Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie

Korte presentatie van Albert hulshoff over de nieuwe Groenregeling per 30 maart 2010.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Groenregeling na update ubouw nieuwbouw en renovatie

  1. 1. Nieuwe groenregeling Utiliteitsbouw duurzame nieuwbouw duurzame renovatie per 30 maart 2010 <ul><li>Albert Hulshoff </li></ul><ul><li>8 april 2010 </li></ul>
  2. 2. Wat is de groenregeling? <ul><li>Spaargeld van particuliere spaarders en beleggers gaat via groenbanken naar investeerders in projecten met een groenverklaring </li></ul><ul><li>Groenverklaringen worden afgegeven door het Ministerie van VROM </li></ul><ul><li>Alleen groenbanken kunnen een aanvraag indienen voor een groenverklaring en wel bij Agentschap NL </li></ul><ul><li>Spaarders en beleggers krijgen een belastingvoordeel </li></ul><ul><li>Belastingvoordeel vertaalt zich in rentekorting voor leningen voor groene projecten </li></ul>
  3. 3. Hoe werkt de groenregeling?
  4. 4. Eisen Utiliteitsbouw – nieuwbouw (H5) <ul><li>Regeling 2005 </li></ul><ul><li>8 maatregelen waaronder 30% </li></ul><ul><li>energiezuiniger dan Bouwbesluit, </li></ul><ul><li>gebruik van duurzaam hout en </li></ul><ul><li>overige milieumaatregelen </li></ul><ul><li>max. 5000m 2 BVO </li></ul><ul><li>(max. €2 mln.) </li></ul><ul><li>max. €400 /m 2 BVO </li></ul><ul><li>Regeling 2010 </li></ul><ul><li>zelfde 8 maatregelen </li></ul><ul><li>geen max. aantal vierkante meters </li></ul><ul><li>max. €600 /m 2 BVO </li></ul>Onder deze regeling vallen: alle gebouwen met uitzondering van gebouwen met woonfunctie of industriefunctie . (Bouwbesluit) Eneco-hoofdkantoor, Rotterdam
  5. 5. Eisen Utiliteitsbouw – renovatie (H6) Regeling 2005 Geen bestaande categorie <ul><li>Regeling 2010 </li></ul><ul><li>nieuwe categorie met 10 maatregelen voor duurzaam hout, overige milieumaatregelen én ambitieuze eis voor energie </li></ul><ul><li>bedragen afhankelijk van energieverbetering: </li></ul><ul><li>verbetering energie-index > 0,6 max. € 300/m 2 </li></ul><ul><li> > 1,2 max. € 450/m 2 </li></ul><ul><li> > 1,8 max. € 600/m 2 </li></ul><ul><li>geen max. aantal m 2 </li></ul>Villa Rusthoek, Baarn
  6. 6. Groenregeling - rekenvoorbeeld <ul><li>Bij een renovatie van een utiliteitsgebouw van 5.000 m 2 met een groenregeling met een energie-index verbetering van 1.2 </li></ul><ul><li>komt maximaal € 450/m 2 x 5.000 = € 2.250.000 in aanmerking voor financiering door een groenbank tegen een rente die gemiddeld één procent lager ligt dan bij een conventioneel project. </li></ul>
  7. 7. Groenregeling en MIA of EIA <ul><li>Projecten met een groenverklaring komen tevens in aanmerking voor de milieu-investering aftrekregeling (MIA) of energie-investering aftrekregeling (EIA). </li></ul><ul><li>Als een project voldoet aan de criteria van de groenregeling voldoet deze ook aan de criteria voor de MIA. </li></ul><ul><li>Voordeel 15% van de totale investering tot max. € 10 mln. is aftrekbaar van de fiscale winst. </li></ul><ul><li>Rekenvoorbeeld </li></ul><ul><li>Max. € 1,5 mln. aftrekbaar geeft max. €350.000 fiscaal voordeel. Dit belastingvoordeel komt bovenop het voordeel van de groenregeling. </li></ul>
  8. 8. Meer informatie <ul><li>Helpdesk: </li></ul><ul><li>Agentschap NL - Groen Beleggen Telefoon 088 602 2416 [email_address] </li></ul><ul><li>Website: </li></ul><ul><li>www.senternovem.nl/groenbeleggen/projectcategorieen/duurzaam_bouwen </li></ul>

×