Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Je nieuwe tv goed instellen

2,595 views

Published on

Hoe stel je je nieuwe tv goed in voor meer kijk plezier

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Je nieuwe tv goed instellen

  1. 1. InleidingWe hebben in de winkel de beelden van verschillende tvs kritisch met elkaar vergeleken en onze keuzegemaakt. Je komt thuis met je net nieuw aangeschafte TV Je pakt hem uit,zet of hangt deze op debeoogde plaats, steld de zenders in en je bent klaar om te kijken.Uiteraard ziet het beeld er prima uit, dit kan ook niet anders want we vergelijken thuis het beeld van denieuwe tv met de oude tv, maar is het beeld wel prima?Het antwoord op die vraag is nee, de tv is zo ingesteld om in de winkel zo goed mogelijk over te komen,het beeld moet opvallen tussen de andere beeldschermen. Om dit te bewerkstelligen is het beeld vanuitde fabriek ingesteld op een niet geheel realistiesche beeldweergave, scherpte en contrast zijn ingesteldom op te vallen en dus extra kleurrijk over te komen. Als we thuis het beeld zouden vergelijken met eengoed ingsteld beeldscherm zoeden we er meteen achter komen dat er in de donkere delen veel detailsverloren gaan dat het gras toch eigelijk wel iets te groen is.We kunnen op een eenvoudige manier de instellingen zelf aanpassen voor een natuurlijke weergave.Wat we eerst gaan doen is de helderheid instellen.De helderheid of brightness maken het gehele beeld niet lichter of donkerder maar bepaald hoe donkerhet donkerste beeld is. Hoe zwart is zwart, om dit goed in te stellen zijn er speciale producten in dehandel . Goede producten zijn de THX Optimizer test en de HDTV Calibration Wizard DVD, maar ookzonder deze producten kun je het zwart nivo goed instellen.Stel je tv in op 4:3 formaat, zoek dan een zender op die iets vertoond met zwarte balken boven en onderhet beeld.
  2. 2. Verhoog nu de brighness zodat de balken boven en onder het beeld lichter zijn dan de balken aan dezijkanten van het beeld.Regel nu de brightness stap voor stap bij tor er geen verschil in helderheid meer is tussen de balkenboven en onder en de balken aan de zijkanten. Als de brightness net op dit kantelpunt is ingesteld is hetzwart nivo goed ingesteld.Bij de juiste intelling hangt er geen grijze sluier over het tv beeld en gaan erook geen donkere details verloren.
  3. 3. Nu het contrast instellenContrast bepaald hoe licht het beeld is, hoe hoger het contrast hoe helderder het beeld.Het contrast is zonder hulpmiddel wat lastiger in te stellen, maar toch best te doen.Zet een DVD of blueray op met wolkenluchten of heldere licht effecten, zet het beeld hierop stil en gavervolgens met het contrast aan de slag. Als je het contrast verhoogd gaan er op een bepaald momentdetails verloren, bij het verlagen van het contrast komen er weer meer details tevoorschijn. Stel hetcontrast zo in dat het beeld helder blijft en toch details weergeeft, maar stel het contrast nooit hoger indan de fabrieks intellingen. contrast te hoog
  4. 4. Contrast goedScherpteDe scherpte wordt bij de moderne tv’s kunstmatig bewerkt om het beeld scherper te laten lijken, dit lijktmooi maar in de praktijk kan het beeld hierdoor een onnatuurlijke uitstaling krijgen. Wat er gebeurt isdat de overgangen geanalyseerd worden en iets nadrukelijker worden weergegeven. Bij overgangen vanzwart naar grijs wordt een extra lichtgrijs lijntje weergegeven waardoor het beeld scherper lijkt. Bij eenovergang van wit naar grijs wordt een extra zwart lijntje weergegeven, deze overgangen bestaan inwerkelijkheid niet en zijn dan ook erg onnatuurlijk. Er is geen speciaal hulpmiddel om de scherpte van uwtv af te regelen, de scherpte instelling is erg persoonlijk. Om de scherpte goed in te kunnen stellen stopje een DVD op een passage met scherpe overgangen zoals bijvoorbeeld op de onderstaande foto.
  5. 5. Kunstmatige scherpte(o.a. zwarte rand langs de tuidraden bij de kruisen)
  6. 6. natuurlijke scherpteKleurDe kleur temperatuur bepaald de kleur die wit heeft, we weten allemaal dat er heel veel tinten wit zijn.Je hebt het warme witte licht zoals van een ouderwetse gloeilamp maar je hebt ook het koude harde witvan bijvoorbeeld in TL buis in een industiele omgeving. De meeste TV’s zijn standaard afgesteld op koelwit, hierdoor lijkt het beeld erg helder en dat verkoopt beter. Maar in de dagelijkse natuurlijke omgevingkomen dergelijke harde wit tinten nauwelijks voor en makers van films of TV programma’s zullendergelijke harde witte kleuren niet gebruiken. Stel uw TV daarom in op een kleurtemperatuur van 6500of warm wit, in het begin lijken de kleuren dan misschien wat roder en fletser maar dat wendt snel. Dekleuren zijn bij warm wit het meest natuurlijk en het is op den duur prettiger om naar te kijken.
  7. 7. Hard wit Warm witAlle instellingen zijn natuurlijk een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar door de regel zal de belevingbij het TV kijken toenemen als alles zo natuurlijk mogelijk is ingesteld.

×