Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiebesparing in de verpleging/verzorging

739 views

Published on

Presentatie van Wijnanda Willemse bij DCMR op 11 november 2010.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energiebesparing in de verpleging/verzorging

 1. 1. 11 november 2011<br />Bijeenkomst milieudiensten<br />zorgsector<br />Wijnanda Willemse<br />
 2. 2. 2<br />Energiebesparing in de verpleging/verzorging<br />Opzet presentatie:<br /><ul><li>Introductie
 3. 3. Feiten en cijfers
 4. 4. Zorginstellingen en energiebesparing
 5. 5. Ondersteuningsaanbod voor de verpleging en verzorging</li></li></ul><li>3<br />Introductie<br />Wijnanda Willemse – adviseur <br />Agentschap NL <br />>> NL Energie en Klimaat<br />Programma Energiebesparing in de gebouwde omgeving<br />Aandachtsgebied zorg: Verpleging en Verzorging<br />Agentschap NL <br />>> NL Milieu en Leefomgeving<br />Kennisoverdracht en Regelgeving (Infomil)<br />
 6. 6. 4<br />Energiegebruik in de zorg<br />Komt grofweg overeen met het energiegebruik van 600.000 huishoudens<br />
 7. 7. 5<br />Energiegebruik naar functie: Verpleging/verzorging<br />Horeca<br />Verlichting<br />Ruimteverwarming<br />Ventilatie<br />Warm tapwater<br />MJ per m2 bruto vloeroppervlak<br />
 8. 8. 6<br />Energiegebruik en besparingspotentieel<br />Berekend besparingspotentieel is ruim 20%<br />
 9. 9. 7<br />Vergelijking energiegebruik zorginstellingen<br />
 10. 10. 8<br />2. De facilitymanager en energiebesparing<br />
 11. 11. 9<br />2. De facilitymanager en energiebesparing<br />Argumentatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen <br /><ul><li>Gezond binnenmilieu
 12. 12. Energiebesparing als trend
 13. 13. Invloed van de overheid
 14. 14. Energiebesparing en kosten</li></ul>Enquête onder facilitymanagers en <br />gebouwbeheerders <br />Monitoringonderzoek Slimme Energie<br />USP marketing consultancy<br />
 15. 15. 10<br />Argumentatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen<br />
 16. 16. 11<br />Argumentatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen<br />
 17. 17. 12<br />Argumentatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen<br />
 18. 18. 13<br />Argumentatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen<br />
 19. 19. 14<br />Conclusie<br /><ul><li>Verbetering van het binnenmilieu en vermindering van de klachten zijn de belangrijkste argumenten
 20. 20. Duurzaamheid is een belangrijk marketing instrument
 21. 21. Budget belangrijkste knelpunt bij het nemen van energiebesparende maatregelen
 22. 22. Slechts 1/3 van alle facilitymanagers neemt maatregelen omdat het moet (regelgeving)</li></ul>De houding van de facilitymanager is positief/negatief/neutraal ?<br />
 23. 23. 15<br />Obstakels in de uitvoering<br /><ul><li>Geen prioriteit bij directie/management, met als gevolg </li></ul>> geen draagvlak<br />> geen budget<br /><ul><li>Gebrek aan integrale kennis om het hele proces te doorlopen
 24. 24. Gebrek aan overtuigingskracht naar directie – ‘businesscase’
 25. 25. Onbekendheid met de mogelijkheden – angst voor risico’s
 26. 26. Vaste onderhoudscontracten </li></li></ul><li>16<br />3. Activiteiten NL E&K voor de zorg<br />
 27. 27. 17<br />3. Activiteiten NL E&K voor de zorg<br />
 28. 28. Werksessies energiebesparing in de zorg<br /><ul><li>6 werksessies met een doorlooptijd van een jaar
 29. 29. Ondersteund met een digitaal platform
 30. 30. Doel: herkennen van besparingsmogelijkheden en de technische implicaties leidend tot uitvoering van maatregelen
 31. 31. Gericht op medewerkers op zowel beleids- als uitvoerend niveau
 32. 32. Startdatum eerste sessie: donderdag 8 december 2010</li></ul>18<br />
 33. 33. 19<br />Werksessies Energiebesparing in de zorg<br />
 34. 34. 20<br />Instrumentarium<br />
 35. 35. 21<br />Instrumentarium voor de zorg<br />
 36. 36. Tenslotte … film<br />Daelzicht voerde de installatie performance scan uit.<br />22<br />

×