Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wko Waar voor je geld

540 views

Published on

Presentatie van Patrick Teunissen op de WKO-manifestatie 30 oktober 2013

Zie ook http://www.dwa.nl/?detail_id=10459&father=56

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wko Waar voor je geld

 1. 1. SKB-project WKO waar voor je geld! Gemopper over een topper WKO-manifestatie 30 oktober 2013 Patrick Teunissen p.teunissen@dmb.amsterdam.nl
 2. 2. Presentatie • Aanleiding • Wet milieubeheer / Waterwet • Bevindingen project WKO, waar voor je geld! • Vervolg
 3. 3. Aanleiding WKO waar voor je geld! • Nationale ambitie WKO’s • Onderzoek Agentschap NL over functioneren WKO’s • Signalen van de eindgebruikers • Gemeentelijke WKO’s
 4. 4. Partners 5
 5. 5. Doelstelling WKO waar voor je geld! • CO2-reductie • WKO toekomstvast • Monitoring rendement WKO • Optimaal grondwaterbeheer • Landelijk instrumentarium www.skbodem.nl/project/25
 6. 6. Wet milieubeheer • Nationale wetgeving • Vestigingsniveau (motorisch vermogen>1,5 kW) • Eindgebruiker centraal en verantwoordelijk • Voorkomen van gevaar, schade, hinder • Doelmatig gebruik van energie • Best beschikbare technieken toepassen • Terugverdientijd 5 jaar 7
 7. 7. Wet milieubeheer / Waterwet Wet milieubeheer Waterwet WKO onlosmakelijk onderdeel klimaatinstallatie!
 8. 8. Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit • Artikel 2.15 lid 1 Verplichting tot maatregelen met terugverdientijd < 5 jaar • Artikel 2.15 lid 2 Onderzoeksverplichting indien aannemelijk dat er een besparingspotentieel is gebruik > 200.000 kWh of >75.000 m3 gas • Artikel 2.15 lid 3 Bevoegd gezag bepaalt termijn voor uitvoering maatregelen lid 2
 9. 9. Hoofdindicatoren Wm - aannemelijk maken besparingspotentieel Indicator Goed Mogelijk potentieel Potentieel Energiebalans [%] < 10 10 – 30 > 30 Afwijking energieopslag ten opzichte van aanvraag Ww [%] < 10 10 - 30 > 30 Onbalans grondwater [%] < 10 10 – 30 > 30 Afwijking grondwater ten opzichte van aanvraag Ww [%] < 10 10 - 30 > 30 Delta T [K] >6K 3- 6 K <3K Frequentie spuien <2x 2 of 3 x >3 <2 2-6 >6 Gasverbruik [m3 /m2]
 10. 10. Bevindingen Veel systemen in onbalans Lage delta T wordt niet gecompenseerd door hoge volumestroom
 11. 11. Bevindingen • WKO in exploitatie heeft geen relatie oorspronkelijke uitgangspunten • Veelheid van partijen en adviseurs • Uiteenlopende belangen • Geen (deskundige) betrokkenheid van de eindgebruiker (aansturing) door hele BOA heen • Niet goed ingeregeld • Geen monitoring en data • Kwetsbaar systeem
 12. 12. Bevindingen 75% verplichting tot onderzoek Wet milieubeheer 10 % functioneert redelijk 5% is op orde 10% is buiten gebruik gesteld. Samengevat bleek bij 85% echt iets aan de hand te zijn.
 13. 13. Problemen 25 % zijn er problemen aan de bron 75% inregelingsproblemen gebouwzijdige deel van het bodemenergiesysteem 35 % monitoring door tal van redenen niet op orde 10 % bodemenergiesysteem is niet geschikt voor warmteen koudevraag van het gebouw of gebruik
 14. 14. Bevindingen Verrassend? Dit beeld is al jaren bekend Met onze aanpak nu ook eindgebruiker op de hoogte Eindgebruiker reageert snel en adequaat
 15. 15. Bevindingen Aandacht gaat uit naar het effect van de WKO Het doel wordt uit het oog verloren: Energiebesparing!
 16. 16. Bevindingen Meten is weten Gokken is dokken Gissen is missen maar Beheren kun je leren!
 17. 17. Waardering EPN/Breeam Geef eindgebruiker mogelijkheden om te sturen
 18. 18. vervolg Blijven stimuleren van WKO’s! Blijven controleren op basis Wet milieubeheer Prestatie eisen SPF voor WKO (zomer en winter apart) Registreer energiegebruik overige opwekkers Eenduidige wet- en regelgeving op energiebesparing Consulatieronde klimaatinstallaties. U kunt reageren tot 30 november! Consultatieronde formuleren artikel inregeling klimaatinstallatie - Gemeente Amsterdam Casusbeschrijving exploitatieproblemen en gevonden oplossingen

×