Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe kan ik energiebesparing realiseren en financieren?

Presentatie van George Müller tijdens Masterclass Energiebesparing in de Zorg voor Vatsgoedmanagers op 16 november 2011.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hoe kan ik energiebesparing realiseren en financieren?

 1. 1. Energiebesparing voorvastgoedmanagers in de Zorg Hoe kan ik energiebesparing realiseren en financieren?George Müller 06-34855943 george.muller@energymatters.nlwww.energymatters.nl
 2. 2. Voorstellen: George Müller• Vastgoed econoom-zorgvastgoed• Vastgoedmanager a.i. ‘s Heeren Loo (GHZ)• Senior adviseur Energy Matters• Lid RvT de Haardstee (GHZ)• Lid Platform Duurzame Huisvesting (NVTG)
 3. 3. Agenda• Energie & zorg• Zorg en zorgfinanciering• Overgangsregeling• Split Incentive• Slim Onderhoud• Energy Service Companies• Energiebesparingsproces
 4. 4. ka 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 500 0 nt bu ore ite n ns sp po or rt th z w al l em en zi b ek ade en n hu i pr ve zen im rp vo ai le M r o gin Energieverbruik in de zorg or g BO tge nd er , H ze w BO t on ijs e n der un wij iv s au er s it functie (MJ/m2) to be eit d gr rijve oo n w in su tha nd ke pe ls rm el zo ar nd kt er en ko el in Energieverbruik in utiliteitsgebouwen verdeeld naar g ho re caBron: energiecijfers.nl
 5. 5. Energieverbruik in de zorg Bron: energiecijfers.nl
 6. 6. Besparingspotentieel in de zorg
 7. 7. Zorgfinanciering vanzorgvastgoed
 8. 8. Stijgende kosten 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 Australia Austria Belgium Canada Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Japan Korea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Slovak Republic Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom United States Bron: OECD
 9. 9. Hervorming in de zorg Bron: Ministerie van VWS
 10. 10. Marktwerking in de zorg• Afschaffen nacalculatie• Integrale tarieven • Cure: DBC’s • Care: ZZP’s ( Met Normatieve Huisvestingscomponent NHC)• Afschaffing bouwregime (CBZ)• Van capaciteit naar zorgproductie • Risico’s maar ook kansen
 11. 11. Van capaciteitsgebonden naar cliëntgebonden • Voormalige vergoeding • Toekomstige vergoeding Verlies Winst
 12. 12. NHC’s per ZZP
 13. 13. Uitgangspunten NHC• 30 jaar exploiteren• NHC stijging 2,5%• Instandhouding 0,8% NHC• Bezetting 97%• Rente 5,0% 0 30
 14. 14. Energie en zorgfinanciering gisteren morgenInvestering nacalculatie NHCEnergiekosten nacalculatie ZZPBesparing Inleveren  Behouden  kans: overgangsregeling
 15. 15. Overgangsregeling
 16. 16. Split Incentive vastgoedexploitatie zorgexploitatieInvestering X (NHC)Energiekosten (vergoeding) X (ZZP)Besparing X meerinvestering terugverdienen in zorgexploitatie
 17. 17. Praktijkvoorbeeld: split incentive werkt ookomgekeerd Met WKK nog groter potentieel (+25%) !!
 18. 18. Onderhoudsplanning (NEN2767)• Veiligheid / gezondheid• Cultuurhistorische waarde• Gebruiks- en bedrijfsproces• Technische vervolgschade• Toename klachtenonderhoud• Beleving / esthetica
 19. 19. Besparen: zelf doen of uitbesteden grote besparing zelf doen uitbesteden kleine zekerheid grote zekerheid inkopen kleine besparing 19
 20. 20. Energy Service Companies (ESCO’s) Prestatiecontract inclusief bonus/malus voorfinanciering 100% garantie op energiebesparing, binnenklimaat etc. Financier ESCo Eigenaar gebouwen rente + aflossing energieprestatievergoeding onderhoudvergoeding hardware beheer onderhoud monitoring verduurzaming gebouwen waardecreatie opheffen split incentive Bron: Agentschap NL
 21. 21. ESCO’senergie- en netto-besparing gebruikeronderhoudskosten vergoeding aan ESCo huidige gebruikskosten gebruikskosten na aanbesteding Onderhouds en Energie Prestatiecontract start contract einde contract tijd Bron: Agentschap NL
 22. 22. Energiebesparingsproces1. Maak iemand verantwoordelijk2. Breng de situatie in kaart3. Stel maatregelenlijst op4. Uitvoeren maatregelen5. Check op uitvoering en besparing 22
 23. 23. Maak iemand verantwoordelijk: maar wie?• Manager vastgoed?• Manager facilitair?• Regiomanager?• Energiecoördinator?• Hoofd inkoop?• Staf medewerker? 23
 24. 24. Energiebesparende maatregelen
 25. 25. Maatregelen – wat levert het op? grote besparing WKK monitoring HR-glasenergiecoördinator regeling optimaliseren isolatie wand/vloer kierdichting isolatie dak/kruipruimteeenvoudig complex warmteterugwinning leiding isoleren aparte ketel tapwater HF verlichting factuurcontrole HR-ketel verlichting automatisch schakelen kleine besparing 25
 26. 26. Dus…. …. ga ondernemen!!!• Groot potentieel voor besparing in de zorg• Verdient zich snel terug via zorgexploitatie• Combinatie met onderhoudsplanning: extra rendement• Slimme vogels benutten overgangsregeling• ESCO’s financieren en bieden garanties• Besparen is eenvoudig maar ook wettelijk verplicht Niets doen is in dit geval de duurste optie!
 27. 27. • Energy Matters• George Müller• george.muller@energymatters.nl• www.energymatters.nl• 030 691 1844

×