Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De vernieuwde ips - vragen aan het publiek

Presentatie op Praktijkseminar Implementatie Nieuwe Wetgeving op 11 oktober 2011 in Beatrixtheater te Utrecht

Door Bert Meijering

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

De vernieuwde ips - vragen aan het publiek

  1. 1. De vernieuwde Installatie Performance Scan (IPS 2.0) 11 oktober 2011 Bert Meijering
  2. 2. <ul><li>Denkt u de energiekosten te kunnen verlagen door betere inregeling en eenvoudige aanpassingen aan de installatie? </li></ul>>> Als het gaat om energie en klimaat Vragen
  3. 3. <ul><li>Denkt u het comfort te kunnen verbeteren door betere inregeling en eenvoudige aanpassingen aan de installatie? </li></ul>>> Als het gaat om energie en klimaat Vragen
  4. 4. <ul><li>Zou u binnenkort met IPS aan de slag gaan? </li></ul>>> Als het gaat om energie en klimaat Vragen
  5. 5. <ul><li>Welke knelpunten ziet u om met de IPS aan de slag te gaan? </li></ul>>> Als het gaat om energie en klimaat Vragen
  6. 6. <ul><li>Aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil u de IPS gaan gebruiken? </li></ul>>> Als het gaat om energie en klimaat Vragen

×