółka-córka to firma interaktywna, która wpada na pomysł projektu: płatny streaming muzyki (abonamenty za dostęp czasowy do obszernej bazy utworów muzycznych) Przy pracy nad projektem podjęta zostaje decyzja, że płatności od abonentów będą rozliczane poprzez spółkę celową, która będzie zarejestrowana w Irlandii Spółka-córka powołuje spółkę-wnuczkę w Irlandii (rejestracja: 12 lipca) W dniu oficjalnego launchu projektu (10 października), w czasie konferencji prasowej, zarząd spółki-matki dowiaduje się, że ma w grupie kapitałowej spółkę-wnuczkę w Irlandii Oczywiście w raporcie za I półrocze, opublikowanym w ESPI 28 sierpnia, struktura grupy kapitałowej była nieaktualna
 • 5. 45% 13% 21% 21% W ciągu ostatniego roku Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu Dawniej niż trzy lata temu Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie na temat obowiązków spółki giełdowej, w którym brał udział zarząd spółki?
 • 6. 28% 12% 23% 38% W ciągu ostatniego roku Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu Dawniej niż trzy lata temu Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie na temat obowiązków spółki giełdowej, w którym brali udział szefowie pionów i dyrektorzy departamentów Twojej spółki?
 • 7. 15% 85% Tak Nie Czy Twoja spółka ma spółki zależne?
 • 8. 62% 17% 7% 14% W ciągu ostatniego roku Wcześniej niż rok temu, ale nie dawniej niż 3 lata temu Dawniej niż trzy lata temu Nie wiem, jeszcze wtedy nie pracowałam/em w spółce Kiedy miało miejsce ostatnie szkolenie na temat obowiązków spółki giełdowej, w którym brali udział członkowie zarządów spółek zależnych?
 • 10. Spółka notowana na rynku regulowanym, działająca w branży budowlanej Wszystkie duże kontrakty są zawierane przez centralę spółki. W przypadku mniejszych kontraktów zdarza się, że są one podpisywane przez dyrektora jednego z pięciu regionów Spółka realizuje dla jednego z deweloperów budowę centrum handlowego w dużym mieście na południu Polski (kontrakt o wartości zbliżonej do, ale nieprzekraczającej progu umowy znaczącej) Dwa oddziały regionalne spółki zawarły z tym samym deweloperem niewielkie umowy dotyczące realizacji budynków biurowych W trakcie przygotowywania prezentacji dla inwestorów na temat wyników za I kwartał zewnętrzny doradca ds relacji inwestorskich przygotowuje wykres pokazujący dynamikę wzrostu kontraktacji z największymi klientami Po 2 dniach wydobywania szczegółowych informacji doradca informuje menedżera ds. IR i zarząd spółki, że w połowie grudnia poprzedniego roku suma umów z jednym z klientów przekroczyła kryterium umowy znaczącej Zarząd jest bardzo zdziwiony, ale cieszy się Menedżer ds. IR już wie, jakiej treści pismo otrzyma niedługo od nadawcy z Pl. Powstańców Warszawy 1
 • 11. 31% 20% 11% 38% Jedna i ma do tego jeszcze inne obowiązki Jedna i zajmuje się tylko tym Dwie Trzy osoby lub więcej Ile osób zajmuje się relacjami inwestorskimi i raportowaniem ESPI/EBI w Twojej spółce?
 • 12. 6%2% 8% 6% 10% 69% Bezpośrednio CEO lub CFO Bezpośrednio innemu członkowi zarządu Dyrektorowi biura zarządu lub departamentu prawnego Dyrektorowi finansowemu / głównemu księgowemu Dyrektorowi marketingu / komunikacji / PR Jest jeszcze niżej osadzona w strukturze Funkcja IR (osoba lub zespół) podlega w Twojej spółce:
 • 13. Funkcja IR w strukturze spółki ZARZĄD BIURO ZARZĄDU MARKETING COMPLIANCEPR REKLAMA FINANSE CONTROLLING KSIĘGOWOŚĆ DEP. PRAWNY IR? IR? IR? IR? IR?IR? IR? 13
 • 14. Jedyny racjonalny i skuteczny wybór ZARZĄD BIURO ZARZĄDU MARKETING COMPLIANCEPR REKLAMA FINANSE CONTROLLING KSIĘGOWOŚĆ DEP. PRAWNY IR 14
 • 21. Dziękuję! © Piotr Biernacki W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji „Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej” Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 23 kwietnia 2013. W opisie dwóch studiów przypadku przedstawionych w prezentacji pewne szczegóły zostały zmienione w celu zachowania anonimowości spółek i osób, jednak mechanizmy zdarzeń oddają sytuacje, które miały miejsce w rzeczywistości. W prezentacji wykorzystanie są także wyniki niereprezentatywnego sondażu przeprowadzonego w trakcie ww. konferencji, w którym wzięli jej uczestnicy. @piotrbiernacki www.drivingtrust.com slideshare.net/NOBILI