Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het belang van innovatie

Presentatie van Robin Toorneman

Seminar ESCo 21 mei 2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het belang van innovatie

  1. 1. ‘Het belang van Innovatie’Robin Toorneman (BSc)Student Natuurwetenschap en InnovatiemanagementUniversiteit Utrecht
  2. 2. Inventie vs. innovatieInventor Innovator
  3. 3. Wat is innovatie? Implementatie van een inventie Proces Product Complex, interactiemodel ‘Out of the Box’ denken Onvoorspelbaarheidsfactor
  4. 4. QWERTY Innovatie is niet altijd voorspelbaar
  5. 5. Perikelen ‘Resistance to change’ Andere kennisbasis Organisatiestructuur (On)voorspelbare risico’s? Innovatiementaliteit
  6. 6. Hoe noodzakelijk is innovatie? Nokia, Blackberry, Apple? ‘Disruptive Technology’ ‘Sailing ship’ effect Markt- en concurrentiepositie, vooruitgang
  7. 7. De succesfactoren ‘Early Adopter Advantage’ Specialisatie en coöperatie Marktkennis aanwenden Doelstellingen overheid- lagere instapkosten- leercurve- dominante positie
  8. 8. Dank voor uw aandacht!Robin Toorneman (BSc)robin@toorneman.comUniversiteit Utrecht

×