Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst

Download to read offline

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez NOBILI na temat wykorzystania serwisów internetowych przez emitentów obligacji korporacyjnych.
Prezentacja przedstawiona była po raz pierwszy przez Piotra Bieżuńskiego, Partnera NOBILI, podczas Kongresu Obligacji Korporacyjnych 24-25 listopada 2014 r. w Warszawie.

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez NOBILI na temat wykorzystania serwisów internetowych przez emitentów obligacji korporacyjnych.
Prezentacja przedstawiona była po raz pierwszy przez Piotra Bieżuńskiego, Partnera NOBILI, podczas Kongresu Obligacji Korporacyjnych 24-25 listopada 2014 r. w Warszawie.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst (20)

Advertisement

Jak się (nie)komunikują emitenci z rynku Catalyst

 1. 1. Piotr Bieżuński na rynku Catalyst Jak się (nie)komunikują emitenci Kongres Obligacji Korporacyjnych, Warszawa, 24-25 listopada 2014 obligacji notowanych Piotr Bieżuński
 2. 2. Zbadaliśmy
 59 emitentów papierów wartościowych (obligacji korporacyjnych), notowanych tylko
 na rynku Catalyst
 (tj. których akcje nie są notowane
 na rynkach akcji GPW)
 3. 3. Krótko o badaniu Projekt: realizacja pierwszego w Polsce badania z obszaru relacji inwestorskich prowadzonych przez emitentów obligacji notowanych wyłącznie na rynku Catalyst Obszar badania: internetowe zasoby korporacyjne, w szczególności zasoby dedykowane inwestorom Czas: październik 2014 r. Próba: 59 emitentów (weryfikacja wg danych GPW
 dot. emitentów notowanych na rynku Catalyst, oraz emitentów akcji notowanych na GPW i rynku NewConnect) 3
 4. 4. Dominują emitenci, którzy zrealizowali oferty prywatne… 4 Emitenci „publiczni” Emitenci „prywatni” 81% 19% 48 Jak odsetek emitentów zrealizował emisje obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w drodze ofert publicznych (dalej: Emitenci „publiczni”) oraz w drodze ofert prywatnych (dalej: „Emitenci prywatni”)? 11
 5. 5. …funkcjonujący w formie spółek akcyjnych 5 Spółki akcyjne Sp. z o.o. Pozostali 8% 34% 58% 20 Jak odsetek emitentów to: (i) spółki akcyjne, (ii) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz (iii) pozostałe rodzaje (FIZ, bank państwowy, inne)? 34 5
 6. 6. Relacje inwestorskie - czyli?
 7. 7. Relacje inwestorskie - czyli? 1/2 National Investor Relations Institute (USA): Investor relations is a strategic management responsibility that integrates finance, communication, marketing and securities law compliance to enable the most effective two-way communication between a company, the financial community, and other constituencies, which ultimately contributes to a company's securities achieving fair valuation. 7
 8. 8. Relacje inwestorskie - czyli? 2/2 Investor Relations Society (Wlk. Brytania): Investor Relations is the communication of information and insight between a company and the investment community. This process enables a full appreciation of the company’s business activities, strategy and prospects and allows the market to make an informed judgement about the fair value and appropriate ownership of a company. 8
 9. 9. Przeanalizowaliśmy
 najprostsze i jedno z najtańszych
 narzędzi utrzymywania komunikacji z inwestorami:
 strony internetowe
 10. 10. Dobra wiadomość: strony www posiadają prawie wszyscy 10 97% 57 emitentów Jak odsetek emitentów posiada działające strony internetowe?
 11. 11. ale…
 12. 12. Ale aż 1/3 emitentów nie posiada zasobów dedykowanym inwestorom… 12 Spółki akcyjne Sp. z o.o. Inna forma prawna 60%60% 71% 66% Jak odsetek spółek posiada zasoby dedykowane inwestorom (obligatariuszom)?
 13. 13. Emitenci ofert„prywatnych" wypadają trochę lepiej, niż „publiczni” 13 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 66%60% 65% Jak odsetek spółek posiada zasoby dedykowane inwestorom (obligatariuszom)?
 14. 14. Jak się przedstawiamy inwestorom
 15. 15. Kto jest właścicielem? 15 Spółki akcyjne Sp. z o.o. Pozostali 60% 30% 47% 42% Jaka jest struktura właścicielska emitenta?
 16. 16. Kto zarządza/nadzoruje/odpowiada przed obligatariuszami? 16 Spółki akcyjne Sp. z o.o. Pozostali 60% 45%41% 44% Czy na stronie internetowej są podane informacje nt. członków organów (Zarządu, Rad Nadzorczych, itp.)?
 17. 17. W szkolnej skali za „wrażenie ogólne” stawiamy „3” 17 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 3 3- Subiektywna ocena zawartości merytorycznej stron internetowych
 (w skali 1-6)
 18. 18. Mamy fundamentalny problem z najważniejszymi informacjami i raportami
 19. 19. Unikamy ujawniania raportów bieżących… 19 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 33% 55% 37% Czy na stronie są opublikowane i dostępne raporty bieżące?
 20. 20. …wstydzimy się także raportów okresowych… 20 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 40% 73% 46% Czy na stronie są opublikowane raporty okresowe (roczne, półroczne)?
 21. 21. …i opinii biegłego rewidenta 21 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 33% 64% 39% Czy na stronie są opublikowane opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych?
 22. 22. Wykaz podstawowych danych finansowych to „rodzynek”… 22 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 15% 55% 22% Czy na stronie są opublikowane podstawowe dane finansowe? 6 7
 23. 23. …a arkusz kalkulacyjny z wynikami finans. (spreadsheet) to „czarna magia” 23 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 4%9% 5% Czy na stronie są opublikowane podstawowe dane finansowe w pliku
 do edycji? 1 2
 24. 24. Jeśli inwestor poprosi o dane, to będzie pisał na Berdyczów… 24 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 33%36% 34% Czy na stronie jest podany kontakt dla inwestorów?
 25. 25. ... a jeśli już - to nie wiadomo do kogo 25 Emitenci "publiczni" mWIG40 21%18% 20% Czy podany kontakt dla inwestorów jest „imienny”?
 26. 26. W szkolnej skali za poziom ujawnień stawiamy „2-” 26 Emitenci "publiczni" Emitenci "prywatni" 2- Subiektywna ocena zawartości merytorycznej stron internetowych
 (w skali 1-6) 2
 27. 27. Na kim się wzorować?
 28. 28. Co dalej?
 29. 29. Dziękuję! © Piotr Bieżuński W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji. W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w październiku 2014 r. wśród 60 emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst (nienotowanych na rynku akcji). piotr.biezunski@nobili.pl www.nobili.pl slideshare.net/NOBILI

×