Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat kan Agentschap NL de Rgd bieden in gesprek met de klant

1,501 views

Published on

Presentatie van Irma Thijssen en Selina Roskam over de tools en tips van Agentschap NL bij de Rijksgebouwendienst

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat kan Agentschap NL de Rgd bieden in gesprek met de klant

 1. 1. Wat kan Agentschap NL de Rgd bieden in gesprek met de klant<br />Irma Thijssen en Selina Roskam op 29 april 2010<br />
 2. 2. 2<br />Inhoudsopgave<br />Introductie<br />Tools<br />Afsluiting<br />
 3. 3. Introductie: samenwerking Rgd en Agentschap NL<br />Irma Thijssen<br />
 4. 4. 4<br />Introductie<br />Voorstellen: Agentschap NL - Irma Thijssen en Selina Roskam<br />Doel Agentschap NL / E&GO, Utiliteitsbouw:<br />Stimuleren / versnellen van verduurzamen utiliteitsbouw i.o.v. WWI<br />Rijksgebouwendienst = grote vastgoedpartij (11%)<br />Meerdere rollen: eigenaar, beheerder, huurder<br />RGD neemt initiatief, doorbreekt CoB, heeft grote ambities<br />Beheer: kampioen van de voorraad<br />Huur/aankoop: Duurzaam inkopen label C<br />Launching customer >> overheden volgen<br />Grote beleggers volgen >> IVBN >> pensioenfondsen<br />
 5. 5. 5<br />Energielabelverdeling<br />
 6. 6. 6<br />Meerwaarde duurzaam vastgoed<br />Lagere exploitatiekosten / besparing op energie 8 – 9 %<br />Werknemers gezonder en productiever 5 – 7 %<br />Hogere huurinkomsten 2 %<br />Betere bezetting<br />Hogere restwaarde 16 %<br />Verlaagd risico, voorkomen kosten in toekomst<br />Noodzakelijk voor imago<br />Beter te financieren<br />
 7. 7. 7<br />Meerwaarde samenwerking Rgd en Ag NL<br />Agentschap NL wil aanpak, successen, methodieken, ervaringen, leerpunten, resultaten van Rgd: <br />naar voren schuiven als goed voorbeeld (als vastgoedpartij en als overheid)<br />en opschalen naar markt / mainstream<br />Agentschap NL wil Rgd ondersteunen bij de aanpak om de voorraad te verduurzamen:<br />T.b.v. klantencontacten: Tools beschikbaar<br />
 8. 8. Tools<br />Selina Roskam<br />
 9. 9. 9<br />Tools<br />Energielabel<br />Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw<br />Stappenplan Verduurzaming kantoren<br />Schoon Licht Scan<br />Installatie Performance Scan<br />
 10. 10. 10<br />Vernieuwd Energielabel Utiliteitsbouw<br />Gebouweigenaren of vastgoedbeheerders in de utiliteitsbouw kunnen met twee verschillende verplichtingen te maken krijgen:<br />een labelverplichting bij verkoop of verhuur, dit geldt voor de meeste utiliteitsgebouwen, zoals:<br />bijeenkomstgebouwen<br />gezondheidszorggebouwen<br />horecagebouwen<br />kantoorgebouwen<br />onderwijsgebouwen<br />sportgebouwen<br />winkels<br />een permanente labelplicht (dit geldt voor grote publiekstoegankelijke overheidsdiensten)<br />
 11. 11. 5 mei 2010<br />11<br />Energielabel gebouw<br />Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.<br />A<br />Veel besparingsmogelijkheden<br />676 MJ/m 2<br />(megajoules)<br />38 kg/m 2<br />(CO 2 -emissie)<br />39 kWh/m 2 (elektriciteit)<br />9 m 3 /m 2 (gas)<br />0 GJ/m 2 (warmte)<br />Weinig besparingsmogelijkheden<br />
 12. 12. 12<br />Labels van gebouwen met de beschrijving: Openbaar bestuur en overheidskantoren<br />Stand 31 maart 2010<br />Totaal:1569 gebouwen <br />
 13. 13. 13<br />Brochures<br />
 14. 14. 14<br />Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw<br />
 15. 15. 15<br />Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw<br />Excel spreadsheet te vinden ophttp://www.senternovem.nl/slimmeenergie/hulpmiddelen/energiebesparingsverkenner_utiliteitsbouw.asp<br />Geeft snel aan welke energiebesparende maatregelen leiden tot een verbetering van het energielabel<br />Voor kantoren – 3 voorbeelden<br />
 16. 16. 16<br />Stappenplan Verduurzaming kantoren<br />Te vinden op<br />www.slimme-energie.nl<br />En op<br />www.duurzaamvastgoedportal.nl<br />
 17. 17. 17<br />
 18. 18. 18<br />
 19. 19. 19<br />Schoon Licht Scan<br />http://schoonlichtscan.admea.nl/<br />
 20. 20. 20<br />
 21. 21. 21<br />Installatie Performance Scan<br />Wat is de Installatie Performance Scan<br />Inzicht in verbetermogelijkheden<br />Reductie energiegebruik<br />Vermindering van comfortklachten<br />Wat biedt de Installatie Performance Scan<br />Checklist<br />Bestaande techniek<br />Nieuw: Integrale aanpak<br />Nieuw: Gestandaardiseerd advies<br />www.InstallatiePerformanceScan.nl<br />
 22. 22. 22<br />Samenhang tussen Energielabel, EPA en IPS<br />
 23. 23. 23<br />Werken met de Installatie Performance Scan<br />Programma<br />Excelsheet<br />Uitvoering door<br />Adviseur<br />Installateur<br />(Technische dienst)<br />
 24. 24. 24<br />
 25. 25. 25<br />
 26. 26. 26<br />
 27. 27. 27<br />
 28. 28. Vragen<br />
 29. 29. 29<br />Links<br />http://www.slimme-energie.nl<br />http://www.duurzaamvastgoedportal.nl<br />http://www.energielabelgebouwd.nl<br />http://www.senternovem.nl/slimmeenergie/hulpmiddelen/energiebesparingsverkenner_utiliteitsbouw.asp<br />http://schoonlichtscan.admea.nl/<br />http://www.InstallatiePerformanceScan.nl<br />

×