Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RgdBOEI

Presentatie van Hans Drooger in een bijeenkomst van het Platform Duurzame Huisvesting op 15 juni 2010 in Naarden

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RgdBOEI

 1. 1. RgdBOEI® Presentatie Hans Drooger bij Platform Duurzame Huisvesting 15 juni 2010
 2. 2. Rijksgebouwendienst Wie/ wat huisvesten we? Koningin Paleizen Ambtenaren Kantoren Gedetineerden Gevangenis Kunstwerken Musea Hoeveelheden: 2000 Objecten Huur en eigendom 200 Monumenten ca.10 % 7 miljoen m2 BVO Bruto Vloer Oppervlak 2 15 juni 2010 RgdBOEI
 3. 3. 3 15 juni 2010 RgdBOEI
 4. 4. Processen Beheer preventief Dagelijks Onderhoud storingen Beheer Planmatig Onderhoud 4 15 juni 2010 RgdBOEI
 5. 5. 5 15 juni 2010 RgdBOEI
 6. 6. B(rand) Smedinghuis Lelystad Schiphol-brand Brandscan=> NPR 6059 6 15 juni 2010 RgdBOEI
 7. 7. Deel 1: methodiek Deel 2 : gebrekenlijsten Deel 3 : Aggregatie conditiescores 7 15 juni 2010 RgdBOEI
 8. 8. E(nergie) E2020 Energie-label + maatwerk 8 15 juni 2010 RgdBOEI
 9. 9. Inzicht in wet en regelgeving Wet milieugevaarlijke stoffen Wet op de gevaarlijke werktuigen Regeling Bouwbesluit 2003 Wet op de ruimtelijke ordening Gebruiksbesluit Wet- en op de stads- en dorpsvernieuwing Arbeidsomstandighedenwet Wet verontreiniging oppervlaktewateren Drank-en Horecawet Woningwet Gemeentwet Asbestrichtlijn Huisvestingswet Richtlijn bouwproducten Kernenergiewet Richtlijn arberidsplaatsen Luchtvaartwet Richtlijn gastoestellen Monumenenwet Richtlijn gverwarmingstoestellen Natuurbeschermingswet Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Provinciewet SAVE-richtlijn Rivierenwet Richtlijn liften Spoorwegwet Drinkwaterrichtlijn Vleeskeuringswet Energieprestatierichtlijn Wet beheer rijkswaterstaatswerken Tunnelrichtlijn Wet Bodembescherming Vuurwerkbesluit Wet Milieubeheer 9 15 juni 2010 RgdBOEI
 10. 10. Proces Beheer - Planmatig Onderhoud Onderbouwing Allocatie Uitvoering POR 55€ B,E,K en T, 1 x mio per 3 jaar IOR / IOS / Onderhoud door POS Projecten (KLANT) Elementen Conditie Gebouwen MOP Budget (oel) meting POI Onderhoud door (Input) Beheer 2000 2000 gebouwen gebouwen Aspect x 150 = 300.000 , jaarlijks programma’s gebouwgebonden MOP elementen boekje 10 15 juni 2010 RgdBOEI
 11. 11. Proces Beheer DO Onderbouwing Allocatie Onderhoud Rapportage 50€ mio over onderhoud POS (Service) Storingen Gebouwen Elementen Budget Preventieve DOR onderhoud 270 contracten 11 15 juni 2010 RgdBOEI
 12. 12. Van losse onderhoudsinspecties: B Gebrek(en) Kwaliteit Maatregel(en) + € Branders kapot, Nw branders en O pompen vervangen pompen X(=element of ruimte volgens nieuwe SEL en SRL) E Gebrek(en) Kwaliteit Maatregel(en) + € VR ketels Vervangen door HR ketels Bij vervanging Ketel op dak plaatsen I mag ketel niet in de kelder Naar geintegreerde RgdBOEI inspecties 12 15 juni 2010 RgdBOEI
 13. 13. •Gebouwelementen indikken •Elementenlijst en •Ruimtelijst Beleid Energie Economisch vastgoed Koelen, verwarmen, ventileren, electriciteit,,perslucht Vastgoedzorg Opwekking, distributie, Gegevens afgifte en opslag (opwekeenheid, buffervat, regelklep, circupomp, leidingnet etc>2003) Beleid Objecten Economisch vastgoed Gebruikscategorieën Vastgoedzorg Gebouwfunctie Ruimten(volgens definities in het Bouwbesluit 2003) 13 15 juni 2010 RgdBOEI
 14. 14. Referentiekaders B(randveiligheid) E(nergie) Klasse 1 Uitstekend Nieuwbouw + ( Niveau BB-nieuwbouw + GB + private aanvulling) Klasse 1 Uitstekend Innovatief Klasse 2 Goed Nieuwbouw ( Niveau BB-nieuwbouw + GB) Klasse 2 Goed Bouwbesluit nieuwbouw Klasse 3 Redelijk Rgd beleidsniveau bestaande bouw (Tussenniveau bestaande bouw) Klasse 3 Redelijk Bouwbesluit bestaande bouw goed Klasse 4 Matig Bestaande bouw(Niveau BB-bestaand + GB) Klasse 4 Matig Bouwbesluit bestaande bouw voldoende Klasse 5 Slecht Bestaande bouw gereduceerd(Beperkte tekortkomingen t.o.v. de niveaus BB-bestaand en GB) Klasse 5 Slecht Bouwbesluit bestaande bouw onvoldoende Klasse 6 Zeer slecht Klasse 6 Zeer slecht Bouwbesluit bestaande bouw slecht O(nderhoud) I(nzicht in W-& R-geving Conditie 1 Uitstekend Nieuwbouw of met niuewbouw vergelijkbare kwaliteit Klasse 1 Uitstekend Aan alle adm. eisen wordt voldaan.(Alle keuringen, logboeken en tekeningen zijn aanwezig en in orde.) Conditie 2 Goed De "nieuwbouwglans" is er duidelijk af Klasse 2 Goed Aan bijna alle wettelijke en administratieve plichten wordt voldaan.(de tekortkomingen zijn eenvoudig weer compleet te Conditie 3 Redelijk Verouderingsprocessen beginnen zich duidelijk te manifesteren maken Klasse 3 Redelijk Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt slechts ten dele Conditie 4 Matig Verouderingsprocessen zijn sterk gevorderd waardoor het voldaan(voor het op orde krijgen moet men weliswaar een functioneren van elementen direct bedreigt wordt inspanning leveren, maar het is wel te realiseren.) Klasse 4 Matig Aan de wettelijke en administratieve plichten wordt nauwelijks Conditie 5 Slecht Verouderingsprocessen zijn zo sterk gevorderd dat het bouwdeel voldaan.(Alleen met grote inspanning zijn de gegevens weer op niet meer naar behoren functioneert. orde te krijgen) Conditie 6 Zeer slecht Klasse 5 Slecht - 14 15 juni 2010 RgdBOEI
 15. 15. Inspecties hoe sturen we het nu aan? Onderhoud Brand Energie R W 15 15 juni 2010 RgdBOEI
 16. 16. Inspecties in getallen Onderhoudsinspecties 1750 inspecties R Brandscan 500 rapportages A A Energie-label + maatwerk adviezen 500 adviezen J E R Wet- en regelgeving (bijv.NEN 3140) 600 rapportages P Aspectprogramma’s 250 adviezen Totaal 3600 adviezen 16 15 juni 2010 RgdBOEI
 17. 17. Overlappingen NEN 2767 MOP BEGROTING NEN 3140 3840 WETTELIJKE KEURINGEN EPA-U BRAND INSPECTIES Alles in het groot 17 15 juni 2010 RgdBOEI
 18. 18. Hoe gaat het nu en straks met RgdBOEI®: •Onderhoudsinspectie (conditiemeting) 1x per 3 jaar •Brandscan(veiligheid) incidenteel •E2020(label) 1x per 10 jaar •Wet- en regelgevingsasp.(VKR) Continue/incidenteel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B B B 2767 d O O O O scan E E 3140 I I I I I I I I I I 18 15 juni 2010 RgdBOEI
 19. 19. Hoe gaat het nu en straks met RgdBOEI®: •Minder overlast voor de gebruiker •Minder inspanning voor Rgd •Meerwaarde in uitkomst(De som is meer dan de aparte delen te samen) •Waarborgen naast onderhoud ook Veiligheid, Duurzaamheid en Energie) in een integrale MOP jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B B O O E E I I 19 15 juni 2010 RgdBOEI
 20. 20. Inspecties, toekomstige aansturing 20 15 juni 2010 RgdBOEI
 21. 21. PROCES Missie AHP 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 Risico 1 2 3 4 NEN 2767 A/P C.V NEN 2767 conditie 21 15 juni 2010 RgdBOEI
 22. 22. A/P 22 15 juni 2010 RgdBOEI
 23. 23. Afwegingsmodel/ Risicobepaling VEILIGHEID Prioritering cluster Kwantificering Beschrijving Getal (per mens) Kans voor individueel mens 4 4 8 12 16 Aanzienlijk 1 op 100 (10^-2) 3 3 6 9 12 Matig 1 op 1000 (10^-3) 2 2 4 6 8 Klein 1 op 10.000 (10^-4) 1 1 2 3 4 Zeer klein 1 op 100.000 (10^-5) 1 2 3 4 (verlies aan gezonde levenstijd) Getal dagen weken maanden jaren Beschrijving gering matig aanzienlijk groot Waarde tussen: 1 16 Prioriteit-waarde risico tussen: 1,7 27,0 23 15 juni 2010 RgdBOEI
 24. 24. Afwegingsmodel d.m.v. AHP Missie milieu energie veilig zijn bruikbaarheid HOOFDDOEL 0.6 gezondheid Beperken Beperken van schade aan slachtoffers derden 0.875 0.125 Ontstaan Beperk Beperk Vlucht Toegang Ontstaan Beperk Beperk Vlucht Toegang van brand ontwikkeling ontwikkeling mogelijk brandweer van brand ontwikkeling ontwikkeling mogelijk brandweer binnen buiten heden binnen buiten heden 0.49 0.24 0.13 0.08 0.06 0.37 0.23 0.15 0.04 0.22 24 15 juni 2010 RgdBOEI
 25. 25. Handleidingen RgdBOEI® Deel 1 Algemeen Deel 2 a. Bouwkunde b. Electrotechniek c. Werktuigbouw d. Transporttechniek Deel 3 Afwegingsmodel/adviesdeel Te downloaden vanaf www.RgdBOEI.nl www.boeiinspecties.nl Opmerkingen naar : Ronald.kollaard@minvrom.nl 25 15 juni 2010 RgdBOEI
 26. 26. Betrokken Vastgoedeigenaren Betrokken Opleidinginstituten Betrokken Onderzoeksinstituten 26 15 juni 2010 RgdBOEI

×