Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verduurzaam uw meerjaren onderhoudsplanning <ul><li>Ir. Bert Meijering </li></ul>
Inhoud <ul><ul><li>Duurzaam gebouwonderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame meerjaren onderhoudsplannen </li></ul></...
Waarom duurzaam gebouwonderhoud? <ul><ul><li>Veel gebouwbeheerders zoeken (financiële en technische) mogelijkheden om de...
Duurzaam gebouwonderhoud Strategisch (duurzame ambities) Lange termijn: > 3 jaar Tactisch Middellange termijn: 1-3 jaar ...
<ul><li>In dit kader voorlopig nog een (beperkte) definitie: </li></ul><ul><li>Een meerjaren onderhoudsplan dat ook verbet...
Duurzame onderhoudsactiviteit <ul><li>Voorbeeld 1 </li></ul><ul><li>Een kozijn dat vervangen moet worden omdat het bouwte...
Duurzame onderhoudsactiviteit <ul><li>Voorbeeld 2 </li></ul><ul><li>Een verwarmingsketel dient per definitie niet vervang...
Visie  verduurzamen meerjaren onderhoudsplan <ul><ul><li>In een duurzaam meerjaren onderhoudsplan DMJOP worden de volgend...
1. De vraagstelling door de gebouwbeheerder <ul><ul><ul><li>Verlaging van de exploitatiekosten van de huisvesting </li></u...
2. De wijze van meten door de adviseur <ul><ul><li>Dezelfde meting als een traditioneel meerjaren onderhoudsplan aangevul...
3. De advisering door de adviseur <ul><ul><ul><li>Verbeteractiviteiten t.a.v. de energiezuinigheid en het binnenmilieu </l...
4. De wijze van berekenen door de adviseur <ul><ul><li>In aanvulling op de huidige financiële advisering is voor een DMJOP...
5. De rapportage door de adviseur <ul><ul><li>Naast een score voor de technische conditie per element ook een score voor: ...
Pilots met deze visie/methodiek <ul><ul><ul><li>Kantoorgebouw (Aegon vestiging Leeuwarden) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verduurzaam Uw Onderhoudsplan Agentschap Nl

presentatie van Bert Meijering van Agentschap NL op het symposium Investeren in Besparen op 9 februari 2010 in CineMec

 • Be the first to comment

Verduurzaam Uw Onderhoudsplan Agentschap Nl

 1. 1. Verduurzaam uw meerjaren onderhoudsplanning <ul><li>Ir. Bert Meijering </li></ul>
 2. 2. Inhoud <ul><ul><li>Duurzaam gebouwonderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame meerjaren onderhoudsplannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie verduurzamen meerjaren onderhoudsplannen </li></ul></ul>
 3. 3. Waarom duurzaam gebouwonderhoud? <ul><ul><li>Veel gebouwbeheerders zoeken (financiële en technische) mogelijkheden om de duurzaamheid van hun gebouw te verbeteren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uit oogpunt van baten en lasten zijn voor bestaande gebouwen de momenten van onderhoud en renovatie daarvoor zeer geschikte uitvoeringsmomenten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het is dus belangrijk om deze uitvoeringsmomenten optimaal te benutten! </li></ul></ul>
 4. 4. Duurzaam gebouwonderhoud Strategisch (duurzame ambities) Lange termijn: > 3 jaar Tactisch Middellange termijn: 1-3 jaar Operationeel (duurzame verbeteractiviteiten) Korte termijn: < 1 jaar
 5. 5. <ul><li>In dit kader voorlopig nog een (beperkte) definitie: </li></ul><ul><li>Een meerjaren onderhoudsplan dat ook verbetermaatregelen bevat m.b.t.: </li></ul><ul><ul><li>het binnenmilieu </li></ul></ul><ul><ul><li>de energiezuinigheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>De overige duurzaamheidsaspecten worden in dit kader voorlopig nog buiten beschouwing gelaten! </li></ul></ul>Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
 6. 6. Duurzame onderhoudsactiviteit <ul><li>Voorbeeld 1 </li></ul><ul><li>Een kozijn dat vervangen moet worden omdat het bouwtechnisch verouderd is dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type. </li></ul><ul><ul><li>Men zou bijvoorbeeld moeten kunnen kiezen uit een kozijn met dubbel glas, HR+ of HR++. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook zou bijvoorbeeld nog gekozen moet kunnen worden uit kozijnen met en zonder ventilatieroosters, met of zonder zonwerend glas e.d. </li></ul></ul>
 7. 7. Duurzame onderhoudsactiviteit <ul><li>Voorbeeld 2 </li></ul><ul><li>Een verwarmingsketel dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type of op het moment dat het aan het einde is van de technische levensduur. </li></ul><ul><ul><li>Men zou bij vervanging moeten kunnen kiezen voor een ander warmteopwekkingsconcept </li></ul></ul><ul><ul><li>Men zou moeten kunnen overwegen om de verwarmingsketel eerder te vervangen als de nog resterende afschrijving weer terugverdient kan worden door de lagere energiekosten van een nieuwe ketel </li></ul></ul>
 8. 8. Visie verduurzamen meerjaren onderhoudsplan <ul><ul><li>In een duurzaam meerjaren onderhoudsplan DMJOP worden de volgende stappen anders/uitgebreider uitgevoerd dan in een traditioneel meerjaren onderhoudsplan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de vraagstelling door de gebouwbeheerder </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de wijze van meten door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de advisering door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de wijze van berekenen door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de rapportage door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. 1. De vraagstelling door de gebouwbeheerder <ul><ul><ul><li>Verlaging van de exploitatiekosten van de huisvesting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aansluiting op gewenste imago/identiteit organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waardebehoud/verbetering van het gebouw </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verbetering van de productiviteit (primaire proces) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verlaging ziekteverzuim </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 2. De wijze van meten door de adviseur <ul><ul><li>Dezelfde meting als een traditioneel meerjaren onderhoudsplan aangevuld met: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>het huidige energiegebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de huidige kwaliteit van het binnenmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>knelpunten m.b.t. het energiegebruik en het binnenmilieu </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 3. De advisering door de adviseur <ul><ul><ul><li>Verbeteractiviteiten t.a.v. de energiezuinigheid en het binnenmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerder vervangen van een element uit bedrijfseconomisch oogpunt (bijv. eerder vervangen van enkel glas door HR glas ivm energiebesparing) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anders vervangen van een element (bijv CV vervangen door stadsverwarming) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 4. De wijze van berekenen door de adviseur <ul><ul><li>In aanvulling op de huidige financiële advisering is voor een DMJOP een berekening gewenst van de exploitatiekosten en/of de Lifecycle kosten </li></ul></ul>
 13. 13. 5. De rapportage door de adviseur <ul><ul><li>Naast een score voor de technische conditie per element ook een score voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>een score voor het energiegebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>een score voor het binnenmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naast de informatie in de traditionele MJOP, inzicht in: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de exploitatiekosten / levensduurkosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>eventueel: verbetering arbeidsproductiviteit/-prestaties, daling ziekteverzuim e.d. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Pilots met deze visie/methodiek <ul><ul><ul><li>Kantoorgebouw (Aegon vestiging Leeuwarden) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schoolgebouw (Basisschool De Waterwilg, Lucas onderwijs te Den Haag) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zorggebouw (GGZ Nijmegen) </li></ul></ul></ul>

×